Category Archives: Provincie Vlaams-Brabant

Een gans weekend feest in het Vinne

De voorbije twee jaar werden in het provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw herinrichtingswerken uitgevoerd. De werken zijn nu achter de rug en daarom organiseert het provinciebestuur van Vlaams-Brabant het eerste weekend van oktober een feest in het provinciedomein. De twee voorbije jaren werd het Vinnemeer droog gepompt om saneringswerken uit te voeren. De waterkwaliteit was sterk achteruitgegaan, onder andere door

Read more

Streekeigen plantgoed te koop via samenaankoopactie ‘Behaag je tuin’

De provincie Vlaams-Brabant en de 5 Vlaams-Brabantse Regionale Landschappen organiseren opnieuw ‘Behaag Je Tuin’. Dat is een samenaankoop van inheemse hoogstambomen, andere bomen, hagen, heggen, houtkanten en paardvriendelijke plantenpakketten voor de eigen tuin en weide. Sinds de start van deze actie in 2009 werden al meer dan 327.000 stuks streekeigen plantgoed aangekocht. Dat geeft niet alleen een boost aan de

Read more

Extra inzet van 88 private schoolbussen in vervoersregio Leuven

Vlaams minister Lydia Peeters maakt ook dit schooljaar middelen vrij om drukke buslijnen te ontlasten tijdens de schoolpits. Dat gebeurt met versterkingsritten door private autocarbedrijven die de reguliere ritten aanvullen. De markt van de autocars/privébussen werd door de coronacrisis hardgeraakt, waardoor zij extra capaciteit ter beschikking hebben. Ook De Lijn zal opnieuw haar maximale vervoerscapaciteit inzetten. De Vlaamse regering heeft

Read more

Provincie Vlaams-Brabant werft twee extra toezichthouders voor waterlopen aan

Water en vervuiling, het was de afgelopen weken een delicaat thema in het Hageland.  Er kwam ongezuiverd rioolwater en afgestorven organisch materiaal in de waterlopen terecht en dat zorgde ervoor dat de waterkwaliteit sterk achteruit ging. Vrijwilligers trokken de overstroomde broeken in om een deel van de duizenden vissen die lagen te zieltogen naar sites te brengen waaar wel nog

Read more

Alle brandweerkorpsen in Vlaams-Brabant binnenkort aangestuurd vanuit centrale dispatch in Asse

De brandweerkorpsen in ons land, waren tot in 2014 strikt lokaal georganiseerd. Ze werkten binnen de grenzen van een of meerdere gemeenten. Kleinere korpsen zoals Scherpenheuvel-Zichem bijvoorbeeld, kwamen enkel in actie voor interventies op het eigen grondgebied. De brandweerkorpsen van Diest, Aarschot, Tienen en Leuven, hadden afspraken met een aantal naburige gemeenten. Het korps van Diest bijvoorbeeld, reed zelfs de

Read more

Federale fase van kracht, gouverneur neemt coördinatie hulpverening over

Het oostelijk deel van Vlaams-Brabant en ten noorden van Brussel is de wateroverlast ernstig. Gouverneur Jan Spooren coordineert vanuit het provinciaal crisiscentrum. Gouverneur Jan Spooren Een correcte monitoring en opvolging is momenteel echt noodzakelijk.  Op verschillende plaatsen in de provincie staan een aantal huizen onder water, hiervoor werden zandzakjes voorzien.  Er werden enkele bewoners geëvacueerd, maar geen volledige straten of

Read more

Situatie escaleert, gouverneur overweegt afkondiging provinciaal rampenplan

Boven het Demer- Dijle- en Netebekken is deze nacht nog tot 50mm regen vallen.  De regenzone blijft ook de komende uren nog dreigend aanwezig. VMM meldt dat in het westelijk deel van Limburg en het oostelijk deel van Antwerpen en Vlaams-Brabant de waterpeilen sterk kunnen blijven stijgen. Kritieke overstromingen zijn niet uitgesloten. Gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren overweegt om het provinciaal rampenplan af

