Tag Archives: Glabbeek

Mondmaskers verplicht in bib, gemeentehuis en ocmw van Glabbeek

In Glabbeek zijn ouders die hun kinderen naar school brengen of ze later weer ophalen, verplicht om een mondmasker te dragen aan de schoolpoort. Dat werd eerder al beslist door het gemeentebestuur. Dat bestuur gaat nu nog een stap verder. Wie het gemeentehuis, het sociaal huis van het ocmw of de bibliotheek binnen stapt is ook verplicht om een mondmasker te dragen.

In de melding van de gemeente Glabbeek staat duidelijk dat het over mondmaskers gaat. Neus- en mondbeschermng met een bandana bijvoorbeeld, volstaat dus niet.

Houthakseldammen in Glabbeek en Lubbeek

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Glabbeek en Lubbeek  voerden erosiebestrijdingswerken uit aan de knelpunten ter hoogte van de Butschovestraat in Glabbeek en de Staatsbaan in Lubbeek.

Houthakseldam voor Butschovestraat in Glabbeek

Langs de Butschovestraat is er bij hevige regenval vaak water- en modderoverlast en moet de gracht regelmatig geruimd worden omdat deze is dichtgeslibd met meegespoelde modder. Er werd een houthakseldam van 52 meter lang aangelegd. In augustus komt er nog een tweede dam van 22 meter lengte. De totale kostprijs van de erosiebestrijdingswerken bedraagt 5.258,47 euro.

Houthakseldam aan Staatsbaan in Lubbeek

Bij hevige regenval is er regelmatige grote water- en modderoverlast aan de Staatsbaan in Lubbeek. Er werd een houthakseldam van 38 meter lang aangelegd. De totale kostprijs van de erosiebestrijdingswerken bedroeg 3973,25 euro.

De gemeente Lubbeek trof eerder al maatregelen om erosieproblemen aan te pakken. Zo legde ze twee bufferbekkens aan, gecombineerd met een grasstrook, grachten en twee houthakseldammen, om de woningen aan de Gellenberg, Kleine Rotstraat en Spicht te beschermen.

De houthakseldammen werden aangelegd door Heylen BVBA uit Geel.

Pastorale zone Glabbeek schrapt voorlopig onkostenvergoeding voor kerkelijke uitvaarten

Mensen die momenteel met een overlijden geconfronteerd worden, moeten de uitvaart op een heel andere manier organiseren. Er kunnen maximaal 15 mensen aanwezig zijn, alles moet op sociale afstand en de klassieke begroetingen waarmee de gemeenschap afscheid neemt van een overledene zijn even niet meer aan de orde.

De parochiegemeenschap van Glabbeek speelt in op die uitzonderlijke omstandigheden. “Heel wat mensen worden dezer dagen sterk beproefd, zowel familiaal, sociaal als economisch als gevolg van overlijdens door het coronavirus”, zegt coördinator Gert Janssens van de pastorale zone Glabbeek. “De Glabbeekse parochiegemeenschappen willen deze mensen een bijkomend teken geven van meeleven en solidariteit. De onkostenvergoeding van 275 euro voor een uitvaartplechtigheid in de kerk, die verdeeld wordt over het bisdom, de kerkfabriek, de parochie en de voorganger, worden niet aangerekend zolang de beperkende maatregelen duren.

Het bisdom Antwerpen nam eerder al dezelfde maatregel. In het bisdom Hasselt werd de 275 euro vervangen door een kostenvergoeding van 80 euro. In het bisdom Brugge passen ze het sociaal tarief van 99,50 euro toe.

Glabbeek koopt zelf mondmaskers aan en richt veldhospitaal in

De discussie over mondmaskers kaapt al dagenlang het nieuws. In de zorgsector lijkt het tekort ondertussen opgelost. Vandaag komen er 7 miljoen maskers aan en defensie doet er alles aan om die te controleren en op de juiste bestemming te krijgen.

Over die juiste bestemming is echter heel wat commotie. Ziekenhuizen en bij uitbreiding de ganse zorgsector, politiediensten en de thuisdiensten van de OCMW’s lijken evident maar toch blijft de belevering bij een aantal van die diensten in gebreke.

In Glabbeek heeft burgemeester Peter Reekmans nu zelf initiatief genomen. Via een plaatselijke supermarkt en een plaatselijke apotheek heeft Reekmans een strategische gemeentelijke stock van 3.500 mondmaskers FFP2, 500 chirurgische mondmaskers en 8.000 medische handschoenen aangekocht. De kostprijs bedraagt 10.000 euro maar Reekmans wil niet langer wachten op de tussenkomst van de federale regering. De politiezone Hageland kan rekenen op 1.000 mondmaskers FFP2 en de 3.000 andere mondmaskers gaan naar de thuisdiensten van het OCMW, het woonzorgcentrum en alle zorgverstrekkers zoals huisartsen, kinesisten, tandartsen en thuisverplegers in Glabbeek. Al deze zorgverstrekkers krijgen een mail van de gemeente om aan te geven hoe de bedeling ervan kan verlopen.

