Minimumboete voor sluikstorten bedraagt 912,20 euro in Glabbeek

Sluikstorters worden in Glabbeek vanaf 1 januari 2022 wel heel stevig in de portefeuille getast. De minimumboete voor eender welke vorm van luikstorten bedraagt dan 912,20 euro. Dat bedrag omvat de hoogste GAS-boete van 350 euro vermeerderd met dossierkosten van 94,8 euro en een minimale opruimkost van 467,40 euro.

Tegelijkertijd wordt het containerpark in Glabbeek voor bijna alle afvalfracties gratis gemaakt.

Niet alleen de boetes verhogen drastisch. Ook de pakkans wordt sterk verhoogd. Op stortgevoelige locaties komen mobiele sluikstortcamera’s en volgens burgemeester Peter Reekmans zullen die soms ook verdoken worden opgesteld. Het gemeentebestuur heeft daarover een overeenkomst van drie jaar gesloten met intercommunale Ecowerf.

De gemeenteraad in Glabbeek heeft het begrip sluikstorten ook breed gedefinieerd. Onder meer het achterlaten van afval aan de glascontainers, oude meubelen op het publiek domein dumpen en vuilniszakken in kledingcontainers deponeren zal minimaal 912,20 euro per inbreuk gaan kosten. