Federale fase van kracht, gouverneur neemt coördinatie hulpverening over

Het oostelijk deel van Vlaams-Brabant en ten noorden van Brussel is de wateroverlast ernstig. Gouverneur Jan Spooren coordineert vanuit het provinciaal crisiscentrum.

Gouverneur Jan Spooren

Een correcte monitoring en opvolging is momenteel echt noodzakelijk.  Op verschillende plaatsen in de provincie staan een aantal huizen onder water, hiervoor werden zandzakjes voorzien.  Er werden enkele bewoners geëvacueerd, maar geen volledige straten of wijken.  Voor straten die onder water staan zorgde de lokale politie voor de nodige omleidingen.


Regen houdt aan in Vlaams-Brabant

De waterstanden van de Kleine en Grote Gete,  de Begijnenbeek, de Winge, de Velpe en de Vunt zijn allemaal zorgwekkend en de wachtbekkens zijn verzadigd. De situatie wordt nauwlettend uur per uur gemonitord binnen de Provinciale crisiscel en er is een nauw contact met de lokale besturen en de noodplanambtenaren. Deze avond bekijkt de crisiscel de hele situatie opnieuw want er wordt gevreesd dat door de aanhoudende regen de situatie nog kan verslechteren.  Vooral Diest, Tienen en Hoegaarden worden nauwlettend in het oog gehouden. 

Gecoördineerde hulp

Ook op andere plaatsen binnen het land heeft de hevige regenval ernstige gevolgen. Daarom werd de federale fase afgekondigd.  Dit betekent dat de gouverneur in permanent overleg staat met Binnenlandse zaken, de federale crisiscel en de andere gouverneurs.

Binnen Vlaams-Brabant doet de gouverneur een oproep aan niet getroffen gemeenten om  zandzakjes ter beschikking te stellen. Ook de provincie Oost-Vlaanderen bekijkt of ze zandzakjes ter beschikking kan stellen en vanaf morgen waterpompen en manschappen.

Vandaag, deze avond en vannacht zal de situatie nauwlettend door de gouverneur en zijn diensten opgevolgd worden.  Morgen brengt hij een terreinbezoek aan de verschillende getroffen gemeentes in de provincie.

Geef een reactie