Category Archives: Provincie Vlaams-Brabant

Brandweer rukt meer dan 1000 keer per dag uit in Vlaanderen

Netwerk Brandweer maakt interessante cijfers bekend over de inzet van de brandweerdiensten in gans Vlaanderen. Dat die cijfers net nu publiek worden gemaakt is allicht geen toeval. Een paar weken geleden raakte bekend dat de brandweerdiensten kreunen onder de werkdruk omdat ze  zwaar onderbemand zijn. Ook bij de civiele bescherming is de onderbezetting schrijnend. Anderzijds klagen nogal wat lokale besturen in onze regio over de zwaar gestegen budgetten voor de brandweerdiensten na de vorming van de twee brandweerzones in Vlaams-Brabant.

In 2019 werden de brandweerdiensten 370 931 keer opgeroepen voor noodsituaties. In Vlaanderen rukken 1 016 keer per dag ploegen uit om ergens hulp te bieden. Van deze interventies waren er 172 574 brandweerinterventies en 198 357 ziekenwageninterventies.

Brand

Oproepen voor brand zorgden in totaal voor 19 878 interventies. Dit is 11,5% van alle brandweerinterventies en staat voor bijna 55 interventies per dag. Brand moet ruim begrepen worden. het gaat over alle oproepen voor branden, klein of groot, binnen- en buitenbranden. Er zijn geografische verschillen die vooral verklaard worden door het aantal inwoners en de bevolkingsdichtheid. Zo zijn de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen de koplopers met respectievelijk 5 766 en 5 208 interventies. De aanwezigheid van twee grootsteden in deze provincies, verklaart het groot aantal branden. In Vlaams-Brabant (zonder het Hoofdstedelijk Gewest Brussel) waren 2 362 oproepen voor branden.

Ziekenwagen

Bijna alle hulpverleningszones beschikken over ziekenwagens. De ziekenwageninterventies maken dan ook een groot aandeel van de oproepen bij de brandweer (53,5%) uit. De hulpverleningszones zorgden voor 198 357 ritten in totaal. Dit zijn dagelijks 543 noodoproepen over heel Vlaanderen.  In Vlaams-Brabant, met slechts twee hulpverleningszones, neemt de brandweer 32 215 ritten voor haar rekening.

Storm, wateroverlast en wespen

In 2019 handelde de brandweer 23 741 oproepen af naar aanleiding van storm of wateroverlast, en dit vooral in piekperiodes. Voor wespenverdelgingen werd 57 609 maal een brandweerploeg ingeschakeld.

Andere interventies

Dat werken bij een hulpverleningszone zeer gevarieerd is blijkt uit het grote aantal ‘andere’ interventies, namelijk 71 346 oproepen. Het gaat onder meer over een auto-ongeval, het vrijmaken van de weg, het redden van personen die zich in één of andere gevaarlijke situatie bevinden, bevrijdingen uit liften, redden van dieren in nood, interventies waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en allerlei speciale of logistieke interventies. De brandweer rukt dagelijks bijna 200 keer uit voor deze types van interventies.

 Gemotiveerd personeel

Om al deze interventies te kunnen afhandelen zijn er in Vlaanderen 12 387 personeelsleden actief bij de brandweer. 3 055 (25%) van hen zijn in hoofdberoep actief in de hulpverleningszones waarvan 70 personen beroepsambulanciers zijn. Zij worden bijgestaan door 8 698 (70%) vrijwilligers. Onder deze vrijwilligers zijn 825 vrijwillige ambulanciers. De gehele werking van de hulpverleningszones wordt ondersteund door 634 (5%) administratieve personeelsleden.

Zone Oost-Brabant

Regionale zender ROB-TV meldt dat de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost vorig jaar 22.000 noodoproepen binnen kreeg. In de helft van de gevallen werd er een ziekenwagen gestuurd. Dat is dus vergelijkbaar met de situatie op regionaal vlak. Er kwamen iets meer dan 1000 oproepen voor een brand binnen. Dat zijn er bijna 3 per dag.

Gans jaar lang activiteiten rond bier in provincie Vlaams-Brabant

Bier is een van de smaakmakers van de provincie Vlaams-Brabant. Er zijn liefst 30 brouwerijen en 250 streekbieren in de provincie. Van de allergrootste wereldspeler tot de kleine ambachtelijke brouwer. Hier worden brouwtradities gekoesterd en overgedragen van generatie op generatie.

Toerisme Vlaams-Brabant zet in 2020 een heel jaar lang dat rijke bier- en brouwaanbod in de kijker met een nieuwe bierkalender. Die kalender is vooral digitaal beschikbaar omdat er permanent activiteiten kunnen bijkomen. Je vindt de kalender hier: https://www.toerismevlaamsbrabant.be/thema/bier/UITagenda

Wij hebben de 12 maanden toch ook even voor jullie uitgeprint. Je vindt het overzicht onderaan maar hou er dus rekening mee dat er nog activiteiten zullen bijkomen.

Lenny & De Wespen maakten speciaal voor deze campagne een nieuw bierlied. Je kan dat hieronder beluisteren.

Provincie stimuleert herbestemming landelijke kerken

De provincie Vlaams-Brabant maakt 250.000 euro vrij om de herbestemming van kerken te financieren. Een herbestemming betekent dat de kerk niet langer gebruikt wordt voor de eredienst maar een andere invulling krijgt. Die invulling moet altijd door het bisdom op haar waardigheid worden afgetoetst. Op het moment van de herbestemming wordt ook beslist wat er met het vaatwerk en de inboedel van de kerk dient te gebeuren.

Een kerk kan ook een nevenbestemmming krijgen. Dat betekent dat de kerk nog wel gebruikt wordt voor de eredienst maar er kunnen daarnaast ook andere, specifiek omschreven activiteiten plaats vinden. De pot van 10 maal 25.000 euro is enkel bedoeld voor de eerste optie en dus niet voor projecten met een nevenbestemming.

Leegloop

Het proces voor her- en nevenbestemming is volop aan de gang. Er zijn ongeveer 360 parochiekerken in Vlaams-Brabant. 160 daarvan zijn nu reeds aangeduid voor her- of nevenbestemming. 55 worden effectief herbestemd. Dat aantal loopt ongetwijfeld nog op omdat niet overal kerkenplannen zijn opgemaakt. Het proces voor herbestemming is niet altijd evident. Het gaat vaak over erg pompeuze gebouwen die niet altijd in de beste staat van onderhoud verkeren en vaak ook erg energie-inefficiënt zijn.

Als we ook de 770 kloosters meetellen wordt het probleem nog veel groter. Er zijn momenteel nog ongeveer 6000 religieuzen in die gemeenschappen maar hun aantal daalt met meer dan vijfhonderd per jaar. Tachtig procent van de religieuzen in Vlaanderen is ouder dan 75 en minder dan 5 procent jonger dan 60 jaar. 15 procent is zelfs ouder dan 90. In principe staan de meeste kloosters dus leeg in 2030.

Ideeën en geld nodig

Om een kerk te herbestemmen zijn er twee grote uitdagingen. Er moeten ideeën zijn en die moeten ook een concrete invulling krijgen en er moet geld zijn. Het plan van de provincie biedt een oplossing voor beiden.

In 2020 kunnen 5 landelijk gelegen kerken in het arrondissement Leuven een startbudget van 25.000 euro voor herbestemming krijgen. In 2021 gebeurt hetzelfde in het arrondissement Halle-Vilvoorde. De aanvraag moet gebeuren door een kerkfabriek, een gemeentebestuur maar het kan ook een vzw of een samenwerkingsverband tussen vrijwilligers zijn. Er moet een goedgekeurd kerkenbeleidsplan zijn en op pastoraal vlak moet er overeenstemming zijn over de invulling van de herbestemming. Er kan maximaal één kerk per gemeente voorgesteld worden. De kerken moeten ten slotte een voldoende landelijke ligging hebben.

Jonas Danckers en Birgit Scheys-Thys van Parcum

De aanvragen worden beoordeeld door Parcum, dat is het vroegere Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur in Vlaanderen. Zij begeleiden ook het herbestemmingsproces. Dat gebeurt in Vlaams-Brabant concreet door Birgit Scheys-Thys. Zij ondersteunt de projectgroepen bij de finetuning en de realisatie van de herbestemming.

Het project werd voorgesteld in de vroegere parochiekerk OLV van 7 smarten in Ourodenberg. Die kapel werd al eerder herbestemd. De kapel, annex schooltje,  werd pas gebouwd in 1935. Het was een erg populaire site waar heel wat mensen naar de mis kwamen maar toch werd in 2012 besloten om te stoppen met de eredienst. In 2013 werd de kapel ontwijd. Een gedreven ploeg vrijwilligers maakte er een multifunctionele gemeenschapszaal van waar optredens, feesten, tentoonstellingen en vergaderingen plaats vinden.

Wie geïnteresseerd is in een herbestemmingsproject kan contact opnemen met:

Jonas.danckers@crkc.be

Birgit.scheys-thys@parcum.be

De documenten om een projectsubsidie aan te vragen vind je op www.vlaamsbrabant.be/kerkenoproepen

Provinciaal gedeputeerde Monique Swinnen stelde het project voor in de kapel van Ourodenberg.

Opnieuw wilde rozen in Vlaams-Brabant

In november plantte Natuurpunt op drie verschillende locaties in Vlaams-Brabant opnieuw wilde rozen aan. Hiermee wil de organisatie het uniek genetisch materiaal van onder meer de sterk bedreigde kraagroos bewaren voor de toekomst. Het inventariseren, opkweken en heraanplanten, kadert in het Urgentieplan. Dit is een Duurzaam Biodiversiteitsproject van de provincie Vlaams-Brabant met als doel zeldzame soorten te redden in de provincie.

Aanplant wilde rozen op drie verschillende plaatsen

“Allereerst proberen we het hakhoutbeheer aan te passen waar nog wilde rozen groeien”, zegt Kevin Lambeets, consulent natuur bij Natuurpunt. “Parallel daarmee kweekten we ook wilde rozen op uit zaden, zochten we naar een geschikte standplaats en hebben we die ook heraangeplant. De focus lag daarbij op streekeigen en voor de provincie prioritaire soorten. In eerste instantie de bedreigde kraagroos, maar gaandeweg werden ook stijlroos, berijpte viltroos, schijnviltroos, gewone viltroos en bosroos in kaart gebracht”, vervolgt Lambeets. 

Vrijwilligers van Natuurpunt ontfermden zich over deze wilde rozen. Na een driejarig kweektraject, werden in november 2019 een 150-tal wilde rozen op drie verschillende locaties aangeplant. Dit verkleint de kans op uitsterven aanzienlijk, zeker voor de kraagroos waarvan nog amper een vijftal exemplaren in het wild overleefden bij aanvang van het Urgentieplan.
In het natuurgebied Grote Getevallei (Linter-Zoutleeuw) werden een 70-tal planten aangeplant vlakbij de oude spoorwegzate ‘IJzerenweg’. In Aronst Hoek (Geetbets) werd een ca. 150m lange doornhaag van wilde rozen en tweestijlige meidoorn heraangeplant langs het wandelpad. In Heibos (Kortenaken) werden twee groepen van telkens zes kraagrozen aangeplant in Gelbergen.

Wilde rozen in België

België telt 19 soorten inheemse wilde rozen, waarvan er 16 zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn. Wilde rozen verdwenen geleidelijk doordat de groeiplaatsen teniet gingen: hagen en houtkanten werden gerooid, bosranden verdwenen en regelmatig onderhoud viel weg. Maar ook het gebruik van herbiciden speelt een grote rol. Toch maken wilde rozen deel uit van ons cultuurlandschap, onder meer als gelegde heggen als veekering.

Urgentieplan Vlaams-Brabant

In het kader van het Duurzaam Biodiversiteitsproject: ‘Een Urgentieplan voor de redding van provinciaal prioritaire soorten en koesterburen in Vlaams-Brabant’, werden in totaal 58 locaties uitgekozen waar gewerkt wordt rond 23 provinciaal prioritaire soorten en een tiental bijkomende soorten. Naast grauwe klauwier, veldkrekel, beemdkroon en blauwe knoop, hoort daar ook de kraagroos bij. Tijdens de inventarisatieronde in functie van kraagroos werden elf inheemse wilde rozen in kaart gebracht in het oosten van Vlaams-Brabant. Bedreigde soorten werden opgekweekt en eens voldoende groot op geschikte locaties aangeplant. Bovendien werden rozenbottels overgebracht naar de zadenbank van de Plantentuin Meise voor langdurige bewaring. Natuurpunt wil in de toekomst ook een inventarisatie maken van wilde rozen in het midden en het westen van Vlaams-Brabant.

Staking bij De Lijn breidt uit naar volledige provincie Vlaams-Brabant

Bij De Lijn in de Brusselse Rand brak dinsdag een staking uit. Die staking spreidt zich nu uit over de ganse provincie Vlaams-Brabant.

Door personeelsgebrek kunnen chauffeurs hun rust- en vakantiedagen niet meer opnemen. De vakbonden beweren dat ze geen enkel constructief voorstel hebben gekregen om de situatie aan te pakken. Woordvoerder Ine Pieters van De Lijn beweert op de website VRT NWS dat de vervoersmaatschappij wel degelijk inspanningen heeft gedaan maar die zijn vaak nog niet zichtbaar. De Lijn wil vooral via digitalisering de arbeidssituatie van de chauffeurs optimaliseren.

De staking gaat vandaag haar derde dag in en lijkt zich nu uit te breiden over de ganse provincie Vlaams-Brabant. Op haar website meldt De Lijn dat er gisteren urenlang werd onderhandeld zonder dat er een akkoord werd bereikt. Op haar Facebookpagina geeft de maatschappij aan dat in de Brusselse Rand ongeveer 20% van de bussen uitrijdt. In Leuven is dat momenteel 70%.

