Tag Archives: Diest

Heropende Lindenmolen in Diest heeft rijke geschiedenis

Vorige zondag ging de Lindenmolen aan het provinciedomein in Diest opnieuw open. De molen bleef de voorbije twee jaar gesloten voor het publiek omdat hij dringend moest gerestaureerd worden.

De Lindenmolen heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Letterlijk zelfs. Het monument verhuisde tijdens zijn lange geschiedenis drie keer.

Van Schaffen naar Assent en dan naar Diest

In 1742 werd de molen opgebouwd op de Doodsberg in Schaffen. In 1886 kocht Petrus Alen hem over en hij liet de molen heropbouwen op de Mierenberg in Assent. In 1924 liet Petrus Alen de molen over aan zijn zoon Ferdinand Alen. Die werd in 1944 meegenomen naar Duitsland en overleed daar.

Felix Alen, de zoon van Ferdinand, nam het molenaarsbedrijf over maar in 1953 begon hij elektrisch te malen. De molen werd stil gelegd en dat was meteen ook het begin van de aftakeling. Uiteindelijk besloot de Toeristische Federatie van Brabant om de molen te redden. Zij schoven het stadsbestuur van Diest een financiële injectie toe voor de restauratie. Gilbert Van der Linden, stichter en conservator van het stedelijk museum van Diest, speelde daar een belangrijke rol in en daarom werd de molen naar hem vernoemd. In 1959 werd de molen afgebroken en in 1960 weer heropgebouwd op de plaats waar hij momenteel staat. In 1977 werd hij beschermd als monument en in 1994 werd de provincie Brabant (nu Vlaams-Brabant) eigenaar. In 2004 subsidieerde Vlaanderen de restauraie van de molen.

Aantasting door grote klopkever

Na een inspectie van Monumentenwacht in 2017, bleek dat het hout van de molen aangetast was door de grote klopkever. Die aantasting was ernstig en de herstelling dringend. Het budget van 170.000 euro werd echter relatief snel gevonden. De restauratie gebeurde door de firma Molenbouw Wieme uit Machelen.

Molenaar Willem Huyskens kan de molen dus opnieuw laten draaien. Het monument krijgt later nog een omheining met een haag en een poort. Er werd ook een educatief pakket uitgewerkt waarbij leerlingen van de 3de graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs de molen in miniatuur kunnen nabouwen.

Toeristische tip
Je kan de Lindenmolen elke 1e en 3e zondag van de maand van 10 tot 13 uur bezoeken.
Je vindt meer informatie op deze pagina van Toerisme Diest

Stadsbestuur sluit basisschool GBS Molenstede nadat mogelijk sporen van asbest werden gevonden

Update woensdag 18.09.2019 | 11.57 uur
De reinigingswerken op het schooldomein GBS Molenstede zijn gestart.  Een gespecialiseerde firma reinigt de zone die aangegeven werd volgens het rapport van de asbestdeskundige. Wanneer dit gedeelte gereinigd is, wordt opnieuw een controle uitgevoerd door de asbestdeskundige. Het stadsbestuur van Diest wacht de resultaten hiervan af en informeert daarna alle betrokkenen en het publiek zo snel mogelijk over de stand van zaken.

Oorspronkelijk artikel

GBS Molenstede bouwt momenteel aan een nieuw schoolgebouw. In een gedeelte van het dak van het oude schoolgebouw werd echter asbest gevonden. Dit gedeelte werd tijdens de zomervakantie afgebroken door een gespecialiseerde firma. Er werd toen ook een asbestinventaris opgemaakt. Tijdens de afronding van de meest recente afbraakwerken ontstond toch het vermoeden dat er vrijgekomen partikels asbesthoudend zouden kunnen zijn.

Asbestdeskundige aangesteld

De stad nam onmiddellijk een asbestdeskundige onder de arm. Er werd op dinsdag 17 september 2019 een visuele controle gehouden en er werden ook luchtmetingen gedaan op 6 verschillende plaatsen in en rond het schoolgebouw. De visuele controle gaf aan dat het om asbest gaat en er werden plakstalen genomen.

Na analyse van de luchtmetingen bleek dat 5 van deze metingen met zekerheid geen probleem opleveren. De 6de meting bevat partikels, maar er werd nog niet bevestigd dat het om asbestvezels gaat. Vermits het oude dak afgebroken is, het puin in containers zat en deze containers niet meer in de schoolomgeving staan, is er geen onmiddellijk gevaar.

