Tag Archives: Bekkevoort

Afrittencomplex E314 in Bekkevoort deels afgesloten tot bouwverlof

Op 11 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de Staatsbaan (N2) in Bekkevoort. Over een afstand van 200 metr, ter hoogte van het op- en afrittencomplex E314, wordt het fietspad aan de noordzijde van de Staatsbaan geoptimaliseerd en de indeling van de rijstroken richting Bekkevoort aangepast. Volgens de huidige planning zijn alle werken voor het bouwverlof in juli afgerond.

Doorgaand verkeer op Staatsbaan mogelijk tijdens de werken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start vanaf maandag 11 maart met een nieuwe fase aan de werken ter hoogte van het op- en afrittencomplex Bekkevoort (Staatsbaan N2 Leuven – Diest). Komende vanuit de richting van Bekkevoort kan de oprit van de E314 richting Leuven niet gebruikt worden. Bestuurders kunnen vanuit de richting van Diest wel de oprit van de E314 richting Leuven gebruiken. Komende van de E314 vanuit de richting van Lummen kan men de snelweg niet verlaten om richting Diest te rijden. Richting Bekkevoort rijden is wel mogelijk. 

E314 richting Leuven: op- en afrit afgesloten

Ter hoogte van de werken op de Staatsbaan blijft doorgaand verkeer tussen Bekkevoort en Diest steeds mogelijk in beide richtingen.

Werkzaamheden Aquafin aan zuidzijde Staatsbaan afgerond

Nutsmaatschappij Aquafin voerde in een eerdere fase rioleringswerken uit aan de zuidzijde, richting Diest, van de Staatsbaan. Ook de fietspaden aan de zuidzijde werden aangepakt. Om ook de verkeerssituatie voor fietsers aan de noordzijde van de Staatsbaan veiliger te maken, optimaliseert AWV het fietspad. AWV past tijdens de werken aan het fietspad ook de indeling van de rijstroken richting Bekkevoort aan.   

foto © AWV

Burgerstuurgroep coördineert asbestafbouw

Tot de jaren 1990 leek er geen vuiltje aan de lucht met het gebruik van golfplaten, leien en schoorsteenpijpen die asbest bevatten. Tussen 1998 en 2001 werd het in de bouw erg populaire materiaal zo goed als volledig verboden. Blootstelling aan asbest bleek de oorzaak voor een reeks ernstige ziektes en kan onder meer longkanker tot gevolg hebben.

Asbest werd echter decennialang massaal gebruikt en Vlaanderen ligt nog vol met golfplaten en pannen waar het gevaarlijke spul in zit. In Diest werden de daken van meer dan honderd huizen in een sociale woonwijk van Diest Uitbreiding, de zogenaamde wijk van Poelske, vervangen om ze te zuiveren van asbest. In Scherpenheuvel werd vorige week de vroegere feestzaal van frituur Miami op de Mannenberg gesloopt. Het omvangrijke dak werd ontmanteld door een gespecialiseerde firma omdat de dakpannen asbest bevatten.

Burgerstuurgroep organiseert asbestafbouw

De Vlaamse Regering heeft samen met OVAM een asbestafbouwbeleid uitgewerkt om Vlaanderen tegen 2040 volledig asbestveilig te maken. Om het asbestafbouwbeleid te ondersteunen, richt Interleuven samen met 16 steden en gemeenten een burgerstuurgroep op om een samenaankoop te organiseren voor de verwijdering van asbesthoudende bouwmaterialen van niet-bewoonde gebouwen. Het gaat over de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boutersem, Geetbets, Herent, Holsbeek, Keerbergen, Lubbeek, Opwijk, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw 

Inwoners van die gemeenten kunnen zich kandidaat stellen om in de stuurgroep te zetelen. Interleuven zal voor de administratieve en logistieke ondersteuning en begeleiding van de stuurgroep zorgen. De burgerstuurgroep start in juni ’19. Inschrijven kan via https://extranet.interleuven.be/asbestverwijdering.

