Tag Archives: Diest

Vrachtwagenbestuurders negeren tonnagebeperking in Testelt en ADR-route in Schaffen

Betrappingen voor rijden onder invloed van alcohol of drugs is jammer genoeg bijna dagelijkse kost voor de teams van politiezone Demerdal. Dat is deze week niet anders maar vorige donderdag waren er wel een paar opmerkelijke andere vaststellingen.

Op de Voort in Testelt werden vier vrachtwagens geverbaliseerd die de tonnagebeperking van 7,5 ton niet respecteerden. Eén vrachtwagenbestuurder stond ook geseind met verschillende rijverboden.

Wie de situatie in Testelt een beetje kent, weet dat er dagelijks meerdere zware vrachtwagens over de demerbrug denderen maar dat is nu nog extremer door de werken aan de Langenberg. Een aantal chauffeurs zoeken naar een alternatief voor de omleiding en kiezen voor dit traject.

Ook in de Nieuwe Dijkstraat in Schaffen werden twee bestuurders van vrachtwagens betrapt omdat ze zich niet hielden aan de opgelegde ADR-route. Eén vrachtwagenbestuurder werd betrapt op het gebruik van zijn GSM.

Orchestra-Prémaman Diest sluit, samen met 34 andere vestigingen van de keten

Er lijkt opnieuw een winkelketen te begeven onder de druk van online shopping en e-commerce. Het was al eerder bekend dat de vestiging van Orchestra-Prémaman op de Maansite in Diest einde januari zou sluiten. Die sluiting maakte deel uit van een pakket van 12 winkels die dicht moesten. Maar gisteren raakte bekend dat de keten nog eens 22 winkels extra zal sluiten. In België blijven slechts 19 van de 53 winkels open. In Vlaanderen zou enkel de store in Mechelen nog wat respijt krijgen. Dat zou meteen betekenen dat ook de vestiging in Tielt-Winge dicht gaat. Meer dan de helft van de 422 banen in België verdwijnen.

Orchestra-Prémaman kreeg een paar maanden geleden bescherming tegen zijn schuldeisers gedurende zes maanden. In die periode moet het bedrijf aantonen dat het economisch en financieel levensvatbaar is en zijn structuur reorganiseren. De sluitingen zijn onderdeel van die reorganisatie.

Met uitsterven bedreigde grote modderkruiper overleeft in demerdelta

Kopafbeelding Vilda Rollin Verlinde | Natuurpunt

De grote modderkruiper is een mysterieuze vis die moeilijk waarneembaar en erg zeldzaam is. Op de Vlaamse Rode Lijst voor vissoorten staat hij aangeduid als “met uitsterven bedreigd” en de soort wordt Europees beschermd. Uit onderzoek blijkt nu dat de grote modderkruiper nog aanwezig is in zowel het Schulensbroek als het Webbekomsbroek.

In het kader van het Life Delta project in het Schulensbroek en in het Webbekomsbroek-Borchbeemden is in de zomer van 2018 en 2019 naar sporen gezocht van grote modderkruiper. Dat gebeurde via eDNA-onderzoek. In 13 van de 41 onderzochte waterpartijen kon er een positief signaal worden opgepikt. Dat gebeurde meer bepaald in de twee deelgebieden van het projectgebied van LIFE DELTA namelijk het Schulensbroek en het Webbekomsbroek-Borchbeemden. De grote modderkruiper is dé koestersoort van gemeente Herk-de-Stad, maar is nu gevonden op grondgebied van zowel Herk-de-Stad, als Diest, Halen en Lummen.

Moeilijk te inventariseren

De grote modderkruiper leidt een zeer verborgen bestaan en is moeilijk te inventariseren met traditionele bevissingstechnieken. Via e-DNA onderzoek op waterstalen kan de aanwezigheid van een soort worden aangetoond zonder de soort zelf te moeten vangen en dus te verstoren.

Het zwakke signaal dat er op verschillende locaties werd opgepikt, lijkt er wel op te wijzen dat het allicht om lage aantallen grote modderkruipers gaat. 

Gezien de sterke veerkracht die de grote modderkruiper kan vertonen om bij gunstige condities zijn populaties op relatief korte termijn te doen toenemen, zijn deze resultaten hoopvol en bemoedigend voor de acties die er de komende jaren verder genomen zullen worden in het kader van het Life-project, met het oog op het behoud en verder uitbouw van grote modderkruiperpopulaties. We trachten het leefgebied van de grote modderkruiper in de Demerdelta te herstellen en het voortbestaan van deze soort in Vlaanderen veilig te stellen.” zegt Chris Dictus, beheerder Schulensbroek voor Natuurpunt.

Door menselijk ingrijpen in het watersysteem ging de populatie van de grote modderkruiper vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw sterk achteruit in Vlaanderen. Waterlopen werden ingedijkt, grachten intensief geruimd en natte valleigebieden werden drooggelegd.

“Het optimale leefgebied is stilstaand of zeer traag stromend, ondiep water met weinig andere vissoorten, een dikke modderlaag en veel waterkruid. Hij leeft in de winter ingegraven in de modderlaag in sloten, plassen en plant zich in de lente voort in overstroomde delen van valleigraslanden.(Iets) oudere inwoners kennen de modderkruiper of ‘weeraal’ vaak nog van in het plaatselijke café waar hij hen, als een levende barometer in een bokaal op de toog, waarschuwde voor nakend onweer. Of ze vingen deze rare vis toevallig wanneer ze gingen scheppen naar muggenlarven of ‘verse-de-vase’ die ze gebruikten als lokaas tijdens het vissen.” zegt Jan Ruymen, projectmedewerker voor het Agentschap Natuur en Bos

Technofestival Garnizoen verkast van Diest naar be-Mine in Beringen

De liefhebbers van een stevig technofeestje in Diest zijn vanochtend wakker geworden met een cold turkey. Garnizoen, het technofestival van Pukkelpop wijkt uit naar be-Mine in Beringen.

Garnizoen startte twee jaar geleden ietwat verrassend op de citadel maar het werd wel meteen een ferm succes. Vorig jaar bevestigde het festival zijn prille reputatie. De 3500 tickets waren in geen tijd de deur uit. Topper Amélie Lens sloot het festival toen af en de grote Pukkelpopgoeroe Chokri Mahassine was persoonlijk manifest aanwezig op het terrein.

De organisatie maakte gisteren bekend dat de editie 2020 niet in Diest maar op 18 april in Beringen plaats vindt. Schepen van Cultuur Geert Cluckers is niet officieel op de hoogte gebracht van die locatiewijziging. Hij geeft wel aan dat de capaciteit allicht de oorzaak is om naar Beringen uit te wijken. In Diest was de limiet maximaal 3500 toeschouwers, in Beringen gaat de organisatie nu naar 5000 toeschouwers. Het alternatief was om uit te wijken naar het paradeplein maar dat is dan weer te groot. Ook de afbakening van het terrein was nogal complex op de citadel.

Programmator Eppo Janssen pakt wel opnieuw uit met stevige namen. Niet alles is al bekend maar Charlotte De Witte, Matador en Black Mamba garanderen nu al een full house.

Het festival moet wel een moeilijk merkprobleem oplossen. Er is twee jaar geïnvesteerd in de festivalnaam Garnizoen, een naam die duidelijk verwijst naar een militaire link. Het festival verkast nu van een vroegere kazerne naar een vroegere steenkoolmijn. De naam blijft voorlopig behouden. Het logo werd wel aangepast en krijgt een paar elementen mee die verwijzen naar typische elementen uit een steenkoolmijn.

Nieuwbouw voor de Badmeester op provinciedomein Halve Maan

De infrastructuur van provinciedomein De Halve Maan is de laatste jaren stevig geëvolueerd. De baden werden modern en meer conflictvrij ingericht, er kwam een nieuwe avonturenzone en een nieuw ecovriendelijk speelterrein.

Daarmee zijn de investeringen niet afgerond. De Badmeester, de horecazaak in provinciedomein Halve Maan in Diest, krijgt een volledig nieuw uitzicht. Het bestaande gebouw maakt plaats voor een nieuwbouw van 240m² in cross-laminated timber (CLT).

We gingen eens piepen in de aanbesteding en daaruit blijkt dat het om een geschatte investering van 717.000 euro gaat. De constructietijd wordt ingeschat op 222 dagen. In de commentaar gebruikt de provincie de term circulair. Allicht geven ze daarmee aan dat er maximaal met recuperatiemateriaal moet gewerkt worden maar in de officiële aanbesteding staat daar niks over.

Geïnteresseerde aannemers kunnen een offerte indienen tot 28 januari 2020 om 10.30 uur.

Update 15.01.20202 – 13.00 uur

De nieuwbouw die de provincie Vlaams-Brabant wil laten optrekken voor horecavestiging De Badmeester op provinciedomein De Halve Maan zal aansluiten bij de huidige vestiging. Het huidige pand wordt gedeeltelijk afgebroken. Bij die gedeeltelijke afbraak van het bestaande gebouw wordt een hoogwaardige recyclagetechniek gebruikt. De afvalstromen worden zo zuiver mogelijk gehouden en daardoor zijn de materialen ook beter recycleerbaar.