Het stadsbestuur wacht de resultaten van de plakstalen niet af en neemt meteen maatregelen om de veiligheid maximaal te garanderen.

Welke maatregels werden al genomen?

De luchtmetingen werden gehouden om duidelijkheid te krijgen over de situatie. Er was contact met de betrokken aannemer en met de asbestdeskundige.
Het stadsbestuur van Diest heeft, na het ontvangen van de resultaten, besloten om woensdagochtend 18 september 2019 de school niet te openen.
Er wordt opvang voorzien voor de kinderen in ’t Molenhuis. Het bestuur beslist pas later of de school ook daarna nog gesloten blijft.

Bijkomende maatregelen

Vanaf woensdag wordt de schoolsite gereinigd door een professionele firma onder toezicht van de asbestdeskundige. Om de openbare veiligheid te verzekeren, zal de school pas vrijgegeven worden wanneer er uitsluitsel is dat de omgeving veilig is. Het stadsbestuur laat zich door een asbestdeskundige bijstaan. Hoe lang de reinigingswerken duren is momenteel nog onduidelijk.

Nadien komt het bestuur opnieuw samen om de laatste stand van zaken in haar totaliteit te bespreken en de verdere en / of bijkomende maatregels te beslissen.

Opvang voor ouders en leerlingen

Er is opvang voor alle kinderen voor de duur van de opruimwerken en tot de site terug veilig is. De leerkrachten krijgen woensdagochtend meteen een briefing over de situatie. De kinderen kunnen open vragen stellen over wat er aan de hand is aan hun leerkrachten.  Ouders kunnen op woensdagavond om 20 uur naar een infomeeting in ‘t Molenhuis. Daar krijgen ze een omschrijving van de situatie en een antwoord op alle vragen waar ze mee zitten.

Opvolging

Mogelijks zijn er fouten gebeurd bij de afbraakwerken. Het stadsbestuur neemt naar eigen zeggen deze situatie ernstig en ze zullen transparant met alle betrokkenen communiceren van zodra er meer informatie beschikbaar is.

Zit je met vragen over omgaan met asbest? Dan kan je terecht op de website van ovam. www.ovam.be/omgaan-met-asbest

Stamineeke Webbekom grossiert in verborgen muziekparels en verrassende internationale allure

Vorige week kroonde Joe Carducci, marketing director van het prestigieuze gitaarlabel Gretsch, gitarist Simon Lira tot spotlight guitar player van de maand september. Hij staat daar naast grote namen als Bono (U2), Stevie Young (AC/DC) en Kele Okereke (Bloc Party).

Een paar maanden geleden stond Simon Lira met zijn Braziliaanse band Old Chevy nog in Stamineeke Webbekom. Eens te meer een illustratie van waar Maaike Van den dries bijzonder goed in is. Ze durft minder bekende namen en erg uiteenlopende genres te programmeren en daar zitten vaak pareltjes tussen.

Vorige maandag dan, stond Hummingbird onder de vaalgrijze lampen van het café. “Of ze een playlist hadden”, vroeg ik op voorhand. Neen, dat hadden ze niet. Wel wat bijeengedraaide partituren en vooral veel talent. Het begon nog enigszins voorzichtig maar na de pauze rolden covers van Stray Cats, The Beatles, REM en Neil Young op een artistiek-technisch sublieme manier door de boxen. Zelfs Rocco di Turi hield het niet langer bij een koele pint en kwam een nummertje meejammen. het volk kreeg waar het voor kwam. Kwaliteit en ambiance.

Jazzy blues met Yellow Brothers

Vandaag, maandag 16 september, krijgen we meer van dat fraais. The Yellow Brothers speelden eerder al in de kapel van het Elisabethgasthuis in Diest, een setting waar enkel goed volk mag spelen. Zoals Sam Vandeweyer, Joachim Noels en Christophe Theysmans dus. Ze brengen een warme en soms verrassende mengeling van blues en jazz. Akoestische gitaar en contrabas met de ondersteuning van een cajon en zowaar een wasbord.