Staking heeft nauwelijks impact op gemeentelijke dienstverlening

De nationale en reguliere media laten uitschijnen dat het land morgen compleet zal stil vallen. Geen vliegverkeer, nauwelijks ander openbaar vervoer, grote winkelketens sluiten en zelfs een aantal scholen onthouden hun studenten van de noodzakelijke knowhow.

Wij focussen op lokaal nieuws en dus wilden we wel eens weten of u morgen in uw stadhuis terecht kunt. Dat blijkt nogal mee te vallen.

Normale dienstverlening in Diest

Burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) van Diest gaat er vanuit dat de dienstverlening in zijn stad normaal zal verlopen. Hij maakt verder geen melding van stakingsacties.

Beperkte hinder bij technische uitvoeringsdienst in Aarschot

Ook in Aarschot lijkt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) er gerust in te zijn. “We verwachten geen noemenswaardige impact op de dienstverlening”, zegt ze. “Het stadhuis zal dus gewoon open zijn. In de technische uitvoeringsdienst zullen er wel werknemers zijn die mee staken, maar de organisatie komt niet in de problemen.”

Individuele acties in Bekkevoort

Burgemeester Hans Vandenberg (CD&V) bevestigt dat er in Bekkevoort geen algemene stakingsaanvraag is ingediend. “Er zullen wel enkele mensen staken”,zegt hij. Dat zal volgens Hans Vandenberg echter geen noemenswaardige impact hebben op de dienstverlening.

Alternatief voor leverancier maaltijden OCMW in Scherpenheuvel-Zichem, geen les op Keiberg

Burgemeester Manu Claes (CD&V) bevestigt dat de diensten van stad en OCMW een normale dienstvertlening leveren in Scherpenheuvel-Zichem. “Voor het stedelijk onderwijs wordt enkel in de vestiging Keiberg geen les gegeven wegens staking van een aantal leerkrachten”, zegt hij. “De kinderen worden er wel opgevangen. De ouders zijn op de hoogte gesteld. Voor de buitenschoolse kinderopvang is er de normale werking. De andere scholen op het grondgebied zullen hun normale activiteiten ontwikkelen, zo blijkt uit een rondvraag. Wat de bedeling van warme maaltijden door het OCMW betreft, is de normale  leverancier in staking. Er werd een alternatief gezocht en gevonden bij een andere leverancier, die op woensdag wel een beperkte menukeuze zal leveren. De maaltijdbedelers van het OCMW brengen de gebruikers hier vandaag van op de hoogte. Als bij al zal heeft de staking zo goed als geen effect op de dienstverlening en zal deze  zo goed als normaal verlopen.”

Bekkevoort laat thermografische kaart van daken maken

Het klimaat is het discussiethema van het moment. In Vlaams-Brabant ondertekenden de burgemeesters van 60 gemeenten het Burgemeestersconvenant. Ze engageerden zich hiermee om concrete maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen. 54 van hen hebben een door Europa goedgekeurd klimaatplan maar de vraag is of er ook effectief iets mee gebeurt.

Thermografische luchtfoto registreert warmteverlies

In Bekkevoort blijkt dat alvast het geval. Als de weersomstandigheden optimaal zijn, zal er tijdens de nacht van 5 op 6 februari een thermografische luchtfoto van de gemeente gemaakt worden. Hiervoor zal een klein vliegtuigje relatief laag over de gemeente heen en weer vliegen tussen 22 uur en 2 uur. Vanop een hoogte tussen de 500 en 800 meter registreren de infraroodcamera’s de warmteverliezen tot op 0,02° Celsius nauwkeurig. Deze vluchten worden in de winter uitgevoerd, wanneer de huizen verwarmd worden, en moeten gebeuren tijdens een heldere nacht, kouder dan 5° Celsius, geen neerslag (sneeuw of regen) en geen of weinig wind. Schrik dus niet, het is geen UFO en neen, de politie is ook niet op zoek naar loslopende schurken. (dat hopen we tenminste)

