Tag Archives: Felix Van Meerbergen

Bisschop Dickmans krijgt icoon van Romero cadeau tijdens begankenis (fotoreportage)

Het was een weekend vol religieuze plechtigheden met de begankenis in Diest, de kaarskesprocessie in Scherpenheuvel en een rist honden- en broodwijdingen.

Donderdagavond opende de reeks met de begankenis in Diest. Die lichtstoet dateert al van de veertiende eeuw. Mensen die op het platteland rond de stad woonden, kwamen naar de Allerheiligenkapel waar ze de heiligen om steun smeekten. De bedevaarders offerden dan ex voto’s, een soort wassen beeldjes dat symbool staat voor de gunst die men wil verkrijgen. Die traditie bestaat nog steeds en werd door Marie-Jeanne Juchtmans decennialang in ere gehouden.

Je kan verder lezen na het filmpje

Het is de gewoonte om een bijzondere persoonlijkheid uit de katholieke kerk te nodigen voor de begankenis. De twee vorige jaren waren dat respectievelijk aartsbisschop Jozef De Kesel en hulpbisschop Koen Vanhoutte. Dit jaar was monseigneur Philip Dickmans de voorganger. Hij werd in 1963 geboren in het Limburgse Herk-de-Stad en werd in 2008 gewijd tot derde bisschop van Miracema do Tocantins in Brazilië. 

Amazonesynode

Philip Dickmans was een van de bisschoppen die door paus Franciscus de voorbije drie weken werden uitgenodigd om deel te nemen aan de amazonesynode in Rome. Daar stonden niet enkel klimaatthema’s op de agenda. Bisschop Dickmans pleitte er onder meer om een methode te vinden waardoor de traditionele ritussen van de Indianen kunnen gecombineerd worden met de sacramenten van het katholieke geloof.

Het was uitkijken wat de amazonebisschop zou zeggen over de verregaande adviezen die de bisschoppen hebben gedaan aan de paus. In het amazonegebied zouden geselecteerde getrouwde mannen priester kunnen worden en er werd gepleit voor een permanent diaconaat voor vrouwen. Die maatregelen zijn nodig om de gelovigen in het enorme gebied te kunnen verzekeren dat ze regelmatig een eredienst kunnen bijwonen.

Klassieke viering

Monseigneur Dickmans ging echter nauwelijks in op de inhoud van de synode. Hij hield het erg algemeen en had het voornamelijk over de betekenis van Allerheiligen en wat het betekent om heilig te zijn voor de medemens. Het werd uiteindelijk een relatief klassieke viering met een kleine rol voor de vormelingen in Diest. Zij mochten tijdens het gebed een kring vormen rond het altaar. Er werd opnieuw een nieuwe icoon gezegend, iets wat traditie begint te worden in de Sint-Sulpitiuskerk.

Icoon van Romero verkast naar het amazonewoud

Helemaal aan het einde van de viering pakte priester Felix Van Meerbergen nog uit met een verrassing. Hij schonk de ondertussen bekende icoon van monseigneur Romero die gemaakt werd door Geert Hüsstege, weg aan Philip Dickmans. “We hebben deze bisschop geadopteerd als missionaris van Diest”, zei Van Meerbergen. “Tijdens de viering gaf de geest mij ineens in dat ik de icoon aan deze geweldige mens moest geven.”

Of dat nu al dan niet gepland was is niet helemaal duidelijk maar de amazonebisschop pakte wel meteen uit met wat extra duiding over Romero.

Great balls of fire

Het slot van de eucharistieviering kreeg nog een extra accent. De band die in de spiegeltent moest optreden had ondertussen de try-out ingezet en dat stoorde de viering in de kerk opvallend.

Na de misviering trok de stoet met geestelijken en bedevaarders naar de Demer. Pastoor Van Meerbergen riep op om dat in stilte te doen maar de spiegeltentband had ondertussen Great Balls of Fire van Jerry Lee lewis ingezet. Monseigneur Dickmans trok het zich niet aan en zegende het water, getooid met een stevig gebreide wintermuts.

Pro Petri Sede op kop

De stoet trok dan verder naar de Allerheiligenkapel. Op kop twee doedelzakspelers die ook al tijdens de misviering hadden gespeeld en dat overigens, ondanks de onverwachte begeleiding uit de spiegeltent, erg professioneel deden. Dit jaar geen vendelzwaaiers meer. Wie wel nog op kop van de stoet loopt zijn de afgevaardigden van Pro Petri Sede (PPS), een club die tweejaarlijks een stevige cheque overhandigt aan de heilige stoel en in ruil in privé-audiëntie ontvangen wordt door de paus . Ze waren dit jaar maar met twee maar ze droegen wel nog fier het banier van hun conservatieve vereniging mee. Het was een enigszins vreemde combinatie om een kerkvernieuwer als voorganger te hebben terwijl een conservatieve katholieke vereniging de processie mag inleiden zonder dat zij ook actueel ook maar enige band met Diest lijken te hebben. Priester Van Meerbergen was ooit proost van PPS Vlaams-Brabant maar volgens onze informatie heeft hij dat ambt neergelegd.

Zwarte ring

De begankenis eindigt met een korte viering in de Allerheiligenkapel. De deelnemers kunnen daarna een jeneverke, een kom soep of een warme choco nuttigen. Dat aanbod dateert nog van de periode dat het winterde met Allerheiligen. Een select gezelschap mag daarna aanschuiven aan een buffet waar ook de voorganger in principe aanwezig is. Pastoor Van Meerbergen kreeg na de begankenis nog een geschenk van Philip Dickmans. De bisschop draagt een zwarte ring als verbondenheid met de armen. Dat doen wel meer geestelijken in die regio. Pastoor Felix Van Meerbergen meldde ons dat hij die ring cadeau gekregen heeft van bisschop Dickmans.

