Tag Archives: Christophe De Graef

Informatiecampagne moet correct gebruik parkeerautomaten in Diest bevorderen

Parkeren blijft voor discussie zorgen in de Diestse politiek. Tijdens de vorige legislatuur was het huidig burgemeester Christophe De Graef die, vanuit de oppositie, een kruistocht voerde tegen parkinguitbater Streeteo. De vorige coalitie besliste daarenboven om alle parkeerautomaten te vervangen nog voor ze financieel volledig waren afgeschreven. Het huidig bestuur sleept daardoor een openstaande rekening mee van 92.000 euro. Streeteo wil die ten laste nemen op voorwaarde dat de concessie met vijf jaar wordt verlengd, iets wat het stadsbestuur blijkbaar niet van plan is. Volgend jaar wordt die concessie opnieuw uitgeschreven. Streeteo kan uiteraard mee bieden en allicht komt de openstaande rekening dan opnieuw op tafel.

Vervelende pijnpunten

Diest beschikt ondertussen wel over slimme parkeerautomaten van de nieuwste generatie. Die hebben veel meer mogelijkheden dan wat momenteel wordt gebruikt. Maar ze hebben ook een paar vervelende pijnpunten. Gebruikers moeten bijvoorbeeld hun nummerplaat ingeven. Mensen die via SMS of een app afrekenen, kennen dat principe al langer. Maar de aanraakschermen van de parkeerautomaten zijn duidelijk minder gevoelig. Vooral bij regen- of koud weer willen sommige toetsen al wel eens weigeren. Dat blijkt vaker voor te komen bij het cijfer 1, zeker als dat het eerste cijfer van de nummerplaat is. Verder wisselt men de nul om met de letter O.

Raadslid voor SP.a Carina Jankowski wilde van burgemeester De Graef weten of hij zich bewust is van het probleem en of er ook iets aan zal gebeuren. Jankowski vond het verder niet kunnen dat de boete voor dergelijke euvels slechts éénmaal wordt teniet gedaan. Ze klaagt ook aan dat sommige parkeerapps niet compatibel zijn met de slimme meters.

Informatiecampagne over correct gebruik parkeerautomaten

Burgemeester De Graef antwoordde enigszins cynisch dat hij blij was dat het raadslid zich zorgen maakt over het parkeerbeleid. Het bestuur is wel degelijk in gesprek met Streeteo over de geciteerde problemen. Die zouden zich vooral voordoen bij ouderen en personen die wat kleiner zijn.

De burgemeester zegt te beseffen dat bepaalde mensen dergelijke fouten bewust maken om meermaals per dag de gratis minuten te kunnen gebruiken. Toch wil hij met Streeteo overleggen om een informatiecampage te starten. Parkeerwachters die fout ingegeven nummerplaten constateren zouden eerst een briefje achter de ruitenwisser stoppen met informatie over hoe dat correct moet gebeuren. Verder moet het mogelijk worden om retributies als gevolg van een technisch mankement meerdere keren te schrappen.

Volgens burgemeester De Graef is enkel de app “opngo” momenteel niet compatibel. Het bestuur heeft Streeteo daarvoor in gebreke gesteld.

Momenteel is het bestuur in Diest nog gebonden aan de afspraken die eerder gemaakt zijn met Streeteo. Men laat echter nu al uitschijnen dat parkeren in Diest drastisch anders kan georganiseerd worden. De huidige technologie laat toe om parkeergeleiding en -betaling volledig te digitaliseren. Hoe ver men daar wil in gaan wordt misschien volgende maand al duidelijk. dan ligt de bespreking van de meerjarenbegroting op tafel.

Asbestzaak in GBS Molenstede is gevolg van actie van bezorgde ouder

Uit een verklaring van burgemeester Christophe De Graef tijdens de gemeenteraad van vorige maandag blijkt dat de zaak waarbij asbest werd gevonden in GBS Molenstede, het gevolg is van een actie van een ouder van een van de leerlingen. Het duurde overigens een volle week alvorens die bezorgdheid ook effectief tot actie leidde. De ouder in kwestie moest uiteindelijk een staal van het materiaal uit een container nemen en liet dat op eigen initiatief analyseren. Uit een interpellatie van raadslid Jankowski blijkt nochtans dat het asbestdossier van de school vermeldt dat er asbest aanwezig was.

Staal meegenomen

De betrokken vader stelde op dinsdag 10 september de vraag aan de schooldirecteur of er asbest in het dak zat dat men aan het afbreken was. De directeur heeft de werfleider en de  aannemer tijdens een werfvergadering met die vraag geconfronteerd maar die ontkenden die aanwezigheid.

De ouder heeft uiteindelijk een staal van het afbraakmateriaal uit een container genomen. Dat staal is door een gespecialiseerd bedrijf geanalyseerd en uit die analyse bleek dat er wel degelijk asbest aanwezig was. Het gaat over chrysotyl of wit asbest.

De ouder heeft het rapport op maandag 16 september overgemaakt aan de schooldirecteur die de schepen van Gemeentelijk Onderwijs over het dossier heeft geïnformeerd. Op dat moment zijn alle alarmbellen afgegaan. Diezelfde maandag is er een asbestexpert aangesteld. Op basis van zijn bevindingen werd de school gesloten van dinsdag 17 september tot en met donderdag 19 september om de sporen van asbest te kunnen verwijderen. De afbraakwerken waren toen echter al een paar weken aan de gang.

Asbestdossier vermeldt aanwezigheid van asbest in de daken

Op basis van het antwoord op een interpellatie van raadslid Carina Jankowski blijkt verder dat het asbestdossier over de betrokken daken wel degelijk melding maakt van asbest. Het was de bedoeling om die daken tijdens de vakantieperiode en met beschermende kledij af te breken. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. De afbraak vond deels plaats nadat het schooljaar weer was gestart en zonder de bekende beschermende witte pakken. Het stadsbestuur heeft daarom zowel de aannemer als de architect in gebreke gesteld.

Burgemeester en schepenen van Diest bezoeken mijnenjager Lobelia

Het klinkt een beetje vreemd maar Diest is de peterstad van de BNS Lobelia, een van de vijf mijnenjagers van de Belgische marine. Het schip werd op 25 februari 1989 gedoopt door Anne Van De Kerckhof, de echtgenote van de toenmalige burgemeester Van De Kerckhof.

De Lobelia heeft als hoofdopdracht om alle soorten zeemijnen op te sporen en te neutraliseren: op en in de zeebodem of zwevend in het water. De bemanning van de Lobelia bestaat uit 36 militairen: vier officieren, vijftien onderofficieren en zeventien matrozen.

Burgemeester en schepenen op bezoek

Dit weekend vinden in Antwerpen de Bevrijdingsfeesten plaats. In september is het 75 jaar geleden dat de stad werd bevrijd na de Tweede Wereldoorlog. Er is onder meer een grote parade en ook de M921 Lobelia is er aangemeerd. Het publiek heeft de kans om een bezoek te brengen aan het schip. Dat gebeurde overigens vandaag ook al door burgemeester Christophe De Graef, schepen Bart Stals en schepen Maurits Vande Reyde. Ook oud-burgemeester Jan Laurys was van de partij. Marieke Vervoort was eveneens uitgenodigd maar zij kan momenteel de verplaatsing naar Antwerpen fysiek niet aan. De bemanning van de Lobelia doet er alles aan om dat op een later tijdstip alsnog te verwezenlijken!

Diestenaren kwaad over afbraak poortgebouw Warandestadion

Duizenden supporters hebben er, in de glorieperiode van KFC Diest, aangeschoven om een toegangsticketje te kopen. Maar ook na de hoogconjunctuur bleef de poort en het ticketlokaatje gedurende tientallen jaren het gezicht van het stadion bepalen. Het poortgebouw van het Warandestadion leek wat op een Chinese pagode. Dat is echter verleden tijd.

Vandaag verschenen op Facebook plots foto’s waarop dat typerende gebouw verdwenen is. Het charmante poortgebouw werd deze week zonder veel tamtam afgebroken.

Veel Diestenaren blijven verbijsterd achter. “Is dit geen historische schennis of een monument (ale) fout”, vraagt de auteur van de foto’s, Yves Wittemans zich af.

Oersupporter van KFC Diest Guillaume Tasquin zegt dat hij er kapot van is. De afbraak snijdt volgens hem door vele Diesterse harten.

An Legiers betrekt burgemeester Christophe De Graef in het debat. Volgens hem was de stabiliteit van het gebouw ontwricht en moest de keuze voor afbraak snel gemaakt worden omdat de veiligheid in het gedrang kwam. De burgemeester verwijst nochtans in diezelfde post ook naar een discussie over de afbraak die volgens hem een paar maanden geleden al op Facebook werd gevoerd. Dat maakt het argument van hoogdringendheid alleszins minder relevant.

De meeste mensen die zich in de discussie mengen vinden dat het gebouwtje had moeten gerestaureerd of heropgebouwd worden. De emoticons onder de foto’s maken duidelijk dat veel Diestenaren de afbraak niet meteen appreciëren.

Fotocredits Yves Wittemans

Nieuwe speelzone Kazemat geopend in provinciedomein Halve Maan

Ze hadden bij de provincie Vlaams-Brabant geen betere dag kunnen kiezen voor de opening van de Kazemat in provinciedomein Halve Maan. De Kazemat is een nieuwingerichte speelzone die werd ingepland in een bomen- en dus schaduwrijke zone van het domein. Geen overbodigheid bij temperaturen die swingend veertig graden celcius passeerden.