Bluegrass uit Florida

Op maandag 23 september staat de West King String Band in het bruinste café van het Hageland. Authentieke bluegrass uit Florida. De weerberichten situeren op dat moment een stevige nazomer boven Diest met temperaturen tot 27°. Deze vier heren riskeren om het kwik nog veel steviger door het dak te jagen.

Spaanse flamencodiva

Stamineeke Webbekom breekt af en toe doorheen het strakgeregelde maandagavondritme. Daar heeft Maaike Van den dries meestal een heel goede reden voor. Zoals de Spaanse flamencodiva Guadaloupe Mediavilla. Zij kijkt op zaterdag 28 september Webbekom diep in de ogen en dat zullen de klanten van Stamineeke geweten hebben. Guadaloupe brengt zangeres en violaspeelster Irene Zugaza en de Argentijse gitarist Cristian Gato mee. Dat levert een mengeling van Gypsy, Flamenco, Balkan, Jazz, Klezmer, Bossa Nova, Bolero, Guapango, Cumbia, Tango, Son en Argentijnse en Mexicaanse folk op. Maar dat zal u allicht niet verbazen.

Het onderstaaande filmpje is niet de setting waar Guadaloupe mee optreedt in Stamineeke Webbekom. Het geeft wel de sfeer aan die je kan verwachten

Schoon volk van bij ons

September eindigt op maandagavond 30 september met mensen van bij ons. Alweer goed volk overigens. Marc Bellen en Patrick Jacobs vormen samen Jaco & Friends. Zowat alle muziekliefhebbers uit de regio weten wat ze van deze gasten kunnen verwachten. Veel dus.

Planning werf Turnhoutsebaan nu al onder druk door ijzerzandsteen – Turnhoutsebaan wordt zone 50

Vanaf maandag 16 september starten de werken voor de heraanleg en de opwaardering van de Turnhoutsebaan in Molenstede. Om die werken te kunnen uitvoeren is een vrij omslachtige omleiding nodig. Zoals het er nu naar uitziet zal die omleiding twee jaar in voege blijven. Tijdens die twee jaar is de zone A van de werf niet bereikbaar. In zone B kan wel verkeer toegelaten worden maar enkel voor die voertuigen die er absoluut nodig zijn. De aannemer krijgt echter al te maken met een eerste factor die een negatieve impact kan hebben op de duurtijd van de werken.

Ijzerzandsteen moet ontgonnen worden

De werf kan opgedeeld worden in twee zones. Zone A is het gedeelte waar het tracé van de rijbaan opnieuw wordt aangelegd. Zone B is het gedeelte van de Turnhoutsebaan waar enkel de kwaliteit van het wegdek wordt verbeterd.

In zone A gebeuren bijzonder ingrijpende werken. De gevaarlijke dubbele bocht op de helling krijgt een minder gevaarlijke kromming en het tracé van de weg wordt er opgeschoven naar de binnenkant van de helling. Die helling moet daarvoor afgegraven worden en dat bracht al een eerste onverwachte bijkomende hindernis mee. Er blijkt namelijk ijzerzandsteen in de bodem te zitten. Niet dat dit zo verrassend is, de ganse regio is volgebouwd met monumenten in ijzerzandsteen die ter plaatse is opgedolven. Maar omdat de steen zo zeldzaam is geworden moet hij ontgonnen worden en dat was niet ingecalculeerd in de initiële planning. Tijdens de volksvergadering in Molenstede kon aannemer Carl Liekens nog geen duidelijke inschatting maken van de impact van die ontginning maar het is alleszins een onzekere factor die zou kunnen wegen op de planning.

Huidige planning loopt tot zomer 2021

In de huidige planning wordt zone A vanaf 16 september eerst bouwrijp gemaakt. De bestaande verhardingen worden opgebroken en er komt een puinlaag als onderbedekking voor de latere rijbaan. Dat zal maximaal twee weken duren. Ook de nieuwe bocht wordt onmiddellijk aangepakt. De afgravingen en de herwinning van de ijzerzandsteen gebeuren dus in de eerste fase van de werken.