Pastoor Luc Van Hilst is voortaan deken Luc Van Hilst

De katholieke kerk in Vlaams-Brabant werkt vanaf zondag 1 september in een totaal nieuwe structuur. De 15 dekenaten in de provincie zijn gefusioneerd tot 4 regio’s: Halle, Mechelen, Leuven en Tienen. Elke regio heeft een eigen regioploeg. In de regio Tienen met onder meer Diest, Bekkevoort en Scherpenheuvel-Zichem, wordt huidig pastoor van Scherpenheuvel Luc Van Hilst de nieuwe deken. Scherpenheuvel is overigens goed vertegenwoordigd in deze regioploeg want Elly Mattheus wordt begeleider gemeenschapsopbouw. Luc Van Hilst krijgt verder steun van Geert Narinx als vormingswerker, Toni Berek, als jongerenpastor en Ria Merckx als econoom. 

Voormalig deken Felix Van Meerbergen blijft pastoor van Diest. Hij nam op Facebook afscheid van zijn statuut als deken.

We zetten ons deken petje af. We hadden het 33 jaar op. 14 jaar in Zoutleeuw en 19 jaar in Diest. Maar priester zijn we..en pastoor in deze prachtige stad. We wensen de nieuwe regio-deken en zijn ploeg veel pastorale creativiteit in de parochies van dit stukje Hageland. En wij hopen soms dat wij pastor bonus kunnen zijn. Goede Herder. Of we het nu rustiger gaan hebben? Ik denk en hoop het niet. Ik hou van u Diest mijn stad en van zijn mensen. Zoals ik het probeerde in Zoutleeuw en omgeving; Orsmaal, melkwezer, Halle en zo verder. Moge God mijn leven nog met zegen begeleiden. Ik heb veel gekregen, soms geleden, maar geluk was mijn deel.

Scherpenheuvel opent bedevaartseizoen met intieme viering

1 mei is traditioneel de opening van het bedevaartseizoen in Scherpenheuvel. Eigenlijk druppelen er al wekenlang bedevaarders, al dan niet in groep, naar het Mariaoord.

De viering voor de opening van de bedevaarten gebeurt al jarenlang op de vooravond van 1 mei. Het is een mooie ceremonie, intiem ook. Zonder al te veel volk van buitenaf. Het zijn de mensen van Scherpenheuvel zelf die onder mekaar Maria eren.

Kinderen hebben zelfgeplukte bloemen mee. Het koor van de basiliek opent daarna het meer plechtige deel van de viering. Huidig deken Felix Van Meerbergen en de toekomstig deken Luc Van Hilst spreken dankgebeden uit. De harmonie sluit af met een miniconcert. Het bedevaartsoord is nu voor een maand of zes in handen van van het religieus toerisme en de bedevaart. Daarna is het dorp weer van ons, zou wijlen burgemeester Jef Lemmens het zeggen.

Dekenaten Diest, Tienen en Zoutleeuw fusioneren. Drie 70-plussers leiden zone Diest

Kerknet publiceert een pastorale brief van hulpbisschop monseigneur Koen Vanhoutte waarin hij een belangrijke hervorming in de kerk aankondigt. De bestaande 15 dekenaten in het aartsbisdom Mechelen-Brussel houden op te bestaan en worden vervangen door vier regio’s. De regio’s worden uitgebouwd rond Halle, Mechelen, Leuven en Tienen. In elke regio komt er een regioploeg die pastoraal verantwoordelijken en vrijwilligers kan begeleiden, stimuleren en bezielen. De regioploeg bestaat uit een deken, een begeleider gemeenschapsopbouw, een vormingswerker, een jongerenpastor, een econoom en een secretaris. Zij ondersteunen de verschillende pastorale ploegen in de zone.

Fusie van drie dekenaten

Voor het Hageland betekent dit concreet dat de dekenaten van Diest, Zoutleeuw en Tienen gefusioneerd worden tot één regio. De twee dekens in deze drie dekenaten, priesters Joris Hardiquest  (voor Tienen en Zoutleeuw) en Felix van Meerbergen (voor Diest) zijn allebei zeventig jaar en zullen allicht geen van beiden kans maken om als deken aan het hoofd van een regio te komen. Deken van Meerbergen maakt dat overigens op zijn Facebookprofiel ook bekend. Hij plooit zich terug tot verantwoordelijke voor de negen (!) parochies van groot-Diest.

Huidig deken van Leuven genoemd voor regio Tienen

Wie dan wel deken wordt in de regio Tienen is voorlopig niet bekend. Er doen in kerkelijke middens wel hardnekkige geruchten de ronde dat de huidige deken van Leuven, priester Dirk De Gendt, veel kans maakt op deze behoorlijk uitdagende functie. De nieuwe deken krijgt de verantwoordelijkheid over een zeer uitgebreid gebied en moet daar met een al bij al beperkt team een volledig nieuwe structuur bouwen in een kerk die volop in beweging is.

In principe moet de nieuwe deken zijn ambt opnemen in september 2019. Er moeten in alle pastorale zones nieuwe zoneploegen worden geïnstalleerd.  In Aarschot gebeurde dat twee weken geleden met een knap geregisseerde misviering. Wij maakten er een uitgebreide fotoreportage van.

