Tag Archives: Nico Bergmans

Beleidsverklaring SZ | Belastingsverlaging komt er allicht niet door impact taxshift

De coalitie van CD&V en Open VLD in Scherpenheuvel-Zichem, is klaar met het meerjarenplan en de bijhorende begroting. Dat plan werd vorige week voorgesteld aan de adviesraden en het wordt in december gestemd door de gemeenteraad. Burgemeester Manu Claes schreef de hoofdlijnen ervan uit in een beleidsverklaring. Bij Hola Hageland gaan we op zoek naar meer details. We publiceren in de loop van de volgende dagen een reeks artikels over topics die ons opvallen in de plannen van de coalitie.

In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad stuurde Open VLD in Scherpenheuvel-Zichem een opvallend programmapunt door de campagne. De partij stelde een daling van de gemeentebelasting in het vooruitzicht. Die belofte stond niet in steen gebeiteld omdat er een paar voorwaarden aan werden verbonden maar ze werd wel duidelijk uitgesproken.

Geen belastingsvermindering in de beleidsverklaring

Bij coalitiepartner CD&V werd dat punt opvallend ontweken en dus werd het uitkijken wat de twee partijen uiteindelijk zouden afspreken. In de beleidsverklaring van burgemeester Manu Claes wordt met geen woord gerept over een vermindering van de gemeentelijke belastingen. Open VLD schepen Nico Bergmans bevestigt dat die vermindering er allicht niet komt.

Impact taxshift voor gemeenten bijzonder zwaar

De reden is de veel groter dan verwachte impact van de taxshift voor de gemeentekas. Toch benadrukt Nico Bergmans dat de stad wel degelijk een ernstige inspanning doet voor de inwoners. De stadskas krijgt door de taxshift plots veel minder geld binnen en dat gaat het bestuur niet compenseren.

“Tot op heden gingen wij ervan uit dat de impact van de taxshift ongeveer 200.000 euro zou bedragen voor Scherpenheuvel-Zichem”, zegt schepen Bergmans. “Mijn idee was altijd om 500.000 euro financiële verlichting aan de inwoners voor te stellen, wat neerkomt op 0.5% inkomensbelasting. De belastingen zouden dan dalen van 8,5% naar 8%. Nu blijkt dat de impact van de taxshift 840.000 euro op jaarbasis betekent voor de stad. Dat wil zeggen dat de opbrengst van de inkomstenbelastingen met bijna 10% daalt. Dat is veel meer dan ik eigenlijk voorzien had. Die daling heeft belangrijke gevolgen voor de stad. Onze 8.5% belasting wordt nu geheven op een lager totaalbedrag. Maar dat verlies zullen we niet compenseren bij de inwoners.”

Nico Bergmans gebruikt een voorbeeld om zijn standpunt te onderbouwen.

Een stad heeft 100 euro als basis om belastingen op te heffen. Die belasting bedraagt 10% maar ze plannen een verlaging naar 9%. De opbrengst voor de stad gaat dan van 10 euro naar 9 euro.
De hogere overheid besluit echter om die basis waarop de belastingen worden geheven, te verlagen naar 90. Dat gebeurt via de zogenaamde taxshift. De stad zal nu 10% inkomsten heffen op die verlaagde basis van 90 wat uiteindelijk ook de beoogde 9 euro opbrengt. De burger krijgt dus zijn belastingsvermindering en de gemeente houdt netto minder over. Alleen komt die vermindering er via een ingreep van een hogere overheid.

Nico Bergmans geeft nog mee dat de stad zal reageren als er uit het Vlaamse en/of federale akkoord nog verschuivingen optreden. “Momenteel kunnen wij geen extra minderinkomsten aan”, zegt hij. Scherpenheuvel Zichem heeft de laatste jaren de schuld per inwoner drastisch verlaagd. Het is uitkijken naar de cijfers achter de meerjarenbegroting om te zien of die inspanning wordt doorgetrokken.

Burgerinitiatief plaatst 146 zonnepanelen op dak van gemeenschapscentrum | foto’s en timelapse

Met dank aan HagelandStroomt voor het beeldmateriaal

Door de samenwerking tussen de lokale en regionale overheden en een burgerinitiatief wordt een uniek ecologisch project mogelijk in Scherpenheuvel-Zichem. Burgerinitiatief HagelandStroomt financiert de installatie van 146 zonnepanelen, de stad stelt het dak van haar gemeenschapscentrum ter beschikking en koopt een laadpaal en een elektrische wagen aan. Vlaanderen ondersteunt het project met een subsidie. Burgers kunnen participeren en op die manier ook financieel rendement realiseren.

Verbruik van tien gezinnen gedekt

Technici van installateur IBA Technics en coöperatie Ecopower hebben deze week 146 zonnepanelen  op het dak van ontmoetingscentrum De Hemmekes in Scherpenheuvel-Zichem gemonteerd. Die leveren samen een verwacht vermogen van 36.000 kWh per jaar. Dat is het equivalent van het verbruik van tien gezinnen.

Het project was mogelijk door een samenwerking tussen het burgerinitiatief HagelandStroomt, stad Scherpenheuvel-Zichem en de Vlaamse overheid. Na de installatie van de zonnepanelen wordt nog een laadpaal geplaatst. Het stadsbestuur investeert daarna in de aankoop van een elektrische deelwagen. Die zal deels door personeel van de stad zelf gebruikt worden maar hij kan ook gehuurd worden door inwoners en verenigingen. De aankoop ervan gebeurt via Fluvius. Het wordt een type wagen waar makkelijk materiaal kan mee vervoerd worden. De verenigingen kunnen er op die manier ook hun voordeel mee doen.