Eerder ging Peter Reekmans al in op de vraag van de federale overheid om faciliteiten te selecteren waar eventueel een veldhospitaal kan geïnstalleerd worden. In samenspraak met het ziekenhuis van Tienen werd een onbewoond serviceflatcomplex in aanbouw klaar gemaakt om eventueel patiënten op te vangen. Het complex heeft 28 assistentiewoningen maar omwille van een dispuut tussen de aannemer en de exploitant staan die al langere tijd leeg.

Roemeense special forces pakken moordenaarskoppel uit Glabbeek op

De kopafbeelding is een screenshot van Stirile Pro TV

Het parket van Leuven meldt dat afgelopen zaterdag 1 februari op verzoek van de onderzoeksrechter in Leuven de 64-jarige Georges D. uit Glabbeek en zijn 43-jarige echtgenote Marleen M. in een dorp in Roemenië gearresteerd werden op verdenking van een moord in Tienen in 2006. De aanhoudingen kaderden in een recent geopend gerechtelijk onderzoek naar deze feiten. Het echtpaar verblijft in een Roemeense cel. De procedure om hen aan ons land uit te leveren loopt.

Volgens HLN zou het koppel hun drugsleverancier hebben vermoord. De Roemeense Special Forces omsingelden het ganse dorp en plukten het echtpaar uit een mobilhome.

Hagelandse gemeenten opvallend aanwezig in lijstje voor potentiële fusie

Het financieel-economische dagblad De Tijd publiceerde gisteren een opmerkelijk artikel over de fusies van gemeenten. De Tijd baseerde zich op de nota van Vlaams informateur Bart De Wever. Daarin wordt de afschaffing van de provincies gekoppeld aan de fusie van een aantal kleinere en financieel zwakkere gemeenten.

Discussie op basis van drie criteria

De discussie over gemeentefusies werd tot op heden vooral gevoerd op basis van het aantal inwoners. De Tijd trekt die discussiebasis open en kijkt ook naar twee andere criteria: de schuld per inwoner en de zogenaamde autofinancieringsmarge, dat is de financiële draagkracht die overblijft als de inkomsten van de gemeenten verminderd worden met de leningslast.

Minstens 15.000 inwoners

De Tijd gebruikt een studie van VIVES (Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving) om het minimum aantal inwoners te bepalen waarbij een gemeente leefbaar kan zijn. Vives bepaalt dat op 15.000 inwoners. Op basis van dat criterium en na aftrek van de faciliteitengemeenten blijven dan nog 143 gemeenten die te klein zijn. Dat is bijna de helft van de 300 gemeenten in Vlaanderen.

Het valt op dat die 143 gemeenten verspreid zijn over gans Vlaanderen. Maar na de toevoeging van de twee andere criteria zal dat beeld drastisch veranderen en komt vooral zuid-oost Hageland op de kaart.

Combinatie van aantal inwoners en schuldgraad zetten Hageland centraal

De combinatie van het aantal inwoners en de schuldgraad reduceert het aantal gemeenten die voor fusie in aanmerking komen naar 65. De Tijd hanteert 914 euro als norm. Dat is de mediaanwaarde voor de schuld per inwoner van alle gemeenten in Vlaanderen.

Op basis van de combinatie van die twee criteria ontstaat een opvallende cluster in Vlaams-Brabant.  Halen (weliswaar net over de grens met Limburg), Geetbets, Zoutleeuw, Kortenaken, Bekkevoort, Glabbeek, Tielt-Winge, Holsbeek, Boutersem, Bierbeek, Oud-Heverlee, Bertem en Huldenberg zijn 13 aangrenzende gemeenten die in de fusiecriteria vallen. Ook Tremelo, Haacht, Steenokkerzeel, Kampenhout en Keerbergen staan nog in het lijstje.

Hagelandse cluster opvallend duidelijk

Als we het derde criterium toevoegen, de autofinancieringsmarge, wordt het doelgebied opvallend duidelijk. Ook hier hanteert De Tijd de mediaanwaarde van alle Vlaamse gemeenten als norm. Er ontstaat nu een aaneengesloten cluster met Halen, Geetbets, Kortenaken, Bekkevoort, Glabbeek, Lubbeek, Holsbeek, Boutersem, Hoegaarden, Bierbeek en Bertem. Ook Haacht en Tremelo staan nog in de fusielijst. In het lijstje van 11 staan 6 gemeenten met een CD&V burgemeester. In het lijstje van 13 zijn er dat 7.