De speelzone is een aaneenschakeling van platformen, torentjes, touwentunnels, touwennetten en sportenladders. Rond een van de eikenbomen werd een boomplatform gebouwd waar je met een glijbaan naar beneden kan. En er is opnieuw een kabelbaan. De toestellen zijn in ruwaandoend, natuurlijk maar robuust materiaal gebouwd waardoor ze perfect aansluiten met de omgeving. Al dat fraais heeft uiteraard ook een stevig prijzenkaartje van meer dan 90.000 euro. “We hebben voor duurzaam en erg stevig materiaal gekozen”, verklaarde provinciaal gedeputeerde An Schevenels. Naast de gedeputeerde waren ook domeinverantwoordelijke Ria Schepmans, burgemeester De Graef en schepen van Jeugd Rick Brans aanwezig bij de opening.

De kazemat is een meerwaarde in het aanbod van het het domein en de inplanting is verstandig gebeurd in een zone met schaduw die ook creativiteit toelaat. Het zal zaak zijn om de schaduwzoekende volwassenen uit de Kazemat weg te houden zodat de kinderen er zich volop kunnen uitleven.

Ondanks de loden hitte kwamen donderdag opnieuw massaal veel zonnekloppers naar de Halve Maan afgezakt. Na de middag werd het maximum van 5000 bezoekers bereikt. De politie was zichtbaar aanwezig aan de ingang van het domein. Er werden watersprinklers geplaatst en er waren zakjes met drinkwater beschikbaar.

Nieuwe evenementenweide Lunet geopend op de Halve Maan

Het provinciedomein Halve Maan in Diest heeft er een nieuwe troef bij. De oude tennisterreinen zijn weg en in de plaats daarvan heeft het provinciebestuur een nieuwe evenementenweide laten aanleggen. Deze afsluitbare weide kan gebruikt worden voor de organisatie van evenementen, teambuildings en bedrijfsdagen. De Lunet heeft ook een overdekte ruimte die bij slecht weer kan gebruikt worden.

De nieuwe evenementenweide kreeg ‘De Lunet’ als naam mee. Die naam verwijst naar het militaire verleden van de site. Het was vroeger een maanvormige vooruitgeschoven plaats om de stad te verdedigen tegen belagers.

Gedeputeerde voor provinciedomeinen Ann Schevenels kwam het nieuwe project gisteren openen. Voor die gelegenheid was er een VIK-dorp (Very Important Kid) met springkastelen, optredens van lokale bands en verenigingen, culinaire workshops en randanimatie. Minister Van Justitie Koen Geens, provinciaal gedeputeerde Monique Swinnen, burgemeester Christophe De Graef en de schepenen Maurits Vande Reyde, Rick Brans, Monique de Dobbeleer en Geert Cluckers waren ook aanwezig.

Dat feestje leverde heel veel enthousiaste kinderen op tot het zware onweer dat over de regio trok, het plezier deed verwateren.

Taalpunt in bib Diest officieel geopend

De bibliotheek in Diest en de dienst diversiteit startten in 2017 al met de uitbouw van het project Taalpunt. De bedoeling is om een fysieke plaats te hebben waar anderstaligen en mensen van hier die moeite hebben met schrijven en lezen van het Nederlands op een laagdrempelige manier die kennis kunnen verbeteren. In het Taalpunt vinden ze al het materiaal dat daarbij kan helpen. Er is ook iedere week een bijeenkomst van de Samenleesgroep.

De werking van Taalpunt draait volledig op vrijwilligers.

Het Taalpunt komt momenteel stevig op gang en daarom is het project vorige zaterdag officieel ingehuldigd. Burgemeester Christophe De Graef, schepen van Welzijn Monique De Dobbeleer, gedeputereerde Bart Nevens en Coördinator Taalpunt Diest Elien Rubens gaven een korte toepsraak. De aanwezigen konden kennis maken met de mogelijkheden van het Taalpunt. Er was animatie voor de kinderen.

Je kan bij Taalpunt terecht tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Elke zaterdag van 10 uur tot 12 uur is er een Samenleesgroep.

People made, een unieke pop-up met een sociaal accent

Vandaag opende People made in de Hallezaal in Diest. Dat is een pop-upstore met trendy hebbedingetjes die gemaakt zijn door mensen in 29 bedrijven uit de sociale economie. Er waren openingsspeeches van coördinator Khadidja Ali Haïmoud, burgemeester Christophe de Graef, schepen van sociale economie Monique De Dobbeleer, integratieambtenaar José Gonzalez en gedeputeerde Ann Schevenels.

People made verrast door zijn origineel aanbod. Allemaal erg professioneel gemaakt ook. Designdingetjes om je huis aan te kleden, juweeltjes, vintage gepimpte fietsen, keramiek, plantenrekjes, kaarsen, geschenkenmanden maar ook lekkere wafels en thee.

Duurzame inrichting

De inrichting van de zaal is volledig duurzaam. Alles is opgebouwd met gerecupereerd materiaal en het houtteam van Home Martine Van Camp is erin geslaagd om daar een soort winkelstraatervaring aan te geven. Je loopt eigenlijk door een grootwarenhuis met verrassende hoekjes, salonnetjes waar je even kan bijkeuvelen en een terrasje waar je lekkere thee kan drinken.

Volledig in eigen beheer

People made wordt volledig in eigen beheer gerund door de mensen uit de sociale economiebedrijven. Ze zorgen dus zelf voor hun stockbeheer en bedienen de klanten. Voor bezoekers is dat een kans om kennis te maken met die organisaties. Je kan rustig de tijd nemen voor een babbel en dat levert ongetwijfeld schone verhalen op. De baseline van de pop-up is niet voor niks “gemaakt door mensen”. Achter ieder artikel schuilt een boeiend verhaal. People made bezoeken is meer dan shoppen in een toffe omgeving, het is ook een ontmoeting met mooie mensen die dankbaar zijn voor de kans die ze krijgen.

Een paar getuigenissen

Patrick: de mensen gaan zien wat wij allemaal kunnen. We zijn blind of slechtziend maar we hebben ook heel veel mogelijkheden.

Lies: complimenten zijn altijd leuk. We kunnen in zo’n winkeltje wat winst bij mekaar sprokkelen om nieuw materiaal te kopen.

Annabel: Mensen zeggen ‘Oh dat is schoon of dat ruikt lekker. Ikzelf parel veelen dat ga ik nu ook doen voor de pop-up winkel. Ik hel graag met het afwerken en prijzen van de artikelen.

People made is tot 31 mei iedere dag open van 10 uur tot 18 uur.

Scoutsgroep Akabe Biebel viert vijftienjarig bestaan met Sam Gooris

Akabe Biebel Diest is een scoutsgroep voor kinderen met een mentale en/of fysieke beperking. De doelgroep zijn kinderen van 6 tot 25 jaar. De vereniging bestaat ondertussen vijftien jaar en dat vierden ze vorige zaterdag met een knap feestje. Er waren de ganse namiddag spelletjes voor de leden en uiteraard kon de pizza niet ontbreken.

Burgemeester Christophe De Graef en de schepenen Pascale Vanaudenhove en Maurits Vande Reyde kwamen de leden en hun leiding succes wensen. Die leiding had nog voor een stevige verrassing gezorgd. Sam Gooris kwam langs en hij zorgde voor een half uurtje uitbundigheid met een selectie uit zijn populairste repertoire.

Akabe Biebel organiseert iedere twee weken op zondagnamiddag activiteiten in de lokalen en op het terrein van scouts Poolster. De groep bestaat uit 42 leden en 22 jongeren in de leiding. De leden hebben verschillende beperkingen, onder meer ASS, ADHD en het syndroom van Down. Ze plannen ieder jaar een weekenduitstap, een daguitstap en een kamp. Dit jaar gaat dat kamp naar zee.

Diestse schepen krijgt aantrekkelijke plaats voor Vlaams parlement

Open VLD maakte de laatste dagen nogal wat zogenaamde signaalkandidaten bekend. Daar waren een paar opvallende BV’s bij, onder meer ook twee vrouwen die ooit Miss België waren.
Kanaal-Z nieuwsanker en gewezen presentatrice van VTM Lynn Wesenbeek duwt de Europese lijst. De meest verrassende naam op die lijst is echter de Pools-Belgische filosofe en schrijfster Alicja Gescinska op plaats drie.
Sexuologe Goedele Liekens staat op de derde plaats voor de kamer in Vlaams-Brabant. Die lijst wordt getrokken door Maggie De Block.

Verkiezing bijna mathematische zekerheid

In de provincie Vlaams-Brabant krijgt de kersverse Diestse schepen Maurits Vande Reyde de tweede plaats op de lijst voor het Vlaams parlement. Hij staat dus net achter partijvoorzitter en burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten. Maurits Vande Reyde is een fulltime beroepspoliticus. Tot vorig jaar was hij voorzitter van Jong VLD nationaal. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ging Maurits bijna iedere avond aanbellen bij de inwoners van Diest om hen te vragen naar hun opmerkingen. Dat leverde hem een belangrijke schepenpost op. Vande Reyde is onder meer bevoegd voor toegankelijkheid, financiën en smart city.

De kans dat Maurits Vande Reyde op deze plaats verkozen wordt is bijna een mathematische zekerheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen moest hij overigens nog vertrekken vanuit een positie als relatief onbekende nieuwkomer. Zijn huidige mandaat als schepen zal hem extra credibiliteit geven in de demerstad.

Netwerk

Als Vande Reyde inderdaad in het Vlaams parlement gaat zetelen is dat niet zonder belang voor het huidige bestuur in Diest. De vorige burgemeester Jan Laurys was ook Vlaams parlementslid. Dat leverde hem een uitgebreid netwerk aan politieke contacten op. Het huidig bestuur in Diest heeft dat veel minder en met twee erg jonge schepenen zonder bestuurservaring op belangrijke bevoegdheden kan die ploeg een parlementair contact best gebruiken. Maurits Vande Reyde bevestigde ons dat hij, als hij verkozen wordt, zijn functie als schepen zal combineren met zijn parlementair mandaat. In het Vlaams parlement wil hij zich toeleggen op de domeinen waar hij ook in Diest mee bezig is. Dat is een verstandige keuze omdat hij de knowhow en zijn netwerk op Vlaamse niveau op die manier kan aanwenden voor de lokale situatie.

De officiële bekendmaking van alle kandidaten op beide lijsten vindt plaats op 30 maart na de (digitale) goedkeuring van de lijsten. Maurits Vande Reyde zal pas na de stemming door de leden officieel communiceren. Strikt democratisch is dat correct. De schepen respecteert op die manier de rechten van de partijleden. Anderzijds is het ook enigszins een stukje democratisch theater. De kans dat de leden de signaalkandidaten weg stemmen is immers fictie.

Jeroen Overmeer allicht naar het Europees parlement

Diest zou op parlementair vlak wel eens goed kunnen vertegenwoordigd zijn na de volgende verkiezingsronde. Bij N-VA is Jeroen Overmeer de eerste opvolger op de Europese lijst. Het is geen absolute zekerheid maar het moet al gek lopen als hij daarmee niet verkozen zou zijn. De drie eerste plaatsen op die Europese lijst zijn voor Geert Bourgeois, mensenrechtenactiviste Assita Kanko en voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt. De eerste gaat zeker naar Europa maar als N-VA op regionaal of federaal niveau deel uitmaakt van een coalitie is de kans reëel dat minstens een van de andere effectieve kandidaten in de top van de Europese lijst een ministerfunctie zal krijgen. In dat geval schuift Overmeer naar het Europees parlement. Het systeem om opvolgers in de parlementen te loodsen is een zere plek in ons kiessysteem maar in het geval van Jeroen Overmeer kunnen we daar weinig moeite mee hebben. Niemand twijfelt aan de bekwaamheid van de huidige kabinetschef van Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Marc Florquin op eigen kracht voor zitje in federaal parlement

Bij sp.a staat Marc Florquin op de voorlaatste plaats op de lijst voor de kamer. Er was heel lang onduidelijkheid over de bedoelingen van Florquin. Zijn mandaat als provinciaal gedeputeerde ging verloren omdat zijn partij uit de coalitie werd gehouden in Vlaams-Brabant. Ook op lokaal vlak draaide de coalitievorming in het nadeel van Florquin uit. Volgens insiders geraakten DDS en sp.a het niet eens over de invulling van de functie van burgemeester. Marc Florquin had al langer de ambitie om Diest te besturen maar ook Geert Cluckers profileerde zich nadrukkelijk als opvolger van Jan Laurys. Uiteindelijk verbond DDS zich aan Open Diest en kreeg die partij het burgemeestersmandaat in de schoot geworpen.

Oppositieraadslid mildert toon

Florquin was tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering opvallend scherp voor de meerderheid maar hij milderde zijn toon in de tweede vergadering. In januari stelde Marc Florquin nog voor om de burgers het recht te geven om iedere maand rechtstreeks vragen te stellen aan het bestuur. Burgemeester Christophe De Graef parkeerde dat voorstel in een commissievergadering waar het huishoudelijk reglement zou worden opgesteld. Die vergadering heeft ondertussen plaats gevonden. Ze duurde exact 29 minuten en de inhoud ervan werd hoofdzakelijk bepaald door aanpassingen vanuit de administratie. Er werden nauwelijks structurele veranderingen aangebracht. Het nieuwe bestuur zal dus grotendeels verder werken met hetzelfde reglement als het vorige bestuur. Het toch wel ingrijpende voorstel van Florquin werd er zelfs niet besproken. Dat zou voor het oppositieraadslid een reden kunnen geweest zijn om in februari stevig van leer te trekken maar dat deed hij niet. Florquin deed ook een opvallende uitspraak tijdens de vergadering. Christophe De Graef verwees op een bepaald moment naar een bespreking die in juni in de gemeenteraad zal volgen. “Waar ik op dat moment zal zijn zullen we nog wel zien”, antwoordde Marc Florquin. Of hij daarmee aangeeft dat hij volop inzet op een mandaat in het federaal parlemenent is niet duidelijk. De gematigde toon die hij aanhoudt geeft alleszins wel aan dat hij zijn draagvlak wil verbreden. Dat zal Marc Florquin nodig hebben. Hij moet het in mei immers op eigen kracht doen met een plaats net boven Louis Tobback, die de kamerlijst van sp.a in Vlaams-Brabant duwt.

Actievoerders tegen kappingen met rodondendron wandelen gestuurd

Op maandag 4 maart sneuvelt een mooi stukje ecologisch erfgoed in Diest. Meer dan 40 mooie inlandse eiken die ongeveer 100 jaar oud zouden zijn worden dan gekapt. Ze moeten letterlijk plaats maken voor fietspaden en een nieuw tracé voor de Langenberg met minder gevaarlijke bochten.

Het zijn echter niet alleen de opvallende eiken die sneuvelen. De helling aan de bovenzijde van de bochten wordt afgeschuind en ook daar verdwijnen tientallen boompjes.

Actievoerders vragen om werken tijdelijk op te schorten

Laetitia Tilliet en Sophia Govaerts riepen vorige week op om alsnog te proberen de kapping tegen te houden. Donderdag werden de twee jongedames ontvangen bij burgemeester Christophe De Graef. Die was overigens niet alleen.  Schepen van Milieu Rick Brans, afgevaardigden van Agentschap Wegen en Verkeer, het ABN, de politie en de milieu- en preventiedienst stonden klaar om Laetitia en Sophia meer duiding te geven. Hun eis is simpel. Hou die werken nog even tegen tot alle opties afgewogen zijn. Niet meer, niet minder. De beslissing om het tracé te hertekenen  is jaren geleden genomen en ondertussen zijn de opvattingen en de gevoeligheden in de maatschappij toch stevig geëvolueerd.

Er werd naar de twee actievoerders geluisterd maar daar bleef het bij. “Er is nog veel werk aan de winkel om een open mind, een  frisse wind en creatieve geest in zo’n stadsbestuur binnen te brengen”, zegt Sophia. “We hebben geijverd voor véle zaken en hebben écht ons best gedaan! Toen we  vertrokken gaf men ons een rododendron cadeau met de woorden, hier, een beetje extra groen. Ik had eerlijk gezegd moeite om het te aanvaarden. Alsof die 2 rododendrons de meer dan 44 eeuwenoude bomen kunnen vervangen of hun dood zullen verzachten.”

Vrijdag ging een groepje van een vijftiental actievoerders naar een site vlakbij de beruchte bochten. De politie kwam even poolshoogte nemen en begeleidde de groep langs de dukke baan naar de site. Daarna gingen ze weg, alsof ze de serene sfeer niet wilden hinderen. Er was een korte plechtigheid, er waren bloemen en er werd een dansje gedaan.

Petitie krijgt 500 handtekeningen

De twee klimaatactivisten startten ook een petitie tegen de kappingen. Daar zijn op enkele dagen bijna 500 handtekeningen op geplaatst. “Er waren enkele buurtbewoners die zeiden dat ze al tién jaar proberen om deze kapping en de wegenwerken te voorkomen”, zegt Sophia. “ En dit terwijl de burgemeester ons zei dat nooit één haan ernaar gekraaid heeft.”
Er zijn enkel vage beloftes om eventueel compensatieplantingen van bomen te doen.

De bomen worden dus volgende week gekapt. Op de sluipwegen in de buurt zijn tijdelijke verkeersremmers geplaatst. De werken voor de aanleg van het tracé zelf zijn pas gepland in de tweede helft van het jaar en die zullen maandenlang aanslepen. Tegelijkertijd zullen ook de fietspaden op de ring worden aangepakt. Het is niet alleen een ecologische nederlaag voor de Demerstad, het wordt een lastig jaar voor het autoverkeer dat Diest wil bereiken.

Verkeersremmers op sluipwegen voor werken Langenberg blijven slechts tijdelijk

Volgende maandag 4 maart starten de voorbereidende werken voor de herinrichting van de Langenberg in Molenstede. De monumentale eiken langs de weg worden gezaagd en daarvoor wordt een wegomleiding ingesteld. Die loopt aan de ene kant langs Engsbergen, aan de andere kant langs Zichem.

Allicht zullen de mensen uit de regio die de buurt beter kennen, opteren voor een kortere oplossing. Er zijn twee alternatieven maar het gaat in beide gevallen ook om smalle straten die niet geschikt zijn voor een grotere verkeersstroom. Je kan via de Diesterestraat naar de Klappijstraat of verder door naar de Asdonkstraat. De tweede optie is via de Fabriekstraat en het Grasbos. De technische uitvoeringsdiensten van de stad hebben op dat alternatieve parcours verkeersvertragers aangebracht. Burgemeester Christophe De Graef bevestigde ook dat de politie maandagochtend op beide alternatieve routes aanwezig zal zijn om snel te kunnen ingrijpen als er zich problemen zouden voordoen. Het gaat in beide gevallen ook om wegen waar veel fietsers rijden, wat toch een belangrijk aandachtspunt moet zijn.