Update 08.11.2019 | 09.00 uur

De situatie bij De Lijn in Vlaams-Brabant wordt enigszins chaotisch. Gisterennamiddag stuurde de directie van de Lijn nog een bericht uit om te melden dat er een akkoord was met de vakbonden. Vrijdag zou de dienstverlening opnieuw normaal verlopen. De vakbonden hadden de onderhandelingen blijkbaar anders begrepen. Zij verspreidden een pamflet waarin ze aankondigden dat de staking werd verder gezet. Dat pamflet kwam uiteraard ook snel bij de directie van De Lijn die donderdagavond om 22.30 uur een nieuw bericht uitstuurden. In dat bericht spreekt directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot straffe taal. Hij beschuldigt het ACOD ervan leugenachtig en destructief te zijn. Vanochtend is slechts 20% van de bussen van De Lijn uitgereden in de Brusselse rand en Leuven. De Lijnwinkel in Leuven bleef dicht. Let op: de staking heeft enkel betrekking op de eigen bussen van De Lijn en niet op de bussen van onderaannemers.

Bericht van De Lijn

Het busverkeer in de Vlaamse Rand en regio Leuven is deze ochtend opnieuw algemeen verstoord door een vakbondsactie. Slechts 20% van de bussen rijdt er. De Lijnwinkel in Leuven is gesloten. Na het constructieve overleg tussen de directie van De Lijn en de vakbonden in het kader van de vakbondsactie in de Vlaamse Rand en regio Leuven volgde een pamflet van de vakbonden, met helaas leugenachtige inhoud in verwerkt. Deze namiddag werd ook wel degelijk een voorakkoord bereikt met de vertegenwoordigers van de vakbonden. In het pamflet geven de vakbonden verder nog aan dat ze de vakbondsactie morgen willen verderzetten.

Roger Kesteloot, directeur-generaal De Lijn: 
“De inhoud van dit pamflet is gewoon leugenachtig en wijst op een absoluut destructieve houding van de vakbonden, in de allereerste plaats van acod. Op deze manier zijn ze de beste objectieve bondgenoten van wie het openbaar vervoer wil privatiseren.” 
De directie betreurt ook ten zeerste dat de vakbonden in het pamflet aangeven dat de vakbondsactie morgen wordt verdergezet waardoor ze de reizigers opnieuw in de kou laten staan.

Update 09.11.2019 | 12.30 uur

Ook zaterdagnamiddag blijft de vakbondsactie bij De Lijn het busverkeer in Vlaams-Brabant verstoren. De hinder is wel beperkter dan de voorbije dagen. Ongeveer 1/3 van de chauffeurs van De Lijn in Vlaams-Brabant rijdt vanmiddag niet uit. Reizigers moeten er dan ook nog steeds rekening mee houden dat hun bus niet aan de halte zal passeren. De Lijn verwacht dat deze situatie de rest van de dag zal aanhouden. 

Ook voor de rest van het verlengd weekend wordt verwacht dat de stakingsactie nog voor hinder in Vlaams-Brabant zal zorgen. Het ACOD heeft voor woensdag een algemene staking aangekondigd in alle Vlaamse provincies.

Natuurpunt herstelt graslanden in Getevallei en creëert Getebos in Linter

In de Grote Getevallei gaat Natuurpunt de komende weken 2 hectare soortenrijk grasland herstellen. Het verboste grasland en een oude productieplantage van Canadapopulieren zal hier plaatsmaken voor planten en dieren die typisch zijn voor de streek. De indrukwekkende vergezichten op de vallei zullen de natuurbeleving voor wandelaars ten goede komen. In de buurt zal een nieuw inheems natuurbos aangeplant worden waardoor er een bossencomplex gecreëerd wordt van 25 hectare.

In 2019 keurde de Vlaamse Overheid het beheerplan voor het natuurgebied Grote Getevallei goed. In het kader hiervan gaat Natuurpunt 2 hectare grasland herstellen. De natuurvereniging doet dit samen met o.a. de provincie Vlaams-Brabant, eigenaar van een grote brok natuur in de vallei. Het herstel start de komende dagen. Hiervoor zullen  verboste graslanden en een oude productieplantage van Canadapopulieren plaatsmaken voor graslanden vol bloemen. In eerste instantie zullen zware bomen die gelegen zijn vlak naast de wandelpaden verwijderd worden. Dankzij deze ingrepen zal het uitzicht op de vallei weer open worden en zullen bezoekers weer getrakteerd worden op indrukwekkende vergezichten.

Ook de koesterburen van de Grote Getevallei zullen wel varen bij die toegenomen ruimte: de waterspitsmuis en de opvallend ‘klikkende’ moerassprinkhaan maar ook de fraaie graslathyrus en dotterbloem krijgen opnieuw kansen om zich uit te breiden. Verder ontstaat opnieuw een open verbinding tussen de bestaande graslanden, ideaal voor de bijzondere grauwe klauwier, een zeldzame vogel die zijn opwachting in de vallei al enkele jaren aankondigt.

Natuurpunt herstelt ook de zachte overgangen van grasland naar bos. Deze bosranden, met bloemdragende struiken en nectarrijke bramen, zullen zo een resem wilde bijen en vlinders aantrekken en bieden ook nestgelegenheid voor de spotvogel en zomertortel. 

Het verdwijnen van bomen in het ene deel zal gecompenseerd worden langs de ‘s Hertogengracht in Linter. Daar zal Natuurpunt een nieuw inheems bos aanplanten waardoor hier een écht ‘Getebos’ ontstaat: meer dan 25 hectare aaneengesloten bossencomplex. Op die manier blijven ook de broedplaatsen voor de wielewaal gegarandeerd. Deze natuurbossen ontwikkelen spontaan. Dit zorgt voor een permanent bosklimaat, maar ook voor een rijkdom aan dood hout, wat op zich weer interessant is voor kevers, zweefvliegen, spechten en paddenstoelen. 

De Getevallei was tot de 20e eeuw een open valleilandschap. Bloemrijke graslanden wisselden af met kleine hakhoutbossen. De perceelsgrenzen bestonden uit kleurrijke haag- en houtkanten die dienst deden als veekering en ze leverden ook geriefhout. Na de wereldoorlog zorgde een verregaande industrialisering ervoor dat de natte graslanden door landbouwers verlaten werden. De Canadapopulier deed zijn intrede en de mooie graslanden verdwenen waar vooral brandnetels het goed doen door de dieper wegzakkende grondwaterpeilen.

Deze omvormingswerken zijn van relatief korte duur, en zullen weinig overlast met zich meebrengen voor wandelaars en omwonenden. 

AZ Diest stapt in project UZ Leuven voor doelgerichte kankerbehandeling

UZ Leuven gaat samenwerken met 14 ziekenhuizen voor Next Generation Sequencing. Ook AZ Diest stapt mee in het project.

Mutaties in tumoren

Samen met veertien andere ziekenhuizen start UZ Leuven een netwerk voor Next Generation Sequencing (NGS). Dat NGS-netwerk neemt deel aan een proefproject van de federale overheid om het gebruik van NGS in de kankerzorg uit te bouwen. Bij patiënten met bepaalde vormen van kanker gaat een NGS-test na of er genafwijkingen zoals mutaties aanwezig zijn in de tumorcellen. Met een netwerk van verschillende ziekenhuizen heeft een patiënt de garantie dat hij binnen het netwerk altijd dezelfde kwaliteitsvolle dienstverlening krijgt voor NGS, onafhankelijk van het ziekenhuis waar de diagnose of behandeling plaatsvindt. 

Professor Gert Matthijs van het centrum menselijke erfelijkheid in UZ Leuven: “Dergelijke genafwijkingen kunnen van essentieel belang zijn voor een correcte diagnose van de tumor of om een gerichte behandeling op te starten. Omdat nieuwe doelgerichte kankerbehandelingen vaak erg duur zijn, is het belangrijk dat alleen patiënten die er echt mee geholpen worden zo’n behandeling krijgen. Met een genetisch-moleculaire test als Next Generation Sequencing kunnen artsen bepalen welke patiënten in aanmerking komen en zo het kostenbudget voor kankerbehandelingen beter beheren.”

In het verleden werden de genafwijkingen vaak met individuele testen opgespoord. Nu laat de NGS-techniek toe om parallel heel veel stukjes DNA tegelijkertijd te onderzoeken op eventuele afwijkingen, ook van meerdere personen samen. Verschillende laboratoria, waaronder UZ Leuven en het consortium Imeldaziekenhuis Bonheiden, AZ Sint-Maarten Mechelen, Heilig- Hartziekenhuis Lier en AZ Jan Portaels (NGS netwerk BRIANT) gebruikten de NGS-techniek al langer voor kankerdiagnose, ook voor er terugbetaling was.

NGS voortaan terug betaald

Dankzij nieuwe technische platformen, de jarenlange expertise op het vlak van bio-informatica en met de steun van het Leuvens Kanker Instituut (LKI) kon UZ Leuven in oktober 2018 een NGS-test op punt zetten die een heel uitgebreide genetische analyse toelaat voor tumoren en bovendien kostenefficiënt is.

Professor Matthijs: “In het kader van het pilootproject zal NGS voortaan terugbetaald worden voor bepaalde aandoeningen waarvan zwart-op-wit bewezen is dat de test klinisch relevant is, zoals bij bepaalde vormen van gevorderde longkanker.”

AZ Diest stapt in het NGS-netwerk

In het nieuwe NGS-netwerk zal het UZ Leuven volledig of gedeeltelijk samenwerken met de laboratoria van 14 andere ziekenhuizen. Onder meer AZ Diest, Heilig Hart Leuven RZ Tienen, Ziekenhuis Oost-Limburg en Imeldaziekenhuis Bonheiden maken deel uit van dat netwerk.

Kolonel Tom Bilo gaat Special Operations Regiment leiden

Tijdens de jaarlijkse herdenking van Keep The Spirit Alive (KTSA) voor stichter van het regiment paracommando Eddy Blondeel in de citadel van Diest, werd duidelijk dat kolonel Vincent De Scheemaeker een stapje hogerop in de hiërarchie van defensie zet. De Scheemaeker is momenteel commandant van het Special Operations Regiment (SOR), een structuur die de para’s opnieuw hun eigenheid heeft gegeven en ervoor zorgt dat ze ook operationeel ingezet worden. Kolonel De Scheemaeker mag ook beschouwd worden als de grote bezieler van de SOR.

Vincent De Scheemaeker geeft de operationele leiding van zijn geesteskind nu op en wordt binnenkort directeur van het Special Operations Command (SOCOM). Dat orgaan coördineert de samenwerking van de para’s en de Special Forces met de andere componenten uit de land-, lucht- en zeemacht en de medische component maar ook met buitenlandse troepen die bij een operatie betrokken worden.

De opvolger van Vincent De Scheemaker wordt Tom Bilo, ook al een oude bekende van het vroegere 1ste para. Bilo werkte de eerste elf jaar van zijn carrière in diverse leidinggevende functies in het eerste para in Diest. Daarna werd hij verder klaargestoomd in diverse staffuncties en door opdrachten voor de Koninklijke Militaire School. Van 2011 tot 2014 kreeg Tom Bilo de leiding over de Special Forces. Daarna vertrok hij opnieuw naar de militaire staf.

Iedere maand superverse producten van de boer in je buurt in Aarschot

Kopen bij de boer in je buurt. Korte keten heet het en het is een trend die snel aan populariteit wint.

In Aarschot startte vorige week De Fermerie. Een groepje van een twintigtal lokale producenten bieden er op de tweede vrijdagnamiddag van de maand tussen 16.00 en 21.00 uur hun superverse producten aan. De Fermerie vindt plaats in de Haven, de nieuwe eventlocatie in de gebouwen van Crystal Monopole vlakbij het station van Aarschot.

De Fermerie kan je samenvatten in drie kernwoorden: lokaal, bio en eco. Uiteraard koop je altijd seizoensgebonden. De producten komen bijna letterlijk rechtstreeks van het veld en de marktbezoekers hebben de primeur om ze rechtstreeks van de boer te kopen. 

Initiatiefnemer Geert Verlinden: “Op de markt leer je de persoon achter de producten kennen. Het eten is niet meer anoniem maar krijgt een gezicht: dat van de boer, de teler, de maker. Een garantie voor kwaliteit, want wie gaat nu eigen waar aanprijzen als het slecht is?’

Na je inkopen kan je blijven plakken om iets te eten of te drinken. Er spelen livebands en kinderen krijgen de ruimte om te spelen terwijl mama en papa rustig markten. 

Volgende marktdagen: 14 juni – 12 juli – 9 augustus – 13 september – 11 oktober – 8 november

De Fermerie wordt gedragen door een groep vrijwilligers die werken rond het gegeven van lokale voeding. Ze krijgen de steun van voedselteams Aarschot, Buurderij Aarschot, Talentenbank, CC Het Gasthuis en De Haven

Gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant Monique Swinnen steunde het project met een subsidie van 1.540 euro. In totaal helpt de provincie 9 korteketenprojecten met een bedrag van 15.916 euro.

Acht projecten in het Hageland krijgen 224.775 euro Europese subsidie

Gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant Monique Swinnen heeft opnieuw een reeks plattelandsprojecten uit het Hageland een stevig financieel duwtje in de rug gegeven. Acht projecten uit Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Glabbeek en Hoegaarden krijgen 224.775 euro steun via het Europese LEADER programma voor plattelandsontwikkeling.

LEADER is vooral bedoeld om initiatieven op het vlak van streekidentiteit, armoedebestrijding en leefbare doprpen mogelijk te maken.

