Tag Archives: Lubbeek

Restaurant Nestor in Lubbeek te koop

Restaurant Nestor in Lubbeek is zeker een van de betere horecazaken in het Hageland. De zaak is ondergebracht in een zeer knappe nieuwbouw en ligt op een commercieel bijzonder interessante locatie aan de Staatsbaan in Lubbeek. De klanten van het restaurant zijn gul met positieve recensies over de gerechten. Alle argumenten voor succes lijken dus aanwezig en het restaurant heeft

Read more

Theo Francken (Lubbeek) geeft voorzittershamer politiezone door aan Johan Verhulst (Bierbeek)

Burgemeester van Lubbeek Theo Francken was vanavond voor de laatste keer voorzitter van de politieraad van Politiezone Bierbeek, Boutersem, Holsbeek, Lubbeek. Die zone heeft vreemd genoeg niet echt een specifieke naam. De zone bestaat dus uit vier gemeenten en de burgemeesters daarvan wisselen mekaar dus om de 18 maanden af. Het laatste mandaat is voor burgemeester van Bierbeek Johan Verhulst.

Read more

Provincie pompt 50.000 euro in versterking van 7 handelskernen

De provincie Vlaams-Brabant investeert 50.000 euro in projecten die de handelskernen van Aarschot, Dilbeek, Geetbets, Halle, Leuven, Lennik en Lubbeek moeten versterken. Gedeputeerde voor economie Ann Schevenels wil daarmee bijdragen aan leefbare en levendige dorps- en stadskernen met een toegankelijk en gevarieerd aanbod aan wonen, werken en detailhandel. Win je zaak in Aarschot In Aarschot mogen ze 10.000 euro provinciale

Read more

Open dag op zondag 2 oktober bij politie Lubbeek en politie Aarschot

De kans dat je dit weekend niet weet wat te doen is allicht bijzonder klein. De knaldrang zorgt ook in het Hageland nog altijd voor volgebunkerde activiteitenkalenders maar voor de liefhebbers van politiewerk en de daarbij horende infrastructuur zijn er extra opportuniteiten. Zowel in Aarschot als in Lubbeek is er namelijk een open dag bij de politie. In Lubbeek kan

Read more

Bushalte Ledigheid in Lubbeek blijft dan toch behouden.

In mei van dit jaar meldde vervoersmaatschappij De Lijn dat bushalte Ledigheid in Lubbeek zou geschrapt worden. Het plan kaderde in een optimalisering van de stopplaatsen voor de bussen van De Lijn. De aankondiging veroorzaakte nogal wat commotie bij de buurtbewoners. De bushalte wordt zeer frequent gebruikt en de buurtbewoners wezen er destijds op dat de afschaffing ervan het risico

Read more

Francken en Rutten clashen over screening van opvangplaatsen voor Oekraiense vluchtelingen

De solidariteit met de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne is bijzonder groot. Dat neemt niet weg dat er cruciale discussiepunten zijn over hoe die solidariteit en meer specifiek de opvang van die vluchtelingen moet gebeuren. Op Twitter gingen burgemeesters Theo Francken van Lubbeek en Gwendolyn Rutten uit Aarschot met mekaar in discussie over de screening van gezinnen die particulier opvang willen organiseren.

Read more

Burgemeester Theo Francken vertrekt met konvooi hulpgoederen naar Polen

Burgemeester van Lubbeek Theo Francken nam vorig weekend een opmerkelijk initiatief. Hij gaf zelf aan dat de oorlog in Oekraïne hem diep raakte en dat was de aanleiding om zelf een solidariteitsactie te starten. Op amper een paar dagen tijd verzamelde de Theo Francken voldoende medisch materiaal en babyvoeding om drie vrachtwagens te vullen. Burgemeester Francken kreeg ook ongeveer 15.000

Read more

Noodenergiefonds in Glabbeek en Lubbeek staat open voor alle inwoners

De energierekeningen dreigen veel gezinnen financieel stevig op te breken. Vooral mensen uit de lagere middenklasse, die niet in aanmerking komen voor een verlaagd tarief, dreigen in moeilijkheden te komen. In Glabbeek en nu ook in Lubbeek neemt het gemeentebestuur een initiatief om ook die mensen te kunnen helpen als ze door hun energiefactuur in de problemen komen. Gemeentelijk energienoodfonds

