Provincie Vlaams-Brabant reserveert 2.130.000 euro voor onderhoud en inrichting natuurontwikkelingsprojecten

Holle wegen worden zeldzamer maar ze zijn wel cruciaal voor de verbetering van de biodiversiteit. Door de soms grote hoogteverschillen, temperatuurschommelingen en wilde begroeiing hebben holle wegen een grote ecologische waarde. Ze hebben een aantrekkelijke recreatieve functie en herbergen ook een grote diversiteit aan fauna en flora. Om deze waardevolle natuurparels in stand te houden, is het belangrijk dat ze goed beheerd worden. Dat gebeurt door de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van IGO, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en de aangesloten gemeenten.

INL-ploegen zorgen voor verbetering van de biodiversiteit

De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen) staan in voor het beheer van kleine landschapselementen, zoals hagen, houtkanten, poelen, bermen en hooilandjes en voor landschap- en natuurontwikkeling, zoals herbebossingsprojecten, inrichting van natuurgebieden en soortenbescherming.

De provincie Vlaams-Brabant trok 2.130.000 euro uit voor de organisatie van Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen tijdens deze legislatuur. IGO en Pro Natura krijgen elk de helft van dat bedrag voor de uitvoering in respectievelijk het arrondissement Leuven en Halle-Vilvoorde.

Gedeputeerde voor Leefmilieu Bart Nevens wil zo de natuur meer kansen geven betekent en tegelijkertijd inzetten op natuurinrichting en een doordacht beheer.

Holle wegen in Tielt-Winge zijn waardevol voor natuur en recreatie

Op 8 maart was een INL-ploeg van IGO aan het werk in een holle weg tussen de Oude Tiensebaan en de Grotendries in Tielt-Winge. Struiken en bomen werden gekapt tot 10 centimeter boven het maaiveld. Hierdoor ontstaan hakhoutstoven die cruciaal zijn voor de stevigheid van de taluds van de holle weg. Ze moeten regelmatig terug worden afgezet om te voorkomen dat de bomen te zwaar worden. Bomen die te zwaar worden hebben immers een grotere kans op omvallen. Met hun val kunnen ze stukken uit de talud trekken waardoor de talud instabiel wordt en gevoelig voor erosie.

Het hakhoutbeheer wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Per jaar wordt slechts een deel van de holle weg in hakhout gezet om kaalkap te voorkomen. Hierdoor ontstaan er verschillende stadia van verjonging . Dit zorgt op zijn beurt voor een grote diversiteit aan leefgebieden voor soorten en dus een hoge biodiversiteit. Zo komen er in de holle wegen van Tielt-Winge dieren als geelgors, ingekorven vleermuis, matkop en planten als speenkruid, haagbeuk, hazelaar en eiken voor.

Het beheer van de holle wegen vindt voornamelijk plaats in de winter, van november tot en met maart. Gedurende het broedseizoen, van 1 april tot en met 30 juni, wordt er niet gewerkt in de holle wegen om de natuur niet te verstoren. In de zomer staan er soms maaiwerken op het programma. Deze vinden plaats na 30 juni zodat bloemen in zaad kunnen komen en zich verspreiden.

De INL-ploegen van IGO presteerden  in januari en februari ruim 2.000 werkuren in holle wegen van Bekkevoort, Tielt-Winge, Herent, Huldenberg, Kortenberg, Lubbeek en Tervuren.

Geef een reactie