Eerste stroomversnellersproject in Vlaams-Brabant

Het volledige project kadert in het Stroomversnellersinitiatief dat door de Vlaamse Regering in 2018 gestart werd. Om een startkapitaal van 22.924 euro van de Vlaamse Overheid te krijgen, had het project de steun nodig van minstens 191 burgers. Er stemden snel 212 burgers in met het project. Ook de voorwaarde om 40.000 euro of 160 aandelen op te halen in het Hageland was geen probleem.

Die financiële participatie wordt door de initiatiefnemers gezien als een hefboom voor het succes van dergelijke projecten. Burgers die zich engageren krijgen ook een deel van de financiële opbrengst terug.  

Uitkijken naar nieuwe projecten

Frank Van de Gehuchte, stichtend lid van HagelandStroomt, kijkt ondertussen al uit naar nieuwe projecten. Onder meer het dak van De Egger is een optie maar er moet eerst bekeken worden of dat voldoet aan de voorwaarden voor plaatsing van zonnepanelen. Bij Hageland Stroomt zijn ze alleszins erg tevreden over de medewerking van het lokale bestuur. Volgens schepen van Milieu Nico Bergmans is duurzaamheid op alle vlakken een van de speerpunten van het nieuwe meerjarenplan. Dat betekent ook een transitie naar duurzame energiebronnen. Burgemeester Manu Claes verwijst ook naar het burgemeestersconvenant waarin steden en gemeenten zich effectief engageren om de klimaatopwarming mee aan te pakken.

Commotie over herziening lage KI’s

Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem besliste in 2016 om komaf te maken met het  onevenwicht waarbij eigenaars die een nieuwbouwwoning zetten vaak een hoger kadastraal inkomen (KI) hebben dan eigenaars die een bouwvallig pand renoveren tot een woning van een vergelijkbaar comfortniveau. Die verbouwingen worden soms niet aangegeven waardoor het KI op het oude, te lage, niveau blijft.

Samen met Diest en Bekkevoort

Ook in Diest en Bekkevoort wilde men dat onevenwicht aanpakken. De drie gemeenten deden samen een beroep op IGO. Zij startten met een screening en selecteerden de opvallend lage KI’s voor een herschatting. In principe gaat het over KI’s beneden 500 euro. Freddy Mathijs werd aangesteld als schatter voor de drie gemeenten. Als hij een herschatting uitvoert, wordt de eigenaar op voorhand per brief gecontacteerd door de administratie van zijn gemeente. Een aantal energiebesparende investeringen werden duidelijk uitgesloten als grond voor een meerwaardebepaling: de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp, de isolatie van muren, dak of vloer, plaatsing van dubbel of drievoudig glas, thermostatische kranen of een energiezuinigere ketel of de het ombouwen van een pand naar een energiezuinig passiefhuis.

De actie werd destijds gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad.

Stroom van reacties op Facebook

Gemeenteraadslid van N-VA Pieter Boudry postte vorig weekend een bericht over deze actie in de Facebookgroep “Ge zaa van Scherpenheuvel-Zichem”.

In Scherpenheuvel-Zichem is een schatter aangesteld door het stadsbestuur die bij de mensen komt aankloppen om het kadastraal inkomen (KI) te beoordelen. Op die manier wil men (meestal méér) belastingen heffen op de ‘huidige’ waarde van huizen. Volgens de burgemeester zijn er “geen negatieve reacties”. ➡️ Wat vinden jullie?

Die update zorgde uiteraard voor een stroom aan, gelukkig enigszins genuanceerde reacties en meteen ook voor een druk weekend bij Wesley Coomans, een man met een missie die werkt bij het woonloket Wonen aan de Demer. Hij komt regelmatig op goed onderbouwde wijze op Facebook tussen in verband met vragen en opmerkingen over wonen.

In een van zijn eerste replieken zette Coomans de opmerking van Boudry in het juiste perspectief.

Ze komen normaal gezien alleen langs als je KI extreem laag is. Voor de berekening van je KI wordt uitgegaan van de oppervlakte van je woning maar ook van het laatst gekende uitrustingsniveau. Dus als ze bij het kadaster in hun register staan hebben dat jij geen wc, geen badkamer, geen verwarming,… hebt, bestaat de kans idd dat je bezoek krijgt. Maar dan zou je KI ook op 300 à 400 euro liggen.

Wesley Coomans bleef de zaak urenlang kaderen en juridisch onderbouwen. Hij benadrukte dat enkel de zeer lage KI’s geviseerd worden. Het gaat meestal over oude vervallen boerderijtjes die soms luxueus verbouwd zijn maar nog het oude KI hebben. Coomans legde ook uit dat de procedure voor herschatting wettelijk goed onderbouwd. De schatter moet zijn herziening stevig motiveren en er is een beroepsmogelijkheid. De herschatting gaat niet in met terugwerkende kracht.

Standpunt van Pieter Boudry (N-VA)

In de loop van de discussie werd aan Pieter Boudry gevraagd wat hij, en bij uitbreiding zijn partij, dacht van deze herschatting van de lage KI’s. Die uitleg kwam er ook. Boudry blijkt zelf ook een voorstander te zijn van de herziening maar hij argumenteert dat dit in gans Vlaanderen zou moeten gebeuren.

➡Ja, het is meer dan tijd dat het KI wordt herzien, en eerlijk wordt gemaakt naar de realiteit, maar dan moet dit wel voor iedereen in Vlaanderen (geen discriminatie, iedereen gelijk), en tegelijkertijd (niet 1 stad wel en de andere niet of pas jaren later), en als 1 van de aanpassingen binnen de volledige woonfiscaliteit (btw, registratierechten, woonbonus)
➡Wat onze burgemeester in Scherpenheuvel-Zichem en z’n bestuur nu doet is gewoon een platte éxtra belasting heffen, selectief voor sommigen wel en anderen niet (zowel tussen de inwoners v S-Z, als tussen S-Z en andere steden)… en dit in een gemeente waar we al in de top 10% van hoogste belastingen van Vlaanderen zitten.
👉Dus ja, het KI moet worden geactualiseerd voor een rechtvaardige belasting.
👉 Maar neen, ik vind niet dat de inwoners van S-Z als een van de enigen in heel Vlaanderen de dupe moeten zijn die deze belasting wél moeten betalen, als je al bij de hoogste belastingen zit.

