Gouverneur Spooren gaat maatregelen covid-19 verstrengen en strikter handhaven

De provincie Vlaams-Brabant doet het momenteel niet goed op het vlak van besmettingen met covid-19. Vooral de Brusselse rand is een groot probleem. Het Hageland en het Pajottenland doen het veel beter. Dat heeft allicht met de interactie met Brussel te maken.

Vandaag was er een videoconferentie tussen de gouverneur en de 65 burgemeesters in de provincie. Daar werden afspraken gemaakt over een provinciale aanpak om de  recent verstrengde maatregelen op federaal en Vlaams niveau in de praktijk te zetten en te handhaven.  Er werden ook een aantal versterkende maatregelen besproken, die tegemoet komen aan specifieke lokale noden.

Bij deze besprekingen werd telkens in het achterhoofd gehouden dat de reeds lang aangekondigde coronabarometer op heel korte termijn zal worden ingevoerd. Dit systeem zal  duidelijke maatregelen invoeren op basis van de ernst van de epidemie in een bepaalde regio van het land.

Volgende afspraken werden gemaakt als onderdeel van die provinciale aanpak

Mondmaskers

De verplichting om op het hele grondgebied van Vlaams-Brabant een mondmasker bij te hebben werd door de gouverneur verlengd.

Het dragen van een mondmasker in de hele provincie is verplicht in openbare gebouwen, op markten en kermissen, als toeschouwers bij sportwedstrijden en op begraafplaatsen tijdens de Allerheiligenperiode. 

De gouverneur beveelt de burgemeester aan om schoolomgevingen en de toegangen tot vrije tijdsinfrastructuur te beschouwen als “drukke plaatsen” en hier via burgemeestersbesluit een mondmaskerplicht in te voeren.

Sportinfrastructuur

Met de opschaling van de hele sportsector naar code oranje die gisteren door de Vlaamse overheid werd doorgevoerd, moeten  douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten sluiten. De kantines van de sportinfrastructuren mogen voorlopig open blijven maar er werden twee aanvullende maatregelen overeengekomen:

  • De gemeentebesturen en politiekorpsen zullen strikter controleren of de coronaveiligheidsmaatregelen op een correcte manier worden toegepast, en overgaan tot een sluiting van de kantine als dit niet het geval blijkt te zijn.
  • Morgen volgt een gouverneursbesluit dat alle sportkantines oplegt om maximaal open te houden tot een half uur na de laatste sportactiviteit. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor kantines die vergund zijn als eetgelegenheid. Ook lokale overheden kunnen hierop gemotiveerde afwijkingen toestaan. 
Horeca

Aan de federale regelingen voor de horeca wordt niet geraakt, maar er werden wel twee   aanbevelingen voor de lokale overheden geformuleerd. Zij zullen uitbaters van feestzalen vragen om minstens 24 uur op voorhand de activiteiten in hun accommodatie te melden aan de gemeente en de politie. Dit moet een betere handhaving garanderen.

Er komen ook strengere controles op de handhaving van de geldende maatregelen in cafés en restaurants. Er moet 1,5 m afstand zijn tussen de klanten aan verschillende tafels. Die verplichting geldt dus niet voor de tafels maar voor de mensen die eraan zitten.

Telewerk

Zowel de gouverneur als de gemeenten zullen aan alle bedrijven en werkgevers opnieuw uitdrukkelijk adviseren om telewerk als norm in te voeren. Daarmee worden veel contacten en besmettingsgevaar gereduceerd.

 Andere maatregelen

Gemeenten zullen een meer restrictieve interpretatie van de corona-evenementenmatrix hanteren voor de beoordeling van aanvragen. Zo zullen meer evenementen worden geweigerd, zeker nu de activiteiten voor Halloween eraan komen en de voorbereidingen voor eindejaaractiviteiten starten.

De lokale jeugddiensten zullen extra sensibiliseringsacties opzetten naar de jeugdbewegingen met betrekking tot de opschaling naar code oranje voor het jeugdwerk.

Geef een reactie