Geen aparte voetpaden

Daarna worden de nutsleidingen gelegd. In principe moet dat einde 2019 afgerond zijn. Begin 2020 start de aanleg van nieuwe rioleringen met een aparte afvoer voor hemelwater en voor vuil water. Pas daarna kan de aanleg van de weg zelf beginnen. In zone A komen langs beide kanten van de weg nieuwe losliggende fietspaden maar er zijn geen aparte voetpaden voorzien. De aanleg van die infrastructuur zal alleszins tot de zomer van 2021 duren. Tot zolang zal de omleiding die vanaf volgende maandag start, in gebruik blijven.

Gedeelte Turnhoutsebaan wordt zone 50

In zone zal de nieuwe weg worden aangelegd in doorlopend gewapend beton en niet in asfalt. Dat is een bewuste keuze. Doorlopend gewapend beton is veel duurzamer en zou ook geluidsarmer zijn.

In zone B wordt het huidige beton enkel gefreesd. Om de geluidsoverlast bijkomend te beperken wordt dat gedeelte van het traject een zone 50. Het schepencollege van Diest nam die beslissing al eerder en heeft dat advies ondertussen overgemaakt aan het Agentschap Wegen en Verkeer.

Traject van de nieuwe bocht

De werfzone wordt opgedeeld in een zone A en een zone B

Diest viert 75 jaar bevrijding

Fotoreportage Luc Swinnen

Op veel plaatsen in Vlaanderen wordt in deze periode gevierd dat ons land 75 jaar geleden werd bevrijd van de bezetting door het Duitse leger. Ook in Diest vond een mooie plechtigheid plaats. Er kwam ook opvallend meer volk naar het Weerstandsplein. Na de hulde aan het monument bood het stadsbestuur een receptie aan in het stadhuis.

Burgemeester en schepenen van Diest bezoeken mijnenjager Lobelia

Het klinkt een beetje vreemd maar Diest is de peterstad van de BNS Lobelia, een van de vijf mijnenjagers van de Belgische marine. Het schip werd op 25 februari 1989 gedoopt door Anne Van De Kerckhof, de echtgenote van de toenmalige burgemeester Van De Kerckhof.

De Lobelia heeft als hoofdopdracht om alle soorten zeemijnen op te sporen en te neutraliseren: op en in de zeebodem of zwevend in het water. De bemanning van de Lobelia bestaat uit 36 militairen: vier officieren, vijftien onderofficieren en zeventien matrozen.

Burgemeester en schepenen op bezoek

Dit weekend vinden in Antwerpen de Bevrijdingsfeesten plaats. In september is het 75 jaar geleden dat de stad werd bevrijd na de Tweede Wereldoorlog. Er is onder meer een grote parade en ook de M921 Lobelia is er aangemeerd. Het publiek heeft de kans om een bezoek te brengen aan het schip. Dat gebeurde overigens vandaag ook al door burgemeester Christophe De Graef, schepen Bart Stals en schepen Maurits Vande Reyde. Ook oud-burgemeester Jan Laurys was van de partij. Marieke Vervoort was eveneens uitgenodigd maar zij kan momenteel de verplaatsing naar Antwerpen fysiek niet aan. De bemanning van de Lobelia doet er alles aan om dat op een later tijdstip alsnog te verwezenlijken!

Nieuwe domeindirecteur voor Halve Maan Diest

De provincie Vlaams-Brabant plaatst een opvallende vacature op haar website. Nog tot 13 september kan je solliciteren voor de functie van Domeindirecteur voor de Halve Maan. De huidige directeur Ria Schepmans is momenteel nog met verlof maar ze bevestigt wel dat ze volgend jaar op pensioen gaat. Dat gebeurt op 1 mei 2020, net voor de start van het nieuwe zwemseizoen dus. Op die manier kan de nieuwe directeur al even warm lopen voor de heropening van het domein.

De promotie van de nagelnieuwe evenementenzone bij het bedrijfsleven wordt een van de belangrijke taken van de nieuwe domeindirecteur.

De Halve Maan ontvangt in de zomerperiode ongeveer 200.000 bezoekers. De domeindirecteur stuurt dagelijks een ploeg van een twintigtal vaste medewerkers aan en nagenoeg evenveel seizoenmedewerkers en jobstudenten.  De aanwervingsvoorwaarden zijn redelijk zwaar. Naast een masterdiploma moeten de kandidaten ook vier jaar ervaring hebben in een functie met een hoog-dynamische publiekswerking.