Vergrijzing in zone Diest

In Diest moet die zoneploeg nog geïnstalleerd worden. Het proces om het aantal parochies te verminderen is ondertussen aangekondigd maar het is niet duidelijk hoever het daarmee staat.  In de zone blijven drie geestelijken actief. Pastoor Felix Van Meerbergen is 70, Guy Rigolle en  Jef Busschots zijn allebei 75. De nieuwe deken zal dringend werk moeten maken van verjonging in de zone.

Herstelling ommegangmuur rond Allerheiligenkapel komt kortbij

De periode voor de indiening van offertes voor de heropbouw van de ommegangmuur rond de Allerheiligenkapel werd vorige zaterdag geopend. Dat meldde deken Felix Van Meerbergen op Facebook. De muur rond de kapel stortte twaalf jaar geleden in. Daardoor kon de ommegang niet meer plaats vinden. De brokstukken bleven jarenlang liggen en de restanten van de muur werden voorlopig gestut om te voorkomen dat de heuvel waar de kapel op staat, zou verschuiven. Vier jaar na de instorting werden de stenen die nog bruikbaar zijn geselecteerd en in een loods van de stad opgeslagen.

Oorspronkelijk dateert de kapel van 1307. Ze werd echter in 1807 heropgebouwd op de plaats waar ze nu staat. In 2003 werd ze erkend als beschermd monument. De kapel is erg populair bij koppels die een originele plaats zoeken om te trouwen. Maar ook de jaarlijkse processie aan de vooravond van Allerheiligen, de kerststallententoonstelling en de dierenwijding winnen aan belangstelling.

Vorig jaar keurde Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois een subsidie van 299.602 euro goed. Dat geld is enkel voor de heropbouw van de muur bestemd. Volgens deken Van Meerbergen zijn ook het dak en de zuilen van de kapel dringend aan renovatie toe.

De heropbouw van de muur wordt geen sinecure en moet in verschillende fases gebeuren. De aannemer die de werken uiteindelijk zal uitvoeren moet immers rekening houden met de druk van de achterliggende heuvel.

Vijf parochies in Diest fusioneren, parochie Kaggevinne opgedeeld

Deken Felix Van Meerbergen gaat in Diest vijf parochies fusioneren tot een enkele. Hij wil op die manier een administratieve vereenvoudiging mogelijk maken. Ook in Tienen, Bekkevoort, Hoegaarden, Kortenaken en Aarschot werd eerder al zo’n fusie gerealiseerd.

Fusie van 5 parochies gaat Sint-Jan Berchmans heten

In Diest gaat het over de parochies Sint Sulpitius en Sint-Dionysius , Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Jan Berchmans en de parochies Sint-Trudo Webbekom en Heilige Kind Jezus Kaggevinne. De andere parochies van de pastorale zone Diest blijven voorlopig bestaan.

De nieuwe naam van de gefusioneerde parochie wordt Sint-Jan Berchmans. De kerken in iedere deelkern behouden hun naam. Er blijven ook kleine groepjes actief die in contact staan met de centrale kerkraad.

Parochie Kaggevinne opgedeeld

Voor de parochie van Kaggevinne liggen de zaken echter niet zo eenvoudig. De grenzen van een parochie moeten namelijk samen vallen met de gemeentegrenzen. Kaggevinne ligt gespreid over het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem, Diest maar er staan ook tien huizen in Bekkevoort. De parochie wordt daardoor opgedeeld. Het gedeelte dat in Scherpenheuvel-Zichem ligt wordt gefusioneerd met parochie onze-Lieve-Vrouw. Om die opdeling mogelijk te maken moeten de gemeentebesturen van Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort hun goedkeuring geven. In Scherpenheuvel-Zichem gebeurde dat vorige donderdag. In Bekkevoort staat het punt geagendeerd op de volgende gemeenteraad.   

Doopwater wordt symbool van verbinding met Afrika

Kindjes die na Pasen gedoopt worden krijgen dat sacrament met een heel speciale mix van doopwater. Deken Felix Van Meerbergen is momenteel in Kenia. Hij vergezelt de groep van Eddy Van Uytsel, waar ook voormalig burgemeester Jan Laurys en zijn echtgenote Lut deel van uitmaken. De groep bezoekt een aantal projecten die lopen in het kader van de stichting Annick for Kenya. Vandaag bezochten ze de waterputten van
van de Mabayani Primary School en het watgerproject in Lunga Lunga North. In Mabayani Primary School bouwt Annick for Kenya ook vier nieuwe klaslokalen. Die zijn overigens bijna klaar.

Deken Van Meerbergen nam er een aantal flessen water mee. Hij wil die tijdens de paasnacht mengen met het doopwater in Diest, Kaggevinne, Deurne en Vleugt. Met Pasen vieren de christenen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Het bijzonder knappe werk van Eddy Van Uytsel krijgt op deze manier een symbolische verbinding met het nieuwe leven in Diest en deelgemeenten. Eddy zorgt er voor dat zijn dochter Annick een baken blijft van hoop, verzoening, verbinding en eeuwig leven. In Afrika maar ook bij ons.

Viering Jan Berchmans is aanloop naar drukke kerstperiode

Afgelopen weekend stond Jan Berchmans volop in de schijnwerpers in Diest. Deken Felix Van Meerbergen mocht meer dan 500 bezoekers verwelkomen in de Sint-Sulpitiuskerk. Rudi Ramaekers vatte dat evenement samen in 160 foto’s.  Je ziet er hier een tiental maar de rest staat op de de fotopagina Jan Berchmans. 

