Gouverneur Lodewijk De Witte kan nu ook echt met pensioen

Op vrijdag 28 augustus 2020 gaat provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, Lodewijk De Witte, met pensioen. Hij stond aan de wieg van de jongste provincie van ons land en hij neemt afscheid op een moment dat de rol van de gouverneur meer dan ooit in de kijker staat. Hij wordt opgevolgd door Jan Spooren.

Van aan de wieg

Als kabinetschef van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken heeft Lodewijk De Witte de splitsing van de toenmalige provincie Brabant en het ontstaan van de provincie Vlaams-Brabant van op de eerste rij meegemaakt. In 1994 werd hem gevraagd om als gouverneur de leiding te nemen van dit nieuwe bestuur. In 1995 traden de allereerste Vlaams-Brabantse provincieraad en deputatie aan. Aanvankelijk nog op tijdelijke locaties, tien jaar later vanuit het provinciehuis.
 

Inhoud boven vorm

Anciens onder de ambtenaren halen soms nog herinneringen op aan Brusselse tijden. Gouverneurs associeerden ze met gouden ornamenten en bodes in livrei. De splitsing, de verhuizing naar Leuven en de persoon van gouverneur Lodewijk De Witte hebben de jonge provincie Vlaams-Brabant een hele andere kant opgestuurd, wars van protocol en uiterlijk vertoon. Voortaan zou de inhoud boven de vorm gaan.

Gouverneur Lodewijk De Witte ging wegen op die inhoud. Hij vroeg aandacht voor belangrijke streekdossiers. Hij bracht alle spelers rond tafel rond de luchthaven, verkeersveiligheid, kenniseconomie en zoveel meer. De provincie als partner, als gangmaker, als streekmotor.

Nu het echte afscheid

Na het geplande afscheid einde vorig jaar, volgden nog 8 pittige maanden, waarin de rol van de gouverneur tot het uiterste werd verkend. Volgende vrijdag komt een einde aan die carriére.

Jan Spooren heeft op maandag 17 augustus de eed afgelegd bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Hij start officieel op 1 september.

Jan Spooren was burgemeester van Tervuren. De eerste grote uitdaging als gouverneur is volgens Spooren het beheersen van de coronacrisis. 

Wat zijn de taken van een provinciegouverneur?

  • De gouverneur is vertegenwoordiger of “commissaris” van de federale en Vlaamse regering in onze provincie. Hij houdt toezicht op de lokale besturen (o.a. de gemeenten en OCMW’s). Burgers met klachten over de werking van hun lokaal of provinciebestuur kunnen bij de provinciegouverneur terecht.
  • Hij heeft een belangrijke taak in de uitvoering van allerhande wetten en decreten. Hij ziet erop toe dat die regels correct worden nageleefd.
  • De gouverneur is voorzitter van de deputatie. Hij is niet stemgerechtigd, behalve in die gevallen waarin de deputatie een rechtsprekende taak uitoefent.
  • De gouverneur handhaaft de openbare orde en veiligheid. Hij coördineert hulpacties bij grote rampen.

Geef een reactie