Er liggen dus 13 van de 43 voor fusie in aanmerking komende gemeenten in onze regio. Die grenzen bovendien bijna allemaal aan mekaar. Op Radio 1 liet burgemeester Rudi Beeken van Tielt-Winge gisteren al een opvallende uitnodiging rond dwarrelen door Bekkevoort te noemen als een potentiële fusiepartner. Beeken liet ook verstaan dat hij niet het initiatief zal nemen en wacht op voorstellen. Burgemeester Peter Reekmans van Glabbeek liet eerder verstaan dat hij tegen een fusie is. Hij schreef er zelfs een opiniestuk over in De Tijd. Het wordt ook uitkijken naar de houding van burgemeester van Lubbeek Theo Francken. Zijn partij is de stuwende kracht achter de afschaffing van de provincies. Dat wordt gekoppeld aan de fusies van gemeenten. En Lubbeek staat duidelijk in het lijstje van De Tijd.

Fusie zwakscorende gemeenten niet noodzakelijk gunstig

Het zou overigens fout zijn om enkel naar een fusie tussen gemeenten in het lijstje te kijken. Het is misschien zelfs zinvol om dat net niet te doen. De twee laatste criteria hebben met financiële draagkracht te maken en door twee minder sterke gemeenten samen te voegen los je dat gegeven niet noodzakelijk op. De nieuwe Vlaamse regering kan de premie per inwoner van 500 euro die gemeenten krijgen na een fusie, natuurlijk opnieuw aanbieden en dat zorgt voor zuurstof. Maar het sluit niet uit dat andere scenario’s kunnen bekeken worden. De aansluiting van Halen bij Diest bijvoorbeeld, is geen ondenkbare piste. Webbekom schurkt als deelgemeente van Diest aan tegen Halen en het industrieterrein langs de E314 is uitgebouwd op het grondgebied van beide gemeenten. Er was overigens al eerder een samenwerking tussen Diest en Halen. Voor de vorming van de brandweerzones, beschermde het brandweerkorps van Diest ook Halen. Dat die twee gemeenten in verschillende provincies liggen kan niet echt een probleem zijn aangezien het toch de bedoeling is om dat niveau af te bouwen.

Lijstje mag niet exclusief zijn

Het lijstje mag ook niet als exclusief beschouwd worden. Scherpenheuvel-Zichem bijvoorbeeld, staat niet bij de kandidaten om te fuseren. Het inwonersaantal en de autofinancieringsmarge van de stad zitten ruim boven de mediaanwaarde van De Tijd, al is die autofinanciering deels opgesmukt door een portefeuille van kortetermijnkredieten. De schuldgraad van de gemeente ligt echter ver boven de gehanteerde mediaan van De Tijd. Het bestuur bouwt die schuld versneld af maar dat neemt niet weg dat die, op basis van een eigen forecast van het stadsbestuur, in 2021 nog steeds 1229 euro zal bedragen. De Tijd hanteert momenteel een mediaanwaarde van 915 euro. De gemeente kan door haar groen karakter nauwelijks industrie aantrekken en leeft voor meer dan 50% van haar inkomsten van fiscale ontvangsten. De bevolking van Scherpenheuvel-Zichem vergrijst echter snel en dat zet die fiscale ontvangsten onder druk. Bovendien hangt de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenlast van de statutaire ambtenaren als een dreigende schaduw over de financiële gezondheid van de stad. Ondanks de verdienstelijke inspanning van het bestuur om de schuldenlast de laatste twee jaar met respectievelijk 38% en 45% af te bouwen, zou een fusie en de daarbijhorende potentiële injectie van meer dan 11.000.000 euro een scenario moeten zijn dat minstens overwogen kan worden.

Glabbeek en Middelkerke starten toeristische uitwisseling en zoeken samen alternatief voor intercommunales

Je zag het vroeger wel meer, gemeenten die zich met mekaar verbinden. Meestal waren dat buitenlandse gemeenten met zo exotisch mogelijk klinkende namen. Zo’n zogenaamde verbroedering, momenteel enigszins genderincorrect maar ook taalkundig een fout woord, werd dan aangekondigd met een bordje dat aan de gemeentegrenzen stond. In de meeste gevallen gebeurde er dan verder niks meer mee maar het klonk wel prestigieus.

Burgemeester Peter Reeckmans van Glabbeek haalde die oude gewoonte weer van onder het stof vandaan maar hij geeft er een andere invulling aan. Het Hagelandse Glabbeek verbroedert namelijk met de Vlaamse kustgemeente Middelkerke. Daar is een logische politieke reden voor. Glabbeek en Middelkerke hebben allebei een LDD-burgemeester met een absolute meerderheid.

Toeristische uitwisseling tussen Middelkerke en Glabbeek

Jean-Marie Dedecker was vorige vrijdag met zijn Dieseltje, zoals hij wat provocerend zei, naar Glabbeek getuft. “Glabbeek en Middelkerke gaan een duidelijk engagement aan om rond verschillende domeinen samen te werken”, zei hij. “ In een eerste fase omvat de samenwerking vooral toeristische initiatieven, waarbij de kustbewoners op uitstap kunnen komen naar fruitgemeente Glabbeek in het binnenland. De inwoners van Glabbeek kunnen tijdens de zomermaanden op uitstap naar kustgemeente Middelkerke. De toeristische diensten van Glabbeek en Middelkerke gaan in dit kader uitstappen organiseren van de ene naar de andere gemeente.