Er staan nog een paar andere bijzondere evenementen op de agenda in de Sint-Sulpitiuskerk en de Allerheiligenkapel. Op 22 december organiseert de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord een kerstconcert voor strijkers en koperblazers in de Sint-Sulpitiuskerk.  Het concert begint om 15 uur 

Vanaf 22 december kan je ook weer naar de unieke kerststallententoonstelling in de Allerheiligenkapel. Marie-Thérèse Van Boxmeer en haar echtgenoot knutselen ieder jaar een soort kerststallendorp in mekaar met stalletjes en figuren uit de hele wereld. Dat lokt bezoekers uit heel België. Het voegt een heel speciaal accent toe aan de kapel die sowieso al een uniek kader vormt, met meer dan 200 heiligenbeelden tegen de muren. 

Topondernemer Fernand Huts koopt 16de eeuwse glasramen uit Diest

De originele 16de eeuwse glasramen die in 1846 uit de Sint-Sulpitiuskerk verdwenen, zijn deze week door veilinghuis Lempertz in Keulen geveild voor respectievelijk 210.800 euro en 111.600 euro. Dat is iets meer dan de schatting die op voorhand door het veilinghuis was opgegeven. Het goede nieuws is dat de koper The Phoebus Foundation is. Dat is een stichting in het belastingparadijs Jersey, maar ze is eigendom van Fernand Huts, de topman van Katoennatie en Indaver.
Stichtingen op Jersey betalen geen belastingen en ook dividenden, intresten en royalties zijn belastingvrij. Fernand Huts is niet vies van het vermijden van belastingen. Zelf woont hij om fiscale redenen in Kent (UK).
Huts wikkelt overigens enkel het financiële luik van zijn imposante kunstcollectie af in Jersey. Fysiek is het grootste deel van zijn kunstwerken in Antwerpen te bezichten. Daarvoor gebruikt Huts de vzw headqARTers.
Op de glasramen staan de Heilige Sulpitius en de Heilige Dionysius afgebeeld. Een paar weken geleden meldde kunstexpert Michel Quetin dat de ramen zouden geveild worden. De drie kunstwerken werden om een onbekende reden in 1846 door de Mechelse restaurateur Jean-François Pluys vervangen door replica’s. De geveilde originelen werden eerst in het Historisch Museum in Basel ondergebracht maar in 1901 kwamen ze in handen van een privéverzamelaar. De huidige beheerder van die collectie bood ze aan bij het veilinghuis Lempertz.
De ramen zijn decennialang verborgen gebleven voor het publiek maar de kans is groot dat ze nu gewoon in het hoofdkantoor van Katoennatie opduiken. Daar is headquARTers namelijk gevestigd. Deken Felix Van Meerbergen is van plan om Fernand Huts te contacteren om te kijken of de ramen eventueel terug kunnen komen naar de Sint-Sulpitiuskerk.

Ook Diest herdenkt zijn gevallen helden

Fotografie | Rudy Kenis

Ook in Diest was er zondag een stevig uitgesponnen plechtigheid om de gevallen heldenvan Wereldoorlog I te herdenken. Vertegenwoordigers van het stadsbestuur, de vaderlandslievende verenigingen en het trainingscentrum voor para’s in Schaffen verzamelden in het stadhuis. Daarna was er een eredienst in de Sint-Sulpitiuskerk. Na die dienst trok het gezelschap naar het Verstappenplein waar bloemenkransen werden neergelegd aan het monument van de gesneuvelde soldaten. Er was nog een slotreceptie in het stadhuis. De optocht werd begeleid door een gezelschap van doedelzakspelers.

Opvallend detail, de nieuw te benoemen burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) en zijn runner-up tijdens de verkiezingen Geert Cluckers (DDS)  liepen tijdens de optocht zij aan zij. De partij van Cluckers verloor tijdens de verkiezingen de positie van grootste partij aan Open Diest. Hij plooit zich terug en wordt eerste schepen van de stad. 

Dierenwijding en ex-voto’s in de Allerheiligenkapel

De Allerheiligenkapel is een van de meest verbazende plaatsen in Diest. De muren van de kapel zijn symbolisch gestut door meer dan 200 heiligenbeelden. Die zijn afkomstig uit heel de wereld.

Steeds meer mensen kiezen de kapel als locatie voor een speciale gelegenheid. Een huwelijk, een doop, een bijzondere herdenking.

De avond voor Allerheiligen trekt de begankenis van de Sint-Sulpitiuskerk naar de Allerheiligenkapel. Dat is een eeuwenoude traditie die, onder impuls van deken Felix Van Meerbergen, steeds meer karakter krijgt. Dit jaar gebeurde dat in aanwezigheid van monsseigneur Koen Vanhoutte, de nieuwe hulpbisschop in Vlaams-Brabant.

Op Allerheiligen en tot 9 november komen duizenden gelovigen een ex-voto offeren in de kapel. Marie-Jeanne Juchtmans heeft deze unieke traditie decennialang in ere gehouden. Zij verdient de eer om uit te leggen wat ex-voto’s zijn en wat hun betekenis is. (filmpje) En wat ons betreft verdient ze daar minstens ook een cultuurpenning voor.