Het project voor de vernieuwing van de Badmeester geldt voor de dienst gebouwen als pilootproject binnen de GreenDeal Circulair Bouwen. Er wordt maximaal voor een circulaire aanpak gekozen. Een voorbeeld: de dragende structuur van het gebouw wordt uitgevoerd in massieve houten panelen die bestaan uit verschillende lagen hout die gekruist op elkaar gelijmd worden (=  Cross Laminated Timber – kortweg CLT). Aan het einde van de levensduur van het gebouw kunnen deze panelen een nieuwe nuttige bestemming krijgen in bijvoorbeeld interieurtoepassingen.

Open doekje voor sabine Meyssen tijdens nieuwjaarsreceptie Open Diest

De nieuwjaarsrecepties van de politieke partijen in Vlaanderen rijgen zich als een feestelijk kalenderlint aan mekaar. Vorige zondag was Open Diest aan de beurt. De kleine zaal van Den Amer liep ferm vol voor de blauwe nieuwjaarskussen.

Zo’n recepties verlopen vaak via een vastgeankerd patroon. Drankjes en culinaire verwennerij maar uiteraard ook speeches van de voorzitter en, in casu, de burgemeester.

Voorzitter haalt uit naar SP.a

Kersvers voorzitter Bruno Roten haalde in zijn speech snoeihard uit naar de lokale afdeling van SP.a. Hij liet verstaan dat in het meerjarenplan rekening is gehouden met de accenten die de oppositiepartijen willen leggen maar dat geldt enkel voor die partijen die constructief aan oppositie doen. Volgens Bruno Roten is SP.a niet meteen in dat geval. Het valt al een tijdje op dat het water tussen Open Diest en SP.a erg diep is. In de raadszittingen gaat burgemeester De Graef regelmatig opvallend geïrriteerd in de clinch met raadslid Jankowski. Er was overigens ook niemand van SP.a in de zaal.

Voorzitter Roten deed regelmatig een uitstapje naar de nationale en Vlaamse politiek. Hij sneerde onder meer dat Open VLD op federaal vlak er niet aan denkt om met een partij te regeren waar extremisme en homohaat gepredikt wordt. Allicht wilde de voorzitter op die manier de N-VA een veeg uit de pan geven. Bart De Wever had zaterdagavond Gwendolyn Rutten zwaar geviseerd toen hij zei dat bepaalde partijen in een regering willen stappen omdat ze het premierschap zouden ambiëren. Die boodschap werd lokaal echter niet opgepikt want, behoudens onze vergissing, stuurde ook N-VA niemand naar de receptie van Open Diest.

Burgemeester herhaalt speech

Na de vrij uitgebreide speech van de voorzitter moest burgemeester Christophe De Graef nog aan de bak. Hij herhaalde in extenso de speech die hij ook vorige zondag al bracht op de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners. Alle schepenen van zijn eigen partij maar ook van DDS kregen een expliciete en uitgebreide vermelding. Burgemeester De Graef ging ook uitvoerig in op de verdiensten brandweer en politie. Uiteraard verdienen de 1400 interventies van de brandweer in 2019 een pluim maar na de inrichting van de brandweerzones is dit geen stedelijke bevoegdheid meer. Het stadsbestuur heeft ook geen rechtstreekse impact meer op de organisatie van de brandweer.

Sabine Meyssen krijgt open doekje

De opeenvolging van twee lange speeches en de bijna letterlijke herhaling van een uitvoerige gedachtengang die de meeste mensen een week eerder al eens gehoord hadden, maakten dat het publiek zijn aandacht verloor. Dat leidde tot geroezemoes. Burgemeester De Graef moest de aanwezigen vragen om nog even geduld te hebben. Dat hadden ze en het loonde want aan het einde kwam nog een mooi moment. Voorzitter Bruno Roten nam nog maar enkele maanden geleden de leiding van de partij over van Sabine Meyssen. Het sierde de man dat hij zijn voorgangster opvallend in de bloemen zette. Zij heeft een belangrijk aandeel gehad bij de verkiezingsoverwinning van Open Diest maar in plaats van daarna de eer volop te plukken, zette ze een stap opzij. Op die manier geeft ze anderen een kas om mee hun stempel te drukken. Ze verdiende het dan ook om de slotnoot mee te dirigeren op het podium.

Industriële cannabisplantage opgerold in Deurne-Diest

De kopafbeelding is geen foto van de cannabisplantage waarvan hier sprake is

De lokale recherche van PZ Demerdal-DSZ ontdekte afgelopen dinsdag 17 december een industriële cannabisplantage in een loods bij een woning in de Veken Blokstraat in Diest. De plantage omvatte 1864 bijna volgroeide planten en er waren aanwijzingen dat er al zeker tweemaal eerder was geoogst. De ontmanteling van de plantage kaderde in een actie met vijf huiszoekingen in een lopend gerechtelijk onderzoek. De andere huiszoekingen vonden dinsdag- en woensdagochtend plaats in Diest, Maasmechelen en Lanaken. De lokale recherche van PZ Demerdal kreeg daarbij steun van FGP Leuven,  PZ Lama, de speciale eenheden en de hondensteundienst.

Bij de huiszoekingen werden vijf mannen gearresteerd. Ze werden allen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven. De 39-jarige bewoner van het pand in de Veken Blokstraat in Diest werd aangehouden, net als een 49-jarige uit Maasmechelen en een 45-jarige uit Lanaken. Zij zouden de plantage uitbaten. De onderzoeksrechter hield ook een 47-jarige uit Diest aan die als geldschieter wordt aanzien. Een 40-jarige man uit Maasmechelen werd vrijgelaten onder voorwaarden. Drie van de vier aangehouden personen verschenen vandaag voor de raadkamer. Hun voorlopige hechtenis werd gehandhaafd. De vierde aangehoudene verschijnt dinsdag voor de raadkamer.

PZ Demerdal rolt belangrijk netwerk inbrekers op – zeven personen aangehouden

De recherche van PZ Demerdal-DSZ heeft op donderdag 9 januari tijdens huiszoekingen zeven personen gearresteerd die worden verdacht van inbraken en pogingen tot inbraak in scholen, winkels en clublokalen in de omgeving van Diest sinds november 2019. Twee meerderjarige verdachten worden op vrijdag 10 januari voor de onderzoeksrechter geleid, drie minderjarige verdachten moeten voor de jeugdrechter verschijnen in de loop van volgende week. De verdachten zijn jongens tussen de 19 jaar en 16 jaar uit Diest, Bekkevoort en Lummen. De groep wordt ervan verdacht de inbraken te hebben gepleegd in wisselende samenstelling.

De recherche sloot het net rond de verdachten nadat ze in de nacht van 31 december een achtergelaten auto aantrof op de Diestsebaan in Diest. Daarin lagen voorwerpen die leidden tot identificatie van de verdachten en die wezen op hun betrokkenheid bij de (pogingen tot) inbraken. Bij de verschillende huiszoekingen in de woningen van de verdachten in Diest, Bekkevoort en Lummen vond de politie gestolen goederen, aanzienlijke sommen cash geld en kledij die de vermeende inbrekers zouden gedragen hebben tijdens de feiten.

De verdachten gaven hun betrokkenheid bij zeven feiten toe. Het gaat om een inbraak in een school in Diest op 30 september 2019, inbraken in een café in het centrum van Diest op 4 november, inbraken in twee scholen in Diest op 5 november, inbraken in een café en een kantine in Schaffen op 6 november, een inbraak in een winkel in de Hasseltsestraat op 23 december, een poging tot inbraak in een winkel in de Koning Albertstraat op 26 december 2019 en een inbraak in een café in de Vervoortstraat op 5 januari 2020. Het gerechtelijk onderzoek is gevorderd voor de feiten in de Hasseltsestraat, de Koning Albertstraat en de Vervoortstraat en de verdachte handelingen in de nacht van 31 december. De verdachten werden op vrijdag 10 januari voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De 19-jarige verdachte uit Diest werd aangehouden, de 18-jarige uit Lummen werd vrijgelaten onder voorwaarden.

De recherche van PZ Demerdal-DSZ onderzoekt of de verdachten ook in aanmerking komen voor soortgelijke inbraken sinds november 2019 in Diest.

Politiezone Demerdal blijft alcohol en drugs in het verkeer zwaar aanpakken

Politiezone Demerdal pakte in de nacht van zaterdag 11 januari op zondag 12 januari stevig uit in de strijd tegen alcohol en drugs. Er werden liefst 15 extra medewerkers ingezet die 699 bestuurders controleerden.

Controle tussen 19.30 uur- 21.00 uur op Weg Messelbroek / Steenweg in Scherpenheuvel

 • 155 bestuurders werden gecontroleerd
 • een 36-jarige man uit Zichem legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd 15 dagen ingetrokken.
 • één voertuig was niet onderworpen aan een geldige keuring
 • één man reed zonder ooit een rijbewijs behaald te hebben

Controle tussen  19.30 uur – 21.00 uur op de Voort in Testelt

 • 153 bestuurders werden gecontroleerd
 • een 57-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem reed onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd 6 uur ingehouden.
 • een 68-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem reed onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd 3 uur ingehouden.
 • een 37-jarige man uit Diest legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd 15 dagen ingetrokken en hij kreeg een onmiddellijke inning voor een vervallen keuring.
 • één bestuurster mag zich aan een onmiddellijke inning verwachten wegens het niet dragen van de gordel
 • een bromfiets klasse B van een bestuurder uit Testelt was niet verzekerd en werd getakeld.