Actie bijna afgerond volgens schepen Nico Bergmans

Wij vroegen Nico Bergmans (Open VLD), de betrokken schepen van Ruimtelijke ordening, naar zijn mening hierover. Hij verduidelijkt dat de maatregel al twee jaar geleden werd beslist en ondertussen bijna is afgerond. Enkel de onrealistisch lage KI’s werden geviseerd.

Dit is een verhaal van 2 jaar geleden waar we manifeste fouten uit het systeem hebben gehaald. De actie is ondertussen zo goed als afgerond. De maatregel gaat over mensen die bijvoorbeeld een oud krot bezitten waar geen stromend water, een badkamer of centrale verwarming is. Wie dat volledig  verbouwt  maar ‘vergeet’ om dit te melden aan het kadaster behoudt het KI van een krot dat in bepaalde gevallen nog op bedragen rond 300 euro zal liggen, terwijl een vergelijkbare nieuwbouw uiteraard vlot 1000 euro betaalt. Het zijn deze woningen met KI’s van een paar honderden euro’s die gecontroleerd worden. De schatter bekijkt het uitrustingsniveau en checkt of ze inderdaad geen stromend water, badkamer of een deftige verwarming hebben. Mensen met een normaal KI worden niet gecontroleerd. Er is geen sprake van dat we in Scherpenheuvel-Zichem op eigen initiatief de huizen zouden herschatten! Hoewel het gaat om belastingontduiking hebben we toch geoordeeld om niet met terugwerkende kracht te handhaven, omdat mogelijk een aantal mensen hiervan niet op de hoogte zijn.”


Wie meer informatie wil hebben over het kadastraal inkomen kan terecht op www.kadaster.be. De website is erg duidelijk gestructureerd en in begrijpelijke taal geschreven. Je vindt ook nuttige informatie op de website over het KI van www.vlaanderen.be

Wie meer wil weten over het woonbeleid en premies in de Diest, Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem kan terecht op de website van Wonen aan de Demer

Open VLD voelt zich morele winnaar van de verkiezingen

In januari rijgen de nieuwjaarsfeestjes van politieke partijen zich aaneen als een paternoster. Vorige zondag was Open VLD Scherpenheuvel-Zichem aan de beurt. Zij nodigden hun leden en sympathisanten uit in de sporthal van Averbode. Net zoals dat in Diest het geval was de opkomst erg hoog om een glas mee klinken bij de liberale partij. Er was overigens een opvallende delegatie uit Diest aanwezig. Onder meer partijvoorzitster Sabine Meyssen en de kersverse schepen Pascale Vanaudenhove kwamen afgezakt.

Morele winnaars van de verkiezingen

Voorzitter Gerry Frederickx liet in zijn toespraak duidelijk doorschemeren dat Open VLD zich de morele winnaar van de verkiezingen voelt in Scherpenheuvel-Zichem. De blauwe partij haalde 4618 stemmen of 28,2%. In 2012 haalden ze 3224 of 19,9%. Een stevige vooruitgang dus. Dat levert twee extra gemeenteraadszetels op en ook een half schepenmandaat. Nico Bergmans, Kris Peetermans en Tony Vancauwenbergh behouden hun schepenmandaat maar ze krijgen in 2021 Jan Boeckx erbij op Openbare Werken. De voorzitter onderstreepte nogmaals het straffe resultaat van Kris Peetermans. Die haalde liefst 2538 voorkeurstemmen terwijl burgemeester Manu Claes 1938 stemmen scoorde.

Gerry Frederickx zette ook afscheidnemend mandataris Marc Decat in de bloemen. Die stond bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober niet meer op de lijst. Decat riep op om te blijven samenwerken. Hij keek al meteen zes jaar vooruit en ziet Kris Peetermans als de volgende burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem.

Oost-Hageland is klaar met de coalitievorming

In het oostelijke deel van het Hageland hebben de politici stevig doorgewerkt. In Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort, Aarschot, Tielt-Winge en Kortenaken zijn de coalities afgerond.

Open Diest pakt de sjerp in Diest

In Diest wint de liberale verbredingslijst Open Diest duidelijk de verkiezingen. Lijsttrekker Christophe De Graef haalt ook de meeste voorkeurstemmen (2179). De winst van Open Diest en het lichte verlies van DDS levert die twee partijen ieder 8 zetels op. Die gelijke zetelverdeling  is ongemakkelijk omdat beide partijen vanuit dezelfde positie kunnen onderhandelen. Christophe De Graef nam geen risico en verzilverde snel zijn winst door een coalitie te sluiten met DDS. Voor een alternatief waren minstens drie partijen nodig wat de onderhandelingen complexer zou maken. De Graef wordt de volgende burgemeester in Diest, lijsttrekker van DDS Geert Cluckers wordt eerste schepen.

Geert Cluckers is er dus niet in geslaagd om de positie van huidig burgemeester Jan Laurys in te nemen. Cluckers haalde 1296 voorkeurstemmen.  Jan Laurys haalt als lijstduwer nog 954 voorkeurstemmen en is daarmee verkozen in de gemeenteraad. Hij gaf echter voor de verkiezingen al aan dat hij dat mandaat niet zal opnemen.

