Scherpenheuvel-Zichem voert bewonerskaarten in voor inwoners die in blauwe zone wonen

Invoeren bewonerskaarten in blauwe zone

In Scherpenheuvel-Zichem is nogal wat commotie over de controles op het naleven van de blauwe zones in de stad. Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem zal daarom zo snel mogelijk de bewoners die gedomicilieerd zijn in de blauwe zones de mogelijkheid geven een bewonerskaart aan te vragen. Met die kaart worden ze vrijgesteld van retributie en kunnen ze dus hun wagen parkeren in de blauwe zone waar ze wonen. Het reglement dat dit mogelijk maakt zal in de zitting van 2 maart aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Blauwe zone werd inhoudelijk niet gewijzigd

Schepen van mobiliteit Nico Bergmans (Open VLD) verduidelijkt dat sinds begin dit jaar de controle op het correct gebruik van de blauwe schijf niet langer door de politiediensten van de zone Demerdal wordt uitgevoerd, maar wel door de firma APCOA. Zij werden volgens schepen Bergmans aangesteld nadat aan de politiediensten werd meegedeeld dat zij de controle zelfs niet langer mogen en kunnen uitvoeren. Inhoudelijk is er volgens de schepen helemaal niks veranderd aan de blauwe zone. “De huidige zone is dezelfde als enkele jaren geleden”, zegt schepen Nico Bergmans. “We kunnen nu enkel vaststellen dat er sindsdien wel degelijk heel wat problemen zijn voor sommige van onze inwoners. Het doet ons wel inzien dat de controle de voorbije jaren op een heel andere manier werd ingevuld.”

Invoeren van bewonerskaarten.

Nico Bergmans wil zo snel als mogelijk een oplossing bieden voor de problemen waar de inwoners mee geconfronteerd worden.

Inwoners die gedomicilieerd zijn in de blauwe zone, kunnen binnenkort een bewonerskaart aanschaffen. Het gaat om een 500-tal adressen in Scherpenheuvel en Zichem.

Die kaart geeft hen een vrijstelling op de retributie die geheven wordt. Het komt er op neer dat men met een bewonerskaart kan parkeren in de blauwe zone waar men gedomicilieerd is, zonder dat men het risico loopt op een retributie. Het geeft hen uiteraard geen zekerheid op een vrije parkeerplaats.

Indeling in zones

Schepen Bergmans wil niet vooruitlopen op het nog op te stellen én nog goed te keuren reglement. “We hopen dat reglement ter bespreking op de gemeenteraad van 2 maart te brengen’, zegt hij. “Maar ook bij deze tijdelijke maatregel zullen we aandacht moeten hebben om voldoende parkeerplaatsen te vrijwaren voor bezoekers. De blauwe zones op ons grondgebied zullen worden ingedeeld in enkele kleinere deelzones. De bewoners die bijvoorbeeld gedomicilieerd zijn in de blauwe zone in Scherpenheuvel, worden met hun bewonerskaart niet vrijgesteld van retributie in de blauwe zone in Zichem of Averbode, en omgekeerd. In Scherpenheuvel centrum zullen ook enkele parkings uitgesloten worden van dit systeem.”

Aangepast parkeerbeleid in opmaak

Volgens schepen van Mobiliteit Nico Bergmans is een geïntegreerde parkeervisie, waar rekening wordt gehouden met alle functies in de stad, nog in opmaak. “Het is te vroeg om hier nu al over te communiceren”, zegt Nico Bergmans. “Er moeten nog heel wat beslissingen genomen worden. Er is de laatste jaren zoveel veranderd inzake ruimtelijke ordening, manier van werken en geplande mobiliteitsaanpassingen dat we onze eerdere visies moeten bijsturen. De uitrol hiervan zal dus pas voor binnen enkele jaren zijn. Vandaar deze tijdelijke maatregel.”

7 comments

 • Prachtig eindelijk een partij die begrip hebben dank u u wel
  Theys willy

  • @ Willy: Eventjes afwachten of “de partij” je niet de rekening zal presenteren?
   Nergens lezen we of deze bewonerskaart (lees: bewonersvergunning) vrij zal zijn van een jaarlijkse retributie of gratis zal zijn. Misschien is uw “dank” dan met een grimas op je gelaat! Hopelijk kiest het stadsbestuur voor een elektronische registratie van nummerplaten zodat de administratieve rompslomp voor de aflevering van deze vergunningen achterwege blijft!
   Eventjes afwachten op het goedgekeurd reglement over de bewonerskaarten en dan reageren.
   Een gratis bewonersvergunning is uiteraard geen garantie op een parkeerplaats,!.

 • Dus dit betekend dat openbaar domein..waar ik ook voor betaal…nu privaat eigendom word van de naburige bewoners voor hun wagen ????

 • Een gratis bewonerskaart is uiteraard geen garantie op een parkeerplaats, maar het schept wel verwachtingen.
  Zal de stad voorzien in voldoende parkeerplekken om minstens alle houders van een bewonerskaart een plek te geven. Wat met buurtbewoners met een tweede of derde wagen? Ik garandeer dat het stadsbestuur vele reacties zal krijgen met als argumentatie: “We hebben een bewonerskaart, maar we kunnen nooit onze auto kwijt”.
  Wat ik wel zie gebeuren dat het toerisme hier sterk zal onder lijden. Ouderlingen en toeristen die het centrum van Scherpenheuvel (Basiliek) wensen te bezoeken dienen hun voertuig dan te parkeren op de randparkings die toch niet op een kleine wandelafstand (Egger/Boemel/Kerkhof) gelegen zijn. Mindervaliden en ouderlingen met rolstoel hun verplaatsing van deze parkings zal geen sinecuren zal zijn! Hopelijk worden zij in de blauwe zone niet verast met een boete!
  Voor andere inwoners van Scherpenheuvel-Zichem zal een bezoekje aan het postkantoor en/of handelszaken van de Zuider- en Noordervest meermaals vloekend eindigen: “Geen meer parkeerplaats vrij”!

 • Het stadsbestuur van Scherpenheuvel is erg goed bezig… Overal appartement gebouwen in het centrum… Minder parkeerplaatsen… En zoals iemand hierboven zei minder tourisme… wie wil komen naar een stad waar het centrum is vol van nieuwe appartementen… Afspraak 2024.. allemaal buiten! Beginnen met Nico Bergmans (Open VLD)

  • ‘Politiek engagement is ook niet alleen verstandelijk, niet alleen iets louter ideologisch, het is iets wat meestal “à la tête du client” wordt uitgeschreven met met issues uit de marge.
   Het gebrek aan voorafgaand overleg en inspraak van de inwoners leidt er toe dat er telkens opnieuw politieke discussie komt, uiteraard afhankelijk van de kleur van de betrokkene, van de politieke tegenstanders en betrokken inwoners. De input van alle burgers is belangrijk om tot een betere en duurzamer mobiliteit in Scherpenheuvel-Zichem te komen.
   Kijk eens over de gemeentegrenzen heen: Nieuw mobiliteitsplan met inspraak van de burgers in Bekkevoort! Hier kan het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem misschien haar mosterd halen!

Geef een reactie