Controle tussen 21.00 uur – 23.00 uur op de Nieuwe Dijkstraat te Diest

 • 82 bestuurders werden gecontroleerd
 • een 49-jarige man uit Averbode reed onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd 3 uur ingehouden.

Controle tussen  21.00 uur – 23.00 uur op de Wezelbaan te Diest

 • 68 bestuurders werden onderworpen aan een controle
 • een 34-jarige man uit Diest  reed onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd gedurende 6 uur ingehouden. Hij negeerde het bevel om te stoppen en werd vervolgens door een anonieme ploeg uit het verkeer gehaald. 
 • een 42-jarige man uit Houthalen-Helchteren legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen.
 • een 36-jarige man uit Herselt legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. Hij was in het bezit van hasj, marihuana en cocaïne. Na een een huiszoeking op zijn adres in Herselt werd hij gearresteerd voor de duur van het onderzoek. Dit leidde bovendien tot een bijkomende huiszoeking op een tweede adres. 

Controle tussen 24.00 uur – 01.15 uur op de Leuvensesteenweg te Diest

 • 180 bestuurders werden onderworpen aan een controle
 • een 54-jarige man uit Kortenaken reed onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden.
 • een 38-jarige man uit Ham reed onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd gedurende 6 uur ingehouden.
 • een jongedame uit Lubbeek, met een voorlopig rijbewijs, wou de controle ontwijken door met gierende banden halt te houden op een nabijgelegen parking en snel van bestuurster te verwisselen. Zij mag zich aan een proces-verbaal verwachten voor het besturen van een voertuig met een voorlopig rijbewijs met twee passagiers, buiten de toegestane uren en er hing geen “l” teken op de achterruit van haar wagen.
 • een jongeman uit Leuven, met een voorlopig rijbewijs, reed buiten de uren die toegestaan zijn, ook hij mag zich aan een PV verwachten.

Controle tussen 01.15 uur – 02.00 uur op de Omer Vanaudenhovenlaan te Diest 

 •  61 bestuurders werden gecontroleerd
 • een  23-jarige bromfietsbestuurder uit Bekkevoort werd gecontroleerd. Hij legde een positieve speekseltest af en had nog 20 gram cannabis op zak. Hij werd gearresteerd voor de duur van het onderzoek.

Inclusief en artistiek project Cinema Paradiso enkel mogelijk dankzij inzet van tientallen vrijwilligers

Diest heeft opnieuw een volwaardige filmzaal. Over het concept en het programma publiceerden wij eerder al dit uitgebreid artikel.

Cinema Paradiso startte vorige vrijdagavond dus effectief op. Daar horen uiteraard speeches bij en daar raapt een mens in deze periode van het jaar al wel eens iets nieuws op.

Vrije tijd is het kapitaal van de samenleving

Schepen van Cultuur Geert Cluckers is erg in zijn nopjes met het project. Hij gebruikte een mooie metafoor om de inzet van de vele vrijwilligers te onderstrepen. “Het kapitaal van onze samenleving is tijd en dan vooral vrije tijd”, zei de schepen. Hij noemde expliciet het team van cc Den Amer en directeur Dave van den Broeck, nogal wat stadsdiensten, D’Oranje Giraffen, Ak’cent en Home Martine Van Camp.

Schepen Cluckers maakte er ook geen geheim van dat hij aanvankelijk erg gecharmeerd was door de houten bankjes in de zaal maar uiteindelijk is hij blij met de vervanging ervan. “Het was een marteling om daar twee uur lang op te zitten”, zei de schepen. Die vervanging is overigens een verhaal apart. De stad Alphen-aan-de Rijn in Nederland maakte budget vrij voor de bouw van liefst drie volledig nieuwe filmzalen. Het materiaal van de oude filmzalen mocht gratis opgehaald worden. “We waren al lang op zoek naar betaalbare zeteltjes en kregen dit plots in de schoot geworpen”, zegt Dave Van den Broeck. “De aanschaf van nieuwe zetels zou ons minstens 300 euro per stuk gekost hebben (er staan 170 zetels in de zaal). Nu hebben we enkel het transport moeten betalen.”

Inclusief en artistiek

De zetels waren nog in zeer goede staat maar ze moesten wel grondig gereinigd worden. Dat gebeurde door de mensen van Home Martine Van Camp. Cinema Paradiso is dus ook een inclusief project. Verder is ook artistiek Diest op een specifieke manier betrokken. Aan de zijwanden hangen twee grote canvassen met werk dat subtiel de cinema met het militaire verleden van de site combineert. Die werken zijn gemaakt door Jacques en Lise, twee grafische kunstenaar uit Schaffen.

Carte Blanche

In zijn speech benadrukte Dave Van den Broeck op zijn beurt de rol die schepen Cluckers en het bestuur gespeeld hebben voor het project. “Ze hebben ons carte blanche gegeven en dat is geen evidente houding”, verduidelijkte hij.

De directeur van het cultuurcentrum gebruikte een opvallend citaat uit het boek van Dirk De Wachter om impliciet even uit te halen naar de besparingen op de begroting voor cultuur in Vlaanderen.

“Kunst raakt diepere en onbekende lagen in ons en daarom is het zo belangrijk. Ik denk ook dat het ergens raakt aan duisternis, aan iets van verborgen verdrie. Voor mij zijn kunst en cultuur geen kers op de taart, zij zijn de bodem, de basis, de worteling waarop de maatschappij haar samenhang, haar identiteit en haar welzijn fundeert.”

Beperkt budget

Aan het einde van zijn speech vertaalde Dave Van den Broeck het engagement van alle vrijwilligers in een financiële context. “De verbouwing van Cinema Paradiso heeft minder gekost dan 170 nieuwe cinemazetels”, zei hij.

De verbouwing gebeurde bijna integraal met recuperatiemateriaal. De eigenlijke kostprijs ligt in de buurt van 30.000 euro maar omdat er ook nog heel wat veiligheidsmaatregelen nodig waren steeg de factuur naar bijna 50.000 euro. Diest krijgt daarvoor een uniek, nostalgisch en artistiek bijzonder knap uitgewerkte filmzaal.

Die zaal kan binnenkort overigens ook door andere verenigingen gebruikt worden. Schepen Cluckers maakte bekend dat hij de zaal opneemt in de accomodatie die de stad te huur aanbiedt.

Afbraak

Blijft natuurlijk de vraag hoe lang Cinema Paradiso kan blijven bestaan. Geert Cluckers begon zijn toespraak met de opmerking dat er “talrijke boeiende voorstellen” zijn voor de verdere invulling van de citadel. In het vroegere masterplan werd voorzien dat de vijfhoekige vorm van de historische gebouwen opnieuw moet gesloten worden. Als dat gebeurt impliceert dat ook de afbraak van het gebouw waar de cinemazaal maar ook De Lift inzitten. Eer het zover komt zal er allicht nog behoorlijk wat water door de Demer stromen. Wie weet stroomt zelfs de Demer zelf op dat moment opnieuw door de stad.


Op de website van CC Diest kan je alle films die momenteel geprogrammeerd staan bekijken en boeken.

Politiezone Demerdal identificeert sluikstorters en verbaliseert zelfs man die peuk weg gooit

Sluikstorten is een groot probleem waar gelukkig steeds meer mensen zich aan ergeren en allicht meer zelfdiscipline zullen tonen. Ook bij de politiezone Demerdal nemen ze de strijd tegen sluikstorten serieus. Uit een paar cases blijkt dat het niet onmogelijk is om daders van achtergelaten rommel te identificeren en hen een stevige GAS-boete op te leggen.

Op 18 augustus 2019 constateerden agenten een sluikstort op Meilrijk in Diest. Op de grensscheiding met Tessenderlo lagen ondermeer een stofzuiger, een personenweegschaal, vier kartonnen dozen en een plastic zak met huisraad. Het stort werd opgeruimd door de technische uitvoeringsdienst van de stad Diest. Op basis van enkele elementen uit het stort werd een verdachte geïdentificeerd . Het ging over een persoon uit Olmen die ondertussen van adres was veranderd maar niet op de uitnodigingen om gehoord te worden. De politie van zijn huidige woonplaats moest uiteindelijk actie ondernemen. Op basis van de elementen uit het dossier, kon hij de feiten niet ontkennen. Hij kreeg een GAS-boete en moet de kosten voor het opruimen betalen.  

Op 2 december 2019 werd een sluikstort in de Neerveldstraat in Diest gevonden. Er werden 25 (u leest het goed, vijfentwintig) volle vuilniszakken, een tweepersoonsbed en een matras in de berm achtergelaten. Een doorgedreven analyse van het huisvuil leidde tot de identificatie van een verdachte. Ook deze persoon reageerde tot op heden nog niet op de uitnodigingen om gehoord te worden. Het dossier wordt overgemaakt aan de politie van de woonplaats van de verdachte.

De agenten hebben ook aandacht voor de ogenschijnlijk achteloos weggesmeten sigarettenpeuken. Een 50-jarige man uit Beringen betwistte alvast de GAS boete niet nadat hij op 10 oktober 2019 een sigarettenpeuk vanuit zijn voertuig op het wegdek wierp.