Deken Van Meerbergen houdt ook een andere oude traditie levend. De dierenwijding lokt steeds meer dierenliefhebbers. De deken maakt er een eenvoudige maar bijzonder charmante plechtigheid van. En Marie-Jeanne staat ook hier klaar om de zaak op het juiste spoor te houden. (foto’s)

Religieuze plechtigheden en dierenwijdingen in de regio

In de maand november zijn er heel wat belangrijke religieuze plechtigheden in de regio. De begankenis in Diest en de kaarskensprocessie in Scherpenheuvel zijn de bekendste maar er zijn ook nog een reeks speciale misvieringen en dierenwijdingen.

Wij hebben ze allemaal samengevat op de pagina Hola Processie.

Alleheiligenkapel  centraal in vieringen

Op woensdag 31 oktober trekt in Diest de begankenis van de Sint-Sulpitiuskerk naar de Allerheiligenkapel. De processie start met een misviering om 18 uur in de Sint-Sulpitiuskerk. Daarin gaat monseigneur Koen Vanhoutte, de nieuwe hulpbisschop van Vlaams-Brabant voor. De processie begint met de zegening van de Demer. Het Italiaanse gezin van de Johannes XXIII-gemeenschap draagt het icoon van paus Johannes XXIII mee. Na de viering is er soep en jenevershotjes.

Op donderdag 1 november kunnen de bezoekers ex-voto’s offeren in de kapel. Er zijn vieringen om 7.30 uur en om 9 uur.

Ook op zaterdag 3 november is het druk in de Alleheiligenkapel. Om 9 uur is er broodwijding rond Sint-Hubertus, om 15 uur is er een dierenwijding en om 20 uur brengt het Sulpitiuskwartet een ode aan Filips-Willem.

Op zondag 4 november om 15 uur trekt de kaarskensprocessie in Scherpenheuvel de aandacht. Ook hier zal monseigneur Koen Vanhoutte voorgaan. De processie krijgt dit jaar een ander concept mee.

Dierenwijdingen

De dierenwijdingen in onze regio staan bol van volkse symboliek en net daarom zijn ze vaak erg mooi maar te onbekend. Op zaterdag 3 november zegent deken Felix Van Meerbergen om 15 uur de dieren in en rond de Allerheiligenkapel. Op zondag 4 november is er een zeer knap omkaderde dierenwijding in Zichem. Tijdens de misviering van 10.30 uur zijn de leden van hondenclub De Gouden Jachthoorn aanwezig met hun dieren. Maar ook alle andere inwoners zijn welkom. Het maakt niet uit dat er af en toe eentje blaft. De viering wordt muzikaal omkaderd door een vereniging van klaroenblazers uit Duitsland. Na de viering zegent de pastoor alle beestjes en hun baasjes buiten aan de kerk  Deelnemers kunnen ook een gewijd stuk brood meenemen.

Op zondag 11 november om 11 uur worden de dieren gezegend op Ter Hoeve in Testelt. Die zegening is best spectaculair omdat er ook een aantal paarden aanwezig zijn. De zegening bestaat al dertig jaar. Na de plechtigheid is er soep met boterhammen.

Noveenmissen in de Allerheiligenkapel

Liefhebbers van gezongen missen kunnen de volgende dagen terecht in de Allerheiligenkapel. Van vrijdag 2 november tot en met donderdag 8 november is er iedere dag om 9 uur een noveenmis. Op zondag 4 november wordt die viering opgeluisterd door het Barbarakoor, op dinsdag 6 november is het Catharinakoor aan de beurt en op donderdag 8 november begeleidt het koor “Ma Cantare” de noveenmis.

Symbolische slotviering in kerk van Poelske

Deken Felix Van Meerbergen vroeg vorige zondag vergiffenis aan de mensen in de parochie van Sint-Jan Berchmans.  De deken leidde, samen met pastoor Jef Busschots en de Poolse priester Bogumil, de laatste viering in de parochiekerk van de legendarische pastoor Poels. De kerk wordt deze week volledig ontmanteld en daarna afgebroken. Het gebouw maakt plaats voor een nieuw dagcentrum van Home Martine Van Camp. Er komen ook zes studio’s voor begeleid wonen, een vergaderruimte en een atelier waar de gasten van het dagcentrum creatief aan de slag kunnen.

Onderdanigheid

Het siert deken Van Meerbergen dat hij zich onderdanig en kwetsbaar opstelt. Pastoor Poels was een mythisch man die, vaak tegen de gevestigde instituten in, zijn parochie een heel eigen ziel gaf. Zijn huis van geloof afbreken is geen gemakkelijke opdracht.

“Een kerk onttrekken aan de eredienst, een kerk sluiten dus, kruipt in je kleren als priester”, zegt deken Van Meerbergen. “ We deden het met velen. Met al die getrouwen, nog enkelen van het begin, met mensen uit de brede gemeenschap. Ik ben emotioneel moe. Ik vraag vergiffenis aan de mensen van de parochie van pastoor Poels. En ik neem ook alle verantwoordelijkheid over deze beslissing. Maar we durven hopen dat het project dat deze wijk en deze site van pastoor Poels een goede keuze is. Een die in het verlengde loopt van een halve eeuw kerk maken met mensen. Dat er een ‘huis Poels’ komt waar volwassen medemensen met een beperking onderdak vinden sluit naadloos aan bij de droom van die jonge leraar priester uit Erps Kwerps Jozef Poels.”