Surf Guitar en Sloppy Joes in Stamineeke Webbekom

Kroegbaas Maaike Van den dries van Stamineeke Webbekom doorbreekt muzikale barrières. De programmatie van Maandagavond Muziekavond gaat erg breed en verkent een gevarieerd aanbod van muzikale genres. Dat gaat van jazz over folk tot country en rauwe rock&roll maar ook gestilleerde ballads en experimentele muziek.

Je kan je dus nog nauwelijks aan een verrassing verwachten maar toch komt Maaike met een surprise van de chef. Op vrijdag 6 september staat El Zeb op de planken. The sultans of surf guitar, noemen ze zichzelf. De naam zegt meteen alles. Eindeloze, virtuoos uitgevoerde gitaarrifs die gedragen worden door een drum. In de jaren zestig van de vorige eeuw ging de jeugd helemaal over de kling voor surfmuziek. De akkoorden zijn geïnspireerd op het beukende repetitieve ritme van de golven. Surf Music splitte uiteen in twee genres. Surf Vocal kreeg wereldfaam met onder meer The Bee Gees. En Dick Dale and the Del-Tones werden wereldwijd het uithangbord van Surf Guitar. Je kan het allemaal herbeleven met El Zeb.

Je kan vrijdag overigens niet enkel voor keitoffe muziek terecht in Stamineeke Webbekom. Vanaf 19.00 uur zijn er ook, eenmalig, de legendarische Sloppy Joe burgers te krijgen. Omdat die Surf Guitar het beste smaakt met een straffe fond.

Indeplaatsstelling kolonel Tom Bilo als bevelhebber van SOR

Kolonel stafbrevethouder Tom Bilo werd vorige donderdag in het trainingscentrum voor parachutisten in Schaffen in plaats gesteld als bevelhebber van het Special Operations Regiment (SOR) . Zowat de ganse militaire top was daarbij aanwezig en ook minister van defensie Didier Reynders was present. Dat geeft het belang aan van die nieuwe structuur binnen defensie. Het SOR is onder meer cruciaal in de strijd tegen terrorisme en dat is een bedreiging waar iedere burger effectief mee geconfronteerd kan worden.

Bataljons paracommando als support voor Special Forces

Het SOR is het geesteskind van kolonel Vincent Descheemaeker. Deze para in hart en nieren zag in dat de constructie van de light brigade waar het regiment paracommando eerder in opgeborgen werd, de eigenheid van de eenheid vernietigde. Hij werkte een nieuwe structuur uit waarin de Special Forces Group centraal staat. Het tweede bataljon commando en het derde bataljon parachutisten functioneren als support group voor de Special Forces. Het 6de Gp CIS is verantwoordelijk voor de communicatie en maakt dus ook deel uit van het SOR. Het trainingscentrum para in Schaffen en het trainingscentrum commando in Marche-les-Dames zijn logischerwijze ook onderdeel van de SOR.

Discrete inzet

De Special Forces Group wordt vaak discreet ingezet. Ze voeren gevoelige acties uit zoals het inwinnen van informatie, aansturen van precisiebombardementen of de bevrijding van gijzelaars in het buitenland. Het SOR kan ook ingezet worden bij terrorismebestrijding en voor de ondersteuning van bevriende regimes in hun strijd tegen bepaalde groeperingen. Dat is onder meer in Afghanistan het geval. Ze worden daarbij ondersteund door de twee bataljons paracommando maar die kunnen ook zelfstandig worden ingezet, bijvoorbeeld voor de bezetting van een vliegveld of voor de evacuatie van landgenoten in het buitenland.

SOCOM is expertisecentrum over terrorisme

Kolonel Tom Bilo neemt het bevel over de SOR over van kolonel Vincent Descheemaeker. Die gaat het SOCOM leiden. Dat is het Belgische expertisecentrum voor speciale operaties. In SOCOM komt alle kennis en knowhow voor de bestrijding van terrorisme op nationaal en internationaal vlak samen. Daarnaast ontwikkelt SOCOM, samen met Nederland en Denemarken, een ontplooibaar hoofdkwartier voor SOF-operaties dat in functie van de NATO kan werken.