Eerste A400M is geschilderd en komt in juni naar België

We hebben het al een paar keer geschreven maar de lucht boven Schaffen en omstreken krijgt binnen enkele maanden een nieuwe bezoeker. De Airbus A400M Atlas komt de bekende C130 vervangen. Dat toestel is veel imposanter dan zijn voorganger.

De A400M heeft een vluchtbereik van 8.800 kilometer en kan 116 volledig uitgeruste paracommando’s vervoeren. Het kan drops uitvoeren op 40.000 voet (12.192 meter) of (humanitaire) cargodrops op amper 15 voet (4,57 meter). Het Special Operations Regiment is actief op beide uitersten. Drops vanop zeer grote hoogten worden met zuurstofmaskers onder meer uitgevoerd door de Pathfinders. Humanitaire voedsel- en materiaaldrops moeten dan weer zo laag mogelijk gebeuren.

Op 18 december 2019 is de allereerste A400M in de schilderloods van Airbus in de Spaanse stad Sevilla aangekomen. Dat toestel is aangekocht door de Luxemburgse strijdmachten maar zal opereren vanop de basis van de 15de Wing Luchttransport.

Net voor nieuwjaar, op 30 december was het schilderwerk klaar. Het toestel begon ondertussen aan een reeks testvluchten en een finale inspectiefase. Daarna wordt de definitieve afleveringsprocedure opgestart.

De A400M komt naar België in de tweede helft van juni 2020. Voor de fans van Flightradar, het toestel zal vliegen met registratienummer CT-01 en fabricatienummer MSN104.

Gezelligheid troef tijdens nieuwjaarsrecepties in de regio

Vorige zondag werd in Diest en in Scherpenheuvel op hetzelfde moment geklonken op het nieuwe jaar.

In Diest is de nieuwjaarsreceptie een traditie die al enkele jaren meegaat. De formule werd dit jaar wat aangepast. Geen livemuziek meer om de zaak in te leiden maar The Scabs klonken door de boxen. De receptie verkaste ook van de Grote Markt naar de Kaai. Dat is alleszins veiliger omdat er geen auto’s in de buurt zijn maar door de massale opkomst van de inwoners was het plein misschien wat te krap. Burgemeester Christophe De Graef gunde in zijn toespraak iedere schepen een stukje van de aandacht. Hij pleitte ook voor overleg en dialoog. Met mekaar praten is voor de burgemeester een prioriteit. “Dat moet ook bij de diensten in het stadhuis gebeuren”, zei hij. Allicht was het goed bedoeld maar het zal algemeen directeur Myriam Parys toch wat vreemd in de oren hebben geklonken. Kinderburgemeester Dea Berisha kwam ook nog even het aan woord en ze deed dat op een bijzonder geanimeerde manier. Het feestje evolueerde daarna verder naar de gezelligheid van de vorige jaren met de ondersteuning van versgemaakte soep, frisdranken, jenever, Gildenbier en wafelbakker Tom.

Je kan verder lezen na de afbeeldingen

In Scherpenheuvel-Zichem was de receptie een primeur maar het werd meteen ook een stevig succes. De zaak was prima georganiseerd door de stadsdiensten. Er was opmerkelijk veel volk, ook van de deelgemeenten. Ook hier een toespraak door burgemeester Manu Claes en daarna zorgen drankjes en verse soep voor een spontane gezelligheid.

In Aarschot nodigt het stadsbestuur de inwoners op zondag 12 januari van 11.00 uur tot 12.30 uur uit op de Grote Markt. Vorig jaar was daar een toffe liveband en ook dit jaar zal een dansje op livemuziek mogelijk zijn.

Zichemseweg 2 weken volledig onderbroken

Eind oktober startte Aquafin met rioleringswerken in de Zichemseweg in Diest. Tot nu toe bleef er telkens een weghelft van de Zichemseweg open en werd er gewerkt met verkeerslichten. In samenspraak met de stad Diest werd nu beslist om de Zichemseweg vanaf maandag 13 januari tot en met vrijdag 24 januari volledig af te sluiten voor het doorgaand verkeer. Deze maatregel is nodig om de aannemer meer ruimte te geven voor de werken en zo de veiligheid te vergroten. Fietsers zullen de werken wel nog kunnen passeren. Ook de toegang tot de woningen blijft mogelijk. Het doorgaand verkeer tussen Scherpenheuvel-Zichem en Diest moet vanaf maandag 13 januari tot en met vrijdag 24 januari de aangegeven omleidingsweg via de Diestersteenweg volgen.

De komende twee weken werkt de aannemer de riolering verder af en start hij met de wegopbouw. Op voorwaarde dat de weersomstandigheden mee zitten (geen regen- of vriesweer), is de Zichemseweg tot en met de onderlaag asfalt eind januari klaar. De toplaag wordt op een later moment (vermoedelijk paasvakantie) ingepland om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken.

Hageland scoort hoog in campagne #sportersbelevenmeer

Sport Vlaanderen heeft de #sportersbelevenmeer-awards uitgereikt. De gemeenten en steden die erin slaagden om vijf van de zeven uitdagingen tot een goed einde te brengen, mogen zich een jaar lang #sportersbelevenmeer-gemeente of stad noemen.

De zeven criteria zijn:

 • Een Beleef event inrichten
 • #sportersbelevenmeer promoten
 • Gezinssport stimuleren
 • Een maand van de sportclub organiseren
 • De actie “Breng je sportclub naar school” promoten.
 • Sport in de natuur promoten
 • Sport op het werk promoten

Onze regio was goed vertegenwoordigd bij de laureaten. Aarschot, Tremelo, Bekkevoort, Kortenaken, Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Begijnendijk, Tielt-Winge, Glabbeek, Zoutleeuw en Tienen mochten hun trofee ophalen.

In Vlaams-Brabant behaalden ook volgende gemeenten de trofee: Affligem, Asse, Bierbeek, Dilbeek, Haacht, Halle, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Leuven, Liedekerke, Meise, Merchtem, Overijse, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Tervuren en Zaventem.

De eerste editie van het event “Beleef Scherpenheuvel”, dat in 2018 plaats vond, werd voor de campagne 2019 als inspiratiecasus geselecteerd in de categorie Een Beleef event inrichten.

Steven De bruyn en Jasper Hautekiet zorgen voor artistiek unieke muzikale ervaring in Living 29

Roel Celis van Living 29 in Molenstede pakte vorig jaar uit met verbouwingsplannen. De bluesgoeroe moet daar dringend werk van maken. Vorige vrijdag was de meest beruchte huiskamer van het Hageland een pak te klein voor de liefhebbers van de betere muziek in de regio.

Roel Celis pakte dan ook uit met een straffe namen. Steven De bruyn en Jasper Hautekiet staan de volgende weken in zowat alle grote zalen in Vlaanderen. Beide toppers hebben voor het eerst in hun carrière een solo-album in mekaar gekneed en daar staan nogal wat pareltjes op. Het kwam lekker uit om alle songs van The Eternal Perhaps nog even te laten beoordelen door het kennerspubliek van Living 29 alvorens muziekminnend Vlaanderen voor de bijl gaat. Bij dat kennerspubliek waren onder meer Han Wouters en Thomas Van Den Hautte van The Me in You maar ook Frank Saenen die The Scabs, The Me in You en Cosmos Foger T combineert. Toon Derison en Jan Ieven van El Fish, de groep waar Steven De bruyn zijn reputatie bouwde, kwamen luisteren net als Els Van De Broeck, programmator van Toogenblik in Haren. En allicht vergeten we hier nog wat schoon volk maar er bleef geen centimeter vloertegel vrij in de Dorpsstraat 29.

Niet geoefend

Geoefend hadden ze niet echt, vertelde Steven De bruyn tijdens de alweer bangelijk lekkere maaltijd die het optreden voorafgaat. “We hebben een album gemaakt en dat volstaat als voorbereiding”, verduidelijkte Jasper Hautekiet.

Steven De bruyn staat bekend als een van de beste mondharmonicaspelers van West-Europa en omstreken maar wat hij vrijdag in Living 29 uitpakte ging veel verder dan wat de meeste mensen zich voorstellen bij dat muziekinstrument. Noenekes in alle maten en kleuren met een verbazende reeks hulpstukken maar ook met een impressionant blok loop pedals. Iets wat ook Jasper Hautekiet in een iets bescheidener formaat gebruikte overigens.

Je kan verder lezen na de afbeelding

De bruyn en Hautekiet zorgden zeventig minuten lang voor een muzikale ervaring waarbij verbazing en bewondering voor zoveel artistieke virtuositeit mekaar crescendo versterkten. Het duo sleepte klanken uit hun instrument waarvan ik nooit had gedacht dat die er ook effectief in zaten. Steven De bruyn accentueerde zijn loops en de solo’s van de contrabas van Jasper op een bizarre manier met digitale fantasietjes. Het repertoire zweefde heen en weer tussen extreem experimentele jazzy nummertjes, intimistische schoonheden maar ook een luchtig maar zeldzaam reggeameezingertje.

Twee nummertjes bleven ons aan de ribben plakken. Maurice The Boss deed ons afdwalen naar een donkere nacht waarin de katten met klagerige geagiteerdheid op zoek gaan naar een one night stand. BXL Midi sleepte het publiek mee op een metroreisje door de hoofdstad.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Roel Celis weet als geen ander om grote namen uit de wereld van de betere blues naar Molenstede te halen. Met dit optreden heeft hij echter een nieuwe norm gezet. Het repertoire van Steven De bruyn en Jasper Hautekiet is allesbehalve evident. Het duo tast af en toe stevig de grenzen van het experimentele op. De stilte in de living bewees dat ook daar een publiek voor is in Molenstede.