Een kort overzicht:

De gemeente Bekkevoort renoveert de oude jongensschool van Molenbeek op een duurzame manier. De lokalen worden gebruikt door KLJ Molenbeek-Wersbeek, fanfare De Eendracht, jeugdband The Mutes, rockband Rotzaken het Bekkevoorts volkstoneel. De subsidie bedraagt 38.300 euro.

Nog in Bekkevoort komt er een monumentaal kunstwerk in Cortenstaal op de Hermansheuvel in Assent. dat is een archeologische site die dateert uit het Neolithicum. De onthulling gebeurt tijdens Monumentendag op 8 september. Subsidie: 8.500 euro.

De vzw Wesp, de organisatoren van het Merodefestival, starten een mobiele festivalkeuken op die ook verhuurbaar is. Voor de uitbating ervan werken ze samen met de jongeren van Arktos in Diest. Subsidie 8.400 euro.

In Glabbeek wordt een actieplan Trage Wegen uitgerold. In alle deelgemeenten worden trage verbindingen open gemaakt die de dorpskernen verbinden. Subsidie: 37. 414 euro.

Andere projecten die steun krijgen:

 • vzw Bij Ons Thuis krijgt 29.475 euro voor een project voor opvang en opleiding van vluchtelingen
 • De gemeente Hoegaarden krijgt 1.800 euro voor de uitvoering van de kappelekesbaan, een brochure, webpagina en een permanente kappeletjeswandeling.
 • Talentenbank online van Beweging.net krijgt 15.300 euro
 • De gemeente Bierbeek krijgt 75.000 euro voor de aanleg van een groenterras met speel- en ontmoetingsmogelijkheden aan het vrijetijdscentrum De Borre

Na buxus worden nu ook fijnsparbossen compleet kapot gevreten

De buxusmot vreet al een paar jaar de vaak kunstig gesnoeide plantenpartijen kapot in onze tuinen. Maar nu moeten ook de fijnsparbossen eraan geloven. De schuldige is een klein schorskevertje met de naam letterzetter (Ips typographus). Vanaf april boort het beestje gangen onder de bast van fijnspar waardoor deze kan afsterven.

In principe is hij secundair schadelijk. Hij tast bij voorkeur bomen aan die verzwakt zijn door droogte, vraatschade van primair schadelijke insecten, stormen en schimmelinfecties. Zones met windval zijn het belangrijkste risicogebied. Als de populaties te groot zijn, wordt de kever primair schadelijk.

Door twee opeenvolgende droge en warme zomers is de aantasting van de letterzetter in de fijnsparrenbossen exponentieel toegenomen. De fijnspar is bij ons niet inheems. De boom werd vaak aangeplant op te droge standplaatsen. Het is ondertussen zo dat de meeste fijnsparren in Vlaams-Brabant reeds aangetast zijn door de letterzetter. Tegen de zomer is het bijna zeker dat ze allemaal volledig aangetast zijn en dus afsterven.

Meer dan 300 hectare bos sneuvelt in Vlaams-Brabant

De impact is het grootst waar de grootste oppervlakte fijnsparbossen staan Vooral in Duitsland en Wallonië is de ravage enorm).
Er zijn geen exacte cijfers beschikbaar maar bij de provincie Vlaams-Brabant maakte men een grove inschatting op basis van de boskartering van 2000.
In regio Noord-Hageland schatten ze dat ongeveer 150 hectare bossen zullen sneuvelen. In Zuid-Hageland gaat het over slechts een tiental hectare. In Dijleland zou het gaan over 100 hectare, in de Brabantse Kouters over 30 hectare en in Pajottenland en de Zennevallei 25 hectare.
Over de rest van Vlaanderen zijn geen cijfers beschikbaar.

De fijnsparbossen staan vaak verspreid over het landschap en hebben meestal ook een sterk verdeelde eigendomsstructuur. Het gaat dus vaak over kleine particuliere boseigenaars.

Koper vinden niet vanzelfsprekend

Het Steunpunt Bos adviseert, ondersteunt en helpt de betrokken boseigenaars met dit probleem. In principe is er de wettelijke verplichting om aantastingen te melden aan FAVV en moeten aangetaste bomen geveld en ontschorst worden. Het is niet vanzelfsprekend om een exploitant en/of koper te vinden, zeker niet voor de vele vrijstaande kleine percelen in Vlaams-Brabant. De plaag zorgt ook voor sterk dalende houtprijzen. Wanneer een exploitant kan gevonden worden, kunnen de fijnsparren gekapt worden, met winst of verlies, en kan een nieuw bos aangeplant worden. Het Steunpunt Bos adviseert om bij nieuwe aanplant te kiezen voor standplaatsgerichte soorten omdat deze minder klimaatgevoelig zijn en de biodiversiteit bevorderen.

Week van de Korte Keten met meer dan 100 activiteiten

Nog de ganse week vinden er in de provincie Vlaams-Brabant meer dan 100 activiteiten plaats in het kader van de Week van de Korte Keten. Dat gaat van rondleidingen tot proeverijen, markten en zelfs huifkartochten. Je kan alle activiteiten vinden op de website www.weekvandekorteketen.be

De bedoeling van de actie is om de afstand tussen de producent van voeding – vaak is dat een landbouwer – en de consument zo kort mogelijk te maken. Dat heeft een aantal belangrijke voordelen. De producent krijgt een correcte prijs, de consument krijgt een vers en kwalitatief hoogstaand product en het milieu vaart er wel bij omdat er minder transport nodig is.

Melkerhei is Korte Keten Kop

Om producenten aan te moedigen om mee te doen met de Week van de korte Keten organiseerde de provincie Vlaams-Brabant een verkiezing. Melkerhei uit Linter won die en zij mogen zich een jaar lang de Korte Keten Kop noemen. Een ietwat bizarre naam maar het allitereert alleszins lekker.

Martine Kinnart en haar zoon Pieter Arnauts startten in 2017 met Melkerhei. Zij maken zuivelproducten van de melk van 75 Holsteinkoeien op het melkveebedrijf van Gerrit Arnauts rond lopen. Ook de boerderij van de abdij van Averbode houdt dit koeienras.

Martine en Pieter gebruiken geen bewaar- of bindmiddelen in hun productieproces.

De andere vier laureaten zijn: schapenboerderij Het Nijswolkje uit Rillaar, Fruitbedrijf Vanhellemont uit Meensel-Kiezegem, Aardbeien Svelien uit Lennik en zelfplukboerderij PlukPlek uit Ternat.

Gedeputeerde Monique Swinnen maakte vorige vrijdag de uitslag van de verkiezing bekend in schapenboerderij Het Nijswolkje in Rillaar. Dat gebeurde ’s morgens om 7.30 uur tijdens een live-radiouitzending van radio 2 Vlaams-Brabant. De gedeputeerde had voor koffie en ontbijtkoeken gezorgd.

Fietsers en openbaar vervoer prioritair bij herinrichting N2 Leuven-Diest

Het Federaal Planbureau voorspelt voor de ruime regio rond Leuven 12% meer inwoners tegen 2030 in een minimumscenario. Dit betekent dat deze regio afstevent op een toename van 15% tot 30% extra wegverkeer tegen 2030. Om dat wegverkeer te stabiliseren op het huidige niveau zouden de verplaatsingen met het openbaar vervoer of met de fiets moeten verdubbelen.

Om dat objectief te bereiken wordt onder meer de mogelijkheid onderzocht worden om de N2 van Diest naar Leuven in te richten met bijzondere aandacht voor de zachte weggebruiker en het openbaar vervoer. De auto zou daar pas op de laatste plaats komen. Het studiebureau, dat in het voorjaar van 2019 aangesteld wordt, doet een ontwerpstudie met het oog op een complete herinrichting.

Aan de hand van andere verkeerstellingen en visuele waarnemingen wordt er eerst, in overleg met ervaringsdeskundigen van de politie en de gemeente, een overzicht van de huidige verkeerssituatie geschetst. Zij maken een grondige analyse door het antwoord te vinden op een aantal vragen. Hoe gebruiken de mensen vandaag het openbaar vervoer? Welke zijn de knelpunten van de N2 vandaag? Hoe zit het met de file-opbouw en parkeergelegenheid?

Het studiebureau zal vervolgens een aantal concepten en voorontwerpen opleveren. Naast de analyse van de huidige verkeerssituatie worden ook bestaande studies en mobiliteitsplannen meegenomen. Er gebeuren ook nieuwe verkeerstellingen, zodat de meest recente verkeerssituatie van de N2 juist wordt ingeschat.

Verschillende concepten met vaste principes

Een aantal vaste principes zullen in de verschillende concepten terug te vinden zijn.

 • De verdeling van de ruimte gebeurt volgens het “STOP-principe”: eerst de voetgangers, dan de fietsers, de gebruikers van het openbaar vervoer en pas in laatste instantie de auto.
 • De aanleg van de nieuwe infrastructuur kadert binnen het principe van “Hoogwaardig Openbaar vervoer”. Bussen kunnen daardoor in de toekomst zo vlot mogelijk, met behulp van slimme verkeerslichten en waar dat nodig is over een eigen bedding rijden.
 • De provincie Vlaams-Brabant bestudeert momenteel verschillende tracés voor een fietssnelweg in de buurt van de gewestweg N2.
Na de studie

Alle voorontwerpen zullen in de loop van het proces voorgelegd worden aan de betrokken gemeentebesturen, De Lijn en andere belanghebbenden. Daarna worden er meer gedetailleerde ontwerpen uitgewerkt en opnieuw voorgelegd aan de adviesraden. Na goedkeuring en keuze van een definitief gedetailleerd ontwerp en inplanning van het budget kan er een aanbesteding voor de werken gebeuren.  

Nieuw cultuurpaleis op site Sint-Pietersziekenhuis in centrum Leuven

Het ligt er al decennialang bij als een etterende stadskanker maar er komt nu eindelijk vaart in de ontwikkeling van de site van het Sint-Pietersziekenhuis in het centrum van Leuven.

Het Leuvense stadsbestuur schreef begin 2018 via de Vlaams Bouwmeester een open oproep uit voor het ontwerp van de podiumkunstensite. Het team rond het Londense Sergison Bates, dat samenwerkt met gerenommeerde partners als theaterbureau Charcoalblue en landschapsarchitect Günther Vogt, werd de laureaat. Ze laten daarmee 65 kandidaten van over de hele wereld achter zich. De podiumkunstensite wordt een stedelijke ontmoetingsplek van en voor iedereen en vormt de hoeksteen voor de ontwikkeling van de benedenstad.

Grote podia voor theater, dans en muziek in optimale omstandigheden

Met de podiumkunstensite creëert Sergison Bates een open huis waar een rijke verscheidenheid aan grote podiumvoorstellingen kan plaatsvinden. Het multifunctionele gebouw biedt onder meer ruimte aan twee grote zalen. De grootste zaal haalt een capaciteit van 800 tot 1.000 zitplaatsen. In een tweede zaal kunnen gelijktijdig 400 tot 500 personen genieten van een voorstelling. Beide zalen beantwoorden aan de veranderende noden van zowel artiesten als publiek. Ze zijn uitgerust met moduleerbare zittribunes zodat ze geschikt zijn voor grote theater- en dansvoorstellingen, concerten, congressen, festivals, circus en alle denkbare evenementen nu en in de toekomst. Ze zijn zowel akoestisch als technisch state-of-the-art. Andere ruimtes zoals repetitieruimtes, de foyer en het altijd publiek toegankelijke dak maken van dit nieuwe open huis ook een stedelijke broedplaats.”

Stadsvernieuwing met oog voor het waardevolle erfgoed

Een van de grote sterktes uit de ontwerpvisie van Sergison Bates architects is dat de nieuwbouw zich heel mooi inbedt in de unieke historische erfgoedomgeving. De Romaanse Poort, het oude Sint-Pietersgasthuis en de Predikherenkerk maken integraal deel uit van het project en de site. De transparante gevel van de nieuwbouw, met glaspartijen die refereren aan nabijgelegen historische gebouwen, en een aantrekkelijke doorgang van de Brusselsestraat naar het toekomstige park en de opengewerkte Dijle maken de site zeer toegankelijk. De binnenruimte en het publieke binnenplein naar de Romaanse Poort toe vloeien helemaal in mekaar over.

Europese ambitie van dynamische cultuurstad

Het college keurde de overeenkomst met het ontwerpteam Sergison Bates goed. Deze overeenkomst wordt eind april voorgelegd aan de gemeenteraad. Als alles vlot verloopt, is de nieuwe podiumkunstensite operationeel tussen 2025 en 2027. De nieuwbouw wordt geraamd op 60 miljoen euro, waarbij de stad Leuven voor de realisatie van dit project op een substantiële bijdrage rekent van de Vlaamse overheid. Met dit project positioneert Leuven zich zelfbewust in Vlaanderen en Europa als levendige cultuur- en erfgoedstad en als kandidaat Europese Culturele Hoofdstad 2030.

Provincie wil bossen verbinden tot Nationaal Park Brabantse Wouden

De Vlaamse regering schreef een openbare aanbesteding uit die moet leiden tot de oprichting van het Nationaal Park Brabantse Wouden. Het gaat om een erg groot gebied van de Dijlevallei, het Meerdaalwoud en het Heverleebos over het Zoniënwoud tot en met het Hallerbos. “Een gigantische groene long voor onze provincie”, zegt Bart Nevens. “De bedoeling is om de natuur en de biodiversiteit een stevige duw in de rug te geven door verschillende gebieden te verbinden. “

Het hele gebied zal niet ineens bebost worden. Het Zoniënwoud en het Hallerbos liggen ook niet pal naast elkaar. Het is de wel bedoeling om de verschillende gebieden beter op elkaar te laten aansluiten. Dat kan onder meer door de bouw van ecoducten en de verwerving van gronden.

