Geluidsoverlast bij buren stijgt stevig door covid-19

De coronacrisis blijkt ook een paar onverwachte gevolgen te hebben. Veel mensen werken nu thuis en zijn ook in de vrije tijd veel vaker thuis omwille van de lockdown. Dat blijkt soms de buren op stang te jagen.

in 2019 was hinder van bomen, planten en struiken het grootste probleem bij burenruzies. In 2020 nam geluidsoverlast ruim de bovenhand. 

Volgens gouverneur Jan Spooren neemt sinds de uitbraak van de pandemie ook het aantal vragen voor burenbemiddeling toe.  Mensen werken meer van thuis uit, zijn vaker thuis in het weekend en spreken af in de tuin met vrienden of familie. Buren die oplopende ruzies voorkomen of er zelf uit geraken, blijft volgens de gouverneur vanzelfsprekend de beste situatie, maar ook onze burenbemiddelaars hebben bewezen dat ze vaak een oplossing kunnen bieden.

Geluidsoverlast bij buren voorkomen

Te luid muziek spelen, te hoog geluidsvolume van de televisie, stampen op de vloer mee op de maat van muziek, met hakken de trap op, verschuiven van stoelen, het bespelen van muziekinstrumenten, het zijn allemaal bronnen van ergernis.

Jan Spooren heeft een paar aanbevelingen om daar zelf uit te komen.

  • Bespreek het probleem met de buur. Misschien heeft de buur helemaal niet door dat hij overlast veroorzaakt. Maak duidelijke afspraken. 
  • Eenvoudige maatregelen lossen vaak veel geluidsoverlast op. Een tapijt of andere vloerbedekking, gordijnen, rubber doppen onder de wasmachine, trillingsvrij ophangen van geluidboxen kunnen zorgen voor minder geluidshinder.
  • Maak afspraken over een rustmoment. Zo is het lawaai voorspelbaarder en weet je wanneer het stopt.
Burenbemiddeling

Als dat allemaal geen zoden aan de dijk brengt kan je beroep doen op burenbemiddeling. Men kan hiervoor terecht bij de gemeenten of, wanneer een gemeente geen burenbemiddeling aanbiedt, bij het provinciaal netwerk burenbemiddeling, waar een 90-tal vrijwillige burenbemiddelaars klaarstaan.

Burenbemiddeling gebeurt op vrijwillige basis met de hulp van een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar. De bemiddelaar zorgt dat een gesprek tussen de buren mogelijk wordt en samen zoeken ze naar een oplossing en maken duurzame afspraken.
Burenbemiddelaars doen meer dan alleen het helpen oplossen van interpersoonlijke conflicten. Ze zorgen ook voor rust in de straat. Want als ruziënde buren opnieuw met elkaar praten, heeft de straat en de buurt daar baat bij.
 

Oorzaak klachtAantal
geluid80
bomen, planten, struiken40
pesten, roddelen, lastig vallen, bedreigingen28
dieren16
erfafscheidingen13
jongeren/kinderen11
geur/rook8
parkeerproblemen4
sluikstorten2
gemeenschappelijke ruimten1
varia21
Totaal:
224

Geef een reactie