Dedecker apprecieert Reeckmans

Dedecker stak zijn appreciatie voor Peter Reeckmans niet weg. Hij noemde hem een harde werker die met veel dossierkennis en inzet zijn klein dorp de voorbije jaren als burgemeester op de kaart zette. “Voor hij er burgemeester werd wist amper iemand Glabbeek liggen, maar vandaag haalt deze kleine gemeente door hem regelmatig de nationale pers”, zei hij. “Ik hoorde onlangs nog dat er zelfs inwoners van Middelkerke afzakten naar Glabbeek voor de berging van de gecrashte bommenwerper uit WO II.”

Intercommunales ter discussie

Reeckmans en Dedecker willen de verbroedering ook effectief onderbouwen met economische argumenten. Zo willen ze de facturen van de gezinnen goedkoper maken voor heel wat basisbehoeften die door de vele intercommunales vandaag peperduur werden, terwijl het met private bedrijven veel goedkoper kan. Glabbeek en Middelkerke gaan onder meer voor afval en drinkwater op zoek naar nieuwe spelers op de private markt.

Dorpspartij boekt historisch resultaat

Peter Reeckmans blikte nog even terug op 2018. “Verleden jaar behaalde onze Dorpspartij een historische verkiezingsoverwinning in Glabbeek met een monsterscore van maar liefst 12 op de 17 zetels in de gemeenteraad”, zei hij. “Terwijl de partijafdelingen van de traditionele partijen nog amper inwoners kunnen warm maken groeide de Dorpspartij met meer dan 700 leden en maar liefst 54 bestuursleden met voorsprong uit tot de allergrootste politieke familie in Glabbeek.”

Ambitieus Dorpsplan 2.0

Peter Reeckmans haalde fijntjes uit naar een ergerlijke fout in de nieuwe BBC-meerjarenplanning. Die legde namelijk op dat gemeenten in 2012 een planning moesten opmaken tot en met 2019. De nieuwe besturen die overal van start gaan moeten dus nog een jaar verder met de afspraken die zes jaar geleden werden vast gelegd. Als dat nieuwgevormde coalities zijn is dat vervelend. Maar het zet de nieuwe bestuurders ook niet aan tot initiatief en duidelijkheid. Ze hebben namelijk nog bijna een jaar de tijd om een strategische visie uit te werken. Reeckmans en zijn ploeg hebben niet gewacht en hebben hun Dorpsplan 2.0 al gepresenteerd en ook doorgerekend. De belangrijkste accenten van dat beleid  zijn de verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis, de bouw van een gezondheidscampus, de realisatie van twee sociale woonwijken, de vernieuwing van het gemeentelijk domein met nieuwe loodsen voor de dienst openbare werken, de aanleg van fietspaden in tien straten, de uitbreiding van de KMO-zone, de aanleg van nieuwe sportinfrastructuur zoals een skatepark en kunstgrasveld, nieuwe speeltuinen en een speelbos in Zuurbemde, de vernieuwing van onze openbare verlichting met energiezuinigere LED-lampen, heel wat openbare werken en een cameraschild in de dorpskernen van Bunsbeek, Glabbeek en Kapellen om de veiligheid aan de schoolomgevingen fors te verhogen.

Helft van investeringen wordt gesubsidieerd

De kostprijs van al deze investeringen bedraagt 6 miljoen euro waarvan de helft of 3 miljoen euro met Europese, federale, Vlaamse en provinciale subsidies wordt gerealiseerd. Glabbeek heeft slechts een schuld van 770 euro per inwoner. Dat is de laagste schuld in de ruime regio. Reeckmans garandeerde ook dat onder Dorpspartijbeleid geen enkele gemeentelijke belasting zal stijgen. Peter Reeckmans wil komaf maken met de verdoken stijgingen van de gemeentebelastingen via intercommunales. Hij zal ook de negatieve impact van 200.000 euro minderontvangsten per jaar door de federale taxshift niet doorrekenen aan de inwoners.

Bruisende gemeente

De ploeg van Peter Reeckmans heeft ook een ambitieuze activiteitenkalender klaar voor Glabbeek.  Er is Kunst in de kerk, een Urban run en de nieuwe polyvalente evenementenhal Hangaar 44 zorgt ervoor dat het verenigingsleven over een goede infrastructuur kan beschikken. Peter Reeckmans stelde tenslotte ook de nieuwe voorzitter van de Dorpspartij, Luc Lambrechts voor.

Centrumsteden worstelen met pendelparkings

De drie centrumsteden in het Hageland worstelen momenteel met het beheer van de parkings aan de treinstations. In Aarschot en Tienen wil de NMBS die parkings betalend maken. In Diest komt in principe een nieuwe parkeergarage en alhoewel daar nog geen manifeste standpunten over zijn zal ook die allicht niet gratis zijn. Die strategie is niet naar de zin van een aantal politici.

Peter Reekmans wil collega’s overtuigen om parking in Tienen te kopen

De discussie werd enigszins verrassend geopend door burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) van Glabbeek. Die stelde vorige week voor dat een aantal gemeenten in de periferie van Tienen, de parking naast het station van Tienen zouden overkopen van de NMBS om ze daarna gratis ter beschikking te stellen van de pendelaars. Reekmans organiseert in zijn eigen gemeente ook al een zogenaamd Mobipunt. Daar zijn twee standplaatsen voor autodelen, een laadplaats voor elektrische wagens, een bushalte en een fietsenparking. Op termijn is het de bedoeling om dat aanbod uit te breiden, ook met diensten die niks met mobiliteit te maken hebben maar eerder functioneel zijn.

Rutten wil extra pendelparking naast E314

Vandaag trekt ook Gwendolyn Rutten aan diezelfde bel. Rutten is formeel nog steeds geen burgemeester van de stad maar vorige vrijdag werden de schepenen geïnstalleerd en werd ook meteen het eerste schepencollege gehouden. Vandaag pakt Gwendolyn Rutten uit met het idee om een extra pendelparking naast de E314 uit te bouwen. Het verkeer vanuit Limburg naar Brussel loopt iedere dag vast en de file bouwt zich op tot in Aarschot. Extra parkings moeten het mogelijk maken om samenrijden beter te organiseren. In een adem neemt Rutten de problematiek van de parking aan het station mee. Ook in Aarschot wil de NMBS parkeren betalend maken. Rutten surft mee op het idee van Reekmans en suggereert om die parking over te nemen en ze gratis of tegen verminderde tarieven in te schakelen in een gecombineerd mobiliteitsmodel.

Pendelaars passen gedrag aan

Omdat dezelfde problematiek in Aarschot en in Tienen op tafel ligt, kan het niet anders dan de discussie ook in Diest te openen. Daar ligt de kwestie enigszins anders omdat de omgeving van het station volledig wordt heringericht. Een van de schaakstukken in dat plan is de bouw van een nieuwe parkeergarage. In de huidige plannen komt die op de zogenaamde strip, dat is de zone naast het station richting Zichem. Daar schranken zich nu ook iedere dag opnieuw honderden wagens al dan niet op een reglementaire manier naast mekaar wat tot gevaarlijke situaties leidt voor voetgangers en fietsers.
In het dossier over de bouw en de locatie van de parkeergarage blijkt dat pendelaars hun keuze van het station waar ze naartoe rijden aanpassen en onder meer rekening houden met al dan niet gratis parkeren. Het lijkt dus aangewezen om een parkeerstrategie uit te tekenen die een een oplossing inhoudt voor de drie betrokken centrumsteden.

Geaccidenteerde installatie gemeenteraad in Aarschot en Tielt-Winge – Reekmans heerst in Glabbeek

De installatievergadering van de gemeenteraad in Aarschot lijkt op een soort estafette uit te draaien. De gemeenteraadsleden werden dinsdagavond in functie gesteld maar voor burgemeester Rutten en het nieuwe schepencollege blijft het voorlopig nog even wachten. Rutten wordt nog steeds geblokkeerd als burgemeester door de overeenkomst die CD&V, sp.a en Groen al eerder sloten en waarin huidig burgemeester André Peeters zijn mandaat zou verder zetten. De kiezer besliste daar anders over.

Administratieve poespas vertraagt aanstelling Rutten en schepencollege

Het vraagt een enigszins complexe administratieve procedure om de voordrachtsakte voor Peeters te vernietigen en te vervangen door de voordracht van Rutten als burgemeester. Daardoor wordt ook de aanstelling van het nieuwe schepencollege nog even vertraagd. Gwendolyn Rutten moet eerst nog de eed afleggen bij gouverneur Lodewijk De Witte. Er is een bijkomende installatievergadering gepland op vrijdag 11 januari. Bert Van der Auwera (Open Vld), Gerry Vranken (Open Vld), Isabelle Dehond (Open Vld), Annick Geyskens (N-VA) en Geert Schellens (sp.a) zullen dan ingezworen worden als schepen. Schellens werd ondertussen wel al aangesteld als voorzitter van het Bijzonder comité van de sociale dienst.

sp.a raadslid zetelt als zelfstandige

De nieuwe coalitie in Aarschot verliest overigens al meteen een zetel. Dries Vandenbroeck (sp.a) gaat als onafhankelijk raadslid zetelen omdat hij niet in een coalitie wil stappen met N-VA. Met 16 van de 29 zetels wordt de meerderheid dus wat krapper.

Dorpspartij van Peter Reekmans heerst in Glabbeek

In Glabbeek zijn burgemeester Reekmans en zijn Dorpspartij aan een nieuwe legislatuur begonnen. Reekmans haalde met 12 op 17 zetels een duidelijke absolute meerderheid. Kris Vanwinkelen is eerste schepen. Ook Hilde Holsbeeks, Hans Hendrickx en Tom Struys werden ingezworen als schepenen. Simon Vandermeulen is voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad.

