Tag Archives: Kris Peetermans

Schepen van Cultuur en levensgezel huwen op Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie.

Schepen van Cultuur van Scherpenheuvel-Zichem Kris Peetermans en zijn levensgezel Tim Bens zijn vandaag officieel voor de wet getrouwd. Een symbolische dag want het is vandaag ook Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie.

Schepen van Burgerlijke stand Lieve Renders voltrok het huwelijk maar burgemeester Manu Claes, het bijna voltallige schepencollege, algemeen directeur Eva Poelemans en financieel directeur Hilde Venstermans waren ook aanwezig.

Kris en Tim zijn erg populair in de lokale gemeenschap en dus stroomden er nogal wat vrienden binnen. Het duo had een korte presentatie gemaakt van hun leven samen en daar zat een vlotte meezinger achter. Het publiek deed graag mee. Tim hield het humoristisch, Kris werd even emotioneel toen hij zijn trouwbelofte uitsprak. Na de plechtigheid mocht iedereen mee naar een drink in ’t Halleke.

Opening Mariapark laatste onderdeel in ontwikkeling abdijsite Averbode

Het gerestaureerde Mariapark van Averbode werd op woensdag 17 april officieel geopend door minister van Omgeving Koen Van den Heuvel en abt van de abdij Marc Fierens. Ook kamerfractieleider voor CD&V Servais Verherstraeten, gedeputeerde van de provincie Antwerpen Kathleen Helsen, schepenen van Scherpenheuvel-Zichem Lieve Renders en Kris Peetermans en gemeenteraadslid Geert Janssens waren aanwezig.

Meestal worden er borden opgehangen bij zo’n gelegenheden, nu werden er echter borden afgebroken. Koen Van den Heuvel en Kris Peetermans schroefden de werfborden los en daarmee is de aanleg van de ganse site rond de abdij ook meteen volledig afgerond.

Constructie duurt decennia, verval volgt snel

In 1935 werd begonnen met de aanleg van dit park, maar het duurde tot de jaren zestig vooraleer de werken werden afgerond. In het park zijn zeven ‘staties’ of plekken van devotie rond een Lourdesgrot gebouwd, verwijzend naar de zeven weeën van de moeder gods.

De laatste decennia raakte het park echter in verval en sporadische opknapbeurten waren niet voldoende om het Mariapark in goede staat te houden. Mountainbikers vonden er een ideaal oefenterrein en vandalen beschadigden een aantal monumenten.

Site rond abdij volledig klaar

Binnen het landinrichtingsplan ‘Poort Averbode’, dat de laatste jaren werd uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij, werd door Vlaanderen een investering voorzien van 170.000 euro om het park te herstellen. De Abdij van Averbode droeg 66.000 euro bij aan de totaalkost van 219.000 euro. Het Mariapark is het laatste, kleine deel uit van de onthaalzone rond de Abdij van Averbode, dat opgeleverd wordt. Door dit parkje in ere te herstellen, is de hele site rond de abdij nu klaar voor bezoekers, die van daaruit ook hun weg naar het gebied de Merode vinden.

Als belangrijkste vernieuwing werd een toegangstrap gebouwd, zodat bezoekers nu rechtstreeks van de parking Uitgeverijplein het park kunnen ingaan. Bij enkele staties werden extra zitbanken  voorzien en werden hekwerken hersteld. Ook de padenstructuur werd heraangelegd en aangepast aan de noden van de minder mobiele bezoeker. Het open maken van sommige stukken en aanplantingen op strategische plaatsen zorgen ervoor dat het historische parkkarakter terug verschijnt.

De werken aan het park werden door Heylen BVBA uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij.

Open VLD voelt zich morele winnaar van de verkiezingen

In januari rijgen de nieuwjaarsfeestjes van politieke partijen zich aaneen als een paternoster. Vorige zondag was Open VLD Scherpenheuvel-Zichem aan de beurt. Zij nodigden hun leden en sympathisanten uit in de sporthal van Averbode. Net zoals dat in Diest het geval was de opkomst erg hoog om een glas mee klinken bij de liberale partij. Er was overigens een opvallende delegatie uit Diest aanwezig. Onder meer partijvoorzitster Sabine Meyssen en de kersverse schepen Pascale Vanaudenhove kwamen afgezakt.