Mondharmonicafenomeen Steven De bruyn speelt try-out van soloproject in Living 29

Huiskamerconcerten worden trendy in het Hageland maar de moeder van al die kleinschalige muziektoppertjes is toch Living 29 in Molenstede. Roel Celis haalde de voorbije jaren legendarische namen naar de Dorpsstraat in Molenstede. Dat leverde al even legendarische verhalen op die voor ieder optreden vaak een reden zijn voor wat mijmeringen en rode-oortjes-verhalen.

Mondharmonicavirtuoos

Roland Van Campenhout, Billy & Bloomfish, Anton Walgrave, Spencer the Rover, Brendan Croker en Stef Kamil Carlens en zijn makker Matt Watts zijn maar een paar namen van absolute topmuzikanten die zich in het pluche van de Roel nestelden. Daar komt op vrijdag 3 januari een monument bij. Steven De bruyn, tegenwoordig met kleine b. Niemand zal betwijfelen dat Toots Tielemans de absolute keizer van de mondharmonica is. Maar Steven De bruyn is zeker de koning. Alhoewel de mondharmonica die beide heren bespelen toch wel verschillend is. Steven De bruyn speelt namelijk vooral op het diatonische exemplaar en dat komt toch een stuk ruiger binnen dan het chromatische instrument waar Toots de wereld mee inpakte.

Na het overlijden van Toots maakte STUBRU dit knappe filmpje over hem met Steven De bruyn in een hoofdrol.

El Fish en The Rhythm Junks

Steven De bruyn is vooral bekend van de bluesband El Fish. Die groep was op weg om een absolute kwaliteitsnorm te zetten tot gitaarvirtuoos Filip Casteels er een streep onder trok. Dat leidde in 2002 tot de split van de groep en het veroordeelde hen tot de onvoltooide legende. Steven De bruyn kon daarna zijn passie en zijn creatief talent kwijt bij The Rhythm Junks. In 2010 werden ook de plooien bij El Fish weer netjes glad gestreken en de band begon aan een tweede leven. Ondertussen vult deze rasartiest de weinige gaatjes in zijn agenda als gastmuzikant bij onder meer Raymond van het Groenewoud, Zap Mama, Eugene Chadbourne en het
Brussels Philharmonic.

The Eternal Perhaps

Steven De bruyn komtt het schrikkeljaar 2020 verrassend binnen met zijn eerste soloproject ooit. The Eternal Perhaps werd opgenomen bij Géraldine Capart in Détours Studio in Brussel en Gam Studio in Waimes. .

De officiële release is op 20 januari in de AB in Brussel. Daarna volgen nog onder meer voorstellingen in Handelsbeurs Gent en Rataplan Antwerpen. Maar eerst is er nog een Living 29 concert op vrijdag 3 januari in Molenstede.

In de living van de Roel wordt Steven begeleid door Jasper Hautekiet. Alleen klasbakken mogen naast een monument als Steven De bruyn staan, zeker als het Living 29 gebeurt.

Vast stramien

De optredens in de meest beruchte huiskamer van het Hageland verlopen via een vast stramien. Wie al eerder aanwezig was grabbelt het kaartje met zijn naam mee aan de ingang. Die kaartjes worden namelijk na ieder optreden zorgvuldig uit plantenbakken, van flessenhalzen en uit bierbakken gerecupereerd. Dat kaartje gaat rond je glas en je kiest daarna om dat glas al dan niet af en toe even te spoelen. Je drank tap je zelf en je rekent correct of iets te veel af in een daartoe opgehangen ijsemmer. Te weinig betalen wordt op hardhandige wijze afgestraft.

Tijdens het optreden gaat er een hoed rond. Alle eurobriefjes die nog achteloos in je zakken rondzwerven na de feestperiode kunnen daar in. Je bijdrage mag in verhouding zijn met de kwaliteit van de muziek die je hoort. In dit geval hoeft u zich dus niet in te houden. Realiseer je dat deze mens de volgende dagen moet leven van wat hij vanavond mee graait, zeker nu de subsidies voor cultuur worden afgekalfd.

Politie controleerde ook op nieuwjaarsdag op alcohol

Ook op nieuwjaarsdag voerden de agenten van politiezone Demerdal een reeks alcoholcontroles uit. Met resultaat. De teams controleerden 416 bestuurders met controleposten die regelmatig naar een andere plaats migreerden.

Rijden onder invloed

Tussen 5 uur en 9 uur werden in Diest en Scherpenheuvel-Zichem vier bestuurders betrapt:

 • een 34-jarige man uit Diest, onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen
 • een 23-jarige vrouw uit Diest, onder invloed van alcohol. Haar rijbewijs werd zes uur ingehouden.
 • een 47-jarige man uit Linter, onder invloed van alcohol. Ook zijn rijbewijs werd gedrurende zes uur ingehouden.
 • een 24-jarige vrouw uit Diest, onder invloed van alcohol. Ook zij moets haar rijbewijs zes uur inleveren.

Tussen 09.30 uur en 10.30 uur werden op de Halensebaan in Diest geen bestuurders onder invloed betrapt.

Tussen 10.45 uur en 12.00 uur werden op Schoonaerde in Diest twee bestuurders betrapt:

 • een 62-jarige man uit Scherpenheuvel, onder invloed van alcohol. Hij moest zijn rijbewijs 6 uur inleveren
 • een 38-jarige vrouw uit Laakdal, onder invloed van alcohol. Ook zij moest haar rijbewijs 6 uur inleveren.

Openbare dronkenschap

Op 1 januari 2020 omstreeks 5 uur probeerde een 24-jarige dronken man op de Nijverheidslaan in Diest het verkeer te regelen. Hij mocht ontnuchteren in een politiecel.

Vluchtmisdrijf

Op 1 januari 2020 omstreeks 6 uur kregen de politiemensen een melding van een aanrijding met stoffelijke schade op een parking op de Nijverheidslaan in Diest. De bestuurder die een geparkeerd voertuig aanreed onttrok zich aan de vaststellingen maar kon worden opgespoord. Hij was onder invloed van alcohol. 

Cinema Paradiso in Diest opent met filmmarathon

De meeste legerkazernes in België beschikken over een filmzaal. Recruten en miliciens werden daar onder andere geïnformeerd over de gevaren van de atoombom en hoe ze zich daartegen konden beschermen. Maar zo’n scherm was natuurlijk ook handig om af en toe een ontspannende film mee te pikken.

De citadel van Diest heeft ook zo’n zaal. Tot 2010 werd die regelmatig gebruikt door de militairen. Toen het 1ste para uit Diest weg marcheerde raakte de filmzaal in de vergeethoek.

Tot het team van CC Den Amer de D’Oranje Giraffen besloten om dat unieke stukje citadel een tweede leven te geven. De laatste maanden van 2019 werd stevig getimmerd en geklusd. De houten klapstoelen zijn vervangen door dotjes van vintage fluogroene banken, de zaal en de inkomhal werden op artistieke wijze aangekleed met houten wanden en er komt een nieuw scherm. Jacques en Lize, twee creatievelingen uit Diest wonnen de wedstrijd om een grote mural aan te brengen in de zaal. Die zal echter niet op de muur komen maar op een canvas.

Cinema Paradiso

De nieuwe filmzaal gaat Cinema Paradiso heten. Niet enkel omdat het deelwoord para er in zit maar Paradiso verwijst ook naar een Italiaanse film uit 1998 van Giuseppe Tornatore. Die film is een prachtige ode aan de liefde, de cinema en de liefde voor de cinema.

Vanaf 10 januari kan je wekelijks op vrijdagavond naar Zebracinema en maandelijks is er een documentaire in ‘Dox Office’. In de loop van 2020 zal de zaal ook ter beschikking komen van verenigingen en particulieren die een film willen vertonen.

Openingsweekend

Tijdens het openingsweekend van 10 tot 12 januari 2020 loopt er een soort filmmarathon in Cinema Paradiso.

 • vrijdag 10 januari om 20.00 uur: Cinema Paradiso
 • zaterdag 11 januari om 15.00 uur: Mid90s
 • zaterdag 11 januari om 16.30 uur: Elastieken Levens
 • zaterdag 11 januari om 16.45 uur: Biotoop
 • zaterdag 11 januari om 19.30 uur: Tigermilch
 • zondag 12 januari om 10.30 uur: Dikke vrienden
 • zondag 12 januari om 14.00 uur: Kapsalon Romy

Aansluitend openen D’Oranje Giraffen Bar ZON in het Hoofdkwartier.

De eerste Dox Office in de nieuwe filmzaal vindt op woensdag 15 januari plaats. Sheep Hero is het verhaal van de idealistische Nederlander Stijn, een rasechte schaapherder. Op 10 februari staat de aangrijpende film ‘Human Flow’ van Ai WeiWei, de Chinese conceptueel topkunstenaar, op het programma.

