Teek verwijderd? Stuur ze op naar Sciensano!

Corona heeft een indrukwekkende terugkeer naar de natuur veroorzaakt. Bosjes mensen struinen iedere dag door de velden en de bossen van Vlaanderen. Dat houdt ook een gevaar in. Er zijn dit jaar weer meer teken en die vinden een makkelijke prooi bij al dat wandelende volk.

Teken zijn bloedzuigende parasieten die verwant zijn aan onder meer spinnen. Ze groeien vanuit een passief ei-stadium in twee tussenstadia (larve en nimf) uit tot een volwassen teek. Daar doen ze wel twee tot drie jaar over. Om de overgang naar een volgend stadium te kunnen maken, hebben de teken een bloedmaaltijd nodig. Het zijn dus een soort vampieren. Dat bloed tanken ze bij toevallige passanten, mens of dier. Onschuldige nietsvermoedende wandelaars dus. Teken schuilen in laag gras of andere begroeiing en klampen zich vast aan wie toevallig passeert. Daarna zuigen ze zich vol bloed en als dat gebeurd is laten ze zich weer vallen om uit te rusten en te evolueren.

Teken zijn heel het jaar door aanwezig in de natuur maar ze worden pas actief bij temperaturen boven de 10 à 12 graden Celcius. In gebieden met een gematigd klimaat en wisselende seizoenen zoals in België zijn ze het meest actief tussen maart en oktober, wanneer het warmer en vochtig is.

So what… horen we u al brommen. Maar tekenbeten kunnen vervelende gevolgen hebben, al is dat niet noodzakelijk zo. Niet alle tekenbeten zijn namelijk gevaarlijk. Soms dragen ze echter ziektekiemen over en ze zijn op die manier een belangrijke verwekker van de ziekte van Lyme. Dat is een ziekte die je niet mag onderschatten maar ze is goed behandelbaar met antibiotica.

Het Agentschap Zorg & Gezondheid gaat nu starten met een extra bewustmakingscampagne en ze starten ook met een studie. De campagne “Wees niet gek. Doe de tekencheck.” wil mensen aanzetten tot het voorkomen van tekenbeten en controleren van hun lichaam na een buitenactiviteit. De campagne en de website www.tekenbeten.be geven een eenvoudig advies aan iedereen die in de natuur komt: controleer je lichaam op teken, verwijder ze en volg de plaats van de beet op.

Sciensano start een nieuwe studie over teken. Ze willen een duidelijker beeld krijgen van de verschillende ziekteverwekkers in teken in België. Wie een teek verwijdert kan die tussen 1 april en 31 oktober 2021 opsturen. Op www.tekennet.be staat een knop “Stuur uw verwijderde teek op voor onderzoek”. Daar vind je alle instructies over hoe je de teek kan bezorgen. Sciensano analyseert voor dit onderzoek enkel teken die verwijderd zijn bij mensen. Teken verwijderd bij huisdieren of teken die in de natuur werden gevangen maken geen deel uit van de studie.

De resultaten van de studie worden in de loop van 2022 bekendgemaakt op de website van TekenNet

Geef een reactie