Datatool Provincies.incijfers.be helpt bij opsporing van moeilijk te bereiken groepen voor vaccinatie

Het is belangrijk dat alle bevolkingsgroepen de kans krijgen om gevaccineerd te worden. Zeker voor de moeilijker bereikbare groepen is dat niet eenvoudig. Daarom werd in elke Vlaamse eerstelijnszone een populatiemanager aangesteld voor de vaccinatiecentra. Deze populatiemanager staat in voor het behalen van de minimale vaccinatiegraad van 70% in de bevolking. Hij/zij gaat op zoek naar moeilijk te bereiken groepen om hen te stimuleren zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. In deze zoektocht kan de populatiemanager een beroep doen op de gegevens van de interprovinciale databank provincies.incijfers.be

Samen met de partners in de eerstelijnszone bekijken de recent aangestelde populatiemanagers hoe moeilijk bereikbare groepen gestimuleerd kunnen worden om zich te laten vaccineren. Dat kan bijvoorbeeld via sociaal-culturele verenigingen of brugfiguren.

Overzicht van de Vlaams-Brabantse eerstelijnzones

De populatiemanagers moeten hiervoor een goed zicht krijgen op de samenstelling van de bevolking in hun werkingsgebied op basis van gegevens, zoals leeftijdsstructuur, afkomst en gezinssamenstelling.
De interprovinciale databank provincies.incijfers.be biedt deze gedetailleerde informatie aan. De database biedt de mogelijkheid om een beter inzicht te verwerven in de samenstelling van bepaalde doelgroepen, die om één of andere reden de weg naar het vaccinatiecentrum minder gemakkelijk vinden. Dankzij deze data wordt er, samen met de lokale besturen, gerichte informatie verspreid naar deze doelgroepen via flyers, aparte infobladen, social media of mededelingen via verenigingen en instellingen.

Om de populatiemanagers daarbij extra te ondersteunen werden in de databank een aantal kant-en-klare tabellen aangemaakt. Een voorbeeld van zo’n tabel vind je via: https://provincies.incijfers.be/databank?report=vaccinatiecentra

De populatiemanagers werden via informatiesessies klaargestoomd om te werken met de databank. Ze krijgen ook op vraag en op maat verdere ondersteuning van de medewerkers van Data & Analyse.

De cijfers uit de databank zullen ook worden overgenomen in het vaccinatiedashboard dat voor de populatiemanagers wordt aangemaakt door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Geef een reactie