Gezinnen verantwoordelijk voor 55% van CO2-uitstoot

Waarom doen ze dat in Bekkevoort? Uit een nulmeting gebaseerd op cijfers van 2011 blijkt dat de huishoudens verantwoordelijk zijn voor bijna 55% van de totale CO2-uitstoot.  Luchtthermografie maakt het mogelijk om de warmteverliezen van daken in kaart te brengen. Zo krijgen eigenaars en bewoners een beter inzicht over hoe goed hun dak geïsoleerd is, en kunnen ze aan de hand daarvan hun isolatiebehoefte evalueren. De meeste warmte gaat namelijk via het dak verloren. Een betere isolatie van de huizen kan de CO2-uitstoot dus aanzienlijk doen dalen. De thermografische luchtfoto maakt het mogelijk om te zien welke gebouwen veel warmte verliezen. Zo ontstaat een goed beeld van de mate waarin de huizen (en meer bepaald de daken) geïsoleerd zijn. Deze kennis is niet alleen handig om de CO2-uitstoot te beperken, maar ook om te besparen op de energiefactuur. Daarnaast zorgt de CO2 die bespaard wordt voor een positieve impact op het klimaat.

Individuele ondersteuning

In het najaar 2019 voorziet de gemeente individuele ondersteuning voor inwoners die beslissen om hun woning verder te isoleren. De interpretatie van een thermografisch beeld is niet altijd even eenvoudig. Daarom kan een geïnteresseerde inwoner na het maken van een afspraak langskomen in het gemeentehuis voor een persoonlijk advies. Bij dit advies, een eerste stap richting een energetische renovatie, wordt ook heel wat aandacht besteed aan energiebesparing, premies, benoveren en groepsaankopen.

Burgemeesters Kortenaken, en Geetbets leggen eed af, politieraad zone Hageland kan starten

In de meeste steden en gemeenten zijn de nieuwe bestuursploegen al even aan de slag. Tot nu toe hebben 53 burgemeesters de eed afgelegd. Op vrijdag 18 januari komen er daar nog drie bij. Dat zijn Jo Roggen uit Geetbets, Stefaan Devos uit Kortenaken en Michel Doomst uit Gooik. Die eedaflegging De installatie van het bestuur in Geetbets en Kortenaken deblokkeert ook de politieraad en het bestuur van een reeks intercommunales.

Absolute meerderheid voor Open VLD in Geetbets

Jo Roggen behaalde in oktober 2018 met 10 op 17 zetels een absolute meerderheid in Geetbets. DNA, de voormalige coalitiepartner van Open VLD, verloor alle zetels en dat was aanleiding voor Pierre Lassaut van DNA om een klacht in te dienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. De klacht was eerder al ontvankelijk maar ongegrond verklaard. Jo Roggen moest echter wachten tot de beroepstermijnen verliepen.

Brede coalitie tegen Open VLD in Kortenaken

In Kortenaken vormen CD&V, sp.a en N-VA een coalitie tegen Open VLD. De liberale partij is met acht zetels nochtans veruit de grootste partij. De drie meerderheidspartijen hebben samen 11 zetels. De liberalen kwamen slechts vijf stemmen te kort om negen zetels binnen te halen en dat was voldoende reden voor André Alles om een hertelling te vragen. Ondertussen is ook zijn klacht ontvankelijk maar ongegrond verklaard en zijn de beroepstermijnen verlopen.

Gemeentebesturen operationeel maar ook politieraad kan starten

De eedaflegging is uiteraard goed nieuws voor de betrokken gemeenten zelf. De bestuursploegen kunnen eindelijk op een legitieme wijze aan de slag. Maar het is ook goed nieuws voor de gemeente Bekkevoort, Tielt-Winge en Glabbeek. Die vormen samen met Kortenaken en Geetbets de politiezone Hageland. De politieraad kon echter niet functioneren omdat de gemeentebesturen van Geetbets en Kortenaken geen vertegenwoordiger in de raad konden aanduiden. Vooral in Bekkevoort was dat een probleem. De aanwerving van een wijkagent werd daar geblokkeerd door het niet operationeel zijn van de politieraad.

Ook voor een reeks andere intercommunales zoals IGO kunnen de bestuursorganen operationeel worden.

Ons Dorp Bekkevoort organiseert nieuwjaarsreceptie in Petrushoeve

Het is een publiek geheim dat burgemeester Hans Vandenberg (CD&V) en 1ste schepen Benny Reviers (Ons Dorp) een uitstekende verstandhouding hadden tijdens de vorige twee legislaturen. Dat ze allebei het mandaat van burgemeester ambieerden bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was echter ook duidelijk.