De grootste verliezer van de verkiezingen is ongetwijfeld N-VA. Zij vallen terug van 7 naar 3 zetels. Lijsttrekker Geert Nijs haalt amper 512 voorkeurstemmen. Jeroen Overmeer, kabinetschef van minister-president Geert Bourgeois haalt als lijstduwer een zetel binnen. Allicht zal hij die laten aan de eerste opvolger en dat is in principe Albert Volders.

Ook sp.a zit in het verliezende kamp. De partij consolideert haar 5 zetels maar ze worden uit de meerderheid gebannen. Provinciaal gedeputeerde Marc Florquin moet zijn ambities om burgemeester te worden dus opbergen. Florquin scoort wel sterk als lijsttrekker voor de provincie.

Groen kwam voor de eerste keer op onder eigen naam en haalt de verwachte twee zetels. Vooral de verkiezing van Sofie Colemont valt op. Zij stond pas vijfde maar ze voerde een vrolijke en intensieve campagne op Facebook en scoort daar blijkbaar mee.

Verkozenen:

 • Open Diest

Christophe De Graef (burgemeester) | Pascale Van Audenhove | Rick Brans | Sabine Meyssen | Maurits Vande Reyde | Mario Versavel | Marina Lambrechts | Daniëlle Bosmans-Gheyskens

 • DDS : Geert Cluckers | Monique De Dobbeleer | Bart Stals | Anja Verbeeck | Erwin Jennes | Joeri Buttiens | Irène Gijbels | Jan Laurys (allicht zal hij vervangen worden door Els Van Attenhoven)
 • sp.a : Marc Florquin | Murat Celik | Willy Goos | Carine Van Camp | Jos Uyttebroek
 • N-VA : Geert Nijs | Lydia Mertens | Jeroen Overmeer
 • Vlaams Belang : Andy Bonnyns

Open VLD scoort sterk maar CD&V blijft nipt de grootste partij in Scherpenheuvel-Zichem

CD&V en Open VLD zetten hun coalitie verder in Scherpenheuvel-Zichem. Open VLD ging sterk vooruit en haalt twee extra zetels binnen. CD&V verloor een zetel maar houdt net genoeg marge om de burgemeesterspositie voor Manu Claes te claimen. Het verschil bedraagt amper 288 stemmen. Nochtans is de claim van Manu Claes niet evident. Zijn partij verliest 2,8% terwijl coalitiepartner Open VLD 8,3% wint. Op de liberale lijst haalt Kris Peetermans 2538 stemmen. Burgemeester Manu Claes heeft er met 1938 stemmen exact 600 minder.

Kris Peetermans haalt met 1953 stemmen ook een monsterscore voor de provincieraad in Scherpenheuvel-Zichem. Manu Claes haalt er 1866.

De uitslag leidt tot een merkwaardige coalitieafspraak. De schepenambten worden tijdens de eerste drie jaar van de legislatuur gelijk verdeeld (3 voor iedere partij). In de tweede helft van de legislatuur kantelt dat naar 4 schepenambten voor Open VLD en 2 voor CD&V. Open VLD heeft op dat moment dus een meerderheid in het schepencollege.

De schepenambten bij CD&V zijn in principe voor Lieve Renders, Inne Pauwels en Marie-Jeanne Hendrickx.  Als het aantal stemmen bepaalt wie na drie jaar zijn mandaat moet opgeven verliest Scherpenheuvel-Zichem op dat moment met Marie-Jeanne Hendrickx een monument van expertise inzake sociaal beleid.

Koen Vrancken, die tijdens de huidige legislatuur overkwam van het Vlaams Belang, en op de derde plaats stond, kan die gunstige uitgangspositie dus niet verzilveren. Ook huidig schepen Marleen Van Meeuwen lijkt uit het college te vallen. Bij Open VLD behouden Kris Peetermans, Nico Bergmans en Tony Van Cauwenbergh hun mandaat. Jan Boeckx schuift na drie jaar in als extra schepen.

sp.a halveert in Scherpenheuvel-Zichem en wordt met twee zetels zelfs de kleinste partij omdat Vlaams Belang een zetel wint en drie zitjes krijgt in de gemeenteraad. N-VA blijft status-quo en behoudt de huidige vijf zetels. Merkwaardig is wel dat enkel lijsttrekker Allessia Claes en Annelies Ooms hun huidige mandaat kunnen verlengen.

Verkozenen:

 • CD&V : Manu Claes | Lieve Renders | Koen Vranken | Marie Jeanne Hendrickx | Marleen van Meeuwen | Arlette Sannen | Anne-Sophie Weckx | Geert Janssens | Inne Pauwels
 • Open VLD : Nico Bergmans | Ursula Bervoets | Kris Peetermans | Tony Van Cauwenbergh | Lieve Van Den Berghe | Ronald Schuyten | Jan Boeckx | Esther Schoolmeesters
 • N-VA : Allessia Claes | Alex van Nijlen | Annelies Ooms  | Lieven Simon | Pieter Boudry
 • Vlaams Belang : Suzy Wouters | Joris De Vriendt | Rudi Vancauwenbergh
 • Sp.a : Christini Gounakis | Sara de Kock

Coalitie gaat door in Bekkevoort

De onderhandelingen in Bekkevoort  verliepen zondagnamiddag op het scherp van de snee. CD&V en sp.a hebben tijdens de huidige coalitie altijd een uitstekende samenwerking gehad  maar zowel Hans Vandenberg  als Benny Reviers ambieerden, als lijsttrekkers van die partijen, beiden de sjerp. De kiezer maakte dat ook mogelijk. De verruimingspartij Ons Dorp van Benny Reviers  scoorde een extra zetel en kwam op 6 te staan terwijl CD&V haar positie consolideerde op 7 zetels. Ons Dorp kon een krappe meerderheid vormen zonder CD&V maar het had daar minstens twee andere partijen voor nodig. CD&V had wat meer opties maar uiteindelijk beslisten de twee grootste partijen om samen de coalitie verder te zetten. Hans Vandenbergh blijft dus burgemeester, Benny Reviers blijft eerste schepen. Daarmee respecteren de twee ook de logica van de voorkeurstemmen. Vandenberg haalde er 1186 en Reviers 973.