Read more

Magazine moet activiteiten met Brabantse trekpaarden bekender maken

De provincie Vlaams-Brabant geeft een éénmalig magazine uit over trekpaarden en de activiteiten die daarmee gebeuren. ‘Het Brabants trekpaard. Springlevend icoon’, heet het. Het magazine bundelt ervaringen uit een aantal Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten waar deze uitzonderlijke dieren worden ingeschakeld. De provincie wil op die manier de eigenaars van Brabantse trekpaarden aanmoedigen om hun dieren meer zichtbaar te maken. De oplage van

Read more

Veel minder auto-inbraken tijdens corona maar in Vlaams-Brabant is trend minder uitgesproken

De uitbraak van het coronavirus heeft grote impact gehad op de auto-inbraakcijfers in gans Vlaanderen. Dat aantal was namelijk veel lager zoals blijkt uit cijfers die het verzekeringsplatform Independer kon inkijken bij de federale politie. In de provincie Vlaams-Brabant is dat effect echter minder groot. In Vlaanderen vonden tijdens de eerste negen maanden van vorig jaar 7308 auto-inbraken plaats. In

Read more

Aardbei Beleving Box moet Dag van de Aardbei vervangen

Door de coronamaatregelen kan de jaarlijkse Dag van de Aardbei niet plaatsvinden. Streekproducten Vlaams-Brabant vzw en de provincie Vlaams-Brabant brengen daarom de nieuwe Aardbei Beleving Box op de markt. Aardbeiliefhebbers kunnen thuis aan de slag met negen recepten en tien streekproducten om de rode vruchten te verwerken. In de box zit een belevingsbrochure met onder meer recepten voor een dessert,

Read more

Gezamenlijke controleacties van coronamaatregelen in ondernemingen leveren resem overtredingen op

De werkomgeving bleek een belangrijke plaats te zijn voor overdracht van het coronavirus. Daarom hebben politie en bevoegde inspectiediensten in de laatste drie weken van maart samen controles uitgevoerd op de naleving van de coronamaatregelen, in het bijzonder door werkgevers en werknemers. Tijdens 8 gezamenlijke controleacties werden 117 handelszaken en bedrijven in 15 Vlaams-Brabantse gemeenten gecontroleerd. In totaal namen 31

Read more

Teek verwijderd? Stuur ze op naar Sciensano!

Corona heeft een indrukwekkende terugkeer naar de natuur veroorzaakt. Bosjes mensen struinen iedere dag door de velden en de bossen van Vlaanderen. Dat houdt ook een gevaar in. Er zijn dit jaar weer meer teken en die vinden een makkelijke prooi bij al dat wandelende volk. Teken zijn bloedzuigende parasieten die verwant zijn aan onder meer spinnen. Ze groeien vanuit

Read more

Datatool Provincies.incijfers.be helpt bij opsporing van moeilijk te bereiken groepen voor vaccinatie

Het is belangrijk dat alle bevolkingsgroepen de kans krijgen om gevaccineerd te worden. Zeker voor de moeilijker bereikbare groepen is dat niet eenvoudig. Daarom werd in elke Vlaamse eerstelijnszone een populatiemanager aangesteld voor de vaccinatiecentra. Deze populatiemanager staat in voor het behalen van de minimale vaccinatiegraad van 70% in de bevolking. Hij/zij gaat op zoek naar moeilijk te bereiken groepen

Read more

Vlabinvest Zorg investeert 1,35 miljoen euro in 14 projecten in arrondissement Leuven

Vlabinvest, het Agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant, zorgt voor betaalbaar wonen in de Vlaamse Rand. Vlabinvest heeft echter ook een afdeling Vlabinvest Zorg. Hun opdracht is om de historische achterstand inzake zorgvoorzieningen in de provincie Vlaams-Brabant en in het bijzonder in de Vlaamse Rand weg te werken. Uit het jaarverslag van Vlabinvest 2020 blijkt dat Vlabinvest Zorg ook

