Stadsmagazijn in Scherpenheuvel verkast naar KMO-Zone op Weg Messelbroek

Het stadsmagazijn in de Prins Alexanderstraat in Scherpenheuvel verdwijnt en verkast naar de KMO-Zone op Weg Messelbroek. De gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem keurde op donderdag 15 december de huurovereenkomst met aankoopoptie goed voor een bestaande loods in de KMO-zone Weg Messelbroek nummer 154-156 . Daar was eerder de groothandel in dranken Weynants gevestigd.

De loods wordt eerst 10 jaar gehuurd alvorens de aankoopoptie kan worden gelicht. Die constructie is een gevolg van de onderhandelingen met de huidige eigenaar.

Het stadsmagazijn is al langer een bezorgdheid van het stadsbestuur in Scherpenheuvel-Zichem. De infrastructuur is sterk verouderd en is ondertussen ook veel te klein geworden. Schepen van patrimonium Kris Peetermans maakte er al langer geen geheim van dat het bestuur op zoek was naar een alternatief voor deze aftandse accomodatie.

Bovendien ligt de zogenaamde loods in waardevol woongebied met heel wat potentie. Schepen van omgeving Nico Bergmans had daar al langer andere plannen voor bedacht. In het structuurplan van 2007 stond de site ingetekend als een bestemming met hoogwaardige woonontwikkeling. Samen met de parking achter het oude station zou op die manier een soort poort voor Scherpenheuvel kunnen gecreëerd worden.
Milieu-ingenieur Nico Bergmans kan met de herbestemming van de site overigens meteen zijn expertise tonen want het stadsmagazijn heeft een probleem van bodemsanering. Niks onoverkomelijks overigens. Er ligt een oude ondergrondse stookolietank en veel van die dingen zijn na verloop van tijd beginnen lekken. Zo ook hier. Maar dat wordt uiteraard opgelost.

Voor schepen van openbare werken Jan Boeckx wachten er boeiende tijden. Hij mag de transitie van de oude krochten naar een nieuwe huisvesting coördineren. Op die nieuwe locatie is er voldoende binnenruimte om het materieel te stallen én om het administratief personeel in onder te brengen. De verhuis van de uitvoeringsdienst zal echter gefaseerd verlopen. In het meerjarenplan van de stad werden middelen ingeschreven om aanpassingen te kunnen doorvoeren. Op korte termijn zullen alvast een aantal investeringen gebeuren voor de opvang en het hergebruik van hemelwater.

One comment

  • Katleen Delvaux

    Straf! Onze buurvrouw haar huis had een kandidaatkoper met de eerste vraagprijs. Die haakte af omdat het Stad zei dat het uitdovend was. Een jaar later is het nog niet verkocht. Als gewoon gezin wil je niet op een kmo gaan wonen en als zelfstandige loop je het risico niet met een uitdijende kmo. En nu gaat de Stad er zelf naartoe ?! Straf!

Geef een reactie