Voorzitter Bijzonder Comité kan niet starten in Tielt-Winge

In Tielt-Winge kiest Open VLD voor een nieuwe coalitiepartner. Burgemeester Rudi Beeken behoudt de sjerp maar hij kiest voor een samenwerking met CD&V. Samen, het vroegere sp.a, verhuist dus naar de oppositiestoeltjes waar ook N-VA blijft zitten. Raf Alaerts (CD&V) is eerste schepen. Gunther Clickx (Open VLD), Germaine Willems (Open VLD) en Jan Loddewyckx (CD&V) zijn ook ingezworen als schepen.  

Daarmee is het schepencollege echter niet volledig. Gert Van Denstorme (CD&V) komt als voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst nog aansluiten maar zijn benoeming moest worden uitgesteld omdat er drie stemmen te kort waren. Dat zal echter worden recht gezet en Van Denstorme zal allicht vanaf 24 januari zijn taak als schepen opnemen.

Francken en Ridouani leggen eed af als burgemeester

Ondertussen hebben een aantal nieuwe burgemeester de eed afgelegd bij gouverneur Lodewijk De Witte. Enkele opvallende namen zijn Theo Francken (N-VA) die titelvoerend burgemeester wordt in Lubbeek en Mohamed Ridouani die burgemeester wordt in Leuven.

Francken leidt een coalitie met N-VA en CD&V en Ridouani gaat met een centrumlinkse coalitie tussen sp.a, CD&V en Groen in zee.

Eedaflegging burgemeesters en installatievergaderingen gemeenteraden gepland

In Vlaams-Brabant werden tot op heden 18 burgemeesters , die werden voorgedragen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, door Vlaams minister Liesbeth Homans benoemd. Zij leggen op vrijdag 21 december om 14 uur de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Het gaat om Koenraad Van Elsen van Asse, Bert Ceulemans van Begijnendijk, Hans Vandenberg van Bekkevoort, Karin Derua van Boortmeerbeek, Christophe De Graef van Diest, Wilfried Segers van Dilbeek, Christiaan Selleslagh van Grimbergen, Steven Swiggers van Haacht, Alexandra Thienpont van Kortenberg, Gino Debroux van Landen, Irina De Knop van Lennik, Marc Wijnants van Linter, Conny Moons van Londerzeel, Maarten Mast van Merchtem, Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem, Jan Spooren van Tervuren, Bert De Wit van Tremelo en Veerle Geerinckx van Zemst.

Aarschot nog even zonder effectieve burgemeester

Gwendolyn Rutten van Aarschot is een van de burgmeesters die nog even geduld moet oefenen. Huidig burgemeester André Peeters had reeds voor de verkiezingen een bestuursakkoord gesloten met zijn eigen CD&V, sp.a en Groen. Samen met dat akkoord had hij ook een voordrachtsakte laten tekenen voor een nieuwe ambtstermijn als burgemeester. De verkiezingen maakten die coalitie echter onmogelijk. Er moet nu eerst officieel worden vatsgesteld dat Peeters onvoldoende stemmen krijgt voor zijn herbenoeming. Pas daarna kan de voordracht van Gwendolyn Rutten gebeuren. Zij start wel als voorzitter van de gemeenteraad.

Datums installatievergaderingen bekend

Ondertussen raken ook de data van de eerste gemeenteraden van de nieuwe legislatuur bekend. In die vergadering worden de nieuwe burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden ingezworen en worden ook de voorzitter van de gemeenteraad en de leden van de politieraad verkozen. Na de gemeenteraad vindt een vergadering van de OCMW-raad plaats. Daar worden de leden en de voorzitter van het Bijzonder Comité van het OCMW gekozen. Dat laatste mandaat is niet zonder belang. De voorzitter van het Bijzonder Comité kan in principe als extra schepen worden opgenomen in het college.

  • Scherpenheuvel-Zichem organiseert de eerste gemeenteraad op 2 januari om 10 uur ’s ochtends.
  • Ook in Aarschot starten ze op 2 januari maar dan om 19 uur.
  • Ook in Glabbeek begint Peter Reekmans aan een nieuwe ambstermijn op 2 januari. De raadszaal krijgt daar overigens een nieuwe geluidsinstallatie die toelaat om de debatten tijdens de zitting op te nemen.
  • In Tielt-Winge en begijnendijk willen ze eveneens geen tijd verliezen. De inzwering staat in beide gemeenten op 2 januari om 20 uur geagendeerd.
  • In Diest is de installatievergadering op 3 januari om 20 uur.
  • In Bekkevoort gebeurt de inzwering pas op 7 januari om 19 uur.
  • In Kortenaken vroeg Open VLD een hertelling van de stemmen. De coalitie van CD&V, N-VA en sp.a heeft de bevoegdheden al wel verdeeld maar wanneer ze kunnen starten hangt af van de hertelling.