Read more

Strenge controles op snelheid en rijden onder invloed in april

Uit de verkeersveiligheidsbarometer van het VIAS-institute blijkt dat in 2020 in Vlaams-Brabant 2.456 verkeersongevallen met lichamelijk letsel gebeurden. In 2019 waren er dat nog 3.039 wat een daling van 19,2% betekent. De verkeersveiligheidsbarometer geeft ook aan dat er 18 verkeersdoden minder vielen in 2020 (van 48 in 2019 naar 30 in 2020). De vergelijking is uiteraard niet sluitend omdat er

Read more

Provincie Vlaams-Brabant injecteert 800.000 euro in biodiversiteit

De provincie Vlaams-Brabant investeert 806.620,24 euro in 23 projecten die de biodiversiteit in Vlaams-Brabant moeten verbeteren. Er zijn ook een reeks erg waardevolle projecten in het Hageland geselecteerd voor provinciale ondersteuning. Een duurzaam biodiversiteitsproject krijgt provinciale steun als er concrete realisaties worden uitgevoerd op het terrein die zorgen voor meer en betere natuur en de omgeving beter wapenen tegen de

Read more

Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer wordt vanaf 2022 geprivatiseerd

De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer geeft sedert 2016 gratis info en hulp over vervoer aan mensen waarvan de mobiliteit beperkt is door handicap of ziekte. In die periode werden er 33.667 ritten geregeld. De MAV werkte al die tijd binnen de organisatie van de provincie Vlaams- Brabant. Daar komt echter een einde aan. In het kader van de werking van de

Read more

Provincie Vlaams-Brabant reserveert 2.130.000 euro voor onderhoud en inrichting natuurontwikkelingsprojecten

Holle wegen worden zeldzamer maar ze zijn wel cruciaal voor de verbetering van de biodiversiteit. Door de soms grote hoogteverschillen, temperatuurschommelingen en wilde begroeiing hebben holle wegen een grote ecologische waarde. Ze hebben een aantrekkelijke recreatieve functie en herbergen ook een grote diversiteit aan fauna en flora. Om deze waardevolle natuurparels in stand te houden, is het belangrijk dat ze

Read more

Geluidsoverlast bij buren stijgt stevig door covid-19

De coronacrisis blijkt ook een paar onverwachte gevolgen te hebben. Veel mensen werken nu thuis en zijn ook in de vrije tijd veel vaker thuis omwille van de lockdown. Dat blijkt soms de buren op stang te jagen. in 2019 was hinder van bomen, planten en struiken het grootste probleem bij burenruzies. In 2020 nam geluidsoverlast ruim de bovenhand.  Volgens

Read more

Gedeputeerde Tom Dehaene steunt landbouwbedrijven die hun bedrijf vergroenen

Landbouwbedrijven mogen geen geïsoleerde eilandjes in het landschap zijn, maar zouden er deel van moeten uitmaken. Om de integratie tussen landbouw en landschap te bevorderen, geeft de provincie Vlaams-Brabant subsidies aan landbouwers die hun bedrijf vergroenen. De Provinciale Landbouwkamer trekt 30.000 euro uit voor landschapsintegratie. Landbouwbedrijven, die streekeigen groen aanplanten op hun site, kunnen gebruik maken van deze steun. Ze

Read more

Provincie Vlaams-Brabant investeert in begeleiding van mensen die moeilijker aan een job geraken

De provincie Vlaams-Brabant investeert 42.614 euro in 19 organisaties die mensen begeleiden die moeilijk een job vinden op de ‘gewone’ arbeidsmarkt. Daarnaast gaf de provincie ook 75.000 euro aan 34 organisaties voor ondersteuning op vlak van administratie, toeleiding en het ter beschikking stellen van methodieken en instrumenten voor deze doelgroep. Heel wat Vlaams-Brabanders worden geconfronteerd met medische, mentale, psychische, psychiatrische