Symbolische slotviering

De slotviering zat vol met symboliek. Het orgel van de kerk wordt overgedragen aan de Poolse Sint-Jan Berchmansparochie. Vandaar ook de aanwezigheid van priester Bogumil.  De kruisweg gaat terug naar de kerk van Kaggevinne. Daar kwam hij oorspronkelijk ook vandaan. Het opvallende beeld van Sint-Jan Berchmans verhuist naar de Sint-Sulpitiuskerk. Die kerk kreeg recent een nevenbestemming als museum voor religieus erfgoed. Dit voor Diest symbolische beeld mag daar een ereplaats krijgen. Burgemeester Jan Laurys en directeur van Home Martine Van Camp Erik Peirelinck namen het woord. Jan Laurys is aan zijn laatste maanden bezig als burgemeester van Diest. Ook hij neemt dus afscheid. Erik Peirelinck moet ervoor zorgen dat het nieuwe dagcentrum Home Poelske, de wijk een nieuw elan van solidariteit en verbondenheid zal geven.

Poelske was een priester avant la lettre. Hij zorgde voor verbreding en openheid van de kerk, lang voor dat een nieuwe trend werd. Vorige zondag waren Carlo, Clara en Esther de misdienaars. Zij behoren tot de Italiaanse familie van de Johannes 23 gemeenschap die zich in Diest vestigde. Zij staan symbool voor de verbreding die pastoor Poels op zijn geheel eigen wijze altijd gepredikt heeft.

Foto’s van Rudi en Maria Ramaekers-Everaert met dank aan deken Van Meerbergen 

Cascade aan benoemingen bij Norbertijnen heeft ook gevolgen buiten de abdij

De inwijding van Marc Fierens als 53ste abt van de Norbertijnen van Averbode heeft een pak verschuivingen in gang gezet in de hiërarchie van de Norbertijnen. Die cascade kan ook gevolgen hebben voor de opvolging van Rudy Borremans in Diest. Maar ook elders beweegt er heel wat binnen de structuur van de kerk. Pastoor Van Hilst neemt ontslag als administrator in Zichem.

Christophe Monsieur wordt subprior

Christophe Monsieur, momenteel pastoor in Averbode, stopt in die functie en hij wordt subprior van de abdij. Christophe was vorige maandag nog aanwezig tijdens de plechtigheid naar aan leiding van de start van de werken voor de scoutslokalen. Met deze benoeming gaat Christophe Monsieur deel uitmaken van een beperkt kringetje van Norbertijnen die de abdij effectief aansturen. De opstart van Het Moment en de stevige investering in de abdijboerderij zorgen ervoor dat de economische activiteiten van de abdij verschuiven. In die nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn de Norbertijnen opnieuw nadrukkelijker aanwezig in het management.

Subprior wordt provisor

Pater Jan Geerts, adjunct-directeur van het bezinningscentrum van de Norbertijnen in Averbode en dienstdoend pastoor in Rillaar, wordt pastoor van Averbode, Testelt, Okselaar en Messelbroek.

Jan Van Keirsbilck, actueel subprior, wordt de nieuwe provisor van de abdij. Hij volgt in die functie de nieuwbenoemde abt Marc Fierens op. Een provisor is verantwoordelijk voor de materiële zaken en bezittingen van de abdij.

Pater en improvisatieartiest Vincent Ceulemans krijgt andere opdracht

Vincent Ceulemans die in de abdij onder meer verantwoordelijk is voor de groepsbezoeken maar in zijn vrijetijd opvallend actief is in het improvisatietheater, kondigde deze week op Facebook zijn ontslag in de abdij van Averbode aan. “Mijn hoedanigheid als priester en Norbertijn blijft”, zegt Vincent Ceulemans. “Maar mijn takenpakket en woonplaats zullen veranderen. Dat is een traditie sinds de 12de eeuw. Eeuwenlang hebben onze confraters de bisdommen bijgestaan in hun zorg voor plaatselijke geloofsgemeenschappen.” Waar Vincent Ceulemans naar toe gaat en welke zijn opdracht wordt is voorlopig niet bekend.

Deken Van Meerbergen neemt rol van Rudy Borremans voorlopig over

Na het vertrek van pastoor Rudy Borremans moet ook deken Felix van Meerbergen schuiven met zijn team. “We bedienen momenteel de parochies in Diest in solidum”, zegt hij. “Ik zal zelf voorlopig op zaterdag de vieringen in Kaggevinne doen.” Onze suggestie dat hij misschien eens moet polsen of Vincent Ceulemans geen optie is beantwoordt hij eerder lachend. Een priester als Vincent Ceulemans is in iedere parochie welkom”, zegt hij. “Als de optie zou bestaan zou hij hier alleszins zeer welkom zijn.”

Luc Van Hilst geeft ontslag als administrator in Zichem

Pastoor Luc Van Hilst heeft dan weer zijn ontslag gegeven als administrator van de parochie St. Eustachius in Zichem. Die parochie behoort, samen met OLV Scherpenheuvel, St Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken en St. Jozef Keiberg tot de pastorale zon Scherpenheuvel-Zichem. Wat de reden van zijn ontslag is, is ons niet bekend maar dat de verstandhouding met broeder Luc niet opperbest is, is al langer geweten. Broeder Luc is een van de gangmakers voor de restauratie van de historisch belangrijke kerk in Zichem. Pastoor Van Hilst heeft echter gevraagd aan het stadsbestuur, om dat dossier over te nemen.