Rondetafel

Gedeputeerde Bart Nevens gaat alle relevante partners uitnodigen voor verkennend rondetafelgesprek. Hij kaart het project binnenkort ook aan bij het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Hij wil het Nationaal Park Hoge Kempen als voorbeeld nemen. De titel Nationaal Park betekent echter niet dat het gebied een afgesloten en ontoegankelijk reservaat wordt, volgens gedeputeerde Nevens. “Mensen die er wonen moeten zich dus geen zorgen maken, integendeel: een Nationaal Park zorgt er net voor dat hun groene omgeving niet alleen gevrijwaard, maar ook duurzaam versterkt wordt.”

Staking heeft nauwelijks impact op gemeentelijke dienstverlening

De nationale en reguliere media laten uitschijnen dat het land morgen compleet zal stil vallen. Geen vliegverkeer, nauwelijks ander openbaar vervoer, grote winkelketens sluiten en zelfs een aantal scholen onthouden hun studenten van de noodzakelijke knowhow.

Wij focussen op lokaal nieuws en dus wilden we wel eens weten of u morgen in uw stadhuis terecht kunt. Dat blijkt nogal mee te vallen.

Normale dienstverlening in Diest

Burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) van Diest gaat er vanuit dat de dienstverlening in zijn stad normaal zal verlopen. Hij maakt verder geen melding van stakingsacties.

Beperkte hinder bij technische uitvoeringsdienst in Aarschot

Ook in Aarschot lijkt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) er gerust in te zijn. “We verwachten geen noemenswaardige impact op de dienstverlening”, zegt ze. “Het stadhuis zal dus gewoon open zijn. In de technische uitvoeringsdienst zullen er wel werknemers zijn die mee staken, maar de organisatie komt niet in de problemen.”

Individuele acties in Bekkevoort

Burgemeester Hans Vandenberg (CD&V) bevestigt dat er in Bekkevoort geen algemene stakingsaanvraag is ingediend. “Er zullen wel enkele mensen staken”,zegt hij. Dat zal volgens Hans Vandenberg echter geen noemenswaardige impact hebben op de dienstverlening.

Alternatief voor leverancier maaltijden OCMW in Scherpenheuvel-Zichem, geen les op Keiberg

Burgemeester Manu Claes (CD&V) bevestigt dat de diensten van stad en OCMW een normale dienstvertlening leveren in Scherpenheuvel-Zichem. “Voor het stedelijk onderwijs wordt enkel in de vestiging Keiberg geen les gegeven wegens staking van een aantal leerkrachten”, zegt hij. “De kinderen worden er wel opgevangen. De ouders zijn op de hoogte gesteld. Voor de buitenschoolse kinderopvang is er de normale werking. De andere scholen op het grondgebied zullen hun normale activiteiten ontwikkelen, zo blijkt uit een rondvraag. Wat de bedeling van warme maaltijden door het OCMW betreft, is de normale  leverancier in staking. Er werd een alternatief gezocht en gevonden bij een andere leverancier, die op woensdag wel een beperkte menukeuze zal leveren. De maaltijdbedelers van het OCMW brengen de gebruikers hier vandaag van op de hoogte. Als bij al zal heeft de staking zo goed als geen effect op de dienstverlening en zal deze  zo goed als normaal verlopen.”

40 burgemeesters leggen eed af bij gouverneur

In Vlaams-Brabant werden 40  burgemeesters, voorgedragen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, door Vlaams minister Liesbeth Homans benoemd. Zij legden vrijdag de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Het gaat om Koenraad Van Elsen van Asse, Bert Ceulemans van Begijnendijk, Hans Vandenberg van Bekkevoort, Joël Vander Elst van Bertem, Johan Vanhulst van Bierbeek, Karin Derua van Boortmeerbeek, Chris Vervliet van Boutersem, Christophe De Graef van Diest, Wilfried Segers van Dilbeek, Patrick Decat van Galmaarden, Peter Reekmans van Glabbeek, Christiaan Selleslagh van Grimbergen, Steven Swiggers van Haacht, Marc Snoeck van Halle, Astrid Pollers van Herent, Kris Poelaert van Herne, Jean-Pierre Taverniers van Hoegaarden, Danny Vangoidtsenhoven van Huldenberg, Renaat Huysmans van Kapelle-op-den-Bos, Alexandra Thienpont van Kortenberg, Gino Debroux van Landen, Irina De Knop van Lennik, Marc Wijnants van Linter, Conny Moons van Londerzeel, Marc Grootjans van Machelen, Gerda Van den Brande van Meise, Maarten Mast van Merchtem, Albert Beerens van Opwijk, Adri Daniëls van Oud-Heverlee, Eddy Timmermans van Pepingen, Jelle Wouters van Rotselaar, Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem, Luc Deconinck van Sint-Pieters-Leeuw,  Michel Vanderhasselt van Ternat, Jan Spooren van Tervuren, Rudi Beeken van Tielt-Winge,  Katrien Partyka van Tienen, Bert De Wit van Tremelo, Veerle Geerinckx van Zemst en Boudewijn Herbots van Zoutleeuw

In Begijnendijk heeft de lijst Samen een coalitie gesloten met N-VA, LEEF, en S.A.F.E. Bert Ceulemans (Samen) is benoemd tot burgemeester. Bert Ceulemans werd geboren op 17 oktober 1977 in Leuven. Hij werkt als jobcoach bij het OPZ-Geel. Hij is sinds 2001 gemeenteraadslid.

In Bekkevoort heeft CD&V een coalitie gesloten met Ons Dorp. Hans Vandenberg (CD&V) is benoemd tot burgemeester. Hans Vandenberg werd geboren op 11 januari 1964 in Lubbeek. Hij is bankdirecteur. Hij is sinds 2001 gemeenteraadslid en sinds 2003 schepen. Sinds 2007 is hij burgemeester. Hans is ook voorzitter van de politieraad en IGO Leuven.

In Diest heeft de lijst Open Diest een coalitie gesloten met de lijst DDS. Christophe De Graef (Open Diest) is benoemd tot burgemeester. Christophe De Graef werd geboren op 10 maart 1971 en is zelfstandige. Hij is sinds 1995 gemeenteraadslid. Hij was van 2001 tot en met 2005 schepen.

In Scherpenheuvel-Zichem heeft CD&V een coalitie gesloten met Open Vld. Manu Claes (CD&V) is benoemd tot burgemeester. Manu Claes, geboren op 26 februari 1959 in Leuven en ambtenaar bij de Vlaamse gemeenschap, bekwam 1938 voorkeurstemmen.
Hij is sinds 1989 schepen, en sinds 1995 burgemeester.

Eedaflegging burgemeesters en installatievergaderingen gemeenteraden gepland

In Vlaams-Brabant werden tot op heden 18 burgemeesters , die werden voorgedragen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, door Vlaams minister Liesbeth Homans benoemd. Zij leggen op vrijdag 21 december om 14 uur de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Het gaat om Koenraad Van Elsen van Asse, Bert Ceulemans van Begijnendijk, Hans Vandenberg van Bekkevoort, Karin Derua van Boortmeerbeek, Christophe De Graef van Diest, Wilfried Segers van Dilbeek, Christiaan Selleslagh van Grimbergen, Steven Swiggers van Haacht, Alexandra Thienpont van Kortenberg, Gino Debroux van Landen, Irina De Knop van Lennik, Marc Wijnants van Linter, Conny Moons van Londerzeel, Maarten Mast van Merchtem, Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem, Jan Spooren van Tervuren, Bert De Wit van Tremelo en Veerle Geerinckx van Zemst.

Aarschot nog even zonder effectieve burgemeester

Gwendolyn Rutten van Aarschot is een van de burgmeesters die nog even geduld moet oefenen. Huidig burgemeester André Peeters had reeds voor de verkiezingen een bestuursakkoord gesloten met zijn eigen CD&V, sp.a en Groen. Samen met dat akkoord had hij ook een voordrachtsakte laten tekenen voor een nieuwe ambtstermijn als burgemeester. De verkiezingen maakten die coalitie echter onmogelijk. Er moet nu eerst officieel worden vatsgesteld dat Peeters onvoldoende stemmen krijgt voor zijn herbenoeming. Pas daarna kan de voordracht van Gwendolyn Rutten gebeuren. Zij start wel als voorzitter van de gemeenteraad.

Datums installatievergaderingen bekend

Ondertussen raken ook de data van de eerste gemeenteraden van de nieuwe legislatuur bekend. In die vergadering worden de nieuwe burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden ingezworen en worden ook de voorzitter van de gemeenteraad en de leden van de politieraad verkozen. Na de gemeenteraad vindt een vergadering van de OCMW-raad plaats. Daar worden de leden en de voorzitter van het Bijzonder Comité van het OCMW gekozen. Dat laatste mandaat is niet zonder belang. De voorzitter van het Bijzonder Comité kan in principe als extra schepen worden opgenomen in het college.

 • Scherpenheuvel-Zichem organiseert de eerste gemeenteraad op 2 januari om 10 uur ’s ochtends.
 • Ook in Aarschot starten ze op 2 januari maar dan om 19 uur.
 • Ook in Glabbeek begint Peter Reekmans aan een nieuwe ambstermijn op 2 januari. De raadszaal krijgt daar overigens een nieuwe geluidsinstallatie die toelaat om de debatten tijdens de zitting op te nemen.
 • In Tielt-Winge en begijnendijk willen ze eveneens geen tijd verliezen. De inzwering staat in beide gemeenten op 2 januari om 20 uur geagendeerd.
 • In Diest is de installatievergadering op 3 januari om 20 uur.
 • In Bekkevoort gebeurt de inzwering pas op 7 januari om 19 uur.
 • In Kortenaken vroeg Open VLD een hertelling van de stemmen. De coalitie van CD&V, N-VA en sp.a heeft de bevoegdheden al wel verdeeld maar wanneer ze kunnen starten hangt af van de hertelling.

Positieve actie om zichtbaarheid fietsers te stimuleren

Met de campagne ‘Fietslicht aan en gaan’ stimuleert de provincie Vlaams-Brabant een betere zichtbaarheid van fietsers tussen 12 en 18 jaar. Via scholen en politiezones wordt hiervoor specifiek materiaal verspreid. Reeds 48 secundaire scholen en 15 politiezones doen dit schooljaar mee. 

In de donkere wintermaanden is het ’s ochtends nog laat donker en schemert het ‘s avonds snel.  In die omstandigheden is het belangrijk dat fietsers zichtbaar zijn en zichzelf zichtbaar maken voor andere weggebruikers.

Bovendien bepaalt het wegverkeersreglement dat de fietslichten moeten aanwezig en in werking zijn tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien op een afstand van ongeveer 200 meter.

Provincie als streekmotor voor zichtbaarheid van jonge fietsers

De provincie Vlaams-Brabant wil met de campagne ‘Fietslicht aan en gaan’ de lokale politiezones stimuleren om in de donkere maanden van het jaar controles van jonge fietsers uit te voeren. Ook  wil zij Vlaams-Brabantse secundaire scholen aanzetten om hun leerlingen te sensibiliseren voor het gebruik van fietsverlichting op de openbare weg.

Leerlingen met een defecte fietsverlichting krijgen bij een controle een fietslampje mee om terug veilig thuis te raken. De provincie Vlaams-Brabant geeft hiervoor fietslampjes en reflecterende fietsplaatjes aan de politiezones van Vlaams-Brabant voor gebruik tijdens hun controles.

‘Deze campagne wekt bij de scholen en bij de politiezones enthousiasme op om verkeersveiligheid de nodige aandacht te blijven geven. De cijfers voor Vlaams-Brabant geven aan dat we de afgelopen drie jaar minder fietsongevallen kennen, van 816 naar 753, wat een positief gegeven is. We zien ook dat steeds meer mensen ook in de donkere maanden blijven fietsen’. | Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit 

Voedselbanken krijgen steun van Streekproducten Vlaams-Brabant

De voedselbanken stonden een paar weken geleden aan de klaagmuur omdat de toelevering van hun voorraad achterop hinkt. Ze konden daardoor hun bedelingen niet meer op het zelfde niveau houden. De organisatie krijgt nu hulp uit onverwachte hoek. Streekproducten Vlaams-Brabant vzw doet mee aan de Warmste Week en schenkt de opbrengst aan de voedselbanken.

De organisatie gaat collectebussen plaatsen bij producenten en verkooppunten van Vlaams-Brabantse streekproducten. Daarnaast legt het Straffe Streek-team een dubbele ‘warmathon’ af op 20 december. 

Voor Paul Vleminckx, voorzitter van Streekproducten Vlaams-Brabant, ligt die keuze voor de hand. “We zijn dagelijks bezig met lokale voeding en de missie van Voedselbanken, de strijd tegen honger en voedselverspilling, spreekt ons dus  aan.”

De gecoördineerde actie kreeg de naam ‘De Warmste Streek’ en bestaat uit twee onderdelen. Streekproducten Vlaams-Brabant heeft bij haar leden, producenten, verkooppunten, restaurants, logiesverblijven en andere partners die werken met streekproducten, een collectebus geplaatst. In totaal staan er zo’n 200 collectebussen in Vlaams-Brabant. Ze zullen van 15 november tot en met 15 december hun bezoekers stimuleren om een bijdrage te geven voor de Warmste Week.

Daarnaast legt het Straffe Streek-team op 20 december een dubbele ‘warmathon’ af, die ook online gesponsord kan worden. Het team brengt het opgehaalde bedrag, als ludieke afsluiter, naar het Domein Puyenbroeck in Wachtebeke, waar de live-uitzending van de Warmste Week op Studio Brussel zal plaats vinden. Ze zullen er de cheque overhandigen aan de Voedselbanken.
Ze starten om 9 uur aan het Provinciehuis in Leuven en rijden eerst 55 km met de fiets tot Bornem en stappen dan de laatste 30 km te voet naar Wachtebeke.