Read more

Provincie Vlaams-Brabant verbiedt schaatsen in provinciedomeinen

Schaatsen of niet schaatsen, er was al heel wat over te doen vandaag. De provincie Vlaams-Brabant kondigt nu een schaatsverbod af op de vijvers van haar provinciedomeinen in Diest, Zoutleeuw, Kessel-Lo en Huizingen. Volgens Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen is schaatsen op zich wel coronaproof, maar als veel mensen op het ijs samenkomen, krijg je een samenscholing. Dat willen

Read more

Provinciale uitleendienst gaat opbouw vaccinatiecentra ondersteunen

In maart openen er twintig vaccinatiecentra in Vlaams-Brabant. De organisatie van zo’n vaccinatiecentrum is een aanzienlijke uitdaging. Daarom zal de uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant materiaal leveren voor de uitbouw van de vaccinatiecentra in Aarschot, Bierbeek/Oud-Heverlee, Diest, Gooik, Holsbeek en Landen. Het gaat om plexi-panelen, afzetpaaltjes en mobiele loketten, waarmee een vaccinatiecentrum coronaveilig mee ingericht kan worden. Ann Schevenels, gedeputeerde

Read more

Kwartetspel moet kinderen bewust maken van dierenwelzijn

De provincie Vlaams-Brabant brengt een kwartetspel over dierenwelzijn uit voor scholen. Op die manier leren kinderen spelenderwijs bewust omgaan met dieren. Volgens gedeputeerde voor dierenwelzijn Bart Nevens zijn huisdieren zijn een belangrijk onderdeel van veel families. Kinderen vragen vaak om een huisdier te houden en met dit kwartetspel wil de provincie hen bewust maken van alles wat komt kijken bij

Read more

Provincie Vlaams-Brabant investeert 2,35 miljoen euro in infractructuur voor zorgprojecten

Er is een historische achterstand in zorgvoorzieningen in de regio. De provincie wil deze achterstand wegwerken en ondersteunt daarom Vlaams-Brabantse zorgorganisaties. Via Vlabinvest werd het afgelopen jaar 2.350.000 euro uitgegeven aan 21 projecten van  Vlaams-Brabantse zorgorganisaties die investeren in infrastructuur. Dankzij deze impuls stijgt het zorgaanbod in Vlaams-Brabant met 221 plaatsen. In opdracht van Vlaanderen keerde Vlabinvest apb – Agentschap

Read more

Actie “behaag je tuin” levert 23 kilometer extra hagen en houtkanten op

Maar liefst 1.515 Vlaams-Brabanders namen eind vorig jaar deel aan de samenaankoop ‘Behaag je tuin’ van de Vlaams-Brabantse regionale landschappen en de provincie Vlaams-Brabant. Het plantgoed werd verdeeld in samenwerking met de 55 deelnemende gemeenten. Dit project is goed voor 23 km nieuwe hagen en 4.167 hoogstambomen. In de pakketten zitten vooral bomen die een langere periode van droogte kunnen

Read more

Gouverneur Jan Spooren en burgemeesters gaan richtlijnen procureurs-generaal strikt volgen

Gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren heeft met alle burgemeesters in Vlaams-Brabant een stand van zaken opgemaakt rond de concrete uitvoering van een aantal coronaveiligheidsmaatregelen en de handhaving van de voorschriften door de burgers. Het overleg richtte zich vooral op de eindejaarperiode, maar ook een aantal corona-acties die begin volgend jaar op de agenda staan, werden besproken. Welke dat zijn maakt

Read more

Politie zet tijdens eindejaar coronaploegen in met steun van de federale politie

Sinds het begin van de coronacrisis tot en met 30 november zijn in Vlaams-Brabant 9.998 inbreuken vastgesteld tegen de coronamaatregelen. De meest voorkomende inbreuken zijn die rond de niet-naleving van het samenscholingsverbod (40,5%) en de niet-naleving van het verplaatsingsverbod (22,3%). Inbreuken op de mondmaskerplicht maken 9% uit. De handhaving van de coronamaatregelen in Vlaams-Brabant wordt al sinds het begin van

