Noodenergiefonds in Glabbeek en Lubbeek staat open voor alle inwoners

De energierekeningen dreigen veel gezinnen financieel stevig op te breken. Vooral mensen uit de lagere middenklasse, die niet in aanmerking komen voor een verlaagd tarief, dreigen in moeilijkheden te komen. In Glabbeek en nu ook in Lubbeek neemt het gemeentebestuur een initiatief om ook die mensen te kunnen helpen als ze door hun energiefactuur in de problemen komen.

Gemeentelijk energienoodfonds in Glabbeek

In Glabbeek anticipeerde het gemeentebestuur vorige week al met de oprichting van een gemeentelijk energienoodfonds. Dat fonds dient om inwoners van de gemeente onmiddellijk terugvorderbare steun of renteloze leningen toe te staan als ze tijdelijk in financiële nood zouden komen voor de betaling van hun elektriciteit, gas en mazoutrekening. De steun wordt pas toegekend na een financieel onderzoek door de sociale dienst. Het gaat dus specifiek over financiële steun die weliswaar renteloos moet terug betaald worden.

Het energienoodfonds is niet alleen bedoeld voor kwetsbare inwoners die ook al beroep kunnen doen op het sociaal tarief. Alle inwoners met een tijdelijk financieel probleem om hun gas, mazout en elektriciteit te kunnen betalen, komen in aanmerking. Voor elke aanvraag wordt dossier per dossier een specifieke oplossing uitgewerkt. De aanvragers moeten aantonen dat hun financiële nood ontstaan is door de hogere energiefacturen en dat hun inkomen en eigen vermogen onvoldoende is om dat op te vangen. De toewijzingen gebeuren door het bijzonder sociaal comité van de sociale dienst.

Het bestuur in Glabbeek wil vooral voorkomen dat betalingsproblemen tot aanmaningskosten en deurwaarderskosten leiden in een periode waar sommige inwoners gewoonweg de rekeningen niet meer kunnen betalen.

Tussenkomsten moeten niet terug betaald worden in Lubbeek

Ook het gemeentebestuur van Lubbeek maakt 50.000 euro vrij om inwoners die plots in de problemen komen door hun energiefactuur, te ondersteunen. Net zoals in Glabbeek staat dat noodfonds open voor alle inwoners en dus niet enkel voor wie vandaag al in aanmerking komt voor het verlaagde tarief.
Om van die steunmaatregel te kunnen genieten moeten de aanvragers kunnen aantonen dat de stijgende energieprijzen ook effectief de oorzaak zijn van hun probleem. Schepen An Wouters bevestigde aan de regionale TV-zender ROB expliciet dat het niet om een lening gaat. De aanvragers moeten volgens de schepen de tussenkomst niet terug betalen.

Geef een reactie