Glabbeek werkt aan duurzame mobiliteit. Ondertussen blijft ontwikkeling stationsomgeving Diest verder verkankeren.

Burgemeester Peter Reekmans kreeg Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op bezoek voor de opstart van het nieuwe Mobipunt. Een Mobipunt is een soort knooppunt waar hoofdzakelijk faciliteiten die met vervoer te maken hebben worden samengebracht. De bedoeling is  om mensen aan te zetten om zich op een meer duurzame manier te verplaatsen. Het Mobipunt kreeg de naam Het Gemeentehuis mee omwille van zijn ligging.

Uitbreiding met andere diensten

Glabbeek is de vijfde gemeente in Vlaanderen die een Mobipunt inricht. Er zijn twee standplaatsen voor autodelen, een laadplaats voor elektrische wagens, een bushalte en een fietsenparking. Op termijn is het de bedoeling om dat aanbod uit te breiden, ook met diensten die niks met mobiliteit te maken hebben maar eerder functioneel zijn.

Een paar opties die op de plank liggen zijn een broodautomaat en een locker voor de bezorging van pakjes. Vooral dat laatste zou een interessante en duurzame meerwaarde kunnen zijn. De bezorging van pakjes gebeurt momenteel grotendeels aan huis. De milieukost daarvan is hoog. Bpost heeft al lockers in de omgeving van een aantal grootwarenhuizen maar ook Bringme is een succesvolle optie. We schreven er eerder al een artikel over. 

Mogelijkheden voor de Hemmekes

In Scherpenheuvel-Zichem ontwikkelen het stadsbestuur en het burgerinitiatief Transitie het project HagelandStroomt. Er komen zonnepanelen op het dak van De Hemmekes en  de stroom daarvan wordt onder meer gebruikt om een elektrische deelwagen te laden. De ligging van De Hemmekes biedt uitstekende mogelijkheden om te evolueren naar het model van Mobipunt. Er is een ruime parking, het station van Zichem is vlakbij en de inrichting van een wachtzone  voor het openbaar vervoer zou het in- en uitstappen veel veiliger en efficiënter kunnen  maken. 

Politieke inertie dodelijk voor norme opportuniteiten stationswijk

In Diest wordt al jarenlang gewerkt aan de voorbereiding van de herinrichting van de stationswijk. Dat project overstijgt de ambities van een Mobipunt maar de bedoelingen zijn deels vergelijkbaar. De zone is momenteel eerder een jungle waar honderden meters ver en in alle richtingen wagens al dan niet correct geparkeerd staan. Pendelaars die ’s avonds op zoek gaan naar hun wagen moeten vaak op de rijbaan lopen omdat de wagens iedere centimeter ruimte in nemen. In de binnenstad wordt iedere minuut fout parkeren afgestraft maar in deze omgeving lijkt een soort gedoogzone te heersen. De zone van De Lijn is een groteske steen-en-betonarena waar de ruimte op de meest inefficiënte wijze wordt gebruikt. De fietsparking mist iedere vorm van eigentijds comfort en veiligheid. Het station van Diest is van bovenlokaal belang voor het professioneel maar ook het toeristisch pendelverkeer maar geen enkele overheid heeft er tot nu aan gedacht om de site als schakelpunt te gebruiken voor de ontsluiting van de recreatieve mogelijkheden in het Hageland. De site kan ook een sterke meerwaarde hebben als scharnierfunctie voor het stimuleren van een duurzame mobiliteit. Toch  slagen de betrokken overheden er in om de ontwikkeling van dit dossier al meer dan tien jaar voor zich uit te schuiven. De ontwikkeling van de stationsomgeving is een manifeste getuige van de inefficiëntie van het politieke apparaat in België. 

Illustratie. Op de website van de stad Diest vinden we volgende tekst. We willen er toch even aan herinneren dat het binnen een paar dagen 2019 is! 

Tegen eind 2013 starten de werken aan het nieuwe busstation ten westen van het stationsplein en aansluitend wordt het stationsplein zelf verkeersvrij heraangelegd. In een latere fase is de bouw gepland van een grote parkeergarage voor pendelaars tussen de sporen en de Ford Leopoldlaan. Die biedt plaats aan ongeveer 900 auto’s. Ook bovengronds worden er nog parkeerplaatsen voorzien en er komt een fietsenstalling en een kiss-and-ride zone. Voor de realisatie van deze pendelparking zal de Ford Leopoldlaan in 2015 deels heraangelegd worden en het nodige studiewerk hiervoor is gepland voor begin 2012. Volgens het masterplan worden de infrastructuurwerken afgerond tegen 2017 en beschikt Diest zo over een moderne en aantrekkelijke stationsomgeving.

Het Hageland herdenkt het einde van Wereldoorlog I

Het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. De eerste maanden van deze Groote Oorlog speelden zich in belangrijke mate af in het Hageland. Daarom worden er in november herdenkingsinitiatieven georganiseerd die het einde van WOI met de nodige luister herdacht.