Read more

Meerdere wandelbruggen gepland in Zichem voor heraanleg bedevaartwegen en erfgoedwandeling

Wij publiceerden eerder deze week al het bericht dat er een wandelbrug komt over de Zwarte Beek in Zichem. Die brug is onderdeel van de erfgoedwandeling die in de deelgemeente wordt aangelegd. Een aantal lezers van onze nieuwssite merkten echter op dat er in Zichem geen Zwarte Beek zou zijn. Een van hen suggereerde dat het allicht over de Hulpe

Read more

Award voor streekidentiteit van Toerisme Vlaams-Brabant voor organisatoren van Merodefestival

Toerisme Vlaams-Brabant reikte op zaterdag 5 december de Toerisme Awards 2020 uit. De winnaars zijn Wesp vzw, M-Leuven, Kasteel van Gaasbeek en museum het Mot in Grimbergen. Ze wonnen de Award elk in een specifieke categorie. De publieksprijs gaat naar Bart en Thor Claes, als routespotters. Het toerisme in Vlaams-Brabant scheerde hoge toppen, het aantal overnachtingen brak records, de sector

Read more

Militaire luchthaven in Melsbroek krijgt stevige opwaardering om A400M te kunnen ontvangen

De komst van de acht nieuwe militaire transportvliegtuigen Airbus A400M (7 Belgische en 1 Luxemburgs toestel) ter vervanging van de C-130’s maar ook de deelname van Defensie aan het Multinationaal Multirole Tanker Transport (MRTT) programma, zet de infrastructuur van de Militaire Luchthaven in Melsbroek onder druk. Er is nog wel wat voorbereiding nodig en een aantal gebouwen en installaties moeten aangepast worden om

Read more

Gouverneur verbiedt vuurwerk en kerstboomverbrandingen tijdens eindejaar

Minister van Binnenlands bestuur Bart Somers riep vandaag alle gouverneurs op om vuurwerk te verbieden in de eindejaarsperiode. Gouverneur Jan Spooren heeft daar snel op gereageerd. Hij vaardigde deze namiddag een politiebesluit uit waarin hij een verbod instelt voor het afsteken van vuurwerk, het gebruik van geluidskanonnen, het oplaten van wens- of feestballonnen, kerstboomverbrandingen of vuren in open lucht en

Read more

Provinciale premie voor activiteiten met trekpaarden

Organisatoren van activiteiten met Brabantse trekpaarden krijgen van de provincie Vlaams-Brabant een premie. Hiermee wil ze het functioneel en recreatief gebruik van deze paarden aanmoedigen. Steeds meer organisatoren maken hiervan gebruik. Dit jaar kregen zo’n 30 activiteiten een financiële ondersteuning. In Molenstede vond onlangs nog de Dag van het Trekpaard plaats. De paarden worden daar ook effectief ingezet om een

Read more

Gouverneur verbiedt nieuwjaarszingen en legt afhaaldienst van verenigingen aan banden

Gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren anticipeert op de traditie van het nieuwjaarszingen. Dat zal dit jaar niet mogelijk zijn. De gouverneur bepaalt dat verbod in een nieuw politiebesluit. Tegelijkertijd verstrengt Jan Spooren de regels voor de momenteel erg populaire afhaaldiensten bij clubs en verenigingen. Zelf iets in de pot draaien en verkopen kan niet meer. Alles moet gebeuren volgens de sectorprotocollen.

