Gouverneur roept om extra voorzichtig te zijn voor brandgevaar in de natuur

Gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren heeft donderdagochtend het provinciale droogteoverleg bij elkaar geroepen om de gevolgen van de aanhoudende droogte voor de waterlopen en het grondwater te bespreken.

In dit overleg zetelen naast de waterbeheerders ook het Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt, de belangorganisaties van de landbouwers en de waterproducenten. De leden van het provinciale droogteoverleg hebben de waterpeilen in de waterlopen grondig geanalyseerd. Momenteel is er nog geen impact voor het Hageland maar elders in de provincie werd, op basis van een vastgelegd afwegingskader, beslist om heel gericht een paar onttrekkingsverboden in te stellen op twee plaatsen. Vanaf 6 mei is het verboden om water op te pompen uit het riviertje de Laan in de gemeenten Huldenberg en Overijse en uit de Mark in de gemeenten Bever, Herne, Pepingen, Gooik en Galmaarden.
Naast de impact op het waterpeil, leidt de aanhoudende droogte ook tot een groeiend brandgevaar. Vlaams-Brabant bevindt zich momenteel in code geel. Het is pas in code oranje dat een volledig rook- of kampvuurverbod wordt overwogen, maar de provinciegouverneur roept toch al iedereen op om extra voorzichtig te zijn met het oog op mogelijk brandgevaar in de natuur.

Geef een reactie