Provincie gaat waterlopen ruimen

In de periode van 1 december 2018 tot 31 maart 2019 voert de provincie oppervlakkige ruimingswerken uit aan de waterlopen van tweede categorie in het Demerbekken – Deel Zuid.

 Het gaat over het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, grove plantenresten en dergelijke, die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

‘Een gespecialiseerde firma voert de werken uit’, zegt gedeputeerde voor Waterlopen Monique Swinnen. ‘Soms gebeurt dit met de hand en merken de buurtbewoners het niet eens op. Onze medewerkers van de dienst waterlopen zorgen voor de opvolging ter plaatse’.

Het winteronderhoud kost in totaal ruim 900.000 euro. Voor het Demerbekken en Netebekken gaat het om 240 kilometer waterlopen, goed voor een investering van 103.000 euro. De werken gebeuren door de firma Geerts  uit Hechtel-Eksel.

Het gaat om waterlopen in de steden en gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Landen, Leuven, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen en Zoutleeuw.

De provincie Vlaams-Brabant vraagt de eigenaars en gebruikers van percelen naast een waterloop een strook vrij te houden en doorgang te geven aan de aannemers die de werken uitvoeren. De provincie gaf ook de brochure ‘Wonen langs een waterloop’ uit. Wie langs een waterloop woont, kan met zijn vragen over het onderhoud bij de provincie terecht. Wie de contactpersoon is in je buurt, vind je op de website van de provincie via de zoekterm “onderhoudswerken’’, www.vlaamsbrabant.be/water.

Flinke opstapvergoeding voor gedeputeerden

Er is momenteel een hoop heisa over de opstapvergoedingen voor politici. Vooral de parlementsleden staan daarbij onder vuur maar de kranten van Mediahuis trekken het verhaal vandaag open naar de provinciale gedeputeerden. Ook zij passeren langs de kassa als ze hun mandaat verliezen.

Door de afslanking van de provincies wordt het aantal gedeputeerden in iedere provincie verminderd van 6 naar 4. Op zich is dat een behoorlijke besparing. Een gedeputeerde verdient namelijk 7611 euro per maand maar ze genieten ook van een pak bijkomende voordelen. Gedeputeerden hebben onder meer recht op een stevige onkostenvergoeding en ze mogen een bedrijfswagen met chauffeur gebruiken. 

In Vlaams-Brabant zorgt die afslanking maar ook de coalitiewissel ervoor, dat Tie Roefs (Groen), Marc Florquin (sp.a) en Walter Zelderloo (Open VLD) hun functie als gedeputeerde neerleggen. De vier nieuwe gedeputeerden zijn Bart Nevens (N-VA), Tom Dehaene (CD&V), Ann Schevenels (Open VLD) en Gunther Coppens en Monique Swinnen die een mandaat delen. (foto)

Walter Zelderloo krijgt een opstapvergoeding van 121.784 euro. Dat is het equivalent van 16 maanden loon. Tie Roefs en Marc Florquin krijgen ieder 68.503 euro. Dat is het equivalent van negen maanden loon. De vergoedingen worden in maandelijkse schijven uitbetaald. 

N-VA, CD&V en Open VLD besturen provincie. Marc Florquin verliest mandaat als gedeputeerde

CD&V, N-VA en Open VLD sluiten een bestuursakkoord voor de provincie Vlaams-Brabant. De drie partijen wippen daardoor sp.a en groen uit het bestuur. Dat heeft nogal wat impact voor een paar mensen uit onze regio. Marc Florquin moet niet alleen vrede nemen met een rol in de oppositie in de gemeenteraad van Diest, hij verliest ook zijn mandaat als provinciaal gedeputeerde. En ook Monique Swinnen moet deels inleveren. Zij behoort weliswaar tot de coalitie maar de inkrimping van het takenpakket van de provincie heeft ook gevolgen voor het aantal gedeputeerden. Er blijven slechts vier voltijdse functies over. Monique Swinnen krijgt slechts een gedeelde ambtstermijn.

Vreemde situatie voor socialistische provinciegouverneur

De Zweedse coalitieploeg bestaat uit de gedeputeerden Bart Nevens (N-VA), Tom Dehaene (CD&V), Ann Schevenels (Open VLD) en Gunther Coppens en Monique Swinnen die het vierde ambt van gedeputeerde delen.  Monique Swinnen neemt de eerste twee jaar voor haar rekening, Gunther Coppens volgt haar daarna op voor de laatste vier jaar.

De bevoegdheden:

 • Bart Nevens (N-VA): leefmilieu
 • Tom Dehaene (CD&V): mobiliteit en smart region
 • Ann Schevenels (Open VLD): ruimtelijke planning en economie
 • Monique Swinnen (CD&V): landbouw, toerisme en financiën

Omdat Ann Schevenels kiest om gedeputeerde te blijven moet ze haar ambt als burgemeester van Keerbergen opgeven. Ze blijft wel titelvoerend burgemeester.

Voor provinciegouverneur Lodewijk De Witte ontstaat er in principe een vreemde situatie. De Witte is zelf van socialistische signatuur. De pensioenleeftijd voor een gouverneur is 65 en die kaap bereikt De Witte op 12 december 2019. Hij gaat het dus een jaartje moeten doen met een bestuursploeg waar zijn partij niet vertegenwoordigd is.

Muurschildering Theo Humblet van sloop gered in oude Leuvense brandweerkazerne

Een imposante muurschildering van de bekende Leuvense schilder Théo Humblet wordt gerestaureerd en herbestemd. Het monumentale werk bevindt zich vandaag in de oude brandweerkazerne van Leuven. Op die plek, deel van de stadswijk Tweewaters, worden binnenkort de bouwwerken gestart van het woonproject The View.

Recuperatie met techniek van kunstdieven

De in 2006 overleden Théo Humblet, naast schilder ook voormalig directeur van de Leuvense Academie voor Schone Kunsten (SLAC), penseelde ‘De Ontmoeting van Ulysses en Nausikaä’ in 1968. Het indrukwekkende en kleurrijke werk van maar liefst 6,5 op 2,5 meter hoog zal met de ‘A strappo’-techniek gerecupereerd worden. De methode wordt maar zelden in België toegepast en is niet onbesproken: vroeger was het immers een geliefkoosde techniek voor kunstdieven om waardevolle muurschilderingen te stelen uit openbare gebouwen.

“Dat we een werk van dit kaliber recupereren op deze manier is een unicum. Er zal een speciale lijm aangebracht worden over de gehele oppervlakte van de muurschildering waarna het schilderij langzaam en voorzichtig zal losgetrokken worden van de muur. Vervolgens wordt het schilderij in het atelier op een nieuwe drager geplaatst en gerestaureerd. Samen met bouwbedrijf DCA zullen we alles in het werk stellen om deze huzarenklus tot een goed einde te brengen.”
Benoît Broos, directeur vastgoed Ertzberg

The View

De projectontwikkelaar onderzoekt samen met de architect hoe het werk een kwalitatieve en publieke visibiliteit kan krijgen in het woonproject ‘The View’, dat straks gerealiseerd wordt op de site van de oude brandweerkazerne. The View wordt een toonaangevend gebouw met 160 luxueuze appartementen die allemaal een mooi uitzicht zullen bieden op het Leuvense stadscentrum, de weelderige binnentuin en de Vaartkom. Binnenkort start de verkoop van de appartementen.

Ondanks de schaal van het gebouw hebben we ervoor gekozen om de architectuuropdracht in handen te geven van het jonge architectenbureau Tab Architects, gegroeid uit de schoot van Stéphane Beel. Misschien niet evident, maar we zijn bijzonder fier op het resultaat.
Benoît Broos, directeur vastgoed Ertzberg

Ook Carl Devlies, schepen van financiën en ruimtelijke ordening in stad Leuven, is opgetogen over het nieuwe woonproject The View, en over het initiatief van de projectpartners om Leuvens erfgoed te recupereren.

“Bij de realisatie van The View werd steeds rekening gehouden met een optimale integratie in de omgeving en aandacht voor publieke elementen. Zo komt er op de hoek van de Vaartstraat en de Havenkant een verstedelijkt plein. Bovendien voorziet Ertzberg in het kader van dit project de realisatie van 16 sociale huurwoningen en 16 stadswoningen, dat zijn budgetwoningen die de stad op de markt brengt voor mensen die te veel verdienen voor een sociale woning en te weinig voor de vrije markt. Zo komen we in de wijk Tweewaters ook tegemoet aan betaalbaar wonen. De recuperatie van Humblets muurschildering ligt in het verlengde van dit publieke engagement. Door het werk te restaureren en een nieuwe bestemming te geven, verbinden we de inwoners van Leuven met een stukje Leuvens erfgoed.”  Carl Devlies, schepen ruimtelijke ordening

UZ Leuven, UZA en Jessa ziekenhuis Hasselt zoeken 2 000 mensen voor Master@heart-studie

Het onderzoeksproject Master@heart gaat na wat de gevolgen zijn van jarenlange sportbeoefening op het hart bij mensen ouder dan 45. Een aantal cardiologen en radiologen uit drie Belgische ziekenhuizen onderzoeken op een wetenschappelijke manier de gevolgen van intensieve duursport op het hart. Doel is om de alsmaar groeiende groep mensen die op oudere leeftijd willen sporten een antwoord te bieden op de vraag hoe ze verantwoord kunnen sporten. UZ Leuven, UZA en het Jessa ziekenhuis Hasselt zoeken samen 2 000 sporters en niet-sporters voor een grootschalige studie.

Hoeveel moet of mag je sporten om hartklachten door aderverkalking te vermijden? Kun je te veel of op een foute manier sporten en zo niet optimaal profiteren van de beschermende effecten van duursport? Dat zijn de vragen die het onderzoeksproject Master@heart wil onderzoeken de volgende 3 jaren. Via een online-vragenlijst zullen de onderzoekers 2 000 vrijetijdssporters ondervragen. Daarin zoeken ze drie types: personen ouder dan 45 jaar die al heel hun leven sporten, 45-plussers die later gestart zijn met sporten en niet-sportende leeftijdsgenoten.Uit die 2 000 personen zullen 200 personen per categorie, in totaal 600 dus, willekeurig uitgenodigd worden om deel te nemen aan een meer diepgaande studie. Die personen zullen een uitgebreid onderzoek van het hart ondergaan. De kandidaten zullen naast een rust- en inspannings-elektrocardiogram ook een coronaire CT-scan krijgen.

Wetenschappelijk antwoord

Dr. Guido Claessen (UZ Leuven): “Dit onderzoek wil nagaan wat het effect is van jarenlange intensieve sport op het hart. Het is een ambitieus project waarvoor we samenwerken met een team van cardiologen, radiologen en inspanningsfysiologen uit drie verschillende centra. Het onverwachts overlijden van atleten met een hartprobleem krijgt altijd veel aandacht in de pers en roept vragen op die niet zomaar eenduidig beantwoord kunnen worden. Mensen gaan zich afvragen of sporten nog wel gezond is: dat is natuurlijk een verkeerde reflex. Met deze studie willen we een wetenschappelijk antwoord kunnen geven op de vraag welke hoeveelheid sport goed is voor welk type sporter.”

Sven Nys, peter van het onderzoeksproject: “Mensen moeten meer bewegen, dat moedig ik zelf elke dag actief aan. Maar het is belangrijk om dat goed aan te pakken en je optimaal voor te bereiden. Iedereen moet namelijk op een gezonde en verantwoorde manier sporten. Daarom sta ik volledig achter dit onderzoek.”

Over duursport 

Duursport is een verzamelbegrip voor sportactiviteiten waarbij een inspanning langdurig wordt volgehouden. Het gaat om activiteiten waarbij de uithouding op de proef wordt gesteld, zoals bij meer dan een half uur hardlopen of meer dan een uur fietsen. De term duursport staat in contrast met meer explosieve sporten die korte heftige inspanningen vragen, zoals sprinten of gewichtheffen. In Master@Heart wordt specifiek gefocust op duursport omdat de belasting op de hartspier groter is dan bij andere types sportieve inspanningen.

Hoe deelnemen aan Master@Heart?

Op de website www.masteratheart.be kun je je inschrijven om deel te nemen aan het onderzoek. De onderzoekers zullen via de website ook het publiek op de hoogte houden van de onderzoeken en resultaten en eventuele evenementen aankondigen.

Wie kan deelnemen aan Master@Heart?

 1. Wielrenners of triatleten die meer dan 10 uur per week sporten (45-70 jaar)
 2. Lopers of roeiers die meer dan 6 uur per week sporten (45-70 jaar)
 3. Gezonde personen die minder dan 3 uur per week sporten (controlegroep/45-70 jaar)

Rijstrook en oprit E314 gans weekend dicht ter hoogte van Aarschot

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert op vrijdag 19 oktober een herstelling uit op de E314 in Aarschot, op de weghelft in de rijrichting van Brussel. Tijdens de herstelling zal er in de rijrichting van Brussel maar een rijstrook open zijn voor het verkeer. De tijdelijke verkeerssituatie blijft de rest van het weekend in voege, omdat het beton van de weg moet uitharden. De weg wordt uiterlijk maandag 22 oktober in de vroege ochtend opnieuw opengesteld, zodat de ochtendspits geen hinder ondervindt van de werken.