Benny Reviers pakte uit met een verrassende zet. Hij zette sp.a aan de kant en kwam met de verbredingslijst Ons Dorp. Dat leverde op. De kiezer legde de kaarten redelijk complex en maakte een wisselmeerderheid mogelijk. Maar uiteindelijk gingen CD&V en Ons Dorp opnieuw met mekaar in zee.

Vorige zaterdag organiseerde Ons Dorp een nieuwjaarsreceptie in de Petrushoeve in Molenbeek-Wersbeek en daar waren burgemeester Hans Vandenberg en CD&V-schepen Wouter Lenaerts prominent aanwezig. Benny Reviers vernoemde in zijn speech zelfs expliciet de goede samenwerking met burgemeester Hans Vandenberg.

Aspiravi plant opnieuw twee bijkomende windturbines in Bekkevoort

Windmolenproducent Aspiravi pakte in de herfst van vorig jaar groot uit na de bouw van twee nieuwe windturbines op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort. Er kwam een persmoment waar ook alle betrokken politici op gemeentelijk en provinciaal niveau waren uitgenodigd, de turbines draaiden mee in Open bedrijvendag en de lagere scholen van Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort werden gevraagd voor een open dag. Vlak na de bouw van die twee turbines startte Aspiravi de voorbereidingen voor de constructie van een derde turbine in Diest.

Tijdens het persmoment werd voorzichtig de vraag geopperd of de firma het windmolenpark nog verder wilde uitbreiden maar daar kwam niet meteen een duidelijk antwoord op. In een paar individuele gesprekken leken topmensen van Aspiravi toen aan te geven dat ze eerder dachten aan het opvullen van de gaten binnen de huidige omschrijving van het park. Dat blijkt nu echter achterhaald. Aspiravi heeft een aanvraag ingediend voor de bouw van twee bijkomende turbines in de omgeving van de Ossenberg, de Veugelberg en de Hertstraat in Bekkevoort. Dat is de aan de brug over de E314 op de Oude Tiensebaan, richting Aarschot. Het gaat dus opnieuw over een uitbreiding van het bestaande turbinepark.

Het dossier kan worden ingezien in het gemeentehuis van Bekkevoort en in principe ook op http://www.omgevingsloket.be. Op die website is het echter nog niet beschikbaar. Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen tussen 11 januari en 9 februari 2019. Op 21 januari komt er een info moment.

De actie Fietsers op rollen voor de Warmste Week werd een geweldig spektakel

De Warmste Week sloot drie weken geleden af met een fantastisch resultaat. Ook in onze regio werden een pak warmme acties georganiseerd. We konden uiteraard niet overal bij zijn maar we hebben er een aantal samengevat op een aparte actiepagina.

Vooral de actie Fietsers op rollen is ons bijgebleven omdat het een totaalspekatkel werd met geweldige sfeer in zaal. De actie zou uiteindelijk 3500 euro opleveren voor Kom op tegen Kanker. De foto’s van die actie zie je onderaan.

Op de tab Hola klikt publiceren we een subpagina “De Warmste Week” met beeldmateriaal van

 • Vrijwilligers De Schommel voor vzw De Schommel
 • Chiro Rillaar – Rillaarse Bikers  voor vzw Warme pootjes, Hof van Vlaanderen en de vereniging Overdruksyndroom en Carlov cysten
 • Oud-Chiroleieding Bekkevoort voor Boven de Wolken
 • BUSO Bremberg voor vzw Kamatumba
 • Chiro Schaffen voor Te Gek?!
 • KAVALV voor Huize St. Vincentius
 • ’t Fruithalleke voor het Centrum ter Preventie van Zelfdoding
 • KTC Diest voor Te Gek?!
 • Dancehall Diest voor Lolands
 • Team 33 voor Lolands
 • Fotoclub ScherpZicht voor Artsen zonder Grenzen
 • Basisschool Onze-Lieve-Vrouw voor de Mucovereniging
 • Chiro Molenstede voor het Centrum ter Preventie van Zelfdoding

 

Gemeenteraad in Bekkevoort geïnstalleerd

Het gemeentebestuur van Bekkevoort kan aan de nieuwe legislatuur beginnen. Maandagavond werden alle raden en comité’s geïnstalleerd en deels ook nog gekozen.