De verkeersremmers dwarsen de volledige rijbaan en zijn dus ook een obstakel voor die fietsers. Dat is meteen ook de reden waarom ze tijdelijk zijn. Na de voorbereidende werf worden ook de verkeersremmers weer afgebroken. Het parcours van de Sinksenkoers en Dwars door het Hageland maar ook van een reeks andere jeugdwedstrijden loopt over het Grasbos. Dat zou niet mogelijk zijn met de verkeersremmers.

Wegenwerken bemoeilijken bereikbaarheid Diest

Tijdens de eerste twee weken van maart voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit op de N127 Langenberg te Diest en de R26 ring rond Diest tussen de Schaffensepoort en de Hasseltsepoort. Het zijn slechts voorbereidende ingrepen (o.a. rooien van bomen) om vanaf de lente te starten met de vernieuwingswerken op de R26 en op het einde van de zomer met de herinrichting van de N127 Langenberg tussen de Citadellaan en de splitsing aan de Turnhoutsebaan. De werken hebben tijdens de rest van het jaar 2019 een belangrijke impact op de bereikbaarheid van de demerstad.

Bomen worden gekapt

De beruchte scherpe bocht van de Langenberg krijgt straks een meer geleidelijke curve en er komen aan beide kanten van de weg vrijliggende fietspaden. Daraom zal men heel wat bomen rooien. Een bosbouwbedrijf zal deze rooiwerken in opdracht van AWV uitvoeren tijdens de krokusvakantie van maandag 4 maart tot en met zaterdag 9 maart. De week nadien graaft een aannemer de vrijgekomen teelaarde af en zullen nog enkele kapwerken op de heuvelrug gebeuren. Om deze werken zowel praktisch als veilig te kunnen uitvoeren sluit AWV de Langenberg vanaf circa 500m voorbij de Klappijstraat (vanuit Okselaar) tot vlak voor de Citadellaan volledig af van maandag 4 tot uiterlijk zaterdag 16 maart. Tussen Diest en Okselaar/Geel rijdt het verkeer dan twee weken via omleidingsroutes die zowel ten oosten (over Engsbergen en Schaffen) als ten westen (over Zichem) lopen.

Het rooien van bomen is vergunningsplichtig. De omgevingsvergunning werd hiervoor al eerder aangevraagd en is afgeleverd. Het agentschap heeft dus de toelating om de bomen te kappen en doet dit voordat de sapstroom terug op gang komt en het broedseizoen (15 maart – 30 juni) start. Daarbij is de krokusperiode gezien de lagere verkeersintensiteit de best mogelijke timing.

Snelheid dreigt omhoog te gaan na werken

Niet iedereen lijkt het overigens met de kappingen eens te zijn. Burgemeester De Graef publiceerde een overzicht van de werken op zijn persoonlijk Facebookprofiel. Een aantal mensen merken op dat er de laatste decennia eigenlijk nauwelijks ongevallen gebeurd zijn in die zogenaamde gevaarlijke bochten. Als die nu minder gevaarlijk worden gemaakt bestaat de kans dat de snelheid omhoog gaat en dat het tegenovergestelde gebeurt.

Voor fietsers is het er wel onveilig en daarom komen er losliggende fietspaden. Veel scholieren nemen nu al een alternatieve trage weg en de vraag kan gesteld worden of het niet zinvoller was geweest om te investeren in die alternatieven.

Lange omleiding verhoogt allicht druk op sluipwegen

Tijdens de voorbereidende werken moeten de mensen die uit de richting van Molenstede komen een wel erg lange omleiding volgen. Ervaring leert dat men al snel sluipwegen gaat zoeken. De voordehandliggende doortocht achter het vliegveld van Schaffen naar Molenstede is echter ook dicht door wegenwerken. De passage via de gevaarlijke helling van het Grasbos en de Fabrieksstraat dreigt dus erg druk te worden tijdens de laatste twee weken van maart.

Heraanleg na de zomer van 2019

Met een grondige herinrichting van de Langenberg en de Turnhoutsebaan investeert AWV in veiligere gewestwegen voor wie er fietst, de bus neemt of er met de auto rijdt.  Zowel de boven- als onderbouw van de Langenberg wordt dan ook volledig aangepakt en vernieuwd:

 • De scherpe bocht wordt heraangelegd zodat hij minder gevaarlijk wordt.
 • Er komen veilige, vrijliggende fietspaden (afgescheiden van de weg) langs beide kanten van de weg. 
 • Nieuwe bushaltes aan het kruispunt met de Citadellaan (R26 – kant Diest) en aan de splitsing met de Turnhoutsebaan (N127 – kant Molenstede) zorgen voor een veiligere situatie voor busgebruikers.
 • De stad Diest vernieuwt de riolering langs het volledige traject van de herinrichting. 

De herstellingswerken aan de Turnhoutsebaan bestaan uit het wegwerken van oneffenheden tussen de betonplaten van het wegdek. De oneffenheden veroorzaken geluidshinder voor de buren en omwonenden. AWV zal de betonplaten “fijnfrezen”. Dat betekent dat ze het bovenste laagje beton eraf schrapen, waardoor de oneffenheden tussen de betonplaten (ter hoogte van de voegen) verdwijnen. AWV zal ook de verzakte waterslikkers (die ook geluidsoverlast veroorzaken) in het wegdek vernieuwen en verstevigen.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel door Aquafin

Van de werken op de Langenberg wordt gebruik gemaakt om ook nieuwe riolering aan te leggen. Aquafin zal in opdracht van de stad Diest een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen over het hele traject van de werken. Zo wordt regen- en afvalwater gescheiden, wat bijdraagt tot een beter leefmilieu. Tijdens de uitvoering van de werken is om veiligheidsredenen geen doorgaand verkeer mogelijk. Hoe de omleidingen zullen verlopen, is op dit moment nog niet geweten. Zodra hier meer informatie over bekend is, brengt AWV de bewoners op de hoogte.

Ook zware hinder op de ring rond Diest

Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 maart is er verkeershinder op de ring rond Diest ter hoogte van De Halve Maan en het begijnhof. Tussen de Schaffensepoort en het Sint-Jansplein voert AWV namelijk voorbereidende werken uit om op maandag 1 april 2019 te kunnen starten met de vernieuwing van de fietspaden en het wegdek. In de tweede week van maart schuift een werkzone stelselmatig op langs de binnenring (kant Diest centrum) over de R26 Omer Vanaudenhovenlaan. Ter hoogte van de werken neemt de aannemer telkens circa 100m van de rijhelft richting de Hasseltsepoort in en geldt er beurtelings verkeer via een tijdelijke lichtenregeling. Hierdoor wordt sterke verkeershinder verwacht en adviseert AWV om via de westzijde (Citadellaan) de ring rond Diest te nemen.

Omleiding via Citadellaan voor alle noord-zuid verkeer vanaf maandag 1 april

Op maandag 1 april start AWV vervolgens met de aanleg van nieuwe en bredere fietspaden tussen de Schaffensestraat en het kruispunt met de Vervoortstraat. Ook het wegdek krijgt er tegelijk een grondige opknapbeurt. Vanaf dat moment zal tot in de zomer slechts één rijstrook beschikbaar zijn vanaf de Schaffensepoort tot de Hasseltsepoort. Verkeer kan dan enkel van noord naar zuid de werken passeren (vanuit station Diest richting provinciedomein De Halve Maan). Wagens die uit de andere richting komen, volgen een omleiding via de Citadellaan.

De Lijn stelt enkele bushaltes op de ring tijdens de werken buiten dienst

Bij de voorbereidende werken in de tweede week van maart zullen de haltes ‘Euro Shoe’ en ‘Stadion’ niet kunnen worden bediend door De Lijn. Gedurende de hoofdwerken, vanaf 1 april, gaan de haltes ‘Atheneum’, ‘Euro Shoe’, ‘Stadion’ en ‘Sint-Jansplein’ tot het einde van de werken buiten dienst. In die periode worden reizigers doorverwezen naar de haltes aan het station van Diest en de haltes aan de Hasseltsepoort en de Leuvensepoort.

Provinciedomein De Halve Maan blijft bereikbaar, ook te voet en met de fiets

Terwijl men met de wagen enkel vanuit Schaffen richting Webbekom via de ring het provinciedomein kan bereiken, zijn er voor voetganger en fietser andere alternatieven. Fietsers en voetgangers kunnen wel niet langs de ring voorbij de werken. Fietsers kunnen vanaf het station door het centrum langs de Schaffensestraat naar de Veemarkt. Via de Pesthuizenstraat kan je vervolgens naar De Halve Maan en via de Sint-Janstraat terug naar de ring. Kom je vanuit richting Webbekom, dan rijd je langs de Vervoortstraat naar het provinciedomein en via het centrum richting station. De voetgangers kunnen bijkomend nog langs de Saspoort wandelen. Tussen de Schaffensepoort en de Saspoort blijft het dubbelrichtingsfietspad namelijk beschikbaar. Het voetbalstation en het stedelijk zwembad (site De Warande) ZIJN via dezelfde omleidingen bereikbaar.

