Burgemeester Reekmans haalt snoeihard uit naar leiding hulpverleningszone

Burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans haalt snoeihard uit naar de leiding van hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost. “Ik ben niet langer akkoord om het falend beleid te financieren van een waterhoofd aan officieren die zichzelf de voorbije jaren gepromoveerd hebben tot zelfverklaarde managers”, zegt Reekmans.

Aanleiding voor die stevige woorden is de begroting van de hulpverleningszone. In 2020 waren de totale uitgaven voor de werking van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost 34,5 miljoen euro. In de ontwerpbegroting 2023 die de korpsleiding heeft opgemaakt, stijgen deze totale uitgaven tot 47,8 miljoen euro. De begroting wordt op woensdag 23 november besproken in de zoneraad. Burgemeester Peter Reekmans wil die alvast niet goedkeuren.

De scherpe stijging van de werkingskosten met liefst 39% op drie jaar tijd is overigens niet het enige wat Peter Reekmans stoort. Volgens hem is dat resultaat nog verbloemd omdat ook het reservefonds van de zone met 50% verminderd is. In dat reservefonds zat 9,8 miljoen euro in 2020. In 2023 zal daar nog 4,68 miljoen euro inzitten. “Men heeft het reservefonds moeten aanwenden om de ontspoorde uitgaven te kunnen financieren”, aldus Reekmans. “Op die manier probeert men de burgemeesters te paaien en moeten de dotaties vanuit de gemeenten niet al te drastisch stijgen.

De ontwerpbegroting die woensdag voorligt werd overigens al eens gewijzigd na opmerkingen van een aantal burgemeesters. Maar ook daar heeft Peter Reekmans bedenkingen bij. Men schrapt bijvoorbeeld in noodzakelijke kledij voor de brandweermannen op het terrein, maar tegelijk laat men de receptiekosten van 38.000 euro in 2020 naar 89.000 euro in 2023 stijgen.

Reekmans heeft ook bedenkingen bij de extra aanwervingen. Momenteel loopt een aanwervingscampagne om opnieuw veertig extra brandweermannen of -vrouwen in dienst te nemen in de zone.
Volgens Reekmans zou dat extra personeel ook extra dienstverlening moeten opleveren maar daar heeft volgens burgemeester Reekmans nog geen enkele burgemeester op het terrein iets van opgemerkt.
Wat ze volgens Reekmans wel merken is dat de gemeenten op enkele jaren tijd steeds meer moeten betalen voor de werking van de brandweer, terwijl we hier eerder minder dan meer dienstverlening voor krijgen op het terrein.

Peter Reekmans heeft het sommetje ook eens gemaakt voor zijn eigen gemeente. Voor Glabbeek steeg de jaarlijkse gemeentelijke dotatie van 275.876 euro in 2020 naar 322.383 euro in 2023 of een stijging van bijna 20% op amper 3 jaar tijd. In 2015, net voor de brandweerhervorming bedroeg de gemeentelijke dotatie voor Glabbeek maar 170.000 euro!

One comment

  • Een leidinggevende burgemeester die steeds een visie uitdraagt.
    “Intelligente bemiddelaar” Eentje die durft vooraan staan!
    @ Mr Reekmans: Komt niet te dicht bij de waarheid want dan verdwijnt ze!

Geef een reactie