Oprit afgesloten

De oprit aan de oostelijke kant (rijrichting Aarschot) van de Steenweg-op-Sint-Joris-Winge (N223) zal tijdens de werken ook afgesloten worden. Dat betekent dat al het verkeer dat de E314 in de rijrichting van Brussel wil nemen – ook het verkeer dat vanuit SInt-Joris-Winge komt, de oprit aan de andere kant van de steenweg zal moeten nemen. Dat verkeer zal rechtsomkeer moeten maken via het  kruispunt ter hoogte van de oprit E314 richting Leuven.

E314_werkenAarschot

 

Oost-Hageland is klaar met de coalitievorming

In het oostelijke deel van het Hageland hebben de politici stevig doorgewerkt. In Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort, Aarschot, Tielt-Winge en Kortenaken zijn de coalities afgerond.

Open Diest pakt de sjerp in Diest

In Diest wint de liberale verbredingslijst Open Diest duidelijk de verkiezingen. Lijsttrekker Christophe De Graef haalt ook de meeste voorkeurstemmen (2179). De winst van Open Diest en het lichte verlies van DDS levert die twee partijen ieder 8 zetels op. Die gelijke zetelverdeling  is ongemakkelijk omdat beide partijen vanuit dezelfde positie kunnen onderhandelen. Christophe De Graef nam geen risico en verzilverde snel zijn winst door een coalitie te sluiten met DDS. Voor een alternatief waren minstens drie partijen nodig wat de onderhandelingen complexer zou maken. De Graef wordt de volgende burgemeester in Diest, lijsttrekker van DDS Geert Cluckers wordt eerste schepen.

Geert Cluckers is er dus niet in geslaagd om de positie van huidig burgemeester Jan Laurys in te nemen. Cluckers haalde 1296 voorkeurstemmen.  Jan Laurys haalt als lijstduwer nog 954 voorkeurstemmen en is daarmee verkozen in de gemeenteraad. Hij gaf echter voor de verkiezingen al aan dat hij dat mandaat niet zal opnemen.

De grootste verliezer van de verkiezingen is ongetwijfeld N-VA. Zij vallen terug van 7 naar 3 zetels. Lijsttrekker Geert Nijs haalt amper 512 voorkeurstemmen. Jeroen Overmeer, kabinetschef van minister-president Geert Bourgeois haalt als lijstduwer een zetel binnen. Allicht zal hij die laten aan de eerste opvolger en dat is in principe Albert Volders.

Ook sp.a zit in het verliezende kamp. De partij consolideert haar 5 zetels maar ze worden uit de meerderheid gebannen. Provinciaal gedeputeerde Marc Florquin moet zijn ambities om burgemeester te worden dus opbergen. Florquin scoort wel sterk als lijsttrekker voor de provincie.

Groen kwam voor de eerste keer op onder eigen naam en haalt de verwachte twee zetels. Vooral de verkiezing van Sofie Colemont valt op. Zij stond pas vijfde maar ze voerde een vrolijke en intensieve campagne op Facebook en scoort daar blijkbaar mee.

Verkozenen:

 • Open Diest

Christophe De Graef (burgemeester) | Pascale Van Audenhove | Rick Brans | Sabine Meyssen | Maurits Vande Reyde | Mario Versavel | Marina Lambrechts | Daniëlle Bosmans-Gheyskens

 • DDS : Geert Cluckers | Monique De Dobbeleer | Bart Stals | Anja Verbeeck | Erwin Jennes | Joeri Buttiens | Irène Gijbels | Jan Laurys (allicht zal hij vervangen worden door Els Van Attenhoven)
 • sp.a : Marc Florquin | Murat Celik | Willy Goos | Carine Van Camp | Jos Uyttebroek
 • N-VA : Geert Nijs | Lydia Mertens | Jeroen Overmeer
 • Vlaams Belang : Andy Bonnyns

Open VLD scoort sterk maar CD&V blijft nipt de grootste partij in Scherpenheuvel-Zichem

CD&V en Open VLD zetten hun coalitie verder in Scherpenheuvel-Zichem. Open VLD ging sterk vooruit en haalt twee extra zetels binnen. CD&V verloor een zetel maar houdt net genoeg marge om de burgemeesterspositie voor Manu Claes te claimen. Het verschil bedraagt amper 288 stemmen. Nochtans is de claim van Manu Claes niet evident. Zijn partij verliest 2,8% terwijl coalitiepartner Open VLD 8,3% wint. Op de liberale lijst haalt Kris Peetermans 2538 stemmen. Burgemeester Manu Claes heeft er met 1938 stemmen exact 600 minder.

Kris Peetermans haalt met 1953 stemmen ook een monsterscore voor de provincieraad in Scherpenheuvel-Zichem. Manu Claes haalt er 1866.

De uitslag leidt tot een merkwaardige coalitieafspraak. De schepenambten worden tijdens de eerste drie jaar van de legislatuur gelijk verdeeld (3 voor iedere partij). In de tweede helft van de legislatuur kantelt dat naar 4 schepenambten voor Open VLD en 2 voor CD&V. Open VLD heeft op dat moment dus een meerderheid in het schepencollege.

De schepenambten bij CD&V zijn in principe voor Lieve Renders, Inne Pauwels en Marie-Jeanne Hendrickx.  Als het aantal stemmen bepaalt wie na drie jaar zijn mandaat moet opgeven verliest Scherpenheuvel-Zichem op dat moment met Marie-Jeanne Hendrickx een monument van expertise inzake sociaal beleid.

Koen Vrancken, die tijdens de huidige legislatuur overkwam van het Vlaams Belang, en op de derde plaats stond, kan die gunstige uitgangspositie dus niet verzilveren. Ook huidig schepen Marleen Van Meeuwen lijkt uit het college te vallen. Bij Open VLD behouden Kris Peetermans, Nico Bergmans en Tony Van Cauwenbergh hun mandaat. Jan Boeckx schuift na drie jaar in als extra schepen.

sp.a halveert in Scherpenheuvel-Zichem en wordt met twee zetels zelfs de kleinste partij omdat Vlaams Belang een zetel wint en drie zitjes krijgt in de gemeenteraad. N-VA blijft status-quo en behoudt de huidige vijf zetels. Merkwaardig is wel dat enkel lijsttrekker Allessia Claes en Annelies Ooms hun huidige mandaat kunnen verlengen.

Verkozenen:

 • CD&V : Manu Claes | Lieve Renders | Koen Vranken | Marie Jeanne Hendrickx | Marleen van Meeuwen | Arlette Sannen | Anne-Sophie Weckx | Geert Janssens | Inne Pauwels
 • Open VLD : Nico Bergmans | Ursula Bervoets | Kris Peetermans | Tony Van Cauwenbergh | Lieve Van Den Berghe | Ronald Schuyten | Jan Boeckx | Esther Schoolmeesters
 • N-VA : Allessia Claes | Alex van Nijlen | Annelies Ooms  | Lieven Simon | Pieter Boudry
 • Vlaams Belang : Suzy Wouters | Joris De Vriendt | Rudi Vancauwenbergh
 • Sp.a : Christini Gounakis | Sara de Kock

Coalitie gaat door in Bekkevoort

De onderhandelingen in Bekkevoort  verliepen zondagnamiddag op het scherp van de snee. CD&V en sp.a hebben tijdens de huidige coalitie altijd een uitstekende samenwerking gehad  maar zowel Hans Vandenberg  als Benny Reviers ambieerden, als lijsttrekkers van die partijen, beiden de sjerp. De kiezer maakte dat ook mogelijk. De verruimingspartij Ons Dorp van Benny Reviers  scoorde een extra zetel en kwam op 6 te staan terwijl CD&V haar positie consolideerde op 7 zetels. Ons Dorp kon een krappe meerderheid vormen zonder CD&V maar het had daar minstens twee andere partijen voor nodig. CD&V had wat meer opties maar uiteindelijk beslisten de twee grootste partijen om samen de coalitie verder te zetten. Hans Vandenbergh blijft dus burgemeester, Benny Reviers blijft eerste schepen. Daarmee respecteren de twee ook de logica van de voorkeurstemmen. Vandenberg haalde er 1186 en Reviers 973.

Bij de oppositie moest het liberaal geïnspireerde Gemeentebelangen 2 van haar 3 zetels prijs geven. Open VLD, dat voor het eerst weer een lijst indiende, kon daar maar 1 zetel van goedmaken. N-VA consolideert haar 2 zetels.

Verkozenen

 • CD&V : Hans Vandenberg (burgemeester) | Trees Laenens | Wouter Lenaerts | Hortense Vangossum | Luc Janssens | Tommeke Lemmens | Mia Peeters

Hortense Vangossum kan haar mandaat niet opnemen omdat haar zoon Wouter Lenaerts ook verkozen is. In principe neemt Ruben Deryk haar plaats in maar ook Anne Polleunis werd als opvolger genoemd. Dat kan enkel als Ruben Deryk en Hanne Lenaerts de opvolging niet effectief invullen.

 • Ons Dorp : Benny Reviers | Lies Timmermans | Diane Boghe | André Jonckers | Raf Vanmeensel | Nathalie Weckx
 • N-VA : Johan Everaerts | Jan Van Cauwenbergh
 • Open VLD : Jens Snyers
 • Gemeentebelangen : Bart Volders

Gwendolyn Rutten verovert Aarschot

Aarschot begon de laatste maanden steeds meer op een politieke jungle te lijken. Dat heeft de kiezer duidelijk afgestraft. Allicht zal de nationale bekendheid van Gwendolyn Rutten wel impact hebben maar de partij van burgemeester André Peeters krijgt toch ook een stevige afstraffing en verliest liefst 5 zetels. Geert Schellens blijft met s.pa wel overeind. Hij consolideert zijn 5 zetels. Ook N-VA wordt in Aarschot gehalveerd en houdt slechts 3 zetels over.

Groen groeit veel minder sterk als werd verwacht. Ze pakken 1 zetel extra en komen op 3. Ook Vlaams Belang pakt een zetel extra en komt op 2.

Open VLD is de grote winnaar in Aarschot. Met 10 zetels zijn ze veruit de grootste partij. Rutten veegt met 4133 voorkeurstemmen ook alle andere lijsttrekkers weg.

De coalitievorming verliep onverwacht gemakkelijk in Aarschot. Gwendolyn Rutten start een coalitie met N-VA en sp.a. De socialisten hadden een voorakkoord met CD&V maar die coalitie is door het verlies van CD&V niet mogelijk.

Burgemeester Beeken wisselt van coalitiepartner in Tielt-Winge

In Tielt-Winge is de coalitie bekend maar ook de namen en de bevoegdheden van de schepenen zijn al vastgelegd. Open VLD verliest een zetel en komt nu op 7. CD&V wint er 1 en stijgt naar 5. De socialistische lijst SAMEN, N-VA en Groen consolideren hun posities op respectievelijk 4, 4 en 1 zetel. Burgemeester Rudi Beeken  blijft in functie maar hij gaat wel scheep met een andere coalitiepartner. Beeken dumpt SAMEN en sluit een bestuursakkoord mat CD&V.

De bevoegdheden: Gunther Clinckx krijgt  Openbare werken, Germaine Willems wordt schepen van Jeugd, Cultuur en Sport. CD&V mag drie schepenen aanwijzen. Raf Alaerts komt op Ruimtelijke ordening, Jan Loddewyckx beheert Financiën en Personeelszaken en Gert Van Denstorme wordt voorzitter van het Bijzonder Comité van Sociale Dienst, het vroegere OCMW.

Verkozenen

 • Open VLD : Rudi Beeken (burgemeester) | Germaine Willems | Gunther Clickx | Kris Cornelissen | Gerry Caluwaerts | Annelore Wuyts | Agnes Van De Gaer
 • CD&V : Gert Van Denstorme | Tamara Vande Reyde | Manuale Vervoort | raf Alaerts | Jan Loddewijkx
 • N-VA : Luc De Kerf | Jessy Cobbaert | Tom Werner | Jo Smekens
 • SAMEN : Filip Broos | Yvette Duerinckx | Rudi Meeus | Fons Lemmens

Monstercoalitie tegen de overwinnaar van de verkiezingen in Kortenaken

In Kortenaken worden de limieten van de democratie getest. Open VLD wint er de verkiezingen. De liberalen zijn ook de enigen die vooruit gaan, ze krijgen er een zetel bij en halen 40% van de stemmen. Toch gaat de partij niet besturen. CD&V (6 zetels), N-VA (3 zetels) en sp.a (2 zetels) klitten samen en zetten de overwinnaars van de verkiezingen buiten spel.

Stefaan Devos (CD&V) wordt de eerste drie jaar burgemeester en geeft daarna de sjerp door aan zijn partijgenoot Kristof Mollu. Niels Willems (N-VA) wordt eerste schepen. Griet Vandewijngaerden wordt schepen voor sp.a. De laatste schepenpost wordt gedeeld door N-VA en CD&V.

Verkozenen

 • Sp.a : Griet vandewijngaarden | Koen Veulemans
 • N-VA : Niels Willems | Annie Busselen | Benny Hermans
 • CD&V : Stefaan Devos | Kim Vandepoel | Kristof Mollu | Laura Schurmans | Annita Vandebroek | Michel vander Velpen
 • Open VLD : André Alles | Betty Geysenbergs | Patrick vandijck | Josette Vanlaer | Camiel Bouvin | Patrick Vlayen | Denise Beelen | Paul Francen

Impact van het afschakelplan in de regio

De nationale media pakken vandaag groot uit met doemscenario’s over het afschakelplan voor de elektriciteitsbedeling. In november zal slechts één op zeven kerncentrales actief draaien en dat kan leiden tot een effectief stroomtekort.