Heraanleg Langenberg en vernieuwing Omer Vanaudenhovenlaan gekoppeld

Zowel de werken ‘N127 Langenberg’ als de werken ‘R26 Omer Vanaudenhovenlaan’ maken deel uit van één globaal dossier en zullen in opdracht van AWV en de stad Diest door dezelfde aannemer worden uitgevoerd. Omdat deze twee zones sterk van mekaar afhangen inzake tijdelijke verkeersmaatregelen heeft AWV beide projecten aan elkaar gekoppeld. Door slim te plannen hoopt men de bereikbaarheid van Diest te vrijwaren en het doorgaand verkeer tussen Geel en Diest mogelijk te maken via tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen.

Topvrouw van Lions onder de indruk van projecten in Molenstede

De bestuursleden van Lions Club Diest verzamelden donderdagochtend strak in het pak aan de ingang van het dagcentrum Home Martine Van Camp in Molenstede. De serviceclub kreeg namelijk uitzonderlijk hoog bezoek. De Ijslandse Gudrun Yngvadottir, International President van Lions Club International, passeerde kort in België. Ze bezocht vier plaatselijke afdelingen waar de laatste jaren uitzonderlijke prestaties zijn geleverd. Lions Diest is er daar een van. Gudrun Yngvadottir had ook een stevig schouderklopje bij in de vorm van een cheque van liefst 100.000 dollar, dat is 88.000 euro. Dat is meteen ook het maximumbedrag dat Lions International kan uitdelen aan een lokale afdeling.

Eerste vrouw aan het hoofd van Lions International

Gudrun Yngvadottir is een dame met impact. Ze staat aan het hoofd van de serviceclub die wereldwijd meer dan 1.400.000 leden telt. Lions Club International bestaat iets langer dan 100 jaar en Yngvadottir is nog maar de eerste vrouw in die functie. Ze komt dan nog uit een klein Europees land wat nog extra opvallend is. Naast het bestuur van de Lions was ook burgemeester Christophe De Graef en directeur van Home Martine Van Camp Erik Peirelinck op de afspraak om haar te ontvangen.

Binnen de organisatie van de serviceclub is Lions Club International Foundation (LCIF) actief. Dat is de structuur waarmee wereldwijd heel wat projecten financieel worden gesteund. Alle kosten ervan worden gedragen door de leden en alle financiële middelen worden volledig aangewend voor de projecten die de club steunt. Een ervan is het zogenaamde project Poelske, de bouw van een nieuw dagcentrum voor Home Martine Van Camp.

Nieuwbouw voor dagcentrum Speelhofstraat

Home Martine Van Camp heeft, naast de centrale site in Molenstede, ook een aantal vestigingen voor inclusief wonen en een dagcentrum in de Speelhofstraat in Diest. Die laatste vestiging was dringend aan renovatie toe maar de vzw Parochiale Werken kwam met een betere oplossing. De vlakbijgelegen Sint-Jan Berchmanskerk werd onttrokken aan de eredienst en de eigendomsrechten werden ondertussen overgedragen aan Home Martine Van Camp. De kerk wordt na de zomer afgebroken en de plannen voor de bouw van een nieuw dagcentrum zijn klaar. Algemeen Directeur Erik Peirelinck verwacht dat de nieuwbouw kan afgewerkt worden tegen einde 2020. In het centrum zullen een vijftigtal gasten worden opgevangen. Er is ook aandacht voor vijftigplussers in de doelgroep. Die krijgen een apart programma, aangepast aan hun leeftijd. Er komen zes studio’s voor permanent verblijf in het nieuwe centrum.

Je kan verder lezen na het filmpje

Lions Diest neemt belangrijk deel van leningslast over

De nieuwbouw zal bijna 2,2 miljoen euro kosten. Omdat de instelling zelf over te beperkte middelen beschikt en de overheid nauwelijks tussenkomt, springt Lions Diest bij. De serviceclub zal gedurende twintig jaar 60.000 euro aan de instelling schenken en daarmee de betaling van de leningslast voor een belangrijk deel garanderen. Het geld komt vooral van de ophaling van oude kledij die meestal in april plaats vindt. Lions Diest heeft ook een aantal kledingcontainers staan, onder meer op de campus van Home Martine Van Camp.

Je kan verder lezen na de afbeeldingen

Ook De Bremberg en Groenhoef krijgen steun

Het is niet de eerste keer dat Lions Diest met een stevige financiële injectie komt voor een zorginstelling in de regio. Naast Home Martine van Camp bezocht Gudrun Yngvadottir ook de school voor andersvalide minderjarigen De Bremberg en daar had ze een goed reden voor. Ook De Bremberg kreeg de voorbije 20 jaar een vergelijkbare ondersteuning van Lions Diest voor de afbetaling van hun leningslast. In De Bremberg worden
180 leerlingen opgevangen door ruim 100 leerkrachten, logopedisten, kinesisten en andere zorgverleners. In Scherpenheuvel-Zichem krijgt het opvangcentrum voor mensen met een niet aangeboren hersenafwijking Groenhoef ieder jaar een significante financiële ondersteuning van de vijf Lionsclubs in het Hageland. Groenhoef is ontstaan door een samenwerking van VZW Martine Van Camp en VZW Stijn. Er verblijven 16 inwonende en 8 niet-inwonende mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Voor de zorg staan 15 medewerkers in, maar er zijn ook een aantal externe verpleegsters en zorgverleners betrokken.

Steun Lions Diest met een gift

Wil jij Lions Diest steunen? Dat kan met een gift op rekening IBAN BE37 7430 3878 2028. Giften vanaf 40 euro krijgen een fiscaal attest. Elke euro die Lions Diest ontvangt, gaat voor 100 % naar de zorg voor volwassen mensen met een verstandelijke beperking.

VZW Home Martine Van Camp kan ook legaten (erfenissen) en duo-legaten aanvaarden. Hiervoor kan u directeur Erik Peirelinck van Home Martine van Camp contacteren op nummer 013 35.16.01.  

De volgende deur-aan-deur ophaling van oude kleding en schoenen van Lions Diest is op 27.04.2019

Staking heeft nauwelijks impact op gemeentelijke dienstverlening

De nationale en reguliere media laten uitschijnen dat het land morgen compleet zal stil vallen. Geen vliegverkeer, nauwelijks ander openbaar vervoer, grote winkelketens sluiten en zelfs een aantal scholen onthouden hun studenten van de noodzakelijke knowhow.

Wij focussen op lokaal nieuws en dus wilden we wel eens weten of u morgen in uw stadhuis terecht kunt. Dat blijkt nogal mee te vallen.

Normale dienstverlening in Diest

Burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) van Diest gaat er vanuit dat de dienstverlening in zijn stad normaal zal verlopen. Hij maakt verder geen melding van stakingsacties.

Beperkte hinder bij technische uitvoeringsdienst in Aarschot

Ook in Aarschot lijkt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) er gerust in te zijn. “We verwachten geen noemenswaardige impact op de dienstverlening”, zegt ze. “Het stadhuis zal dus gewoon open zijn. In de technische uitvoeringsdienst zullen er wel werknemers zijn die mee staken, maar de organisatie komt niet in de problemen.”

Individuele acties in Bekkevoort

Burgemeester Hans Vandenberg (CD&V) bevestigt dat er in Bekkevoort geen algemene stakingsaanvraag is ingediend. “Er zullen wel enkele mensen staken”,zegt hij. Dat zal volgens Hans Vandenberg echter geen noemenswaardige impact hebben op de dienstverlening.

Alternatief voor leverancier maaltijden OCMW in Scherpenheuvel-Zichem, geen les op Keiberg

Burgemeester Manu Claes (CD&V) bevestigt dat de diensten van stad en OCMW een normale dienstvertlening leveren in Scherpenheuvel-Zichem. “Voor het stedelijk onderwijs wordt enkel in de vestiging Keiberg geen les gegeven wegens staking van een aantal leerkrachten”, zegt hij. “De kinderen worden er wel opgevangen. De ouders zijn op de hoogte gesteld. Voor de buitenschoolse kinderopvang is er de normale werking. De andere scholen op het grondgebied zullen hun normale activiteiten ontwikkelen, zo blijkt uit een rondvraag. Wat de bedeling van warme maaltijden door het OCMW betreft, is de normale  leverancier in staking. Er werd een alternatief gezocht en gevonden bij een andere leverancier, die op woensdag wel een beperkte menukeuze zal leveren. De maaltijdbedelers van het OCMW brengen de gebruikers hier vandaag van op de hoogte. Als bij al zal heeft de staking zo goed als geen effect op de dienstverlening en zal deze  zo goed als normaal verlopen.”

Kunnen de Diestenaren binnenkort rechtstreeks vragen stellen aan de raadsleden?

Raadslid Marc Florquin (sp.a) wil de burger meer directe inspraak geven in Diest. Florquin stelt voor dat inwoners van de stad voor de gemeenteraad een uurtje de kans krijgen om vragen te stellen aan de burgemeester, de schepenen en de raadsleden. Dat kan uiteraard niet ongeorganiseerd gebeuren, er moet een duidelijk reglement zijn dat aangeeft hoe dat vragenuurtje moet verlopen.

Marc Florquin begrijpt ook dat het bestuur enige tijd nodig zal hebben om zijn voorstel, indien het aanvaardbaar is, te implementeren. Daar zal uiteraard enige tijd overheen gaan maar 1 mei moet toch haalbaar zijn, denkt hij. Dag van de arbeid dus. Laat dat nu toevallig ook de socialistische feestdag zijn, iets wat het raadslid ook met een vleugje ironie toevoegde aan zijn voorstel.