Hans Vandenberg (CD&V) legde eerder al de eed als burgemeester bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Het nieuwe bestuur nam gisteren kennis van die benoeming en daarmee kan hij aan zijn derde ambtstermijn beginnen.

Drie raadsleden nemen mandaat niet op

Afscheidnemend voorzitster Mia Peeters deelde mee dat drie gekozen raadsleden hun mandaat niet opnemen. Dat zijn Hortense Vangossum (CD&V), André Jonckers (Ons Dorp) en Diane Boghe (Ons Dorp).  An Weckhuyzen (CD&V – 6de plaats en 222 voorkeurstemmen), Tommy Heusden (12de plaats en 270 voorkeurstemmen) en Nathalie Putseys (3de plaats en 255 voorkeurstemmen) zijn hun opvolgers.

CD&V behaalde in Bekkevoort 36,7% van de stemmen en vormt een coalitie met de verruimingslijst Ons Dorp die 31,1% behaalden. Zij hebben respectievelijk 7 en 6 raadsleden. N-VA behaalde 13,6% en heeft 2 raadsleden. De twee liberale partijen Gemeentebelangen en Open VLD behaalden respectievelijk 10,3% en 8,2% en hebben ieder 1 raadslid.

Zetelen voor CD&V: Hans Vandenberg (burgemeester), Wouter Lenaerts, Trees Laenens, Luc Janssens, Tommeke Lemmens, Mia Peeters en An Weckhuyzen.

Zetelen voor Ons Dorp: Benny Reviers, Lies Timmermans, Raf Vanmeensel, Nathalie Weckx, Tommy Heusdens en Nathalie Putseys.

Naast de gemeenteraadsleden staan ook de leden van het Bijzonder Comité voor Ons Dorp op deze foto

Zetelen voor N-VA: Johan Everaerts en Jan Van Cauwenbergh

Zetelt voor Gemeentebelangen: Bart Volders

Zetelt voor Open VLD: Jens Snyers

De fractieleiders zijn: Mia Peeters (CD&V), Lies Timmermans (Ons Dorp), Johan Everaerts (N-VA), Bart Volders (GBL) en Jens Snyers (Open VLD)

Na de eedaflegging van de raadsleden werd de positie van voorzitter van de raad gewisseld. Luc Janssens kon zijn mandaat als schepen niet verlengen maar hij neemt de positie van Mia Peeters als voorzitter op. Zij kreeg een attentie van haar opvolger en van burgemeester Vandenberg.

De kersverse voorzitter mocht al meteen aan de bak met de eedaflegging van de schepenen. Benny Reviers (Ons Dorp) wordt 1ste schepen, Wouter Lenaerts (CD&V) wordt 2de schepen en Raf Vanmeensel (Ons Dorp) wordt 3de schepen.

De bevoegdheidsverdeling in het college van burgemeester en schepenen:

 • Hans Vandenberg: burgerlijke stand, politie, brandweer, veiligheid, erediensten, communicatie, feestelijkheden, personeel en middenstand
 • Benny Reviers: senioren, verkeer en mobiliteit, dorpskernvernieuwing, wonen en huisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en energie, waterhuishouding, rioleringen en communicatie
 • Wouter Lenaerts: financiën, begroting, belastingen, cultuur, erfgoed, bibliotheek, landbouw, dierenwelzijn, ICT, patrimonium, toerisme en arbeidspreventie op het werk
 • Raf Vanmeensel: openbare werken, begraafplaatsen, nutsmaatschappijen, jeugd, sport en ontspanning
Vier kandidaten voor drie mandaten in politieraad

Tijdens de eerste gemeenteraadszitting van de nieuwe legislatuur moeten de raadsleden van de politieraad gekozen worden. Bekkevoort vormt samen met Tielt-Winge, Kortenaken en Geetbets en Glabbeek de zone Hageland. Burgemeester Vandenberg is ambtshalve lid van de raad maar daarnaast mag Bekkevoort nog 3 andere leden afvaardigen. Voor die E mandaten waren 4 kandidaten: Johan Everaerts (N-VA), Mia Peeters (CD&V), Luc Janssens (CD&V) en Raf Vanmeensel (Ons Dorp). De verkiezing gebeurt met een geheime stemming. Luc Janssens kreeg 5 stemmen en de andere 3 kandidaten kregen er ieder 4. Bij staking van stemmen telt de anciënniteit in de raad en daardoor viel Johan Everaerts af.