Read more

Provincie Vlaams-Brabant reserveert 100.000 euro voor professionalisering dierenasielen

De provincie Vlaams-Brabant investeert 100.000 euro in 22 erkende dierenasielen en vogelopvangcentra. Met dit geld kunnen ze hun werking professionaliseren. De provincie Vlaams-Brabant keurde in april een vernieuwd subsidiereglement goed voor erkende dierenasielen en vogelopvangcentra. Volgens gedeputeerde voor Dierenwelzijn Bart Nevens krijgt ieder erkend asiel een basissubsidie van 1.500 euro. Dat bedrag kan verhoogd worden als het dierenasiel voldoet aan

Read more

Provinciedomeinen blijven open maar schrappen activiteiten

De vier Vlaams-Brabantse provinciedomeinen hebben, op basis van de nieuwe coronamaatregelen, hun werking aangepast. Ze blijven open voor de nog toegelaten vormen van recreatie, zoals wandelen met het gezin. Alle georganiseerde activiteiten werden geannuleerd. Volgens gedeputeerde voor de Provinciedomeinen Ann Schevenels zorgen de verstrengde federale en Vlaamse richtlijnen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan ervoor dat men

Read more

Vlaanderen krijgt 8 icoonfietsroutes, 3 ervan in Vlaams-Brabant

Het project ‘Fietsen in Vlaanderen’ schiet officieel uit de startblokken. Acht nieuwe thematische lange afstand fietsroutes vervangen vanaf het voorjaar van 2021 de klassieke LF-routes. Met de icoonfietsroutes wil Vlaanderen zich op de kaart zetten als een internationale bestemming voor fietsvakanties. Vlaams-Brabant krijgt er 3 icoonfietsroutes bij: de Heuvelroute, de Kunststedenroute en de Groene Gordel route. Mede door de gezondheidscrisis

Read more

Burgemeesters Brusselse rand willen strengere maatregelen voor ganse provincie

De 19 burgemeesters uit de Brusselse rand willen dat gouverneur Spooren in de ganse provincie strengere maatregelen neemt tegen de verspreiding van covid-19. Opvallend is dat ze een sluiting vragen van de sport-, cultuur- en jeugdcentra en een afgelasting van alle evenementen tot 11 november. Alles wat indoor in de infrastructuur van de gemeente gebeurt, moet ook stoppen tot die

Read more

Gouverneur Spooren gaat maatregelen covid-19 verstrengen en strikter handhaven

De provincie Vlaams-Brabant doet het momenteel niet goed op het vlak van besmettingen met covid-19. Vooral de Brusselse rand is een groot probleem. Het Hageland en het Pajottenland doen het veel beter. Dat heeft allicht met de interactie met Brussel te maken. Vandaag was er een videoconferentie tussen de gouverneur en de 65 burgemeesters in de provincie. Daar werden afspraken

Read more

Provincie Vlaams-Brabant organiseert 9 wandelzondagen

De provincie Vlaams-Brabant organiseert van eind september tot november 9 wandelzondagen in de verschillende wandelgebieden van de regio. Op zondag 27 september start de reeks en kan men wandelen door de kasteelparken van Gaasbeek en Groenenberg. Het volledige overzicht: 27/09: Pajottenland/Zennevallei | Schrijf hier in 04/10: Pajottenland/Zennevallei 11/10: Brabantse Kouters 18/10: Demer & Dijle 25/10: Zuid-Dijleland 01/11: De Merode 08/11:

Read more

Grote nachtvlinder duikt op in Vlaams-Brabant

Het blauw weeskind is een nachtvlinder die tot voor kort enkel in Wallonië voorkwam. De laatste weken zijn er echter massaal meldingen van deze imponerende vlinder in Vlaams-Brabant. Maar ook elders in Vlaanderen is het blauw weeskind gesignaleerd. Weeskinderen zijn grote nachtvlinders die behoren tot de familie van de spinneruilen. Ze hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat de voorvleugels weinig opvallend

Read more

Extra controles op alcohol en afleiding door mobiele toestellen in september

In september controleren de politiediensten in Vlaams-Brabant op rijden onder invloed en op afleiding aan het stuur. Ook het parket werkt mee aan de controles en wil zelfs extra themazittingen gsm aan het stuur gaan inrichten. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte licht het belang van de controles toe: In één op de tien verkeersongevallen met zwaargewonden of doden die in 2019