Een aantal kranten laten uitschijnen dat sommige gemeenten in onze regio als eerste worden afgeschakeld als de situatie zich effectief voordoet.  Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot, Holsbeek, Tielt-Winge en Herselt zitten inderdaad in de groep die als eerste getroffen wordt door het afschakelplan. Dat betekent echter niet dat de volledige elektriciteitsvoorziening in die gemeenten plat valt. Het gaat in de meeste gevallen slechts om een beperkt aantal distributiecabines. Enkel in Aarschot zou de afschakeling vanaf dag 1 zware impact hebben.

De elektriciteit wordt nooit twee dagen na mekaar afgeschakeld in dezelfde gemeente. Er is een rotatiesysteem met een opdeling in acht groepen.

Opdeling in 8 groepen

Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, heeft een globaal afschakelplan uitgewerkt dat automatisch kan worden geactiveerd in geval van incident op het hoogspanningsnetwerk of manueel in geval van schaarste.

Bij een afschakeling worden een aantal hoogspanningsposten afgekoppeld. Voor die operatie zijn de gemeenten opgedeeld in 8 groepen van ongeveer 500 tot 750 MegaWatt.

De 8 groepen zijn regionaal sterk gespreid. Het zijn dus geen aaneengesloten clusters. Stadscentra met meer dan 50.000 inwoners en provinciehoofdplaatsen worden zo weinig mogelijk betrokken in de afschakeling.

In principe wordt slechts een van de acht groepen tegelijkertijd afgeschakeld. Als het tekort te groot wordt, kunnen er meerdere groepen worden betrokken. De stroomonderbrekingen zouden ongeveer 3 uur duren, a priori tussen 17 en 20 uur tijdens de piekperiode in de winter. Indien de concrete situatie het eist, kunnen de onderbrekingen ook op andere momenten plaatsvinden en langer duren. Een diepvriezer verliest ongeveer 1 graad per uur. De kans dat er impact is op de kwaliteit van het voedsel is beperkt maar Elia raadt toch aan om zaken waaraan je tijfelt, weg te gooien.

Rotatiesysteem

De afschakelingsprocedure bij stroomtekort is opgesteld op basis van een rotatiesysteem tussen de 8 groepen. Groep 8 komt eerst aan de beurt en daarna gaat het in dalende volgorde tot groep 2. Als er tijdens eenzelfde dag meerdere keren afgeschakeld moet worden, vindt er geen rotatie plaats tussen de verschillende afschakelingen.

Een paar details over de opdeling

In groep 8 zitten onder meer Aarschot, Begijnendijk, Holsbeek, Scherpenheuvel-Zichem en een paar cabines in Tielt-Winge.

 • Aarschot gaat bij de eerste afschakeling bijna volledig van het net. Er worden 303 van in totaal 306 cabines afgeschakeld.
 • Voor Scherpenheuvel-Zichem worden 17 op 168 hoogspanningscabines afgeschakeld in groep 8. In Zichem zijn er dat 2, in Messelbroek zijn er 7 en in Scherpenheuvel 8.  Zichem valt deels ook in groep 6 met de afschakeling van 1 cabine.
 • Bekkevoort staat in groep 4 maar er worden wel 66 van de 74 hoogspanningscabines afgesloten. Enkel in Assent blijven er 8 actief.
 • Ook Diest staat in groep 4 maar daar heeft het afschakelplan nauwelijks impact. Er wordt slechts 1 van de 276 hoogspanningscabines afgeschakeld. Die staat in Webbekom.
 • In Kortenaken gaat de volledige stroom uit. Er staat 1 cabine van de 69 in groep 6. De andere 68 cabines staan in groep 4.
 • Tielt-Winge staat in groep 8 maar enkel met 9 cabines. De andere 81 cabines staan in groep 4.

Op de website van Eandis kan je heel eenvoudig checken in welke groep jouw straat is opgenomen.

afschakelplan_Vlaams-Brabant

 

Hoeveel verdienen de burgemeesters en schepenen

De krant Het Nieuwsblad publiceert een overzicht van de vergoedingen van de gemeentelijke mandatarissen. De verloning van de burgemeester en de schepenen is wettelijk geregeld op basis van het aantal inwoners in een gemeente. De gemeenteraadsleden worden vergoed per vergadering van de gemeenteraad of van een gemeenteraadscommissie. Ze bepalen die vergoedingen zelf maar die ligt tussen een vork van minimum 48,77 euro per zitting tot maximum 213,32 euro.

We filteren er even de mandatarissen uit de omgeving uit.

Grote kloof tussen verloning burgemeesters

Bij de burgemeesters is André Peeters uit Aarschot het beste af. Manu Claes uit Scherpenheuvel-Zichem en Jan Laurys uit Diest zitten een trapje lager in hetzelfde barema. Rudy Beeken uit Tielt-Winge zit nog een trapje lager en Hans Vandenberg uit Bekkevoort verdient ongeveer 23.000 euro minder dan zijn collega in Aarschot.

 • André Peeters: 83,854.84 euro.
 • Manu Claes: 78,690.05 euro.
 • Jan Laurys: 78,690.05 euro.
 • Rudy Beeken: 61,627.46 euro.
 • Hans Vandenberg: 50,277.23 euro

Het is evident dat de taak van een burgemeester van een stad als Aarschot complexer is dan die van een gemeente als Bekkevoort. Maar de loonkloof is wel erg groot.  De vraag is of enkel het aantal inwoners een voldoende nuancering aanbrengt als basis van de verloning.

Schepenen krijgen 60% van burgemeesterswedde

De schepenen van al deze gemeenten krijgen 60% van de vergoeding van hun burgemeester.

Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest hebben zeven schepenen. In Aarschot verdienen die 50.312,90 euro. De totale loonlast voor burgemeester en schepenen bedraagt er dus 436.045,14 euro per jaar.

In Diest en Scherpenheuvel-Zichem verdient een schepen 47.214,03 euro. De totale loonlast voor de burgemeester en de schepenen bedraagt in deze gemeenten 409.188,26 euro.

Tielt-Winge heeft zes schepenen en die verdienen 36.976,48 euro. De totale loonlast voor burgemeester en schepenen bedraagt in Tielt-Winge 283.486,32 euro.

Bekkevoort heeft vijf schepenen en die mogen ieder jaar 30.166,34 euro bijschrijven op de rekening. De loonlast voor burgemeester en schepenen bedraagt er 201.108,92 euro.

Brandweerzone stelt Vlam Van voor

De brandweerzone Vlaams-Brabant Oost  zet al langer stevig in op preventie en brandveiligheid! Ze kunnen die boodschap voortaan actief naar de burgers brengen met de Vlam Van, een voor België uniek voorlichtingsvoertuig. De Vlam Van kan ingezet worden tijdens Open Dagen of evenementen van verenigingen en scholen. Het is de bedoeling om een zo ruim mogelijke doelgroep op hun specifieke niveau te informeren over brandveiligheid. Die doelgroep kan echter verschillend zijn, van kinderen, studenten, jongvolwassenen, gezinnen tot ouderen.

Bezoekers van de Vlam Van krijgen heel wat boodschappen over brandveiligheid mee en kunnen in het voertuig deelnemen aan een interactieve quiz. De resultaten van die quiz geeft de brandweer heel wat informatie over de kennis van brandveiligheid van de deelnemers. Op basis van deze data en statistieken kunnen toekomstige campagnes, acties en initiatieven uitgewerkt worden. Door het ontwerp van het voertuig, de visuele aantrekkelijkheid en het gebruik van TV-schermen worden ook de omstaanders bereikt en kan de boodschap ruim verspreid worden.

De Van Vlam wordt vandaag voorgesteld aan het gemeentehuis van Lubbeek.  De burgemeesters uit de hulpverleningszone zijn aanwezig en zullen deelnemen aan de quiz.

Extra politiecontroles op alcohol en gebruik van mobieltje

In september controleren de politiediensten in Vlaams-Brabant extra op rijden onder invloed en afleiding aan het stuur. Deze controles maken deel uit van het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur’.

Alcohol oorzaak bij 10% van zware verkeersongevallen

Hiermee wil de provincie, samen met de lokale en federale politiediensten en justitie, een verdere daling van het aantal verkeersongevallen realiseren.

‘Controles op rijden onder invloed blijven nodig om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen. In een op tien verkeersongevallen met zwaargewonden of doden die in Vlaams-Brabant gebeurden in 2017 reed de chauffeur immers onder invloed van alcohol’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Bellen of internetten achter het stuur kan dodelijk zijn

In september controleren de politiediensten ook op afleiding aan het stuur.  Afleiding achter het stuur wordt aanzien als de nieuwe ‘doder’ in het verkeer.

‘Bedienen van gsm of tablet aan het stuur leidt tot gevaarlijke situaties in het verkeer. Wie belt tijdens het rijden, loopt tot 4 keer meer risico om in een ongeval betrokken te raken’, aldus provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Bellen, sms’en, berichten verzenden of lezen achter het stuur zijn handelingen die de aandacht op de weg verminderen. Hierdoor heeft de chauffeur minder oog voor verkeersborden, voorrang verlenen of voor andere weggebruikers. Wie afgeleid is, heeft een tragere reactiesnelheid en merkt veranderingen in verkeerssituaties later op. Zelfs handenvrij bellen is bijna even risicovol als bellen met de gsm in de hand.

Voor een veilige rit volstaat het enkele eenvoudige handelingen uit te voeren:

 • de gsm of tablet uit het gezichtsveld en buiten handbereik leggen bijvoorbeeld in het handschoenenkastje
 • de app voor veilig rijden downloaden, hiermee blokkeert men de gsm geheel of gedeeltelijk tijdens het rijden
 • ook in de file geen gsm of tablet gebruiken
 • schakel op gsm of tablet (via de specifieke app) de modus ‘auto’ in vóór het vertrek zodat men niet wordt gestoord tijdens het rijden

Boetes tot 2000 euro

Rijden met een gsm of tablet in de hand is een groot risico voor de verkeersveiligheid en daarom verboden in ons land. Wie het toch doet, riskeert een boete tot 2.000 euro. Ook kan de rechter  het verval van het recht tot sturen (rijverbod) uitspreken.

In Vlaams-Brabant gebeurden in 2017 in totaal 3.052 verkeersongevallen met lichamelijk letsel.  In totaal vielen er 3.932 slachtoffers onder wie 40 verkeersdoden.

Ernstige verkeershinder verwacht op E314. Zoek alternatieven

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf vrijdag 24 augustus herstellingswerken uit op de E40 in Bertem en Heverlee. In de rijrichting van Brussel start de aannemer om 10 uur ‘s ochtends en zullen de werken duren tot en met maandag 3 september (‘s ochtends, voor de ochtendspits). In de rijrichting van Luik start de aannemer ook op 24 augustus maar pas om 20 uur en zullen de werken duren tot en met maandag 27 augustus (‘s ochtends, voor de ochtendspits). AWV voert de werken tijdens de zomervakantie omdat het dan nog iets rustiger is op de weg en om de hinder voor het woonwerkverkeer te beperken.

Toch verwacht het Vlaams Verkeerscentrum heel ernstige hinder, doordat de capaciteit van de snelweg drastisch verminderd wordt. Het raadt dan ook aan om alternatieven te zoeken.

Werken E40

Planning werken en hinder

Doordat de aannemer op de E40, in de rijrichting van Brussel, ter hoogte van de verbinding met de E314 werkt, moet ook de verbinding van de E314 met de E40 richting Brussel versmald worden van twee rijstroken naar een rijstrook. Daarbij komt dat de werfzone in de rijrichting van Brussel aanzienlijk langer is. De werken zullen daar dus ook langer duren (tot 3 september om 6 uur ‘s ochtends). De hinder richting Brussel zal dus langer (van 24 augustus t.e.m. 3 september) duren dan de hinder richting Luik en Lummen (van 24 augustus t.e.m. 27 augustus).

De planning voor de twee rijrichtingen nog eens op een rijtje 

 • in de rijrichting van Brussel (start werken 24.08 om 09.30 uur, tot 03.09 om 6 uur) zal het verkeer dat vanuit Luik komt via de E40, net voor het knooppunt met de E314 in Heverlee i.p.v. twee rijstroken maar over een rijstrook beschikken. Het verkeer dat via de E314 vanuit Lummen komt, zal ook een rijstrook minder (een i.p.v. twee) hebben op de verbinding van de E314 naar de E40 richting Brussel. Daardoor zullen er op de E314 en op de E40 lange wachtrijen staan. Ook tijdens het weekend verwacht het Vlaams Verkeerscentrum aanzienlijke hinder – vooral bij zonnig weer en het toegenomen vrijetijdsverkeer dat dat met zich meebrengt. Op maandag 3 september zal de weg uiterlijk om 6 uur ‘s ochtends (voor de start van de ochtendspits) over de hele breedte opnieuw opengesteld worden.
 • in de rijrichting van Luik (start werken 24.08 om 20 uur, tot 27.08 om 6 uur) zal het verkeer dat vanuit Brussel komt, net voor de afrit (nr. 22) van Bertem tijdens de werken over maar een rijstrook (i.p.v. – met de spitsstrook erbij geteld – vier rijstroken) beschikken. Daardoor zal er in de rijrichting Luik een weekend lang ook ernstige hinder zijn. Op maandag 27 september zal de weg ook uiterlijk om 6 uur ‘s ochtends over de hele breedte opnieuw opengesteld worden.

Vlaams Verkeerscentrum verwacht veel meer file dan normaal

Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat de werken heel ernstige hinder met zich zullen meebrengen. “De aannemer werkt in de beide rijrichtingen (richting Brussel) ter hoogte van en (richting Luik) net voor de verbinding met de E314. Dat betekent niet alleen hinder op de E40, maar ook sterk vertraagd verkeer op de E314. Door de aard van de werken en de locatie van de herstellingen kan er in de beide rijrichtingen maar een rijstrook open blijven. We verwachten dat er ook op momenten waarop er normaal gezien geen verkeershinder is op deze as (in het weekend en op werkdagen buiten de spitsuren) lange files zullen staan. De mensen doen er dus goed aan de E40 en de E314 zo weinig mogelijk te gebruiken in die periode. Zoek alternatieven (openbaar vervoer, telewerk) en raadpleeg de verkeersinformatie op www.verkeerscentrum.be en via de radio als je toch via de E40 of de E314 moet rijden.”, aldus het Vlaams Verkeerscentrum.