Kolonel Bilo systematisch klaargestoomd voor topniveau

Tom Bilo werd in 1968 geboren in Gent. Na zijn middelbare studies gaat hij naar de Koninklijke Militaire School. Hij krijgt een opleiding bij de infanterie en als paracommando. Bilo doorloopt een aantal staffuncties in het eerste bataljon para in Diest en in het opleidingscentrum commando in marche-les-Dames. Tom Bilo wordt een expert in rotsklimmen en hij is een gebreveteerd close-combat instructeur. Hij neemt deel aan een evacuatieoperatie in het toenmalige Zaïre en aan de operatie Restore Hope in Somalië.

Tussen 2001 en 2011 wordt hij binnen defensie klaargestoomd als hogere officier. Hij werkt vooral aan een aantal belangrijke projecten voor de Koninklijke Militaire School. In 2011 wordt hij bevelhebber van de Special Forces Group. In 2014 wordt Tom Bilo liaison officier voor USSOCOM in Tampa (Florida-VS) en daarna werkt hij op de generale staf waar hij de organisatie van de SOR en SOCOM kan voorbereiden, samen met kolonel Descheemaeker. Einde 2017 leidt kolonel Bilo Taskgroup 631 in Afghanistan en in 2018 volgt hij het Shadow Partnering Program van de NATO Special Operations Component Command Afghanistan.

Operatie in Afghanistan afgeblazen, operatie in Niger verlengd

Het Special Operations Regiment zou deze maand met een contingent van 135 mensen naar Afghanistan vertrekken. Die operatie gaat echter niet door. Dat meldt de erg goed geïnfomeerde website A l’Avant Garde. De NATO en de VS onderhandelen momenteel onder meer met de Taliban. De VS plant een versnelde terugtrekking van haar troepen in dat land.

De operatie in Niger zal dan weer, meer dan waarschijnlijk verlengd worden. Belgische Special Forces leiden daar, samen met Duitsland en de VS, gespecialiseerde troepen op. Ook het 2de en het 3de bataljon paracommando zal betrokken worden bij die operatie. Volgens officiële cijfers van defensie nemen momenteel 13 Belgische militairen deel aan de operatie New Nero in Niger. Vanaf september zal een groep van veertig Belgische militairen gedurende vijf maanden een interventiemacht van militairen uit Niger opleiden in Maradi.

Je kan hier een lange reeks foto’s bekijken van de indeplaatsstelling van kolonel tom Bilo. Na de foto’s kan je ook het officiële filmpje van Defensie bekijken.

Youtubers brengen een wel erg beperkt beeld van Diest

Foldertjes, een website, affiches en een goedgemaakte pagina op Facebook. Vroeger was dat genoeg om de reputatie van een stad en de activiteiten die er georganiseerd worden, te promoten. Wie echt trendy wil zijn doet vandaag echter aan citymarketing. Dat is een relatief nieuwe maar krachtige methode die de manier om een stad te promoten sterk uitbreidt en verdiept.

Steden worden merken

Bij citymarketing wordt een stad bekeken als een merk. Om sterke merken te promoten krijgen ze eerst een eigen identiteit. Hoe willen we dat de mensen het merk ervaren? Dat gebeurt dus ook voor een stad. Vanuit die identiteit wordt dan beleid gemaakt en worden concepten ontwikkeld om de stad beter bekend te maken. Citymarketeers hebben een duidelijke doelgroep voor ogen en ze weten hoe ze deze doelgroep willen aanspreken. Ze zullen ook altijd de lokale bevolking betrekken en, uiteraard, economische meerwaarde nastreven. Extra bezoekers dus, en ondernemers die de stad aantrekkelijk vinden om er een zaak te starten.

Identiteit

Het nieuwe bestuur in Diest heeft met Maurits Vande Reyde een eigen schepen van Citymarketing. Wij nemen aan dat het meerjarenbeleidsplan, dat in de loop van de volgende maanden bekend zal worden, een uitgebreid hoofdstuk bevat over de identiteit van de stad en hoe die verder zal ontwikkeld worden. Die identiteit bevat alle belangrijke troeven van de stad. De bakens waarmee Diest zich wil profileren.

Toerisme Diest deed alvast een verdienstelijke voorafname op die strategie. Ze verkennen nieuwe opties en kozen voor een bijzonder trendy en een relatief nieuw kanaal om de reputatie van Diest te versterken.