Bij de oppositie moest het liberaal geïnspireerde Gemeentebelangen 2 van haar 3 zetels prijs geven. Open VLD, dat voor het eerst weer een lijst indiende, kon daar maar 1 zetel van goedmaken. N-VA consolideert haar 2 zetels.

Verkozenen

 • CD&V : Hans Vandenberg (burgemeester) | Trees Laenens | Wouter Lenaerts | Hortense Vangossum | Luc Janssens | Tommeke Lemmens | Mia Peeters

Hortense Vangossum kan haar mandaat niet opnemen omdat haar zoon Wouter Lenaerts ook verkozen is. In principe neemt Ruben Deryk haar plaats in maar ook Anne Polleunis werd als opvolger genoemd. Dat kan enkel als Ruben Deryk en Hanne Lenaerts de opvolging niet effectief invullen.

 • Ons Dorp : Benny Reviers | Lies Timmermans | Diane Boghe | André Jonckers | Raf Vanmeensel | Nathalie Weckx
 • N-VA : Johan Everaerts | Jan Van Cauwenbergh
 • Open VLD : Jens Snyers
 • Gemeentebelangen : Bart Volders

Gwendolyn Rutten verovert Aarschot

Aarschot begon de laatste maanden steeds meer op een politieke jungle te lijken. Dat heeft de kiezer duidelijk afgestraft. Allicht zal de nationale bekendheid van Gwendolyn Rutten wel impact hebben maar de partij van burgemeester André Peeters krijgt toch ook een stevige afstraffing en verliest liefst 5 zetels. Geert Schellens blijft met s.pa wel overeind. Hij consolideert zijn 5 zetels. Ook N-VA wordt in Aarschot gehalveerd en houdt slechts 3 zetels over.

Groen groeit veel minder sterk als werd verwacht. Ze pakken 1 zetel extra en komen op 3. Ook Vlaams Belang pakt een zetel extra en komt op 2.

Open VLD is de grote winnaar in Aarschot. Met 10 zetels zijn ze veruit de grootste partij. Rutten veegt met 4133 voorkeurstemmen ook alle andere lijsttrekkers weg.

De coalitievorming verliep onverwacht gemakkelijk in Aarschot. Gwendolyn Rutten start een coalitie met N-VA en sp.a. De socialisten hadden een voorakkoord met CD&V maar die coalitie is door het verlies van CD&V niet mogelijk.

Burgemeester Beeken wisselt van coalitiepartner in Tielt-Winge

In Tielt-Winge is de coalitie bekend maar ook de namen en de bevoegdheden van de schepenen zijn al vastgelegd. Open VLD verliest een zetel en komt nu op 7. CD&V wint er 1 en stijgt naar 5. De socialistische lijst SAMEN, N-VA en Groen consolideren hun posities op respectievelijk 4, 4 en 1 zetel. Burgemeester Rudi Beeken  blijft in functie maar hij gaat wel scheep met een andere coalitiepartner. Beeken dumpt SAMEN en sluit een bestuursakkoord mat CD&V.

De bevoegdheden: Gunther Clinckx krijgt  Openbare werken, Germaine Willems wordt schepen van Jeugd, Cultuur en Sport. CD&V mag drie schepenen aanwijzen. Raf Alaerts komt op Ruimtelijke ordening, Jan Loddewyckx beheert Financiën en Personeelszaken en Gert Van Denstorme wordt voorzitter van het Bijzonder Comité van Sociale Dienst, het vroegere OCMW.

Verkozenen

 • Open VLD : Rudi Beeken (burgemeester) | Germaine Willems | Gunther Clickx | Kris Cornelissen | Gerry Caluwaerts | Annelore Wuyts | Agnes Van De Gaer
 • CD&V : Gert Van Denstorme | Tamara Vande Reyde | Manuale Vervoort | raf Alaerts | Jan Loddewijkx
 • N-VA : Luc De Kerf | Jessy Cobbaert | Tom Werner | Jo Smekens
 • SAMEN : Filip Broos | Yvette Duerinckx | Rudi Meeus | Fons Lemmens

Monstercoalitie tegen de overwinnaar van de verkiezingen in Kortenaken

In Kortenaken worden de limieten van de democratie getest. Open VLD wint er de verkiezingen. De liberalen zijn ook de enigen die vooruit gaan, ze krijgen er een zetel bij en halen 40% van de stemmen. Toch gaat de partij niet besturen. CD&V (6 zetels), N-VA (3 zetels) en sp.a (2 zetels) klitten samen en zetten de overwinnaars van de verkiezingen buiten spel.

Stefaan Devos (CD&V) wordt de eerste drie jaar burgemeester en geeft daarna de sjerp door aan zijn partijgenoot Kristof Mollu. Niels Willems (N-VA) wordt eerste schepen. Griet Vandewijngaerden wordt schepen voor sp.a. De laatste schepenpost wordt gedeeld door N-VA en CD&V.

Verkozenen

 • Sp.a : Griet vandewijngaarden | Koen Veulemans
 • N-VA : Niels Willems | Annie Busselen | Benny Hermans
 • CD&V : Stefaan Devos | Kim Vandepoel | Kristof Mollu | Laura Schurmans | Annita Vandebroek | Michel vander Velpen
 • Open VLD : André Alles | Betty Geysenbergs | Patrick vandijck | Josette Vanlaer | Camiel Bouvin | Patrick Vlayen | Denise Beelen | Paul Francen

Meervoudig triatlonkampioen geëerd als held nadat hij vrouw uit kanaal redt

Veelvoudig triatlonkampioen Dirk Van Gossum mag zich sedert vrijdag een held noemen. Dirk redde  in juli een vrouw uit het Albertkanaal. Hij kreeg daarvoor een bronzen medaille en het diploma van het Carnegie Hero Fund.