Sint-Sulpitiuskerk wordt museum voor religieuze kunst

Het kerkenplan in Diest geeft alle kerken een nevenbestemming. Enkel de Sint-Jan Berchmanskerk wordt herbestemd. Alle andere kerken blijven dus beschikbaar voor de eredienst. Sint-Sulpitius en Sint-Hubertus Schaffen worden op termijn de twee hoofdkerken. Alle andere kerken kunnen gebruikt worden door andere christelijke religies. Sint-Sulpitius wordt ook een museum voor religieuze kunst. De Allerheiligenkapel blijft als enige het statuut van kapel behouden.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) verplichtte de gemeenten in 2015 om tegen 1 oktober 2017 een kerkenbeleidsplan te ontwikkelen. De achterliggende bedoeling was om het aantal kerken in Vlaanderen te verminderen en ze eventueel te herbestemmen. Op die manier wilde Bourgeois besparen op de kosten voor onderhoud en instandhouding. Die maatregel is ook logisch. Veel gebouwen staan een ganse week leeg omdat het aantal kerkgangers sterk terug valt.

Niet alle gemeenten haalden die deadline maar dat was ook niet erg. De consequentie was dat je als gemeente geen subsidie kon krijgen voor de restauratie van de kerken. De gemeenten waar geen restauratiedossiers lopen hadden dus wat extra tijd. Onder meer in Diest werd het kerkenbeleidsplan pas in juni 2018 besproken en goedgekeurd in de gemeenteraad. Het plan is voorlopig ook een erg summiere opsomming van het toekomstig gebruik van de kerken in de fusie. Een werkgroep moet die richtlijnen later concreet uitwerken.

Niet hoofdkerken open voor andere christelijke religies

Bij de bespreking van het plan in de gemeenteraad verraste burgemeester Jan Laurys (DDS) met de melding dat alle kerken behouden blijven voor de eredienst maar tegelijkertijd ook een nevenbestemming krijgen. Hij drukte zo meteen de speculatie de kop in dat onder meer de kerk van Kaggevinne moet verdwijnen. Politiek ligt dat erg gevoelig en het was dus handig om dat op die manier te spelen. Laurys liet verder ook vallen dat nevenbestemming kan inhouden dat de kerken gebruikt worden door andere religies. Op vraag van raadslid Danielle Gheyskens (Open Diest) verduidelijkte hij dat het niet de bedoeling is dat de moslimgemeenschap de katholieke kerken zou gebruiken.

Hola Hageland vroeg de tekst van het kerkenplan op en dat leert ons dat we deze bewering toch moeten nuanceren. Sint-Sulpitius in Diest en Sint-Hubertus in Schaffen krijgen het statuut van parochiekerk van de op termijn te fusioneren parochies. In hun omschrijving voor de toekomst staat niet het woord medegebruiker. Voor de andere kerken is dat wel het geval. Andere religies kunnen dus niet in deze twee toekomstige hoofdkerken terecht. Dat kan wel voor alle andere kerken die behouden blijven.

Sint Sulpitius wordt museum

In deze twee parochiekerken zal elke zondag een eucharistieviering plaats vinden. De Sint-Sulpitiuskerk krijgt alvast een nevenbestemming als museum voor religieuze kunst. Waar opportuun verhuizen waardevolle objecten die afkomstig zijn van andere kerken die een nevenbestemming krijgen, naar dit museum.

De andere kerkgebouwen die als gebouw voor de eredienst zullen bestemd blijven, zijn de Sint-Engelbertuskerk in Deurne, de O.-L.-Vrouwkerk in Diest, de Sint-Trudokerk in Webbekom, de H. Familiekerk op de Vleugt, de Heilig Kind Jezuskerk in Kaggevinne en de Sint-Jozefkerk te Molenstede. Zij krijgen dus wel een statuut voor medegebruikers. “Medegebruiker slaat op een eventueel gebruik van andere christelijke denominaties zoals protestants of orthodox maar dat is een theoretisch concept”, zegt deken Felix Van Meerbergen. “Met vijf orthodoxen of zes protestanten  zal dat immers nooit mogelijk zijn. Voor Sint-Sulpitius hebben we die optie niet weerhouden omdat die kerk al veel gebruikt wordt voor diverse activiteiten.” De bewering van de deken klinkt een beetje vreemd. Waarom zou je een toch enigszins controversiële optie toevoegen als je ervan uitgaat dat die nooit realiteit zal worden.

Sint-Jan Berchmanskerk wordt afgebroken

Eerder werd al bekend dat de vzw Parochiale Werken Diest het gebouw van de Sint-Jan-Berchmanskerk verkoopt aan vzw Home Martine Van Camp, een zorgvoorziening die volwassenen met een verstandelijke handicap ondersteunt. De kerk zal afgebroken worden en plaats maken voor een nieuwe vestiging van de vzw. De start van de werken is voorzien in 2018, uiterlijk begin 2019.

De Begijnhofkerk Sint-Catharina werd ondertussen ontwijd.  De bijhorende kapelanij zal worden opgeheven. De kapel van Sint-Martha Molenstede werd drie jaar geleden al aan de eredienst onttrokken.

Allerheiligenkapel blijft enige officiële kapel

Deken Van Meerbergen verduidelijkt ook nog dat de Allerheiligenkapel als enige haar statuut van erkende kapel behoudt. De Allerheiligenkapel is erg populair bij trouwers maar ze kreeg al een feitelijke nevenbestemming. Er worden regelmatig optredens en tentoonstellingen gehouden. In de kapel staan meer dan 200 heiligenbeelden uit alle hoeken van de wereld.