Planning werken 

De aannemer zal in opdracht van AWV herstellingen uitvoeren aan het betonnen wegdek van de E40. Nadat hij de asfaltlaag bovenop het beton heeft afgeschraapt, zal hij het betonnen wegdek lokaal herstellen. Hij zal daarbij het beton en de wapening volledig verwijderen en vervangen. Beton moet na het plaatsen nog enkele dagen uitharden. Dat betekent dat weggebruikers gedurende aanzienlijke periodes geen activiteit zullen opmerken in de werfzones. AWV kan op die momenten de weg niet openstellen, omdat het beton dan moet uitharden.

Sproeiverbod opgeheven – water oppompen nog verboden

De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant volgt het advies van de Droogtecommissie en trekt het sproeiverbod in. Het captatieverbod voor het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen blijft behouden.

Op de onbevaarbare waterlopen kunnen lage peilen gezondheidsrisico’s vormen en ecologische schade berokkenen. Op verschillende plaatsen staan er al waterlopen droog. Om verdere schade en gezondheidsrisico’s te vermijden, blijft het captatieverbod voor deze waterlopen behouden. Dit betekent dat er geen water uit deze waterlopen meer mag opgepompt worden.

Voor de bevaarbare waterlopen wordt de situatie nauw op de voet gevolgd en wordt mogelijk later, indien nodig, ook nog een captatieverbod ingesteld.

In de eerste plaats is het de bedoeling om beroep te doen op de burgerzin en solidariteit van de burgers. Indien inwoners zich toch niet aan het verbod zouden houden, riskeren ze een geldboete van 26 tot 200 euro (deze bedragen worden vermenigvuldigd x 8 conform de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten) en/of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen.

Blauwalg waargenomen in Vlaams-Brabant

Gisteren heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blauwalg waargenomen in de Mark in Tollembeek. Niet dat we daar in het Hageland meteen moeten wakker van liggen maar de klimatologische omstandigheden zijn wel ideaal om ook hier waakzaam te zijn.

Blauwalg kan giftige stoffen afgeven die bij hoge concentraties gevaarlijk zijn voor mens en dier. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte verbiedt daarom het gebruik van water uit de Mark als drinkwater voor vee in Galmaarden en Herne.

‘De blauwalg drijft op het water. Als de blauwalg bloeit en de drijflaag dikker wordt, vormt ze een stinkende brij. De blauwalgen sterven dan massaal en scheiden giftige stoffen af. In hoge concentraties zijn die schadelijk voor mens en dier.

Normaal gezien komt blauwalg enkel voor op stilstaand water van 20 tot 30 graden. Door de lage waterstanden is er nauwelijks stroming op de opgestuwde delen van de Mark. Daardoor ontstonden optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van deze bacteriën. Het verbod komt er bovenop het reeds eerder uitgevaardigde verbod om water uit een onbevaarbare waterloop te capteren voor het besproeien van velden.

Lees hier wat blauwalg precies is

Lees hier wat je moet doen als je blauwalg opmerkt

Blauwalg

Beperking watergebruik nog ganse week van kracht

Het water gutst vandaag regelmatig met sloten uit de lucht maar toch blijven de beperkingen op het gebruik van water van kracht. Door de droogte en warmte van de afgelopen weken zijn de waterreserves erg geslonken. De regenval van vandaag is onvoldoende om die waterreserves aan te vullen. Daarom blijven de beperkingen op watergebruik de hele week van kracht. Vrijdag vindt een nieuwe evaluatievergadering plaats.

Op 25 juli heeft de provinciegouverneur een politiebesluit uitgevaardigd dat onnodig watergebruik verbiedt in de hele provincie Vlaams-Brabant. Het verbod kwam er wegens de droogte en warmte. Het politiebesluit blijft minstens tot vrijdag 17 augustus van kracht.

‘De regen van vandaag kan de zeer lage waterreserves onvoldoende aanvullen.’ vertelt waarnemend provinciegouverneur Kaat Boon. ‘Daarom blijven alle beperkingen op onnodig waterverbruik van kracht, minstens tot vrijdag 17 augustus. Die dag vindt een nieuwe evaluatievergadering plaats.’

Het verbod heeft drie onderdelen

1. Verbod op het gebruik van water uit het publieke drinkwaternet.

 • Voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd.
 • Voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is.
 • Voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen.
 • Voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen.
 • Voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen.
 • Voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen.
 • In de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

2. Besproeiing met niet-leidingwater (putwater, regenwater) mag enkel tussen 20 uur ’s avonds en 8 uur ’s ochtends omwille van verdamping tijdens de warmere daguren.

3. Verbod op het oppompen van water uit de onbevaarbare waterlopen.

Maatregelen waterschaarste blijven behouden

De regen die vannacht in Vlaams-Brabant viel volstaat niet om de slinkende voorraad drinkwater voldoende aan te vullen. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte bevestigde woensdagavond dat de maatregelen tegen onnodig watergebruik worden behouden. De neerslag van afgelopen nacht was onvoldoende om de maatregelen te versoepelen.

‘Na advies hebben we besloten om de maatregelen tegen het onnodig gebruik van water te behouden’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘De neerslag van de afgelopen nacht was niet voldoende om de beperkingen op het gebruik van water op te heffen. De maatregelen van 25 juli blijven nog minstens behouden tot volgende week.” Wat die maatregelen exact inhouden kan je hier lezen op de site van Hola Hageland.

Gouverneur verbiedt onnodig waterverbruik

Als gevolg van de uitzonderlijke droogte neemt de provinciegouverneur maatregelen om onnodig verbruik van leidingwater tegen te gaan in de de hele provincie Vlaams-Brabant. Tevens wordt een captatieverbod voor het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen ingesteld. Dit geldt tot het verbod wordt opgeheven.

Voorbeelden van waterverspilling zijn: met kraantjeswater de auto wassen, het gazon besproeien of zwembaden bijvullen. Als inwoners zich niet aan het verbod houden, riskeren ze een geldboete en/of een gevangenisstraf.

Wat is er exact verboden?

Het is 24u/24u verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.
Al deze activiteiten mogen wel nog met niet-leidingwater (putwater, regenwater) gedaan worden maar enkel tussen 20.00 uur en 8.00 uur, omwille van verdamping overdag.
Geen water meer oppompen uit onbevaarbare waterlopen
Op de onbevaarbare waterlopen kunnen lage peilen gezondheidsrisico’s vormen en ecologische schade berokkenen. Op verschillende plaatsen staan er al waterlopen droog. Om verdere schade en gezondheidsrisico’s te vermijden, stelt de provinciegouverneur voor deze waterlopen een captatieverbod in. Dit betekent dat er geen water uit deze waterlopen meer mag opgepompt worden.
Voor de bevaarbare waterlopen wordt de situatie nauw op de voet gevolgd en wordt mogelijk later ook nog een captatieverbod ingesteld indien nodig.
Geldboetes en zelfs gevangenisstraf
In de eerste plaats is het de bedoeling om beroep te doen op de burgerzin en solidariteit van de burgers.
Inwoners die zich niet aan het verbod houden riskeren een geldboete van 26 tot 200 euro (deze bedragen worden vermenigvuldigd x 8 conform de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten). Ze kunnen ook een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen krijgen.
De provinciegouverneur vraagt om dit verbod te respecteren en om zo de bestaande productie en distributie van drinkwater op peil te houden.

Meer festivalgangers nemen de bus naar Rock Werchter

De Lijn zette woensdag zo’n 30 festivalbussen in om ongeveer 8500 muziekfans naar camping The Hive van Rock Werchter te brengen. Gezien de drukte op de eerste dag liet de busmaatschappij een tiental bussen extra rijden. Er namen dus 15%
meer festivalgangers dan vorig jaar (7500) de bus en ook een hoger percentage dan in 2016 toen De Lijn recordcijfers noteerde omwille van de wateroverlast in en rond Werchter. Toen kozen op woensdag 6 000 mensen voor de bus. In totaal zet De Lijn 300 chauffeursdiensten in een 50tal bussen. Donderdagmorgen om 7.00 uur zijn ook de bussen vanuit Aarschot beginnen te rijden, met als bestemming de

campings in de C-zone. In Leuven rijden de bussen tot de halte Wijgmaalsesteenweg. Die bedient de campings in de A-zone, het festivalterrein en The Hive.

De bussen rijden donderdagavond tot goed een uur na het laatste optreden. Op vertoon van hun festivalticket kunnen de muziekliefhebbers gratis mee op de bussen van De Lijn. Ook de e-festivaltickets en e-treintickets zijn geldig op de bus.

Reizigers kunnen op www.delijn.be/rockwerchter terecht voor praktische informatie.

De Lijn start pendel naar Rock Werchter vroeger op

De eerste festivalgangers voor Rock Werchter hebben vanmiddag vanuit Leuven de bus genomen naar camping The Hive. Op woensdag rijden de bussen alleen naar die camping. Vanaf donderdag rijdt De Lijn ook naar het festivalterrein en naar de andere campings.

De Lijn 47 bussen in en plant 300 chauffeursdiensten

De eerste ritten zijn ondertussen al afgehaspeld. Rond 12.00 uur stond er al een lange wachtrij muziekfanaten te wachten en daarom besloot De Lijn de opstart van de pendel met een half uurtje te vervroegen. Zowel de bussen als de camping zijn vandaag alleen toegankelijk voor mensen met een ticket voor The Hive. De pendeldienst rijdt nog tot 22.00 uur. Net zoals andere jaren vertrekken de bussen aan het station van Leuven. Vanaf donderdag 5 juli om 7.00 uur rijden de bussen naar de festivalwei en de andere campings. Vorig jaar namen 128.000 festivalgangers de speciale festivalbussen.

Bussen vanuit Leuven en Aarschot

De bussen vanuit Leuven rijden naar de festivalhalte in de A-zone (op de Wijgmaalsesteenweg). Deze halte is het dichtst bij campings The Hive, Regular A1 en het festivalpark. De festivalgangers kunnen de bus niet alleen in Leuven nemen, maar ook gebruikmaken van de festivalbussen in Aarschot. Deze bussen  rijden naar de festivalhalte in de C-zone, het dichtst bij campings C3 en C7. Enkel wie over een geldig treinticket beschikt of inwoner is van Aarschot, kan in Aarschot op de bus stappen. Inwoners van Aarschot hebben een print van hun identiteitskaart nodig.

De bussen rijden op festivaldagen van 7 uur ‘s ochtends tot zowat een uur na het laatste optreden. Op maandag 9 juli rijden de bussen van 6.00 uur tot de vroege namiddag. Op vertoon van hun festivalticket kunnen de muziekliefhebbers gratis mee op de bussen van De Lijn. Ook de e-festivaltickets en e-treintickets zijn geldig op de bus.

 

De Lijn verzekert snelle bereikbaarheid campings Rock Werchter

Uit de eerste voorlopige tellingen van De Lijn blijkt dat ongeveer 11 000 muziekfans de bussen van De Lijn hebben genomen om naar het concert van Ed Sheeran te gaan. De Lijn wil dat succes doortrekken tijdens Rock Werchter zelf.

Je moet echter wel opletten. Niet alle pendelbussen vertrekken aan het station van Leuven. Voor sommige campings moet je opstappen aan het station van Aarschot.

Wie naar campings The Hive,Regular A1 of het festivalpark zelf wil moet de pendel Leuven Station – Rock Werchter nemen. Dat kan op volgende data:

 • woensdag 4 juli van 13 uur tot 22 uur (beperkte busdienst enkel voor houders van een Camping The Hive ticket)
 • donderdag 5, vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 juli: van 7 uur tot 3 uur
 • maandag 9 juli van 6 uur tot 14 uur

Deze pendelbussen rijden naar de festivalhalte in de A-zone (op de Wijgmaalsesteenweg). Deze halte is het dichtst bij campings The Hive, Regular A1 en het festivalpark gelegen.

Wie naar de campings Regular C3 en C7 of het festivalpark wil neemt de pendel Aarschot Station – Rock Werchter.  Dat kan op volgende data:

 • donderdag 5, vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 juli: van 7 uur tot 3 uur
 • maandag 9 juli van 6 uur tot 14 uur

Deze pendelbussen rijden naar de festivalhalte in de C-zone. Deze halte is het dichtst bij campings C3 en C7 gelegen.

Enkel wie over een geldig treinticket beschikt of inwoner is van Aarschot, kan in Aarschot op de bus stappen. Inwoners van Aarschot mogen dus zeker geen print van hun identiteitskaart vergeten!

Gratis voor festivalgangers

Op vertoon van je festivalticket reis je gratis mee op de bussen van De Lijn vanuit Leuven. Ook de e-festivaltickets en e-treintickets zijn geldig op de bus. Heb je geen toegangskaart, dan betaal je zeven euro voor een biljet heen en terug. Deze biljetten zijn van woensdag 4 juli tot en met zondag 8 juli te koop in de Lijnwinkel in Leuven.

Enkel op vertoon van je treinticket of als je inwoner bent van Aarschot (print van identiteitskaart niet vergeten) kun je mee met de bussen van De Lijn vanuit Aarschot.

Abonnementen zijn niet geldig op de festivalbussen. Lees meer over het e-treinbiljet tijdens Rock Werchter.

« Oudere berichten