De 72jarige Magda Belmans reed op 18 juli langs het Albertkanaal toen ze onwel werd en de controle over haar elektrische rolstoel verloor. De dame belandde in het water en raakte vast onder een betonnen boordsteen.

Ze kon nog even om hulp roepen. Net op dat moment passeerde Dirk Van Gossum. Hij aarzelde niet en sprong in het water. Als vijfvoudig Belgisch kampioen triatlon en winnaar van de Iron man in Lanzarote kan Dir uiteraard een behoorlijk stukje zwemmen. Hij slaagde erin om Magda boven water te duwen waardoor  een paar andere hulpvaardige mensen haar konden aan wal heisen. Ze liep gelukkig geen al ernstige verwondingen op.

De commissie van het Carnegie Hero Fund, onder het Voorzitterschap van de minister van Binnenlandse Zaken, spoort mensen op die daden van heldenmoed hebben verricht. Op 21 september 2018 kreeg Dirk Van Gossum de bronzen medaille en het diploma van het Carnegie Hero Fund uitgereikt door Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem.

“Het is een grote eer voor onze stad dat we onze stadsgenoot Dirk Van Gossum in de bloemetjes kunnen zetten voor zijn heldendaad. Dirk is namelijk niet alleen een inwoner van onze stad. Hij werkte jarenlang als redder in het stedelijk zwembad en maakt sinds een tweetal jaar deel uit van de stedelijke groendienst. Hij beschouwt zijn reddingsactie zelf misschien als vanzelfsprekend, maar wij zijn toch bijzonder fier op een bescheiden maar tegelijkertijd zeer moedige medewerker als Dirk.”

Burgemeester Manu Claes (CD&V)

Schepen Marie-Jeane Hendrick (CD&V) trakteerde Dirk op een fles Franse klassechampagne. Schepen Nico Bergmans deed er nog een mand met streekproducten bovenop.

Dirk van Gossum zelf bleef uiterst bescheiden onder al die eer. “Ik heb gedaan wat ik vond dat ik moest doen”, zegt hij. “Ik vind het zelf helemaal niet bijzonder. Een mens in nood moet je helpen.”

 

Ingrijpende verkeershinder in centrum

De kermis veroorzaakt ieder jaar ingrijpende verkeershinder in het centrum van Scherpenheuvel. De meeste niet horecagelinkte handelaars hebben zich daar op georganiseerd. Ze sluiten, passen hun openingsuren aan of calculeren wat minder omzet in.

Amper een week na de sluiting van de kermis zal het stadscentrum echter opnieuw moeilijker bereikbaar zijn en deze keer duurt die hinder een volledige maand. Op het kruispunt van de Prattenborgstraat en de August Nihoulstraat zijn de klinkers verzakt en die worden vervangen door uitgewassen beton. De heraanleg start op dinsdag 7 augustus en duurt één week. Daarna moet het beton drie weken uitharden. Het kruispunt blijft afgesloten voor alle verkeer van 7 augustus tot en met 7 september. Enkel fietsers en voetgangers kunnen op de site passeren.

Lees verder na de afbeeldingen

Belangrijke impact op verkeerscirculatie

De erg smalle Prattenborgstraat is een belangrijke toegangsweg voor het verkeer dat uit de richting van Diest komt. Het straatje slikt ook veel doorrijdend verkeer. De afsluiting van dit sleutelkruispunt heeft dan ook belangrijke consequenties.

Op weekdagen moet het verkeer vanuit Diest via het Albertusplein naar de Basilieklaan rijden. De verkeersstroom wordt dus door het toeristisch centrum gestuurd. Op zon- en feestdagen is dat centrum echter afgesloten. Dan moeten wagens en vrachtwagens vanuit Diest via Op ’t Hof, Groenstraat en Eggersberg rijden. (rode pijl) De Eggersberg is zo mogelijk nog smaller dan de Prattenborgstraat en waar de straat eindigt aan de August Nihoulstraat is de zichtbaarheid niet optimaal.
Het verkeer dat in de richting van Diest rijdt, wordt via de Oude Tiensebaan, Houwaartstraat, A.Nihoulstraat, Frans Smeyersstraat (rode pijl) en Op ’t Hof geleid. In de Groenstraat, Frans Smeyersstraat en Eggersberg is voor de volledige duur van de werken eenrichtingsverkeer van toepassing.  Op de verschillende invalswegen zal aangeduid worden dat de doorgang naar Diest via Scherpenheuvel-centrum niet mogelijk is.

Tijdelijke haltes voor De Lijn

De Lijn voorziet tijdelijke haltes omdat de halte Gemeentehuis en de halte Op ’t Hof niet kunnen bediend worden. Richting Diest komen er tijdelijke haltes op het kruispunt van de August Nihoulstraat met de Michel Janssensstraat en op het kruispunt Op’t Hof met de Diestsestraat. (rode kruisen)

Richting Aarschot wordt de halte Gemeentehuis vervangen door een tijdelijke halte in de Basilieklaan ter hoogte van de rotonde. Die situatie is echter anders op zon- en feestdagen. Dan moeten reizigers naar Aarschot gebruik maken van de tijdelijke haltes die voorzien zijn naar Diest omdat het centrum afgesloten is.