Voorstel voor bespreking naar commissie

Florquin is door de wol geverfd uiteraard. Samen met zijn fractie beloofde hij een keiharde oppositie en de inspiratie daarvoor lijkt het raadslid te zoeken in de actiepunten die door de meerderheidspartijen naar voren werden geschoven tijdens  de kiescampagne. Open communicatie en participatie stonden bij Open Diest hoog op het lijstje en dus kan burgemeester Christophe De Graef het voorstel niet zomaar wegschuiven. Hij ging wel de directe discussie over het voorstel van Florquin uit de weg door het naar een gemeenteraadscommissie te verschuiven. Commissies zijn de voorbije maanden het stokpaardje geworden van Christophe De Graef. In zo’n commissie kunnen alle fracties, meerderheid en oppositie, belangrijke thema’s grondig uitdiscussiëren alvorens ze op de gemeenteraad komen. In principe kunnen ze daar dan gewoon gestemd worden zonder discussie ten gronde.

Commissie Algemene Werking samengesteld

Vorige maandag werd de Commissie Algemene Werking samengesteld. Die bepaalt onder meer de huishoudelijke reglementen en deontologische code van de gemeenteraad. Het voorstel van Marc Florquin kan daar dus meteen op tafel komen.

Maken deel uit van deze commissie: Sabine Meyssen (voorzitter) en Mario Versavel voor Open Diest, Irene Gijbels en Anja Verbeeck voor DDS, Murat Celik voor sp.a , Frederik Boone voor N-VA en Miet Dirix voor Groen. Bieke Ceuppens (Vlaams Belang) zetelt met raadgevende stem.  De eerste vergadering van deze commissie zal allicht op 12 februari plaats vinden maar dat moet nog formeel bevestigd worden.

Commissies kunnen organisatorisch meerwaarde hebben

Gemeenteraadscommissies zijn, net als de vergadering van de gemeenteraad zelf, openbaar. De commissies vinden echter vaak plaats in een zaaltje waar nauwelijks publiek kan zitten. Er is ook geen livestreaming en de vergaderingen van de commissies zijn veel minder bekend bij de inwoners. Beleidsmatig en organisatorisch kunnen commissies zeker een meerwaarde aanreiken maar of ze ook het democratisch gevoel verhogen kan in de huidige omstandigheden sterk betwijfeld worden. Dat kan echter heel eenvoudig opgelost worden door ze in de raadszaal te organiseren, de livestreaming te activeren en ze voldoende efficiënt te communiceren naar de inwoners toe.

DDS gaat de straat op om de mening van de inwoners te vragen

DDS organiseerde vorige zondag haar nieuwjaarsreceptie in het Beverbeekhuis. De kopstukken van de partij schuifelden om 14 uur enigszins zenuwachtig bij mekaar want de opkomst was op dat moment nog erg karig. Dat had allicht deels met het barslechte weer te maken want even later druppelden de sympathisanten en een opmerkelijk grote vertegenwoordiging van Open Diest toch binnen. Onder meer burgemeester Christophe De Graef, de schepenen Maurits Vande Reyde en Pascale Vanaudenhove, de raadsleden Marina Lambrechts en Danielle Bosmans maar ook Adolphe Grutman en Gunther Wuyts waren aanwezig voor de liberale partij. Frederik Boone vertegenwoordigde N-VA.

Schepen Cluckers maakt vreemde kwinkslag

Geert Cluckers beperkte zich in zijn speech tot de voorstelling van alle mandatarissen. Voor het inhoudelijke verwees hij naar schepen Monique De Dobbeleer. Bij het overlopen van alle bevoegdheden maakte Geert Cluckers overigens een wat vreemde opmerking toen hij schepen De Dobbeleer voorstelde. Hij situeerde haar als voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst maar hij voegde er aan toe dat ze nog een pak bijkomende bevoegdheden heeft. De Dobbeleer is verder nog bevoegd voor
welzijn, senioren, diversiteit, dorpsontwikkeling, erediensten, landbouw en ontmoetingscentra. “Hopelijk vergeet ze niet wat ze allemaal op haar lijstje heeft staan”, zei de eerste schepen van de stad. Of Cluckers het als een kwinkslag bedoelde of dat hij een tongslippertje maakte, was niet meteen duidelijk. Monique De Dobbeleer heeft als directeur van KVLV een veeleisend professioneel engagement en ze combineert dat met een zware politieke bevoegdheid.

Cluckers bedankte tot slot ook burgemeester Christophe De Graef voor de goede samenwerking. “Er is geen opdeling tussen de partijen in de meerderheid”, zei hij. “We gaan als één ploeg voor Diest.”

DDS gaat de straat op

Monique De Dobbeleer beperkte zich overigens in haar speech ook tot een summiere uitleg over de inhoudelijke aanpak. Het kernwoord daarin was participatie. Ze kondigde aan dat DDS de volgende maanden de straat op gaat om de mening van de inwoners te vragen. De nieuwe meerderheid moet dit jaar een zesjarig beleidsplan opstellen. Op zich is dat een vreemde kronkel in de wetgeving. De nieuwe ploeg moet namelijk in het eerste beleidsjaar verder werken met het plan dat door de vorige beleidsploeg is opgesteld.

Groen Diest was wel degelijk klaar om mee te besturen

Groen Diest vierde vorige vrijdag nieuwjaar in de 1000 Hemmekes, allicht de minst bekende trendy kroeg in de stad. De zaak is namelijk enkel open op aanvraag.

Ze hadden ook wel wat te vieren bij Groen. Ze verlieten het kartel met sp.a en kwamen voor de eerste keer op als zelfstandige partij. De kiezer beloonde die keuze met  twee mandaten in de gemeenteraad. 

Verfrissende aanpak

Miet Dirix en Sofie Colemont kwamen tijdens de eerste raadszitting al behoorlijk verfrissend uit de verf. Miet  verklaarde dat ze constructief aan oppositie zullen doen maar ze willen niet tevreden zijn met een pot honing en een stel bomen, door ons destijds overigens verkeerd begrepen als een pot bonen. Miet Dirix haalde op dat moment ook aan dat ze veilig aan de zijlijn zitten. Groen moet inderdaad tevreden zijn met zes jaar oppositie maar dat had anders kunnen uitdraaien.

Groen was klaar om mee te besturen

Onmiddellijk na de verkiezingen beweerden een aantal bronnen dat Groen bewust gekozen had voor de oppositie. Dat werd vrijdag manifest ontkend door voorzitter Bert Petitjean. We waren wel degelijk klaar om mee te besturen, zei hij. Een insider van de partij fluisterde ons in het oor dat er afspraken waren tussen DDS en sp.a enerzijds en Open Diest en N-VA anderzijds. Groen had geen enkele toezegging gedaan maar wilde liefst in een coalitie stappen met DDS en Open Diest. Die kwam er uiteindelijk ook maar de twee grootste partijen hadden een voldoende ruime meerderheid om zonder Groen te besturen.

Bij sp.a zijn ze boos

Die opmerkelijke wending had ook gevolgen voor sp.a. Zij maken geen deel meer uit van de coalitie en dat zint lijsttrekker Marc Florquin allerminst. Hij bleef al weg van de fotoshoot bij de installatievergadering van de gemeenteraad en sp.a was samen met het Vlaams Belang ook niet aanwezig op de receptie van Groen. Er was wel een ruime delegatie van Open Diest, met onder meer burgemeester Christophe De Graef, DDS, met onder meer eerste schepen Geert Cluckers en N-VA met fractieleider Frederik Boone.

Na Bert kwam Bart

Het spreekgestoelte in de Hemmekes is een trap die boven de kachel wegdraait. “Nog nooit op zo’n bizarre plaats gestaan om te speechen”, zei Europarlementslid Bart Staes. Hij haalde fors uit naar de affaire met de humanitaire visa en onderstreepte dat we dringend legale vormen van migratie nodig hebben.  Staes verdedigde de acties van de bosbetogers maar hij kwam ook met een zeer opmerkelijk voorstel. Hij wil de subsidies voor landbouwers beperken tot maximaal 50.000 euro. Op die manier komt er 13 miljard euro budget vrij en dat kan gespendeerd worden om jonge en kleinschalige landbouwers te ondersteunen.

Staes neemt risico en laat de eerste plaats aan Petra De Sutter

Staes neemt overigens ook een risico tijdens de volgende verkiezingen. Hij laat de eerste plaats op de lijst aan Petra De Sutter. Staes staat tweede maar Groen heeft momenteel slechts een verkozene in het Europees parlement. Die rangschikking werd vorige week al breed becommentarieerd in de media maar dat was blijkbaar voorbarig. Bij Groen beslist de zogenaamde poll over de samenstelling van de lijst en die vond pas vorige zaterdag plaats maar de uitslag leverde geen verrassingen op. “Ik ben er nogal gerust in dat we een tweede zetel kunnen halen”, vertelde Staes ons. “We zijn stevig vooruit gegaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en Europees doen we het traditioneel nog iets beter. Dat moet volstaan. Overigens, na 20 jaar in het parlement kan ik het wel aan om een risico te nemen”, knipoogde hij.

Open Diest trekt succes van verkiezingen door

Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd Open Diest de grootste partij in de demerstad en dat succes lijkt verder uit te deinen. Het was over de koppen lopen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de liberalen vorige zondag. Het woord liberaal was ook opvallend aanwezig in de speech van de nieuwe burgemeester Christophe De Graef.

