Den Egger klimt eindelijk uit het financiële moeras

De financiële situatie van gemeenschapscentrum Den Egger lijkt eindelijk onder controle. Uit het verslag van bedrijfsrevisor Alaerts over het boekjaar 2017 blijkt dat het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem (AGB) een positief resultaat boekte van 250.000 euro. De raad van bestuur van het AGB besliste om 175.000 daarvan, als dividend terug te sturen naar de stadskas.

Tussen 2006 en 2016 bouwde het AGB een gecumuleerd verlies op van 2,15 miljoen euro. De financiering van het gebouw bleef doorwegen op het resultaat en was er de oorzaak van dat Den Egger geen operationele winst kon maken. Schepen van Cultuur Kris Peetermans (Open VLD) greep in en vroeg een advocatenkantoor om een oplossing uit te werken. Die kwam er ook. De stad schoof Den Egger een renteloze lening van bijna 2,5 miljoen toe. De werkingssubsidie van het gemeenschapscentrum werd vervangen door een prijssubsidie. Voor ieder ticket dat Den Egger verkoopt legt de stadskas een forfaitair bedrag bij. De hoogte van dat bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van de ramingen de resultaten en de geschatte ticketverkoop.  Ieder jaar in september evalueert de raad van bestuur het systeem en grijpt eventueel in.

Die ingrepen lonen dus. De financiële resultaten van het gemeenschapscentrum zijn opnieuw positief maar ook de prijssubsidie kon al in september 2017 worden aangepast. Vorig jaar bedroeg die prijssubsidie 1,55 euro per ticket. De opleg werd in september 2017 op nul gezet.

Voor 2018 werd de prijssubsidie opnieuw geactiveerd. Ze bedraagt nu 1,52 euro. Om dat bedrag te berekenen gaat de raad van bestuur van Den Egger ervan uit dat ze voor 259.783,13 euro tickets verkoopt. Als dat bedrag effectief zou kloppen maakt het AGB een minieme winst van ongeveer 4000 euro. Als de ticketverkoop hoger uitvalt kan de prijssubsidie ook dit jaar weer worden aangepast.

Geef een reactie