Na gemeenteraad ook raad voor maatschappelijk welzijn geïnstalleerd

Daarmee zat de gemeenteraad er op en kon de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn starten. De gemeenteraadsleden zijn voortaan ook de leden van die raad en de schepenen zijn van rechtswege lid van het vast bureau. Het nieuwe bijzonder comité van de sociale dienst moest wel nog geïnstalleerd worden. Nathalie Weckx werd aangeduid als voorzitster en zijn komt daardoor mee in het schepencollege. Zij wordt ook bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, welzijn (OCMW), onderwijs, kinderopvang en feestelijkheden.

De leden van het bijzonder comité zijn:

 • Voor CD&V: Hortense Vangossum en Jo Vermaelen
 • Voor Ons Dorp: Miranda Vandeput en Mieke Mellaerts
 • Voor N-VA: Sofie Van De Broeck
 • Voor GBL: Rolanda Vanderheyden. Zij wordt op 31.12.2021 vervangen door Heidi Vanderstukken van Open VLD.
Extra beeldmateriaal van de eedafleggingen en wat sfeerbeelden

Eedaflegging burgemeesters en installatievergaderingen gemeenteraden gepland

In Vlaams-Brabant werden tot op heden 18 burgemeesters , die werden voorgedragen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, door Vlaams minister Liesbeth Homans benoemd. Zij leggen op vrijdag 21 december om 14 uur de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Het gaat om Koenraad Van Elsen van Asse, Bert Ceulemans van Begijnendijk, Hans Vandenberg van Bekkevoort, Karin Derua van Boortmeerbeek, Christophe De Graef van Diest, Wilfried Segers van Dilbeek, Christiaan Selleslagh van Grimbergen, Steven Swiggers van Haacht, Alexandra Thienpont van Kortenberg, Gino Debroux van Landen, Irina De Knop van Lennik, Marc Wijnants van Linter, Conny Moons van Londerzeel, Maarten Mast van Merchtem, Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem, Jan Spooren van Tervuren, Bert De Wit van Tremelo en Veerle Geerinckx van Zemst.

Aarschot nog even zonder effectieve burgemeester

Gwendolyn Rutten van Aarschot is een van de burgmeesters die nog even geduld moet oefenen. Huidig burgemeester André Peeters had reeds voor de verkiezingen een bestuursakkoord gesloten met zijn eigen CD&V, sp.a en Groen. Samen met dat akkoord had hij ook een voordrachtsakte laten tekenen voor een nieuwe ambtstermijn als burgemeester. De verkiezingen maakten die coalitie echter onmogelijk. Er moet nu eerst officieel worden vatsgesteld dat Peeters onvoldoende stemmen krijgt voor zijn herbenoeming. Pas daarna kan de voordracht van Gwendolyn Rutten gebeuren. Zij start wel als voorzitter van de gemeenteraad.

Datums installatievergaderingen bekend

Ondertussen raken ook de data van de eerste gemeenteraden van de nieuwe legislatuur bekend. In die vergadering worden de nieuwe burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden ingezworen en worden ook de voorzitter van de gemeenteraad en de leden van de politieraad verkozen. Na de gemeenteraad vindt een vergadering van de OCMW-raad plaats. Daar worden de leden en de voorzitter van het Bijzonder Comité van het OCMW gekozen. Dat laatste mandaat is niet zonder belang. De voorzitter van het Bijzonder Comité kan in principe als extra schepen worden opgenomen in het college.