Read more

Mede-eigenaars maken bos in Lubbeek voor iedereen toegankelijk

In Lubbeek nam een groepje van zes gezinnen het initiatief om samen een bos aan te kopen en te beheren. Het perceel was ooit een weinig florissant stuk landbouwgrond, daarna werd het een motorcrossterrein om uiteindelijk als een afgesloten terrein met zieke fijnsparren achter te blijven. Na de samenaankoop evolueert de site naar een klimaatrobuust bos in volle ontwikkeling. Den

Read more

Opnieuw bestuurders onder invloed van drugs en alcohol betrapt

Stormwind en hevige regen geselden het Hageland maar toch nam de lokale politie Demerdal-DSZ op vrijdag 12 maart deel aan een arrondissementele verkeersactie. Die vond plaats tussen 18.00 uur en 02.00 uur en de politiezone zette 8 medewerkers in. Er werden 67 wagens gecontroleerd. Drie bestuurders bleken onder invloed te zijn van alcohol en één van drugs. Het ging om

Read more

In Lubbeek kan je voortaan huwen in het Kalvariebos

Huwelijksplechtigheden zagen er de laatste maanden enigszins anders uit. Het kan gelukkig allemaal nog wel doorgaan maar (momenteel) mogen maximaal 15 personen en twee ambtenaren aanwezig zijn bij het sluiten van een huwelijk. Feesten kan al helemaal niet. In Glabbeek zorgde het gemeentebestuur eerder al voor wat extra creatieve opties. Koppels kunnen daar vragen om op een heel specifiek moment

Read more

Regionaal landschap Noord Hageland installeert eekhoornbruggen in Lubbeek

In Lubbeek werden eind oktober enkele dikke touwen over de Binkomstraat gehangen. Die moeten dienen als brug voor eekhoorns. De inheemse rode eekhoorn is makkelijk te herkennen aan zijn oorpluimpjes en zijn pluimstaart. Het is een echte bossoort en in Lubbeek vindt hij een thuis in de bosrijke gebieden langs de Binkomstraat. Deze veelgebruikte verbindingsweg vormt echter een gevaar voor

Read more

Scouts besmet in Linden – noodtestcentrum ingericht in Lubbeek

In het oude klooster van Lubbeek werd vandaag een noodtestcentrum voor covid-19 ingericht. Bij de scouts en gidsen van Sint-Kwinten Linden zijn zeven leden besmet. Vorige week namen zij deel aan een soort vormingsweek en dat werd vorige vrijdag afgesloten met een feestje. Alle deelnemers aan de vormingsweek en aan het feestje moeten nu getest worden. Het gaat om een

Read more

Speelbergkapel in Lubbeek gerenoveerd

De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Lubbeek en het Regionaal Landschap Noord-Hageland werkten samen aan de renovatie van de waardevolle Speelbergkapel. “In de 17de eeuw werden Leuven en de omliggende gemeenten meermaals geteisterd door de pest. Toen in 1660 de pest uitbrak, besloten drie dorpen om samen een Mariakapel te bouwen op de Speelberg. In 1661 werd de kapel ter ere

Read more

Houthakseldammen in Glabbeek en Lubbeek

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Glabbeek en Lubbeek  voerden erosiebestrijdingswerken uit aan de knelpunten ter hoogte van de Butschovestraat in Glabbeek en de Staatsbaan in Lubbeek. Houthakseldam voor Butschovestraat in Glabbeek Langs de Butschovestraat is er bij hevige regenval vaak water- en modderoverlast en moet de gracht regelmatig geruimd worden omdat deze is dichtgeslibd met meegespoelde modder. Er werd

Read more

Bijna 1 miljoen euro Leadergeld voor 10 projecten in het Hageland

10 Hagelandse plattelandsprojecten uit Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Geetbets, Landen en Lubbeek krijgen via het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER ruim 950.000 euro steun. Die steun komt van de provincie Vlaams-Brabant (25%), de Vlaamse overheid (25%) en Europa (50%). Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van deze invalshoeken vallen: leefbare dorpen, armoede en kwetsbaarheid in de landbouw en plattelandsgemeenschap

Read more

Het Hageland herdenkt het einde van Wereldoorlog I

Het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. De eerste maanden van deze Groote Oorlog speelden zich in belangrijke mate af in het Hageland. Daarom worden er in november herdenkingsinitiatieven georganiseerd die het einde van WOI met de nodige luister herdacht. Onder meer in Bekkevoort, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot, Hoegaarden, Geetbets, Lubbeek en Glabbeek vinden dit weekend speciale herdenkingsplechtigheden plaats. Knappe tentoonstelling

Read more