Op de foto: schepen van Cultuur Geert Cluckers (DDS)

Jasper Erkens brengt perfecte cluboptreden in geboortestad Diest

Nicky’s Acoustic Club Sessions pakte vorige zondag uit met een grote naam. Jasper Erkens was zestien toen hij op het podium van Werchter stond. Hij won de publieksprijs van Humo’s Rock Rally en hij speelde onder meer ook het voorprogramma van Adele. Met Waiting Like A Dog en Crazy haalde hij de top van de hitlijsten. De singersongwriter wilde echter vooral zijn talent ontplooien en zijn muzikale skills verbeteren. De laatste jaren was hij aan de slag als producer van een reeks bekende artiesten. In dat vak beheerst hij de finesse.

Maar de creativiteit en de goesting om nieuw werk te maken kriebelt al een tijdje. Jasper werkt in eigen beheer aan een nieuw album. Dat moet in het voorjaar van 2020 klaar zijn. Vorige zondag bracht hij in Nicky’s Catwalk een paar tracks uit dat nieuwe materiaal. Hij combineerde die met een reeks intimistische nummers uit zijn twee eerste albums en een uitzonderlijk mooie cover van Damien Rice.

Het optreden dat Jasper Erkens in zijn geboortestad neerzette was zowat de ideale cluboptreden. Hoofdzakelijk stillere nummers waarin het ruige stemgeluid van de artiest perfect combineert met de meesterlijke beheersing van zijn gitaar. De investering in knowhow en zang- en gitaartechniek heeft duidelijk geloond. De internationale doorbraak lijkt een kwestie van tijd.

Jasper Erkens Acoustic Sessions in Rillaar en Diest

De zomer van 2008, ergens op een zonnig terras in Diest. Ik zit tegenover een zestienjarige gast met een uiterlijk waar alle pubermeisjes voor in kattenzwijm gaan. “Herman Schuermans heeft me gebeld”, zegt de jongeman. “Of ik op Werchter kan spelen”. Ik verslikte me enigszins in mijn frisse cocktail.

Jasper Erkens had nog maar net de publieksprijs van Humo’s Rock Rally gewonnen en hij scoorde tussendoor ook twee lekker schuivende hits met Crazy, een cover van Gnarls Barkley, en Waiting like a dog. Zijn debuutalbum The Brighter Story wordt het meest gedownloade album op iTunes. In 2009 krijgt hij de TMF-awards voor Best male artist nationaal, Best new artist nationaal en Best video. In 2010 krijgt hij de MIA voor Beste doorbraak.  

Voetjes op de grond

Het telefoontje van Schuermans blijkt de jongeman tegenover mij niet echt te doen zweven. Hij neemt ruim de tijd om alle vragen te beantwoorden en vraagt beleefd of hij ook eens wat foto’s mag maken met mijn fototoestel. Dat mag. We blijven een uurje of twee filosoferen over muziek en technologie. “Bel gerust als je me nodig hebt”, zegt hij bij het buitengaan.

Jasper blijft verrassend verstandige dingen doen. Hij pakt met brio de wei van Werchter in. Voor veel andere artiesten zou dat een invitatie zijn om snel poen te pakken met nieuwe producties. Hij kiest er echter voor om ervaring en knowhow te tanken. Jasper speelt het voorprogramma van Adele en die apprecieert zijn talent maar ook zijn volwassen visie. Zij zorgt ervoor dat hij als eerste niet-Engelsman naar de zwaar gereputeerde BRIT school kan, zeg maar de universiteit voor topmuzikanten. Twee jaar later zal hij met onderscheiding afstuderen. Zijn naam staat er naast die van Katie Melua en Amy Winehouse.

Vier jaar Londen

Londen is een stad waar het niet makkelijk is om overeind te blijven. Al zeker niet in het popcircuit. Zijne nuchterheid Jasper Erkens lijkt het allemaal niet te deren. Hij speelt ’s avonds in muziekkroegen en bars en probeert de dingetjes uit die hij meekreeg op school. “Soms kwam de laatste klant zich verontschuldigen dat hij opstapte”, zegt hij daarover. “Dat was niet erg. Als ik maar kon spelen en inspiratie op doen.” De jonge artiest zal uiteindelijk vier jaar in Londen blijven. Hij ontwikkelt zich in die periode tot een van de beste singersongwriters van de Benelux en omstreken. Maar nog belangrijker is het netwerk dat hij opbouwt.

Samenwerking met topproducers

In Londen gaat Jasper zich meer toeleggen op een rol als producer. Hij werkt onder meer samen met Justin Parker, de man achte Video Games van Lana Del Rey. Jasper Erkens verhuist naar Amsterdam en hij tekent een contract bij Universal Music. Dat productiehuis is een autosnelweg naar de sterren voor artiesten die plooien voor de eisen van de commerciële industrie. Dat past niet helemaal bij het profiel van Jasper. Hij wil geen toegevingen doen op de creativiteit en de kwaliteit van zijn werk.

Zijn tweede album Drawing a line wordt geproduceerd door Jim Eliot. Die werkt ook samen met Kylie Minogue en Ellie Goulding.

In 2014 staat Jasper Erkens als Altrego opnieuw op de podia van Werchter en Pukkelpop. De EP Altrego wordt gemixt en geproduceeerd door Valgeir Sigurdsson, de man achter Björk en Sigur Ros.

Jasper Erkens pakt Aarschot in

Gisteren speelde de singersongwriter in de tent van het Winterfeest in Aarschot. We praten wat warm in jeugdcentrum De Klinker. Hij wisselt ideetjes uit met de jongens van Mooneye. De professional in Jasper Erkens heeft op voorhand naar hun muziek geluisterd. Hij herkende wat innoverende stijlfiguren in hun songs en legt dat met dirigerende gebaren uit. De youngsters kleven aan zijn lippen. We gaan te voet naar de tent via een stevig klimmende trap. Goed voor je longen, zeg ik. De lucht is te koud, zegt hij. De no-nonsens-rasartiest heeft maar een paar minuten nodig om alles gestemd te krijgen. Geen aankondiging nodig, hij pakt vanaf de eerste noot zijn publiek in. De oude hits kleeft hij in een mix aan mekaar. Aarschot staat open voor deze klasbak, ze zingen zelfs mee met een van de nagelnieuwe nummers.

Zaterdag in Rillaar, zondag in Diest

Jasper Erkens blijft nog even rondhangen in de regio. Op zaterdag 28 december speelt hij om 20.00 uur in Het Gemeentehuis in Rillaar. Jasper kiest voor een volledig akoestische set maar het is niet ondenkbaar dat er toch wat meer technologie op de planken opduikt. Dat beoordeelt hij ter plaatse. “Ik wil dat de mensen optimaal kunnen genieten van het optreden”, zegt hij daarover.

Op zondag 29 december speelt Jasper in zijn geboortestad Diest! Dat is een zeldzame kans. Een paar maanden geleden passeerde hij al eens voor een korte gig bij de herdenking van Annick Van Uytsel maar verder speelde de artiest nauwelijks in de eigen regio. Marc Smets van Nicky’s Catwalk biedt nu echter het volledige akoestische solo optreden van Jasper Erkens aan. Hij bouwt speciaal voor de gelegenheid de zaak om. In de veranda van Nicky’s komt een golden circle waar je best voor reserveert. De belangstelling is echter groot. Zaakvoerder Marc Smets schuift daarom de grote vensters van zijn bistro open zodat je overal in de zaak kan meegenieten van dit unieke optreden. Jasper Erkens start om 17.30 uur. De inkom is gratis.

Trainingscentrum para in Schaffen staat voor scharnierjaar

Het wordt een boeiend jaar voor het trainingscentrum voor para’s in Schaffen. De start van de vervanging van de bekende Lockheed Hercules C130 door de nieuwe Airbus A400-M staat gepland vanaf 2020. De volgende paar jaren krijgt het Hageland dus twee types vliegtuigen te zien die para’s of materiaal komen droppen.

Voor het personeel wordt dat een stevige aanpassing. De A400-M heeft een veel hogere capaciteit. De drops van manschappen kunnen tegelijkertijd langs de twee zijdeuren gebeuren. Per zijde is er een maximumcapaciteit van 56 para’s per drop voorzien maar dat maximum moet nog getest worden. Airbus voerde wel al een spectaculaire test uit boven de Ger Azet drop zone  in de Landes in Frankrijk. Daar werden 80 para’s gedropt, langs beide zijden 40 voor alle duidelijkheid.

Michele Silvi klaar voor Hayabusa

Ook bij de veelvoudige wereldkampioenen skydiven Hayabusa wordt een grote verandering voorbereid. De Italiaan Michele Silvi postte deze vrolijke woorden op zijn Facebookprofiel.

It’s done! Military formation finished.

It’s time to start the hard work now.
#HayaBusa #belgiandefence #topsport

Videoman Luc Van Britsom gaat volgend jaar met pensioen en moet vervangen worden. David Grauwels die samen met broer Andy de langste staat van dienst heeft bij het topsportteam, schakelt na de wereldkampioenschappen in het Russische Tanay een trapje terug en zal het camerawerk overnemen. David wordt op zijn beurt vervangen door het Italiaanse toptalent Michele Silvi.

Het was David Grauwels zelf die het potentieel van Michele ontdekte toen hij een clinic gaf voor de Italiaanse nationale ploeg. Michele Silvi was echter geen militair en dat is een voorwaarde om lid te worden van Hayabusa. De jongeman had er echter veel voor over om ooit wereldkampioen te worden. Hij tekende als Italiaan een contract bij de Belgische defensie en heeft ondertussen zijn opleiding als soldaat in Arlon afgerond. Voorlopig blijft hij reservespringer tot David Grauwels volgend jaar een stap opzij zet voor zijn pupil. 