Morele winnaars van de verkiezingen

Voorzitter Gerry Frederickx liet in zijn toespraak duidelijk doorschemeren dat Open VLD zich de morele winnaar van de verkiezingen voelt in Scherpenheuvel-Zichem. De blauwe partij haalde 4618 stemmen of 28,2%. In 2012 haalden ze 3224 of 19,9%. Een stevige vooruitgang dus. Dat levert twee extra gemeenteraadszetels op en ook een half schepenmandaat. Nico Bergmans, Kris Peetermans en Tony Vancauwenbergh behouden hun schepenmandaat maar ze krijgen in 2021 Jan Boeckx erbij op Openbare Werken. De voorzitter onderstreepte nogmaals het straffe resultaat van Kris Peetermans. Die haalde liefst 2538 voorkeurstemmen terwijl burgemeester Manu Claes 1938 stemmen scoorde.

Gerry Frederickx zette ook afscheidnemend mandataris Marc Decat in de bloemen. Die stond bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober niet meer op de lijst. Decat riep op om te blijven samenwerken. Hij keek al meteen zes jaar vooruit en ziet Kris Peetermans als de volgende burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem.

Beklijvende expo over WO I in Den Egger

Een eeuw geleden, op 11 november 1918, zwegen de wapens. De Groote Oorlog was voorbij. Hiermee kwam een einde aan vier jaren vanwapengekletter, maar de ellende was voor velen nog lang niet gedaan. Verscheurde gezinnen rouwden om weggevallen vaders, echtgenotes en zonen. Vluchtelingen en frontsoldaten keerden terug naar hun verwoeste dorpen. Overal werd puin geruimd. Daklozen namen hun toevlucht tot barakken en noodwoningen in afwachting van de wederopbouw. Tot overmaat van ramp bleef de Spaanse griep miljoenen slachtoffers eisen in de nasleep van de oorlog.

Voedselhulp

Het herstel kwam moeizaam op gang. Vanuit Amerika werden al tijdens de oorlog onder meer tonnen graan aangeleverd om door lokalevoedselcomités te worden verdeeld onder de hulpbehoeftigen. De overheid boog zich over oplossingen voor oorlogsslachtoffers, -weduwen en –wezen. Ook wie materiële schade had geleden, kon een aanvraag tot compensatie indienen.

Herdenkingsmonumenten

Naarmate het dagelijkse leven zich opnieuw herstelde, groeide ook de noodzaak om de oorlog en zijn slachtoffers passend te gedenken. Monumenten in allerlei vormen en maten rezen op in elk dorp. Aangemoedigd door kerkelijke en wereldlijke overheden groepeerden oud-strijders en nabestaandenvan slachtoffers zich in diverse verenigingen. Deze bonden zouden voortaan instaan voor de jaarlijkse 11-novembervieringen en andere herdenkingsplechtigheden. Nabij de slagvelden werden de begraafplaatsen heraangelegd. Het amalgaan aan graftekens werd vervangen door uniforme zerken. De herdenkingscultuur hielp ontegensprekelijk bij de verwerking van hetoorlogstrauma. Verhalen werden van generatie op generatie doorverteld en behoren vandaag tot het collectief geheugen.

Expo “Nooit meer oorlog”

De tentoonstelling ‘Nooit meer oorlog’ belicht enkele aspecten uit de nadagen van de Groote Oorlog. Meer nog dan de historie van medailles en monumenten wil ze het verhaal brengen van achtenveertig zonen uit onze stad. Achtenveertig jonge mannen die vol enthousiasme naar het front trokken, maar die de Demervallei nooit meer zouden terugzien. De expo wil hen opnieuw een gezicht geven. Uit hun verhalen spreekt idealisme en heldenmoed, maar ook angst, verdriet én de hoop op nooit meer oorlog.

Schepen van Cultuur Kris Peetermans gidst ons door de expo

  • Tentoonstelling Nooit meer oorlog
  • 10 november 2018 tot 6 januari 2019
  • zaterdag en zondag, telkens van 13u tot 17u
  • Galerij gc den egger | Gratis toegang

Leerlingen in Zichem huldigen gesneuvelden van Wereldoorlog I

Fotografie | Wim Vanhelmont

We publiceerden eerder al artikels over de herdenkingen voor 100 jaar wapenstilstand in Testelt en Messelbroek. Maar ook in Zichem en op Keiberg organiseerden de leerlingen van de gemeentescholen zo’n evenement. Het concept was vergelijkbaar. In iedere deelgemeente staat een monument dat herinnert aan de dood van de plaatselijke oudstrijders. Daar werden bloemenkransen neergelegd en teksten voorgedragen.