Onder meer in Bekkevoort, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot, Hoegaarden, Geetbets, Lubbeek en Glabbeek vinden dit weekend speciale herdenkingsplechtigheden plaats.

Knappe tentoonstelling in Bekkevoort

Op 3 november werd de tentoonstelling ‘WOI in woord en beeld’ in Bekkevoort geopend. Die is nog te bezoeken tot en met 18 november. Tijdens een herdenkingsplechtigheid op zondag 11 november wordt aan het gemeentehuis een vredesboom geplant en een vredesgedicht ingehuldigd.


Fotografie | David Vanthienen – Hedwig Neesen


Lees verder na de afbeeldingen 

 

 


Adres: Tentoonstelling ‘WOI in woord en beeld’, gemeentehuis, Eugeen Coolsstraat 17 in Bekkevoort


Vredestochten, expo’s en theatertochten in Scherpenheuvel-Zichem

Op vrijdag 9 november worden in Scherpenheuvel-Zichem vredestochten georganiseerd waarbij de kinderen van de lagere scholen een bloemenhulde brengen aan de oorlogsmonumenten.
Diezelfde dag opent ook de tentoonstelling ‘Nooit meer oorlog’ tijdens een avondvullend programma met een lezing en optreden. De tentoonstelling zal tot en met 10 januari 2019 te bezoeken zijn in de galerij van GC Den Egger.
De dag erna, op zaterdag 10 november, speelt er ook de theaterproductie ‘De moeder en haar drie soldaten’, gebaseerd op de tekst van Ernest Claes. Verder kan men in Scherpenheuvel-Zichem nog tot 31 december de openluchttentoonstelling ‘Hoop en vrede, een nieuw begin’ bezoeken. Foto’s die symbool staan voor het einde van de oorlog werden uitvergroot en opgehangen in de verschillende deelgemeenten.


Adres: GC Den Egger, August Nihoulstraat 74 in Scherpenheuvel-Zichem


Vredesbeiaard en klokkenparade in Aarschot

In Aarschot investeerde het AGB Het Gasthuis, samen met de Kerkfabriek van Aarschot ,in een vredesbeiaard met 51 klokken. De namen van de Aarschotse burgerslachtoffers werden erin gegraveerd, net als meertalige vredesboodschappen en een haiku van Herman Van Rompuy, voormalig voorzitter van de Europese Raad. De klokkenkamer en de verschillende ruimtes van de toren, ingericht als torenmuseum, kunnen bezocht worden door het publiek. De Hageland-klok vermeld de Hagelandse steden met een beiaard.Ze zullen op 11 november klinken om 16 uur tijdens een herdenkingsplechtigheid. Voorafgegaan door een klokkenparade door de stad. De vredesbeiaard wordt ook een centraal thema in een reeks stadswandelingen en trekt bovendien extra bezoekers naar de regio.


Adres: Vredesbeiaard, OLV-kerk, Jan Van Ophemstraat/Kardinaal Mercierstraat in Aarschot


Expo, vredeswandeling en concert in Hoegaarden

Ook Hoegaarden plant verschillende herdenkingsactiviteiten. In de Sint-Gorgoniuskerk kan men tot en met 11 november terecht voor een interactieve expo over WOI. Er is plaats om even tot bezinning en rust te komen bij de vredesbank. Die wordt op 11 november, samen met de vredesboom op de Houtmarkt ingehuldigd. Een muzikaal opgeluisterde wandeling langsheen verschillende oorlogsmomenten wordt ’s avonds afgesloten met een concert rond het thema. Mooie zelfgemaakte keramieken poppies versieren het ganse parcours.


Adres: Sint-Gorgoniuskerk, Houtmarkt in Hoegaarden


Bevrijdingsbals in Geetbets en Lubbeek

Geetbets herdenkt WOI op zaterdag 10 november met een bevrijdingsbal in de Heerlijckyt Van Elsmeren. In de tijdsgeest van toen kan er genoten worden van een diner, swing jazz van net na de oorlog en een tentoonstelling over WOI in de streek.

Ook Lubbeek organiseert een bevrijdingsbal op zaterdag 1 december. Op 25 november kan men er bovendien terecht voor de expo ‘Het dagelijks leven in Lubbeek tijdens de Eerste Wereldoorlog’.

Bloemenhulde en dagtrip in Glabbeek

Onder de noemer ‘Glabbeek herdenkt’, vindt in Glabbeek op 11 november een bloemenhulde aan de oorlogsmonumenten en een muzikaal omkaderde herdenkingsviering in de Sint-Catharinakerk plaats. De Hagelandgidsen werkten een Dagtrip doorheen het Hageland uit waarin ze de sporen van de oorlog en wederopbouw volgen rond Tienen en Aarschot.

Verschillende van deze herdenkingsinitiatieven werden als plattelandsproject ingediend bij het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in het Hageland. Ze ontvingen hiervoor in totaal 132.879 euro subsidies.