Pathfinders oefenen in Schulensmeer

Over het peloton pathfinders dat in Schaffen gelegerd is, wordt maar weinig nieuws bekend gemaakt. Dat is een bewuste keuze. Deze gespecialiseerde elite-eenheid opereert grotendeels in de schaduw. Hun opdracht is hoofdzakelijk om dropzones in vijandig gebied te verkennen voor drops van de special forces of voor materiaal. De pathfinders zijn ook gespecialiseerd in de zogenaamde Very High Altitude-sprongen. Ze komen daarbij van een hoogte van 8000 meter. Dat gebeurt met zuurstofmaskers.

Uiteraard worden ze ook geconfronteerd met opdrachten in het water. Dat kunnen ze oefenen in het Schulensmeer.


Demofilmpje van Airbus over de testvluchten met de A400-M

AZ Diest nu ook officieel lid van ziekenhuisnetwerk Plexus

Uiterlijk op 1 januari 2020 moet alle ziekenhuizen in Vlaanderen lid zijn van een ziekenhuisnetwerk. De overheid wil zo de samenwerking tussen de ziekenhuizen stimuleren.  

Het was al eerder bekend dat het RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, AZ Diest en UZ Leuven zich in zo’n netwerk zouden verankeren. De statuten van dat nieuwe ziekenhuisnetwerk werden op vrijdag 20 december effectief ondertekend. Tegelijkertijd werd ook de naam ervan bekend gemaakt. Dat wordt Plexus, een medische term voor een netwerk van zenuwen of bloedvaten. De naam staat symbool voor het knooppunt van kwalitatieve zorg dat de vier ziekenhuizen willen garanderen.

De langetermijnvisie van het netwerk en de gemeenschappelijke identiteit krijgen verder vorm, met behoud van de eigenheid van elk van de vier deelnemende ziekenhuizen. “Samenwerking, maar met behoud van de eigen autonomie”, zo verzekert de voorzitter van het netwerk, Jo Vandeurzen.  Hij waakt er overigens nauwgezet over dat Plexus bij de tijd blijft. Zelfs tijdens de ondertekening van de statuten checkte de gewezen minister van Welzijn zijn smartphone.

Rode Kruis Diest bedankt bloedgevers en benoemt Louis Vleugels tot ere-voorzitter

Bloedinzamelingen blijven cruciaal voor het Rode Kruis. Zeker in vakantieperiodes zijn de voorraden voor sommige bloedgroepen kritiek omdat een aantal donoren niet beschikbaar zijn.

De afdeling Diest deelde vorige week brevetten uit aan alle bloedgevers die regelmatig opdagen. Het stadsbestuur van Diest ondersteunde het initiatief en bood de aanwezigen een drankje en een hapje aan. Schepen van Welzijn Monique De Dobbeleer bedankte en feliciteerde de aanwezigen.

Voorzitter Carl Steylaerts zette zijn voorganger Louis Vleugels even in de spots. Louis werd dit jaar zeventig jaar en dat is de leeftijdsgrens voor dat mandaat. Hij draagt voortaan de titel van ere-voorzitter maarLouis blijft uiteraard actief in de afdeling.

Ook volgend jaar staan een aantal bloedinzamelingen in de streek op de agenda. We zetten ze even voor u op een rijtje:

 • Op 6 januari 2020 van 18.00 tot 20.30 uur in de abdij van Averbode
 • Op 9 januari 2020 van 17.30 tot 20.30 uur inhet zaaltje van de brandweer in Scherpenheuvel
 • Op 29 januari 2020 van 17.30 tot 20.00 uur in zaal De Kring in Bekkevoort
 • Op 5 maart 2020 van 18.00 tot 21.00 uur in Middenschool De Prins – Ferdinand Allenstraat 3 in Diest

Straf muziekweekend in het Hageland

Het was me nogal wat met muzikale hoogstandjes uit het Hageland dit weekend. Zondagmiddag speelde The Yellow Brothers Nicky’s Catwalk plat. Daisy & The Diamonds met frontzangeres Lara Hoeyberghs zetten Het Gemeentehuis in Rillaar overhoop en ondertussen verbaasde Portland op het podium van De Warmste Week met een imponerende versie van Hallelujah.

Lekkere mix van pop, jazz en blues in Nicky’s Catwalk

Concerten in Nicky’s Catwalk zijn akoestisch en intiem en ze drijven vaak op covers van klassieke popsongs. Sam Vandeweyer, Jochim Noels en Christophe Theysmans pakten enkel hun monitoren uit en beperkten zich tot de essentiele instrumenten. Jochim op de bas, Christophe op de cajon en het wasbord en Sam op gitaar. Die eenvoud maakte het optreden tot een van de beste die we van The Yellow Brothers al gehoord hebben. De band speelde een lekkere mix van jazzy-, blues- en popdeuntjes met een uiterst gesmaakte versie van Tennessee Whiskey van Chris Stapleton als onverwacht extraatje. The Yellow Brothers vonden perfect het evenwicht tussen herkenbare klassiekers, minder evidente pareltjes en een paar eigen nummers.

Je kan verder lezen na het filmpje. Onderaan zie je een reeks foto’s van het optreden.

Portland en The Yellow Brothers coveren Portland bijna tegelijkertijd

Het bisnummer van The Yellow Brothers werd Hallelujah van Leonard Cohen, ooit op een unieke manier gecovered door Jeff Buckley. Vreemd toeval dat ongeveer op datzelfde moment datzelfde nummer op een briljante wijze gebracht werd door Portland tijdens de live-uitzending van De Warmste Week in Kortrijk. Portland plooit het nummer op een merkwaardige manier om naar hun eigen zweverige stijl. Cohen-Buckley-Portland, een mooi rijtje om in te staan.

Lara Hoeyberghs van Daisy&The Diamonds blaast Rillaar om

In Rillaar sloot Ronny De Rijck van Het Gemeentehuis ondertussen Heiken kermis af met een optreden van Daisy&The Diamonds. De frontvrouw van die groep is Lara Hoeyberghs, een dame met een gigantisch stempotentieel en een presence waarmee ze Aimy Winehouse zaliger rustig uit de stiletto’s zou blazen. “Hier staat ook een Daisy te blozen voor de mooie aankondiging. Haar diamantjes staan te popelen om er een knalfeestje van te maken!! Wees welkom!”, postte gitarist en echtgenoot Sander Volders tijdens de namiddag op onze Facebookpagina. Dat popelen hebben we gevoeld. Lara pakte verwoestend uit in Rillaar. De brave goegemeente aan de toog verslikte zich in hun pint toen ze de gig opende met She’s not here van The Zombies. Dat zou het eerstvolgende uur niet anders worden. She’s not there, bleek een loze bewering. Ze stond er wel degelijk en hoe! Amy Winehouse kwam overigens ook aan bod in de set die als een daverende hitcovermachine voorbijraasde. Valery is een nummer dat uitnodigt om wat hakkelend door de microfoon te breken. Maar niet als Lara uit Schaffen het zingt. Dan knalt het door de boxen als een pas gereviseerde F16.

Man and a Lady

Ondertussen blijft het positieve muzieknieuws aanhouden. Vanmorgen spraken we met Melissa Grouwels van Men And A Lady. Zij worden beschouwd als een van de topcoverbands in de Benelux. Momenteel doen ze het wat kalmer aan met optredens omdat de band werkt aan de voorbereiding van een nieuwe tournee “Shout”. De reputatie van Men And A Lady is echter zo stevig ingebed dat ze knappe aanbiedingen blijven krijgen. Op 12 januari speelt de coverband de nieuwjaarsreceptie van de stad Gent. Een bangelijk feestje, wordt ons in het oor gefluisterd.

Fotoreeks van The Yellow Brothers in Nicky’s Catwalk
Fotoreeks van Daisy & The Diamonds in Het Gemeentehuis

The Yellow Brothers sluiten kerstmarkt af in Nicky's Catwalk

Wie nog een origineel kerstcadeautje wil scoren kan vandaag nog naar de laatste dag van de kerstmarkt in Diest. Dat kan je dan meteen ook combineren met een optreden van een van de beste gitaristen van de regio. Sam Vandeweyer heeft een eigen gitaarschool en hij kiest er resoluut voor om daar professioneel van te leven. Een risico is het niet echt. Hij beheerst zijn instrument met een indrukwekkende virtuositeit. Om 17 uur staat hij met zijn band The Yellow Brothers in Nicky’s Catwalk. Laten we duidelijk zijn. Jochim Noels en Christophe Theysmans, de twee kompanen van Sam, doen technisch niet voor hem onder. Het trio speelt een tussen blues en jazz zwevend repertoire maar verwacht je niet aan strak uitgelijnde door partituren gedicteerde rifjes. Deze jongens hebben hun muziek in de ziel en ze spelen het vanuit de losse pols.

Nicky’s Catwalk is overigens helemaal gepimpt in kerstsfeer. Buiten kan je een glaasje champagne met warme oesters van chef Mike Melis bestellen. Wie liever voor iets exotischer opteert, zit goed bij een hot-mojito. De champagnebar verdwijnt morgen, samen met de kerstmarkt.