“We hebben risico’s genomen”, zei De Graef. Hij verwees vooral naar de vernieuwing en de verbreding die de blauwe partij heeft aangedurfd. De liberalen bleven in Diest jarenlang vast zitten in de verouderde structuur en opvattingen van de vorige generatie. De keuze voor nieuwe mensen en een ander partijprogramma leverde in oktober een verkiezingsoverwinning op. Toch was dat geen garantie op deelname aan het bestuur. Het is ondertussen duidelijk dat er een coalitieafspraak was waar Open Diest geen deel van uitmaakte. Pas in de week voor de verkiezingen werd dat scenario anders geschreven.

De burgemeester vermeldde nadrukkelijk het belang van Sabine Meyssen als eerste vrouwelijke partijvoorzitter. De twee youngsters, Rick Brans en Maurits Vande Reyde en Pascale Vanaudenhove koppelen ervaring aan vernieuwing in het schepencollege. Met Pascale komt er na veertig jaar opnieuw een Vanaudenhove in het schepencollege. Moeder Vanaudenhove, ondertussen negentig jaar oud, steunde haar dochter door even langs te komen op de receptie. Burgemeester De Graef betrok haar in zijn speech en noemde haar attent madamme.

Burgemeester De Graef somde nog even de kernpunten van het ambitieuze bestuursprogramma op. Het lijstje is ondertussen bekend. Een andere benadering van veiligheid, mobiliteit en toerisme, een kinderopvang op maat, de ontwikkeling van de stationsomgeving en de citadel, een slimme en propere stad, een ecologisch beleid op basis van slimme technologie, een warm sociaal beleid en Diest sportstadwaardig maken. Om dat te realiseren rekent De Graef op zijn coalitiepartner DDS. Hij vernoemde ook nadrukkelijk zijn eerste schepen Geert Cluckers, tijdens de campagne nog zijn grote challenger. De partijleden van DDS waren nadrukkelijk aanwezig op de receptie. Christophe De Graef ging nog opvallend op de foto met fractieleider Frederik Boone van N-VA. Boone zette de burgemeester al even onder druk tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad. Boone liet toen enigszins sarcastisch verstaan dat hij het programma van het nieuwe bestuur wel erg ambitieus vond.

FOTO Christophe De Graef

Burgemeester De Graef heeft ambitieuze agenda

De nieuwjaarsreceptie voor de inwoners van Diest is een echte klassieker. Veel Diestenaren komen stevig opgeblonken met mekaar het glas heffen en filosoferen over het reilen en zeilen in de demerstad. Vorige zondag kwam er echter ongewoon veel mensen naar het marktplein afgezakt. Dat had allicht te maken met het aantreden van een nieuw bestuur. Veel inwoners waren benieuwd naar de speech van burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).

Lokale brouwers betrokken

Het concept was alvast wat bijgespijkerd. Naast het obligate Gildenbier waren de lokale brouwers uitgenodigd om hun brouwsels te laten proeven door de Diestenaren. Loterbol, Buvens, Trippel V en Beker maar ook het nieuw gecreëerde Oranjebier werden gretig geschonken. Felix en Levy Alen lepelden lekkere soep uit en de schepenen holden af en aan met fruitjenevers.

Fractie van sp.a opvallend selectief vertegenwoordigd

De nieuwe burgemeester was op de pui van het stadhuis in het gezelschap van een groot gedeelte van de gemeenteraadsleden. Bij de fractie van sp.a viel op dat enkel Carina Jankowski, Murat Celik en Willy Goos aanwezig waren. Geen Marc Florquin en geen Jos Uyttebroek. Misschien hadden zij andere verplichtingen maar die twee raadsleden staan ook niet op de officiële foto van de fractie die gemaakt werd bij de installatievergadering. Bij de ovatie voor gewezen burgemeester Jan Laurys bleven zij opvallend apathisch. “Mijn houding heeft niks te maken met protest , maar met de manier waarop Jan, die ik trouwens meer dan gewaardeerd heb, mij heeft behandeld in de week voor de verkiezingen. Meer wens ik hierover niet te communiceren”, zegt raadslid Marc Florquin (sp.a). Insiders in de top van Open Diest fluisteren ons in het oor dat er een bestuursakkoord zou geweest zijn tussen DDS, sp.a en Groen. Die laatste partij besliste uiteindelijk om vanuit de oppositie te gaan zetelen waardoor de meerderheid niet haalbaar of erg krap zou worden. Open Diest zou van die opportuniteit gebruik gemaakt hebben om het initiatief te nemen en dat leverde uiteindelijk de burgemeesterssjerp en een coalitie met DDS op. Daardoor viel sp.a uit de boot. Marc Florquin verloor eerder al zijn mandaat als provinciaal gedeputeerde omdat sp.a ook op dat niveau uit de coalitie werd geduwd. Hij zag nu ook het eventuele burgemeesterschap van Diest verloren gaan.

Kinderburgemeester aanwezig

De kinderburgemeester was er ook opnieuw bij. Zij mocht al opdraven bij de installatievergadering waar ze het afscheidsgeschenk mocht overhandigen aan Jan Laurys. Vorige zondag was haar rol beperkt tot aanwezig zijn.

Burgemeester de Graef herhaalt ambitieus programma

Tijdens de installatievergadering had oppositieraadslid Frederik Boone (N-VA) schamperend een bloemlezing gegeven van het ambitieuze programma van de nieuwe coalitie. Burgemeester De Graef deed dat zondag in zijn speech nog eens over. Uit die opsomming blijkt opnieuw dat er de volgende zes jaar nogal wat werk op de plank ligt.

 • Diest moet inzetten op meer veiligheid.
 • Er komt een andersgeorganiseerde mobiliteit
 • De stad wil zich toeristisch sterker profileren en daarbij komt er een accent op cultuur
 • De kinderopvang wordt op maat ontwikkeld
 • De scholen en de ontmoetingscentra zijn belangrijke aandachtspunten
 • De stad moet groen en proper worden
 • Er komt een warm sociaal beleid
Klemtoon op commissievergaderingen

Christophe De Graef legde opnieuw de klemtoon op de commisievergaderingen. Blijkbaar wil hij het beleid vooral daar vorm geven en wordt de gemeenteraad eerder een vergadering die de besluitvorming nog formeel zal bekrachtigen. Als dat effectief het geval is, zou het nuttig zijn om die commissievergaderingen ook te livestreamen. De livestream heeft als bedoeling om meer inwoners te betrekken bij het beleid. Dat beleid krijgt voortaan blijkbaar vorm in de commissies.
Burgemeester De Graef accentueerde ook het belang van de deelgemeenten, een aandachtspunt dat eerder door DDS geclaimd was. Christophe De Graef wil tenslotte sterker en in meer media gaan communiceren, iets waar zijn partij tijdens de verkiezingscampagne al werk van maakte.

Na de speech kan u ook de nieuwjaarsbrief van de stadsdichter beluisteren. Ze maakt zich onder meer zorgen over een propere stad zonder Reneeke, hondendrollen, duurzame mobiliteit, parkeermeters, zwerfvuil en de botten die klaar staan in de wijk van Poelske.

Den Amer loopt nokvol voor installatievergadering gemeenteraad

De installatievergadering van de gemeenteraad in Diest verliep met de nodige grandeur. De grote zaal van Den Amer werd omgebouwd tot raadszaal. De nieuwe gemeenteraadsleden werden als rocksterren op het podium geposteerd en in de zaal waren zeteltjes te kort voor het stevig opgekomen publiek. Er moesten zelfs stoelen uit de foyer worden bijgesleept om iedereen een comfortabel zitje te garanderen. Uiteraard waren er een hoop familieleden van de nieuwe bestuurders en ook het personeel van de stad was vrij talrijk komen opdagen. Veel van die mensen haken af na zitting 1 maar elk zieltje dat gewonnen wordt voor de lokale politiek is een stukje democratie extra.

Aangekondigde livestream ontbreekt

Jammer genoeg kreeg die democratisering ook al meteen een eerste deukje. Op basis van de reacties die wij tijdens de raadszitting kregen, was de anders technisch erg knap onderbouwde livestream,  totaal afwezig. In de zaal was ook geen enkele installatie opgesteld die een livestream mogelijk maakt. Nochtans had kersvers burgemeester Christophe De Graef die optie uitgebreid gepromoot op Facebook. Het is begrijpelijk dat de installatie voor de livestream niet zomaar verhuisbaar is naar een andere locatie maar het zou passen om dat dan op een correcte manier te communiceren naar de inwoners en het al zeker niet te promoten.

Vier raadsleden nemen mandaat niet op

Het was afscheidnemend burgemeester Jan Laurys (DDS) die voor de laatste keer de gemeenteraadszitting mocht openen. Laurys werkte zich in geen tijd door de obligate kennisnemingen over de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten en over de aanstelling van Christophe De Graef als nieuwe burgemeester. Bij dat laatste punt overhandigde hij de burgemeesterssjerp aan zijn opvolger. Afscheidnemend burgemeester Jan Laurys mocht daarna nog even in zijn typische flegmatieke stijl schitteren op het podium. Hij werkte zich eerst door een viertal vervangingen. Carine Van Camp (sp.a), Jeroen Overmeer (N-VA), Andy Bonyns (Vlaams Belang) en …jawel…Jan Laurys hemzelve, nemen hun mandaat als gemeenteraadslid niet op. Zij worden vervangen door Carina Jankowski (sp.a), Frederik Boone (N-VA), Bieke Ceuppens (Vlaams Belang) en Celal Orhan (DDS).  De nieuwe, officieel nog aan te stellen gemeenteraadsleden, bevestigden dit en daarna mochten de 27 democratisch verkozen bestuurders van de stad hun eed komen afleggen bij Jan Laurys.