 • Scherpenheuvel-Zichem organiseert de eerste gemeenteraad op 2 januari om 10 uur ’s ochtends.
 • Ook in Aarschot starten ze op 2 januari maar dan om 19 uur.
 • Ook in Glabbeek begint Peter Reekmans aan een nieuwe ambstermijn op 2 januari. De raadszaal krijgt daar overigens een nieuwe geluidsinstallatie die toelaat om de debatten tijdens de zitting op te nemen.
 • In Tielt-Winge en begijnendijk willen ze eveneens geen tijd verliezen. De inzwering staat in beide gemeenten op 2 januari om 20 uur geagendeerd.
 • In Diest is de installatievergadering op 3 januari om 20 uur.
 • In Bekkevoort gebeurt de inzwering pas op 7 januari om 19 uur.
 • In Kortenaken vroeg Open VLD een hertelling van de stemmen. De coalitie van CD&V, N-VA en sp.a heeft de bevoegdheden al wel verdeeld maar wanneer ze kunnen starten hangt af van de hertelling.

T-Bikes Bekkevoort stelt nieuw gamma van exclusief Italiaans merk Olympia Cicli voor

T-Bikes, de fietsenzaak van Tom Jonckers en Nathalie Weckx in Bekkevoort, mikt duidelijk op service en kwaliteit. Tom deed jarenlang ervaring op als fietshersteller in bijberoep. Hij volgde in die periode ook opleidingen om zijn technische kennis van alles wat met fietsen te maken heeft te verbeteren. Dat levert op. Wie bij T-Bikes binnenkomt om een fiets te kopen ervaart meteen dat Tom Jonckers een stevig onderbouwd advies aflevert en technisch alle details van zijn gamma beheerst.

Die uitgesproken keuze voor kwaliteit uit zich ook in het aanbod dat je in de overigens bijzonder fraaie winkel kan bewonderen. Tom en Nathalie kiezen niet altijd voor de meest bekende merken maar wat ze verkopen is van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

Een van die opvallende pareltjes is het Italiaanse OLYMPIA CICLI. Dat merk stelt volgende zaterdag 8 december de modellen voor 2019 voor bij T-Bikes. Wij gingen al eens kijken en we waren stevig onder de indruk.

Italië staat voor design. OLYMPIA CICLI is daarop geen uitzondering, zelfs integendeel. Tom Jonckers heeft onder meer een limited edition van de F1 van het trendy merk in zijn vitrine staan. Van dat vehikel zijn er wereldwijd maar 125 beschikbaar. Het is namelijk speciaal gemaakt omdat het merk volgend jaar ook 125 jaar bestaat.

De F1 is uiteraard top afgemonteerd en het design is verbazend knap. Je kan volgende zaterdag ook de nieuwe carbon E-MTB met Shimano E8000 motor en 630Wh accu komen bewonderen. Tom en Nathalie zorgen voor wat lekkers op de plank en in het glas. De Italian Night is niet helemaal een night want hij start al om 14 uur. Maar het is wel een aanrader voor wie eens wat uitzonderlijke fietsmodellen wil bekijken. 

Bevoegdheden schepencollege bekend in Bekkevoort

In Bekkevoort zijn de bevoegdheden van de burgemeester en schepenen verdeeld voor de komende legislatuur (2019-2024). CD&V levert als grootste partij de burgemeester maar heeft met Wouter Lenaerts slechts een schepen. Luc Janssens wordt opgevist als voorzitter van de gemeenteraad. Coalitiepartner Ons Dorp heeft twee schepenen maar krijgt via het mandaat van voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst een derde schepenambt voor Nathalie Weckx. 

Burgemeester Hans Vandenberg (CD&V) krijgt de departementen  veiligheid, politie, brandweer, erediensten, burgerlijke stand, personeel en middenstand.

Schepenen

Benny Reviers (Ons Dorp) wordt voorgedragen als eerste schepen en wordt bevoegd voor verkeer en mobiliteit,dorpskernvernieuwing, ruimtelijke ordening, milieu en energie, wonen en huisvesting, waterhuishouding, rioleringen en senioren. Hij vervangt de burgemeester bij zijn afwezigheid.

De burgemeester en eerste schepen Reviers delen de bevoegdheden communicatie en Europa.