Read more

Digitaal loket voor kinderopvang zorgt voor duidelijkheid en efficientie

Interleuven en verschillende gemeenten in Vlaams-Brabant werken samen aan een regionaal digitaal loket voor kinderopvang. Dit loket moet ouders helpen in hun zoektocht naar kinderopvang. Het is hiermee het eerste digitale platform dat op zo’n grote schaal wordt opgezet. De werking Veel ouders schrijven zich momenteel in bij meerdere initiatieven voor kinderopvang. Het digitaal loket kinderopvang helpt om die versnippering

Read more

Gouverneur Lodewijk De Witte kan nu ook echt met pensioen

Op vrijdag 28 augustus 2020 gaat provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, Lodewijk De Witte, met pensioen. Hij stond aan de wieg van de jongste provincie van ons land en hij neemt afscheid op een moment dat de rol van de gouverneur meer dan ooit in de kijker staat. Hij wordt opgevolgd door Jan Spooren. Van aan de wieg Als kabinetschef van de toenmalige

Read more

Voortaan altijd mondmasker bij hebben in Vlaams-Brabant

Lodewijk De Witte, provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, verplicht voortaan om altijd een mondmasker bij zich te hebben. Deze verplichting komt er omdat, naast de federale maatregelen, ook heel wat gemeenten reeds een mondmaskerplicht hebben ingevoerd op plaatsen waar het risico groot is op verspreiding van het virus. Om discussies met burgers, die het mondmasker niet dragen omdat ze er geen bij

Read more

Seizoensarbeiders worden streng gecontroleerd op covid-19

De volgende weken komen er een pak seizoensarbeiders uit het buitenland naar Vlaams-Brabant en Limburg. Die komen deels uit landen waar covid-19 stevig rondwaart. Om problemen te voorkomen hebben de gouverneurs van beide provincies maatregelen opgelegd. Werknemers uit het buitenland die zich als seizoensarbeider inschrijven in de provincie Vlaams-Brabant of de provincie Limburg en die afkomstig zijn uit een land

Read more

Update | cijfers Covid-19 op 31.07 in het Hageland

TIP: Ook al lijken de cijfers onder controle, het blijft absoluut noodzakelijk om de opgelegde maatregelen te blijven respecteren. Draag mondneusbescherming waar dat gevraagd wordt of als het te druk is – houd afstand – was frequent je handen. We publiceren ons dagelijks overzicht met de cijfers over de covid-19 besmettingen in het bredere Hageland. We hebben het overzicht uitgebreid

Read more

Ecowerf en ook stad Aarschot verplichten mondmaskers op recyclageparken

Limburg.net verplicht vanaf vandaag mondmaskers in de recyclageparken. Onder meer het park van Diest valt onder die maatregel. Ondertussen geldt die verplichting ook voor het recyclagepark van de stad Aarschot. Dat staat op de Facebookpagina “Coronavirus stad Aarschot”. Naast de verplichte mondneusbescherming blijven ook de andere maatregelen om het coronavirus te stoppen, van kracht. Schepen van Milieu Nico Bergmans uit

Read more

Antwerpse maatregelen raken ook onze regio

De maatregelen om covid-19 af te remmen in de provincie Antwerpen, hebben ook impact op de noordelijke kant van het Hageland. De grens met Antwerpen is vlakbij en een aantal toeristische trekpleisters lopen naadloos door naar het grondgebied Antwerpen. In de brief die gouverneur Cathy Berx gisteren aan de burgemeester van de provincie stuurde, staat duidelijk dat je op publiek

Read more

Lokale overheden aan zet in strijd tegen uitbraak covid-19

Morgen beslist de veiligheidsraad over de strategie die de verdere uitbraak van de pandemie moet stoppen. Het is nu al duidelijk dat er geen verdere versoepelingen komen. De kans dat er bijkomende maatregelen genomen worden of dat een aantal versoepelingen weer terug gedraaid worden, is reëel. Een van de belangrijke tools in de nieuwe strategie wordt de aanpak van lokale

Read more
« Older Entries