Probleem niet helemaal opgelost

De verzakking op het betrokken kruispunt is duidelijk zichtbaar en, gezien de gevoelige timing, zal de werf dus ook wel dringend zijn. Het probleem is daarmee echter niet opgelost. De sierbestrating voor de parking van gemeenschapscentrum Den Egger ligt er nog schabouwelijker bij. Er zijn duidelijk zichtbare verzakkingen, losliggende klinkers en zelfs gaten in de bestrating.

Ook wie vanuit Zichem naar het ronde punt rijdt ziet, net voor de oversteekplaats ook een stevige verzakking in de klinkers.

Lees verder na de afbeeldingen

Welk soort mobiliteit willen we

De keuze voor die klinkers in een toeristische site zoals Scherpenheuvel is begrijpelijk. Het oogt fraaier dan de klassieke oplossingen. De vraag is of men die visie niet volledig moet doortrekken en ook het zware vervoer uit het centrum moet bannen. De fraaie bekleding met natuursteen op de rotonde voor de basiliek werd met opmerkelijke regelmaat kapot gereden door veel te zwaar vrachtvervoer. Dat kostte bakken geld omdat de dader niet altijd kon geïdentificeerd worden. Uiteindelijk opteerde het bestuur voor een andere bekleding in kunststof. Dat kan door de technische diensten vervangen worden maar het oogt minder fraai. Het zwaar vervoer dendert nog steeds door een toch gevoelig centrum.

Ten Heuvel 

Volgend jaar start op de parking naast het stadhuis de werf voor de bouw van de nieuwe wijk Ten Heuvel. Daar komen 125 nieuwe woonunits. Dat kan Scherpenheuvel een volledig nieuwe impuls geven. Tijdens de voorbereiding van het traject zijn studies gemaakt over de impact van die wijk op de mobiliteit in het centrum. Schepen van Ruimtelijke ordening Nico Bergmans (Open VLD) had ondertussen ook een gesprek met de inwoners van de aanpalende Koophandelstraat. De vraag is echter niet alleen of de mobiliteit gegarandeerd is en tegelijkertijd geen extra overlast genereert. Het debat over welk soort mobiliteit we willen in een centrum dat leeft van toerisme, is dringend aan de orde.

omleidingPrattenborg

Oversteekplaats Vlindertuin komt er eindelijk

De oversteekplaats met zebrapad tussen de kiss&rideparking en het bospad naar basis- en lagere school De Vlindertuin komt er nog voor 1 september. Burgemeester Manu Claes (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening Nico Bergmans (Open VLD) en schepen van Openbare Werken Marleen van Meeuwen (CD&V) hebben daarover vandaag een akkoord gesloten met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Levensgevaarlijke oversteek

De Vlindertuin ligt aan de Westelsebaan, een drukke gewestweg. Aan de overzijde, ongeveer tweehonderd meter verderop, ligt een handige parkeerzone. Die is ideaal voor ouders die hun kinderen met de wagen komen brengen en ophalen. Het stadsbestuur haakte in op die opportuniteit en legde een wandelpaadje aan tussen de school en de parking. Er bleef echter een belangrijke hinderpaal. De baan oversteken kan levensgevaarlijk zijn. Omdat de Westelsebaan een gewestweg is had het stadsbestuur geen impact op die aanleg en de beslissing leek te verzanden in de tijd.

Ludieke actie

Het oudercomité van de school organiseerde vorig jaar een opgemerkte ludieke actie. Alle kinderen trokken verkleed als zebra’s naar de plaats waar het oversteekpunt moet komen maar dat leek niks uit te halen. Het AWV voerde metingen uit en de politieke druk van het stadsbestuur nam toe. Vooral schepen Bergmans en burgemeester Claes legden een stevig onderbouwd dossier op tafel. Dat heeft eindelijk tot resultaat geleid. Het stadsbestuur zal de zijbermen ter plaatse verbreden. Daarna zal AWV het zebrapad schilderen. Alle werken worden nog voor 1 september uitgevoerd.

Open VLD stelt als eerste een volledige verkiezingslijst voor in Scherpenheuvel-Zichem

In Scherpenheuvel-Zichem is de eerste volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 bekend! De leden van Open VLD kwamen vrijdagavond massaal opdagen om de modellijst die voorlag, goed te keuren.

Het was al eerder bekend dat schepen Nico Bergmans de lijst zal trekken. Ursula Bervoets, momenteel lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, staat op de tweede plaats. Daarna volgen de huidige schepenen Kris Peetermans (3) en Tony Van Cauwenbergh (4). Lieve Van den Berghe staat op de vijfde plaats. De twee andere zetelende gemeenteraadsleden, Ronald Schuyten en Jan Boeckx, staan op plaatsen 6 en 7. Raadslid Marc Decat is geen kandidaat meer.

Vanaf plaats 8 zijn de kandidaten gebundeld per deelgemeente. In elke cluster staan de vrouwelijke kandidaten op kop.

Partij heeft hoge ambities

De ploeg van Open VLD laat duidelijk verstaan dat ze deze verkiezingen willen winnen. De huidige mandatarissen van de partij hebben tijdens de legislatuur een vlekkeloos parcours afgelegd. Zij zullen hun positie normaal gezien kunnen behouden. Lijsttrekker Nico Bergmans wordt ook door zijn collega’s uit andere partijen gewaardeerd als iemand met een stevige dossierkennis. Huidig schepen van Cultuur en Sport Kris Peetermans is door zijn manifeste aanwezigheid op activiteiten bijzonder populair in het verenigingsleven.