Wouter Lenaerts (CD&V) wordt voorgedragen als tweede schepen en wordt bevoegd voor financiën, belastingen,begroting, cultuur, bibliotheek, erfgoed, arbeidspreventie en welzijn op het werk, patrimonium, ICT, landbouw, toerisme en dierenwelzijn.

Raf Vanmeensel (Ons Dorp) wordt voorgedragen als derde schepen en krijgt de bevoegdheden openbare werken,begraafplaatsen, nutsmaatschappijen, jeugd, sport en ontspanning.

Nathalie Weckx (Ons Dorp) wordt voorgedragen als voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en wordt als vierde schepen toegevoegd aan het college. Zij krijgt de bevoegdheden sociale zaken, armoedebestrijding, welzijn (OCMW), onderwijs en kinderopvang. Zij deeltde bevoegdheid feestelijkheden samen met de burgemeester.

Voorzitter gemeenteraad en OCMW-raad

Huidig schepen Luc Janssens (CD&V) wordt voorgedragen als voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad.

Installatievergadering

De nieuwe gemeenteraadsleden en schepenen leggen op maandag 7 januari 2019 de eed af in de raadzaal van het gemeentehuis tijdens de installatievergadering.

Steven Hendrickx wordt voorzitter van FEMA-jeugd

Mede-zaakvoerder Steven Hendrickx van bouwmaterialenbedrijf Gedimat in Bekkevoort, wordt de nieuwe voorzitter van FEMA-jeugd. FEMA is de jeugdvereniging van handelaars in bouwmaterialen in België. 

De benoeming werd bekend gemaakt tijdens het Ufemat-congres in Lissabon. Dat is het congres van Europese producenten en handelaars in bouwmaterialen. Steven Hendrickx is 33 jaar maar hij werkt al sedert zijn veertiende mee in het bouwbedrijf in Bekkevoort. Dat werd opgericht in 1922 en bestaat dus bijna een eeuw. Steven is een telg van de vierde generatie in de onderneming.

Bij FEMA volgt Steven Hendrickx oprichtster Barbara Leus op. Zij leidde de vereniging gedurende vijf jaar. De nieuwe voorzitter heeft ambitieuze plannen. Hij wil onder meer een jeugdplatform op Europees niveau opstarten. 

Foto | Herdenking einde Groote Oorlog met vredesboom en vredesgedicht in Bekkevoort

Fotografie | David Vanthienen

In Bekkevoort waren er vorige zondag herdenkingsplechtigheden aan de oorlogsmonumenten in de vier deelgemeenten.  Er was een ceremonie met kransneerleggingen aan de monumenten voor de oudstrijders in Assent, in Wersbeek, in Bekkevoort en aan de Sint-Laurentiuskerk in Molenbeek.  Daar vond een hoogmis plaats.

De centrale plechtigheid was aan het gemeentehuis van Bekkevoort. Dichteres Ina Stabergh droeg een vredesgedicht voor. Burgemeester Hans Vandenberg startte met het planten van de vredesboom. Zoals gebruikelijk in Bekkevoort werden de herdenkingen afgesloten met een receptie met wijn van de plaatselijke producent De Kluisberg.

Het Hageland herdenkt het einde van Wereldoorlog I

Het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. De eerste maanden van deze Groote Oorlog speelden zich in belangrijke mate af in het Hageland. Daarom worden er in november herdenkingsinitiatieven georganiseerd die het einde van WOI met de nodige luister herdacht.

Onder meer in Bekkevoort, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot, Hoegaarden, Geetbets, Lubbeek en Glabbeek vinden dit weekend speciale herdenkingsplechtigheden plaats.

Knappe tentoonstelling in Bekkevoort

Op 3 november werd de tentoonstelling ‘WOI in woord en beeld’ in Bekkevoort geopend. Die is nog te bezoeken tot en met 18 november. Tijdens een herdenkingsplechtigheid op zondag 11 november wordt aan het gemeentehuis een vredesboom geplant en een vredesgedicht ingehuldigd.


Fotografie | David Vanthienen – Hedwig Neesen


Lees verder na de afbeeldingen