Samenstelling van de fracties

Fractie Open Diest:  Christophe De Graef (burgemeester) , Pascale Vanaudenhove, Rick Brans, Sabine Meyssen, Maurits Vande Reyde, Mario Versavel, Marina Lambrechts, Danielle Bosmans Gheyskens.

Fractie DDS: Geert Cluckers, Bart Stals, Monique Dedobbeleer, Anja Verbeeck, Erwin Jennes, Joeri Buttiens, Irène Gijbels, Celal Orhan.

Fractie sp.a: Marc Florquin, Murat Celik, Willy Goos, Carina Jankowski, Jos Uyttebroek.

Fractie N-VA: Geert Nijs, Lydia Mertens, Frederik Boone.

Fractie Groen: Miet Dirix, Sofie Colemont

Fractie Vlaams Belang: Bieke Ceuppens

Voorzitter en schepenen in hun functie bevestigd

Na de eedaflegging werd de voorzitter van de gemeenteraad verkozen. Erwin Jennes haalde geen schepenmandaat meer binnen maar wordt opgevist in de functie van voorzitter.

Ook over de schepenambten was al eerder een akkoord gesloten en dat werd tijdens de raadszitting bevestigd.

Geert Cluckers en Bart Stals zijn de rechtstreeks verkozen schepenen voor DDS. Rick Brans, Pascale Vanaudenhove en Maurits Vande Reyde zijn de schepenen voor Open Diest.

De bevoegdheden:

 • Christophe De Graef (Open Diest) wordt voorgedragen als burgemeester en draagt de bevoegdheden algemene coördinatie –  veiligheid – preventie – dienstverlening – communicatie – mobiliteit. Tevens is hij voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en maakt hij deel uit van het politiecollege.
 • Geert Cluckers (DDS) is 1e schepen en krijgt de bevoegdheden cultuur – toerisme – bibliotheek – gemeentelijk onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.
 • Pascale Vanaudenhove (Open Diest) krijgt de bevoegdheden personeel – onderwijs – kunst- en muziekacademie – kinderopvang – burgerzaken  en dierenwelzijn.
 • Bart Stals (DDS) krijgt de bevoegdheden openbare werken – patrimonium – stadsontwikkeling en ICT.
 • Maurits Vande Reyde (Open Diest) krijgt de bevoegdheden financiën – lokale economie – smartcity – citymarketing en toegankelijkheid.
 • Rick Brans (Open Diest) krijgt de bevoegdheden ruimtelijke- ordening – milieu – duurzaamheid – jeugd en sport.
Marc Florquin pakt naast mandaat in politieraad

De vertegenwoordigers voor de politieraad moeten tijdens de eerste raadszitting met een geheime stemming gekozen worden en net zoals in Scherpenheuvel-Zichem leek dat ook in Diest even spannend te worden. Diest vaardigt negen mandaathouders en de burgemeester van ambtswege af in de raad. Er waren echter tien kandidaten voor de 9 zitjes.

De kandidaten: Joeri Buttiens, Murat Celik, Miet Dirix, Marc Florquin, Irene Gijbels, Erwin Jennes, Marina Lambrechts, Sabine Meyssen, Geert Nijs, Mario Versavel.

De stemming is geheim en daarom werd de technologie even opzij geschoven. Twee dames verzamelden 135 stembrieven in een kartonnen doos. Die werden manueel geteld door de twee jongste raadsleden. Na telling bleek Marc Florquin 12 stemmen te hebben. Alle andere kandidaten hadden 13, 14 of 15 stemmen. Florquin verloor eerder al zijn  mandaat als provinciaal gedeputeerde, hij pakte met sp.a naast de coalitie in Diest en wordt nu niet verkozen in de politieraad.

Monique Dedobbeleer toegevoegd als extra schepen

De zitting van de gemeenteraad werd gesloten en daarna volgde de eerste vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De belangrijkste bedoeling van die vergadering was om de voorzitter en de leden van het Bijzonder comité voor de sociale dienst aan te duiden. De functie van voorzitter levert nog een extra schepenmandaat op. Er was op voorhand een politiek akkoord om Monique Dedobbeleer in die functie te benoemen. Dat werd door de raad unaniem bevestigd. Dedobbeleer wordt tevens bevoegd voor welzijn –  senioren – diversiteit – dorpsontwikkeling – erediensten –  landbouw en  ontmoetingscentra

Bijzonder Comité start met zeven leden

Het Bijzonder Comité heeft acht leden en daarvan konden er zeven in hun functie worden ingezworen:

Melis Ürgüp (DDS), Ton Van Weel (DDS), Sylva Van Lommel (DDS), Renaat Rijnders (N-VA), Silke Van Rompaey (Open Diest), Günther Wuyts (Open Diest, Carine Van Camp (sp.a)

David Celis (Groen) was afwezig en kan dus pas tijdens de volgende vergadering worden beëdigd.

Fracties laten kort in hun kaarten kijken. Eerste schermutseling tussen Open Diest en N-VA

Voorzitter Erwin Jennes nodigde na de raadszittingen iedere fractie uit om een korte toelichting te geven. Uiteraard komen daar de obligate woorden van dank en wensen voor succes bij te pas. We probeerden vooral de kern van de boodschap te filteren.

Bieke Ceuppens benadrukte dat ze zal waken over de uitvoering van de beloftes die de meerderheid vooruit stuurt. Ze wil met haar partij een spil zijn tussen de burgers en het gemeentebestuur. Opvallend was dat ze geen enkel eigen programmapunt citeerde in haar maidenspeech.

Miet Dirix (Groen) liet al meteen een fris geluid horen. “We willen niet dwars liggen maar zullen een constructieve, groene raadgever zijn”, zei ze. Miet waarschuwde enigszins plastisch dat Groen niet tevreden zal zijn met een pot honing en een pot bonen. “Wees lief voor elkaar, de bevolking en de stad”, waren haar slotwoorden.

Frederik Boone (N-VA) zag de coalitievorming als een zeer vlotte bevalling waarover vooraf een afspraak was gemaakt met een verloskundige. Boone schamperde daarna enigszins sarcastisch over het ambitieuze programma dat de coalitie belooft. Hij somde een paar opvallende verkiezingsbeloftes van Open Diest op: elektrisch uitschuifbare palen om een buurt af te sluiten, grondsensoren op 30 minuten gratis parkeren mogelijk te maken, een nieuw skatepark, taxicheques voor senioren, sportkooien, vuilbakken die werken op zonne-energie met ondergrondse opvangbakken. “Ik dacht eerst dat het over een programma van drie legislaturen ging maar het is effectief allemaal voor 2018-2024 gepland”, zei hij. “Koken kost echter geld”, zei Boone. “Hoe gaat u dat koppelen aan een belastingsvermindering?”

Murat Celik (sp.a) vond dat zijn partij de stad in goede conditie heeft achter gelaten. Hij kondigde een constructief kritische oppositie aan met creatieve en sociale accenten. Celik vroeg uitdrukkelijk om rekening te houden met diversiteit. “Ik reik u de hand”, zei hij tegen de meerderheidspartijen.  Maar hij besloot toch waarschuwend en daarvoor gebruikte Murat Celik een quote van gewezen burgemeester Laurys. “De taak van de oppositie is om het bestuur wakker te houden”, zei hij. “Misschien gaan we u wel slapeloze nachten bezorgen.”

Joeri Buttiens (DDS) vergeleek de gemeenteraad met een vliegtuig waar de meerderheid in de cockpit zit maar waar de oppositie in de vleugels voor het evenwicht moet zorgen. “Grote dossiers zoals de citadel, de stationsomgeving, het ziekenhuis, de Warande en de sportinfrastructuur moeten we samen aanpakken”, zei Buttiens. Hij zag DDS als de waakhond van de belangen van de deelgemeenten.

Mario Versavel (Open Diest) ten slotte wil werken aan een leefbare stad waar aandacht is voor mobiliteit, veiligheid, kinderopvang en senioren. Ook hij pleitte voor een positieve en constructieve samenwerking.

Uitschuivertje van burgemeester De Graef

De nieuwe burgemeester, Christophe De Graef, kreeg het laatste woord. Hij vroeg om wederzijds respect tussen de raad en het college. De Graef benadrukte het belang van de commissies om belangrijke dossiers  over de partijgrenzen heen te bespreken.  Hij wil ook een samenwerkingsmodel met open communicatielijnen tussen de algemeen directeur, alle fractieleiders, de voorzitter van de raad en de burgemeester. “De eed die we hebben afgelegd vraagt om verantwoordelijkheid en integriteit”, zei de burgemeester. Christophe De Graef viel heel even uit zijn rol aan het einde van zijn speech. Hij prikte terug naar de plaagstoot van Frederik Boone. “Misschien kunnen we de zitpenningen verlagen of alleszins die van u”, zei hij tegen Boone. Het geroezemoes in de zaal leek aan te geven dat dit niet de meest verfijnde repliek was. Het verleidde Boone ertoe om de bal terug kaatsen. “Ik vrees dat de hoogte van de zitpenningen onvoldoende is om al die ambitieuze plannen te financieren”, zei hij. Het beloven pittige debatten te worden de volgende maanden.

Staande ovatie voor Jan Laurys

Aan het einde van de twee raadszittingen werden de afscheidnemende raadsleden gehuldigd. Speciale hulde was er voor Jan Laurys.  Kinderburgemeester  Anna mocht de honneurs waarnemen en Jan Laurys kreeg minutenlang een staande ovatie van zijn collega’s en het publiek, al was er hier en daar ook een enigszins bevreemdende uitzondering.