Zaakvoerder Marc Smets kan dan aan de voorbereidingen beginnen van een grote remake. In de lente van 2020 wordt het interieur van Nicky’s Catwalk volledig verbouwd. Wat het gaat worden is nog niet publiek bekend maar wij durvens terk vermoeden dat kunst een belangrijk element zal worden in de vernieuwde zaak.

Win je gratis ticket voor CERA Christmas Tour Lekker Genieten

De teller tikte deze week vlotjes boven 3000 deelnemers voor de CERA Christmas Tour Lekker Genieten. Diest mag zich dus op zaterdag 21 en zondag 22 december verwachten aan een golf culinaire bezoekers.

Het programmaziet er dan ook bijzonder lekker uit.

 • Wie met de wagen komt kan zijn vehikel stallen op een voor het event gereserveerde parking op de citadel. Daar kan je meteen ook je bonnenboekje en een plan van de wandeling ophalen.
 • De deelnemers kunnen daarna passeren bij de kerststallententoonstelling in de Allerheiligenkapel. Een cultureel-religieus aperitiefje voordat je aan de hoofdschotel begint.
 • Op de kerstmarkt kan je een bonnetje inwisselen voor een jenevertje bij Felix Alen.
 • In het stadsmuseum De Hofstadt is een fototentoonstelling van topfotograaf Tony Leduc opgebouwd. Dat is een van de beste voedselfotografen van West-Europa.
 • In de Beer Chapel staat een lekkere tripel Blondin of Rost van Brouwerij Buvens klaar. En daarna is het verzamelen in het Begijnhof. Daar staat een stevige bordje activiteiten klaar: in Xaverius maakt Felix Alen een typisch Hagelands gerecht, er zijn kookdemo’s van stoempkoning Albert Verdeyen en Felix Alen, Pol Ricour (TV-serie Merlina) interviewt voetbalicoon Paul Van Himst en kaasmeester Michel Van Tricht en er is muziek van Freddy Bierset en Alain en de Macho’s. Dorst hoef je niet te lijden want er is een degustatie van La Chouffe bieren met een gratis frietje.

Deelnemen kost 30 euro tenzij je eerst bij Toerisme Diest passeert. Daar kan je een kortingbon van 10 euro valideren. Of je kan ook gewoon een van onze 10 gratis tickets scoren.

Stuur snel een email naar imagazine@telenet.be met het juiste antwoord op deze drie vragen:
1. Hoeveel gouden schoenen heeft Paul Van Himst gewonnen?
2. Hoe heet het koffiemerk van Paul Van Himst?
3. Hoe heet de feestzaal van Felix Alen?

We sluiten de wedstrijd vandaag om 21 uur af. Winnaars krijgen morgenvroeg voor 9 uur een email met instructies. Succes.

Feestbus rijdt op oudejaarsavond ook naar Diest

De Lijn organiseert ook dit jaar in Vlaams-Brabant een aantal feestbussen op oudejaarsavond. Dat nachtnetwerk moet de feestvierders op oudejaarsavond veilig naar het nieuwe jaar te brengen. Feestbus 370 reed vroeger tussen Leuven, Lubbeek en Tielt-Winge. Twee jaar geleden werd dat traject verlengd tot Diest en dat zal ook dit jaar gebeueren.

De feestbussen rijden op 31 december 2019 van 22 uur tot en met 1 januari 2020 tot ongeveer 6 uur. Oudejaarsnachtbiljet of sms-oudejaarsticket kosten slechts 4 euro en je kan zoveel verplaatsingen maken als je wilt. Reizigers die een abonnement hebben kunnen uiteraard de feestbus ook gebruiken.

De tickets voor de feestbus zijn al te koop in de Lijnwinkels en de grote verkoopautomaten. Op 31 december vanaf 18.00 uur en tot 1 januari 2020 om 23.59 uur kan je ze ook bij de bestuurder van de bus kopen.

Je kan ook een ticket kopen door ‘Event’ te sms-en naar 4884. Dan betaal je 4 euro + 0,15 euro mobiele operatorkost.

Aanleg verhoogde dijk Leugebeek nog deze week afgerond

De Vlaamse Milieumaatschappij kondigde twee weken geleden aan dat de aanleg van een verhoogde dijk aan de Leugebeek nog dit jaar zouden starten. De dijk wordt stroomafwaarts op de linkeroever opgetrokken vanaf de K7, dat is een installatie die het water optimaal verdeelt tussen de Begijnenbeek en de Leugebeek.

Bij hoge waterstanden stuurt de K7 zoveel mogelijk water naar de Leugebeek. Die mondt uit in het Webbekoms Broek waar voldoende buffercapaciteit is. De Begijnenbeek loopt vanaf de K7 recht het centrum van de stad binnen.

Vorig jaar kreeg de Speelhofwijk onverwacht te maken met zware wateroverlast. De Begijnenbeek bereikte haar maximumcapaciteit en kreeg ook nog een pak extra water van de overstromende Leugebeek.

Lees hier een uitgebreid artikel met een duidelijk plannetje en foto’s.

De werken zouden in principe starten op maandag 16 december maar VMM zette er duidelijk de sporen in. De aannemer reed vorige week al een grote kraan op het terrein en ondertussen is de Leugebeek grotendeels uitgebaggerd. De verhoogde dijk zelf wordt nog deze week gebouwd.

In een tweede fase wordt de oude bedding van de Begijnenbeek stroomopwaarts vanaf de K7 terug aangelegd. Die bedding van de beek werd jaren geleden recht getrokken waardoor er minder buffercapaciteit en meer stroming is. Door de meanders weer open te maken vermindert de kans op wateroverlast in de Speelhofwijk.

The Fatbirds geselecteerd voor preselectie Humo's Rock Rally

We zijn erbij. Humo’s Rock Rally here we come.

Het waren de triomfantelijke woorden die Stef Vandevelde van The Fatbirds gisteren postte. The Fatbirds zijn namelijk geselecteerd voor een van de preselecties van Humo’s Rock Rally. Die vindt plaats op zaterdag 18 januari in Het Depot in Leuven.

The Fatbirds bestaan uit Sarah Michiels uit Zichem, Stef Vandevelde uit Diest en drummer Bob Moons. Ze spelen zweverig melodieuze Indiepop die geaccentueerd wordt door de erg typische stem van zangeres Sarah Michiels. Je kan de groep op zaterdag 21 december live meemaken op de Kerstmarkt in Averbode.

Foto van Stef Vandevelde door Luc Swinnen. Je kan verder lezen na de foto

De volledige preselectie in Leuven bestaat uit Hugs of the Sky, Sell Me Your Coat, R-Mind, Roselien, arrandt, Milpool, New Trash, DYCE, The Fatbirds en she bad. Er zijn tien preselectierondes met telkens tien bands. Daarna volgen twee halve finales, respectievelijk in Trix in Antwerpen en De Vooruit in Gent. De finale is op zondag 26 april in de AB in Brussel.

Humo’s Rock Rally was in het verleden al de springplank naar succes voor namen als dEUS, Black Box Revelation, Novastar met Joost Zweegers, Milow en Arid.

Vorig jaar wonnen The Calicos de finale. Zij hebben ondertussen met Driftwood een tweede single uit waar erg veel van verwacht wordt

Ook in Scherpenheuvel-Zichem komt er een nieuwjaarreceptie voor de inwoners

Een nieuwjaarsreceptie voor de inwoners, in Diest is het al jaren een plezante gewoonte maar ook de andere gemeenten wordt het populair. In Aarschot startten ze er enkele jaren geleden mee en nu volgt ook Scherpenheuvel-Zichem.

In Diest scoren ze al jaren hoge ogen met hetzelfde concept. De inwoners druppelen samen op de markt, er is een toespraak van de burgemeester, geflankeerd door het bestuur, en de stadsdichter produceert een vers. Daarna dwarrelen de schepenen rond met schalen al dan niet geestrijke drank. Uiteraard is er Gilden en nu ook Oranjebier, al zal dat naarmate de kelder leeg geraakt, uit het aanbod verdwijnen. En er wordt gepraat met mekaar. Want dat is uiteindelijk de bedoeling. Sociaal contact en sociale warmte.

Het concept in Aarschot is vergelijkbaar. Toespraak, drankjes, een hapje. Vorig jaar speelde er een band op de Markt. Dat zorgt voor extra sfeer. Meer moet dat ook niet zijn. Het jaar moet nog goed op gang komen.

Ook in Scherpenheuvel-Zichem lijkt het een kopie te worden van dat gezellige samenhokken. Snoodaards die tweemaal willen aanschuiven aan de goedgevulde togen zijn er echter aan voor de moeite. Zowel in Diest als in Scherpenheuvel-Zichem is de nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari om 11 uur. In Diest gebeurt het op het paradeplein voor het stadhuis, in Scherpenheuvel-Zichem wordt dat de Zuidervest, allicht ook voor het stadhuis dus. De datum van de receptie in Aarschot werd nog niet bekend gemaakt maar die was vorig jaar later in de maand januari.

Je kan hier de foto’s van de nieuwjaarsreceptie van januari 2019 in Diest nog even bekijken. Onderaan kan je ook de foto’s van de nieuwjaarsreceptie in Aarschot 2019 bekijken.