De volledige lijst met toekomstige bestemmingen

 • Sint-Sulpitiuskerk, Diest: eredienst, valorisatie, nevenbestemming
 • Sint-Hubertuskerk, Schaffen: eredienst, valorisatie, nevenbestemming
 • Sint-Engelbertuskerk, Deurne: eredienst, valorisatie, medegebruik, nevenbestemming
 • Sint-Jozefkerk, Molenstede: eredienst, valorisatie, medegebruik, nevenbestemming
 • Familiekerk, Vleugt: eredienst, valorisatie, medegebruik, nevenbestemming
 • Kind Jezuskerk, Kaggevinne: eredienst, valorisatie, medegebruik, nevenbestemming
 • O.-L.-Vrouwkerk, Diest: eredienst, valorisatie, medegebruik, nevenbestemming
 • Sint-Jan Berchmans, Diest: ontwijding, herbestemming,
 • Sint-Trudokerk, Webbekom: eredienst, valorisatie, medegebruik, nevenbestemming
 • Begijnhofkerk Sint-Catharina, Diest: ontwijding, herbestemming
 • Allerheiligenkapel: eredienst, valorisatie, medegebruik, nevenbestemming

Rudy Borremans bevestigt zijn vertrek uit het dekenaat Diest

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 18 juni werd het kerkenplan in Diest besproken en goedgekeurd. Tijdens het debat daarover beweerde raadslid Mario Kemps (N-VA) dat priester Rudy Borremans de situatie in Diest beu was en zou vertrekken als pastoor van Kaggevinne. Burgemeester Jan Laurys (DDS) leek dat te ontkennen maar hij was niet erg duidelijk in zijn reactie. Ook deken Felix Van Meerbergen hield aanvankelijk de boot af maar hij liet uiteindelijk verstaan dat ook hij het gerucht over het vertrek had opgevangen. Van Meerbergen heeft vandaag een onderhoud met Rudy Borremans.

Rudy Borremans bevestigt vertrek begin september

Priester Borremans heeft zonet aan Hola Hageland bevestigd dat hij inderdaad opstapt en een andere missie zal aanvaarden. “Een maand geleden heb ik een schrijven gericht aan de kardinaal waarin ik mijn positie in Diest in vraag stel”, zegt Rudy Borremans. “Ondertussen heb ik een verkennend gesprek gehad over een nieuwe benoeming. Mijn medewerkers heb ik op de hoogte gebracht van mijn keuze. De gemeenschap daarentegen heb ik nog niet geïnformeerd.”

Priester Borremans bevestigt verder dat hij allicht begin september reeds, het dekenaat Diest verlaat. Het is voorlopig niet duidelijk wat zijn nieuwe bestemming zal zijn.

Borremans wordt bijzonder geapprecieerd

Rudy Borremans werd aan het einde van de jaren negentig door de toenmalige aartsbisschop Godfried Danneels geschorst omdat hij publiek een relatie had met een man. Het was verrassend genoeg de als zeer conservatief gepercipieerde aartsbisschop André Léonard die de priester opnieuw pastoraal werk liet doen. In 2010 kwam Rudy Borremans naar Diest waar hij deel werd van het team van deken Felix Van Meerbergen. In de praktijk werkte pastoor Rudy vooral in deelgemeenten Kaggevinne en Schaffen-Vleugt. In die twee lokale gemeenschappen wordt de pastoor bijzonder geapprecieerd. Zijn vieringen lokken weer meer volk naar de kerk en er komen zelfs gelovigen uit andere gemeenten naar de diensten die Rudy Borremans leidt. Zeker voor Kaggevinne is zijn vertrek een groot verlies. De discussie over de eventuele herbestemming of nevenbestemming van de kerk en de pastorie weegt al maanden op de publieke opinie. Er zijn ernstige bouwfysische problemen met het kerkgebouw maar ook met de pastorie en de instandhouding ervan dreigt een financiële uitdaging te worden.

N-VA raadslid suggereert dat Rudi Borremans opstapt als pastoor van Kaggevinne

Tijdens de gemeenteraad van maandag 18 juni stond de bespreking van het kerkenplan van de stad Diest op de agenda. Er is al maandenlang onduidelijkheid over de herbestemming van de kerk van Kaggevinne. De bouwkundige toestand van de kerk is niet meteen gunstig en er hingen zelfs een tijdje netten aan het plafond om vallende brokstukken op te vangen. Anderzijds heeft pastoor Rudi Borremans een knappe dynamiek op gang gebracht in de deelgemeente. Tijdens de zaterdagviering loopt de kerk vol en er worden ook regelmatig speciale themamisvieringen georganiseerd. De pastoor wordt in zijn gemeenschap bijzonder gerespecteerd. Raadslid Mario Kemps (N-VA) beweerde tijdens de bespreking van het kerkenplan, dat Rudi Borremans de onzekere situatie beu is en zijn ontslag zou gegeven hebben. Burgemeester Jan Laurys (DDS) leek dat enigszins schoorvoetend te ontkennen maar echt duidelijk was hij niet. Kemps zwaaide met zijn mobieltje waarop het bericht met dat ontslag zou staan. “Ik heb dat nieuws hier ook gehoord”, zegt deken Felix Van Meerbergen. “Ik laat dat echter voor rekening van Mario Kemps. Ontslag neemt men bij de bisschop. Ik zie Rudi morgen.” Rudi Borremans zelf was, allicht ook vanwege het late uur, niet meer bereikbaar voor een persoonlijke reactie.