In de buurt van die monumenten staat vaak ook een nieuwe herdenkingsplaat naar aanleiding van de viering van een eeuw wapensilstand. Die borden tonen uitvergrote foto’s die symbool staan voor het einde van de oorlog en de wederopbouw. De oorlog was dan wel officieel gedaan, de tijd om te feesten was nog niet aangebroken. De foto’s tonen de periode van de wederopbouw na 1918. Deze unieke beelden brengen de voorbijganger 100 jaar terug in de tijd. Ze geven inzicht in  de oprichting van oorlogsmonumenten, vredesstoeten, de weggevoerden…

Er staan foto’s in het centrum van Zichem, Okselaar, Keiberg, Messelbroek, Testelt, Schoonderbuken, Scherpenheuvel, aan Huize Ernest Claes in Zichem en aan de bibliotheek in Averbode.

De gratis brochure met meer uitleg over de foto’s is verkrijgbaar bij de dienst toerisme, Basilieklaan 16, Scherpenheuvel.

Trampolineploeg THOR tijdelijk geholpen door dakkoepel

Turnvereniging THOR Zichem is allicht de grootste sportvereniging van Scherpenheuvel-Zichem en een van de meest succesvolle clubs van de ruime regio. THOR traint echter al jaren in een infrastructuur die niet meer volstaat om de werking verder te professionaliseren en het ledenaantal uit te breiden.

Uitstroom van talent

Stilstaan is achteruit gaan. Bij THOR was het een pijnlijke realiteit aan het worden. De wedstrijdploeg turnen heren verkaste eerder al naar Houthalen maar vooral de erg succesvolle trampolineploeg werd gehinderd door de manke omstandigheden waarin ze moesten werken. Toptalent Stan Lagrou stopte zelfs definitief met trampoline en koos voor het wegwielrennen. Naarmate het niveau van de trampolineploeg stijgt, springen de atleten hoger. Voor sommigen kwam het dak van de zaal wel heel kort bij.

Koepel als tijdelijke oplossing

In 2017 werkte de trampolineploeg de trainingen af in de sporthal van Averbode. Dat was echter geen succes. Trampolinespringen vergt een hoge mate van concentratie maar het team moest er samen trainen met de volleybalploeg van Averbode. Dat gaf te veel achtergrondlawaai.

Het bestuur van THOR ging daarom opnieuw samenzitten met het stadsbestuur. Dat leverde een tijdelijke oplossing op. Het dak boven het gedeelte van de zaal waar de trampolines staan werd verhoogd met een soort grote badkuip. Die biedt twee meter extra springhoogte.

Koepel is geen definitieve oplossing

Hoofdtrainer Erik Goeleven was blij met de tijdelijke oplossing maar hij benadrukte ook dat het geen definitieve oplossing is voor de sportvereniging. Burgemeester Claes repliceerde dat het stadsbestuur mee blijft  zoeken naar een beter aangepaste infrastructuur.

De zogenaamde koepel kost ongeveer 100.000 euro. THOR betaalt zelf 30.000 euro en het stadsbestuur legt de rest bij. Vorige zaterdag werd de constructie officieel inhehuldigd. Burgemeester Manu Claes (CD&V) en schepen van Sport Kris Peetermans (Open VLD) knipten samen het lid. Schepen Peetermans waagde zich zelfs aan een paar sprongetjes op de wedstrijdtrampoline maar hij moest eerlijk toegeven dat dit iets moeilijker is dan hij verwachtte.

Veel belangstelling voor try-outs

THOR koppelde de inhuldiging van de koepel aan een reeks try-outs. Die bewezen dat de club een betere infrastructuur dringend nodig heeft. Tussen 14 uur en 16.30 uur schoven er permanent geïnteresseerde jonge mensen aan om een proefles mee te draaien. In een tijd waarin gezonde beweging een probleem lijkt te worden, is dat geen onbelangrijk signaal.

We publiceren hier een paar sfeerbeelden. Later vandaag komen alle beelden van de opening van de koepel online. Volg HOLA HAGELAND op Facebook. We posten daar telkens een berichtje als er foto’s bijkomen.

Open VLD stelt als eerste een volledige verkiezingslijst voor in Scherpenheuvel-Zichem

In Scherpenheuvel-Zichem is de eerste volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 bekend! De leden van Open VLD kwamen vrijdagavond massaal opdagen om de modellijst die voorlag, goed te keuren.