De twee dames in de top-5, Ursula Bervoets en Lieve Van den Berghe, hebben allebei een zeer brede achterban in de fusiegemeente. Lieve is een van de trekkers van het maagdentorencomité. De voorzitter van dat comité, Leo Lemmens staat op plaats 10. Het maagdentorencomité was de voorbije jaren erg actief en heeft het culturele leven van de stad extra pigment gegeven. Zichem zou overigens voor Open VLD wel eens een belangrijke deelgemeente kunnen worden want op  15 staat Serge Keuninckx. Hij is erg actief in die deelgemeente maar kan ook daarbuiten op veel steun rekenen. Op plaats 25 staat de voorzitter van jong-VLD Yoran Van Campfort. Hij wordt pas op 3 oktober 18 jaar. Dat is amper een week voor de verkiezingen. Yoran bewees zijn talent met de organisatie van een debatavond over het basisinkomen. Hij zal ongetwijfeld een aantal jongere kiezers kunnen overtuigen.

De volledige lijst staat op onze pagina Gemeenteraadsverkiezingen/Scherpenheuvel-Zichem 

Nieuwe trendy wijk geeft stadscentrum stevige zuurstofinjectie

Het centrum van Scherpenheuvel krijgt na het bouwverlof een impuls die de stad een volledig nieuw en trendy imago kan geven. De huidige parking naast het stadhuis en de enorme braakliggende zone achter die parking wordt een hippe maar klassevolle nieuwe wijk. De gebouwen die er komen zijn energievriendelijk met een erg gunstige  oriëntatie op de zuidhelling. Een terrasvormige afname van de bouwhoogte zorgt voor een optimale bezonning. De positie van de gebouwen ten opzichte van elkaar garandeert de privacy van de bewoners. Grote en kleine woongelegenheden wisselen mekaar af. Er is keuze tussen één-, twee- en drieslaapkamer-appartementen. Geen enkel appartement is hetzelfde. Alle appartementen beschikken over een groot terras. Groene wandelwegen geven de buurt zuurstof.

Autovrij met veel streekeigen groen

De nieuwe wijk zal volledig autovrij zijn en is enkel toegankelijk voor de voertuigen van de hulpdiensten.  Twee brede, haaks op mekaar geplaatste wandellanen zorgen voor structuur.  Die krijgen de naam Albrecht-Allee en Isabella-Allee. De noord-zuid-as sluit loodrecht aan op de Basilieklaan en kruist een tweede promenade die van oost naar west loopt. De woonunits worden verbonden met  kleinere paden met veel streekeigen groen. Er komen ook een aantal binnentuinen. De open ruimte heeft semipublieke en private binnenplaatsen, straten en paden. In deze nieuwe woonwijk is ook plaats voor een aantal handelspanden.

Lees verder na de afbeeldingen

 

 

Zeer grondige voorbereiding

De uitbouw van Ten Heuvel werd grondig voorbereid. “Al in 2013 werden de eerste ideeën voor de herwaardering op papier gezet”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Nico Bergmans (Open VLD). “Architect Blockx tekende het stedenbouwkundig plan dat vandaag nog steeds de handleiding is voor de ontwikkeling. Ontwikkelaar CoBUILD startte daarna met een reeks voorbereidingen. Planologie en archeologie, landmeting, onderzoeken over de riolering en nutsleidingen, de waterproblematiek en de stabiliteit werden onderzocht. Er gebeurde een bodemonderzoek en er werden sonderingen uitgevoerd. Er kwam ook een mobiliteitsstudie die de impact van de wijk op de verkeerscirculatie in het centrum moest verduidelijken. Pas toen alles tot in het detail getoetst was, hebben we een bouwaanvraag ingediend.”

Ondergrondse parkeergarage, deels publiek, deels privé

De wijk krijgt een ondergrondse parkeergarage die wordt opgedeeld in een zone voor de bewoners en een publieke zone voor meer dan zestig voertuigen. Dat is vergelijkbaar met de parking die momenteel bovengronds is. De publieke parking is bereikbaar vanaf de August Nihoulstraat. De ingang voor de bewoners sluit aan bij de Henri Adriaensstraat. Vanuit deze parking kan men makkelijk, veilig en droog met de lift of de trap de appartementen bereiken.

Schepen Bergmans wil ook het zevenhoekige patroon van de stad herstellen en de nieuwe wijk op een creatieve manier verbinden met de Zuidervest. In dat plan kan ook ruimte zijn om de inplanting van het stadhuis te herdenken.

In de Basilieklaan nadert het project Basil ondertussen zijn definitieve afwerking. De leemte in de gesloten bebouwing is daardoor weer opgevuld. “Basil zal een impuls geven aan de handelsactiviteit en het straatbeeld van de Basilieklaan”, zegt schepen Nico Bergmans. “De volledig begane grond is voorbehouden voor handel en diensten. Dit gebouw schermt de nieuwe wijk af, maar opent tegelijkertijd een brede poort die het nieuwe stadsdeel verbindt met de Basilieklaan, de Zuidervest en de Henri Adriaensstraat.

Economische maar ook creatieve en culturele impuls

De ontwikkeling van Scherpenheuvel werd decennialang gewurgd door de concentratie van de handelszaken rond de basiliek. Met dit nieuwe project breekt de stad doorheen die barrière. Ten Heuvel zal nieuwe gezinnen aantrekken die zuurstof geven aan handelaars die niet afhankelijk zijn van de bedevaart. Maar de nieuwe wijk is niet alleen economisch een kans. Dit soort van urbanisatie trekt vaak creatieve en ondernemende mensen aan. Die kunnen de bedevaartstad ook cultureel en artistiek een impuls geven.

Ontwikkelaar CoBUILD begint na het bouwverlof met de volgende fase en wil het ganse project zo snel mogelijk afwerken om de overlast voor de bewoners te beperken.  De verkoop wordt binnenkort opgestart. Naast de twee grote lanen krijgen ook de dakwoningen de namen ‘Albrecht’ en ‘Isabella’. Op die manier leggen de ontwikkelaars de link naar de eerste urbanisten van Scherpenheuvel.

Plan Ten Heuvel