Een paar weken geleden doken twee professionele Youtubevloggers op in Diest. Youtube is momenteel de absolute hotspot in de sociale media. Eric en Allison wonen officieel in San Francisco maar daar zijn ze de laatste paar jaren nauwelijks nog gepasseerd. Het koppel reist de wereld rond en ze posten vlot gemaakte filmpjes over hun escapades op het populaire filmkanaal. The Endless Adventure, heet het kanaal. Al dat gereis kost geld maar Youtube sterren worden zwaar gesponsord door grote merken. Hun reis- en verblijfskosten zitten handig verpakt in promotie. De echte toppers krijgen ook een royale vergoeding van het medium zelf.

Echte sterren zijn Eric en Allison nog niet. Ze hebben momenteel 268.000 volgers. Dat is verdienstelijk maar het wordt in het wereldje toch nog wat smalend bekeken. Om het enigszins te kaderen, deze week bereikte de Zweed Felix Kjellberg, beter bekend als PewDiePie, meer dan 100 miljoen volgers op Youtube. Maar het stoort het sympathieke duo niet echt. Ze kunnen er van leven en reizen en meer moet dat voorlopig niet zijn.

Uitgeregend

Eric en Allison hadden pech. De zomer hing aan mekaar met hittegolven maar net tijdens het weekend dat ze in Diest passeerden regende het oude wijven. De oldtimer Fly&Drive moest een topper worden maar door de barre omstandigheden kozen slechts een twintigtal piloten voor een vlucht naar Schaffen. Dat zijn er normaal meer dan driehonderd. Op zondagnamiddag was de zon er weer en Eric en Allison doken toen wel opvallend op tijdens de streekbierenmarkt van OBAD. Tussen twee biertjes door waren ze uitvoerig bezig met een peperdure Sony-vlogcamera en een drone.

Wel Buvens , geen Loterbol

Diest is een bierstad en dat zal ongetwijfeld een aspect zijn van de identiteit die gedefineerd wordt. Goed idee dus om het duo zich precies daar op te laten focussen. Wat ze verder nog zouden monteren was niet bekend en dus was het spannend afwachten tot het filmpje online zou verschijnen.

Dat gebeurde deze week. In het filmpje zien we het duo uitgebreid bier drinken. Buvens en Gildenbier. En nog iets vreemds waar geen schuim op staat en dat allicht niks met Diest te maken heeft. Jammer genoeg geen Loterbol. Dat is een gemiste kans. Diest heeft nog twee echte artisanale brouwers. Die verdienen allebei aandacht.

Spinnen en gebroken ruiten

Maar er zijn nog meer gemiste kansen. Ze gaan dollen met spinnen in de ruïne van Sint-Jan de Doper, ze tonen het verval van de omwallingen, uiteraard passeren ze in het begijnhof en de citadel is het orgelpunt. Eric en Allison vinden het begijnhof best wel cool maar ze vragen zich af of er soms ook mensen rond lopen. Op een verloren maandagmiddag is de menselijke factor daar inderdaad relatief beperkt. De kerk vinden ze monumentaal maar binnengaan stond niet in de planning. terwijl je daar op dat moment toch de restauratie in situ van het werk van Van Loon kan meemaken.

Het orgelpunt in de citadel is er dan weer een met gebroken ruiten. Terwijl die site momenteel toch het bruisend hart van Diest is. Geen woord over de para’s, geen woord over open Demer, de Halve Maan komt niet aan bod, de drie stadsparken lijken onbestaande, het mooie Boerenkrijgplein en het Webbekoms Broek zijn een brug te ver en Jan Berchmans is een vergeten pagina in de geschiedenis. Maar we zijn er gerust in. Dat komt allicht allemaal aan bod in de omschrijving van de identiteit die de basis moet worden voor de citymarketing van de stad. Misschien kunnen Eric en Allison daarna nog eens terug komen. Hopelijk met beter weer.

Meer dan 5000 bezoekers krijgen spektakel tijdens open dag in trainingscentrum para’s Schaffen

Je kan meer dan 350 foto’s van de open dag bekijken op de speciale fotopagina over het evenement. Je vindt daar ook korte stukjes tekst over het materiaal en een paar bekende koppen. Die pagina blijft ook permanent staan.

Je vindt de fotopagina HIER

We geven de foto’s ook in dit artikel nog graag even mee, in een eerder dynamische samenstelling.