Het was al eerder bekend dat schepen Nico Bergmans de lijst zal trekken. Ursula Bervoets, momenteel lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, staat op de tweede plaats. Daarna volgen de huidige schepenen Kris Peetermans (3) en Tony Van Cauwenbergh (4). Lieve Van den Berghe staat op de vijfde plaats. De twee andere zetelende gemeenteraadsleden, Ronald Schuyten en Jan Boeckx, staan op plaatsen 6 en 7. Raadslid Marc Decat is geen kandidaat meer.

Vanaf plaats 8 zijn de kandidaten gebundeld per deelgemeente. In elke cluster staan de vrouwelijke kandidaten op kop.

Partij heeft hoge ambities

De ploeg van Open VLD laat duidelijk verstaan dat ze deze verkiezingen willen winnen. De huidige mandatarissen van de partij hebben tijdens de legislatuur een vlekkeloos parcours afgelegd. Zij zullen hun positie normaal gezien kunnen behouden. Lijsttrekker Nico Bergmans wordt ook door zijn collega’s uit andere partijen gewaardeerd als iemand met een stevige dossierkennis. Huidig schepen van Cultuur en Sport Kris Peetermans is door zijn manifeste aanwezigheid op activiteiten bijzonder populair in het verenigingsleven.

De twee dames in de top-5, Ursula Bervoets en Lieve Van den Berghe, hebben allebei een zeer brede achterban in de fusiegemeente. Lieve is een van de trekkers van het maagdentorencomité. De voorzitter van dat comité, Leo Lemmens staat op plaats 10. Het maagdentorencomité was de voorbije jaren erg actief en heeft het culturele leven van de stad extra pigment gegeven. Zichem zou overigens voor Open VLD wel eens een belangrijke deelgemeente kunnen worden want op  15 staat Serge Keuninckx. Hij is erg actief in die deelgemeente maar kan ook daarbuiten op veel steun rekenen. Op plaats 25 staat de voorzitter van jong-VLD Yoran Van Campfort. Hij wordt pas op 3 oktober 18 jaar. Dat is amper een week voor de verkiezingen. Yoran bewees zijn talent met de organisatie van een debatavond over het basisinkomen. Hij zal ongetwijfeld een aantal jongere kiezers kunnen overtuigen.

De volledige lijst staat op onze pagina Gemeenteraadsverkiezingen/Scherpenheuvel-Zichem 

Den Egger klimt eindelijk uit het financiële moeras

De financiële situatie van gemeenschapscentrum Den Egger lijkt eindelijk onder controle. Uit het verslag van bedrijfsrevisor Alaerts over het boekjaar 2017 blijkt dat het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem (AGB) een positief resultaat boekte van 250.000 euro. De raad van bestuur van het AGB besliste om 175.000 daarvan, als dividend terug te sturen naar de stadskas.

Tussen 2006 en 2016 bouwde het AGB een gecumuleerd verlies op van 2,15 miljoen euro. De financiering van het gebouw bleef doorwegen op het resultaat en was er de oorzaak van dat Den Egger geen operationele winst kon maken. Schepen van Cultuur Kris Peetermans (Open VLD) greep in en vroeg een advocatenkantoor om een oplossing uit te werken. Die kwam er ook. De stad schoof Den Egger een renteloze lening van bijna 2,5 miljoen toe. De werkingssubsidie van het gemeenschapscentrum werd vervangen door een prijssubsidie. Voor ieder ticket dat Den Egger verkoopt legt de stadskas een forfaitair bedrag bij. De hoogte van dat bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van de ramingen de resultaten en de geschatte ticketverkoop.  Ieder jaar in september evalueert de raad van bestuur het systeem en grijpt eventueel in.

Die ingrepen lonen dus. De financiële resultaten van het gemeenschapscentrum zijn opnieuw positief maar ook de prijssubsidie kon al in september 2017 worden aangepast. Vorig jaar bedroeg die prijssubsidie 1,55 euro per ticket. De opleg werd in september 2017 op nul gezet.

Voor 2018 werd de prijssubsidie opnieuw geactiveerd. Ze bedraagt nu 1,52 euro. Om dat bedrag te berekenen gaat de raad van bestuur van Den Egger ervan uit dat ze voor 259.783,13 euro tickets verkoopt. Als dat bedrag effectief zou kloppen maakt het AGB een minieme winst van ongeveer 4000 euro. Als de ticketverkoop hoger uitvalt kan de prijssubsidie ook dit jaar weer worden aangepast.