Provincie Vlaams-Brabant werft twee extra toezichthouders voor waterlopen aan

Water en vervuiling, het was de afgelopen weken een delicaat thema in het Hageland.  Er kwam ongezuiverd rioolwater en afgestorven organisch materiaal in de waterlopen terecht en dat zorgde ervoor dat de waterkwaliteit sterk achteruit ging. Vrijwilligers trokken de overstroomde broeken in om een deel van de duizenden vissen die lagen te zieltogen naar sites te brengen waaar wel nog overlevingskansen waren. Ook VMM greep in. De Vlaamse Milieumaatschappij liet op verschillende plaatsen zuurstof in de waterlopen pompen. Ondertussen zijn op het hele traject van de Demer en de Dijle de zuurstofwaarden stabiel geworden. De kritische waarde van minimaal 30% zuurstofverzadiging wordt bijna overal gehaald. Hierdoor kan de beluchting afgebouwd worden.

Je kan die zuurstofmetingen live volgen op de website van VMM:
https://www.vmm.be/nieuws/archief/opvolging-vissterfte-demer-en-dijlebekken#zuurstofmetingen

Verantwoordelijk voor 1400 kilometer waterlopen

Er worden ook lessen getrokken uit de situatie. Een deel van de problematiek is zeker te wijten aan historische sluiklozingen maar dat gebeurt ook vandaag nog. Niet enkel op de bevaarbare waterlopen maar ook op de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie. Daar is de provincie Vlaams-Brabant verantwoordelijk. In totaal gaat het over zo’n 1400 kilometer beekjes en rivieren.

De provincie stelde recent twee extra toezichthouders aan voor de provinciale waterlopen. Dit brengt het totaal aantal toezichthouders op 4. Zo kan de controle van de milieuvoorschriften en de vaststelling van de milieumisdrijven opgedreven worden.

Volgens gedeputeerde van waterlopen Bart Nevens worden die medewerkers nog regelmatig geconfronteerd met milieumisdrijven, zoals sluiklozingen of sluikstorten. Het gevolg hiervan is een hogere factuur voor de opruimingskosten of de herstellingswerken.

De toezichthouders overwaken ook het naleven van de afstandsregels, onder meer bij gebruik van pesticiden en meststoffen, bij het aanplanten van bomen of het optrekken van constructies die te dicht langs de waterlopen staan. De bedoeling is om de doorgang voor onderhoud en de werken aan de waterlopen te garanderen.

Geef een reactie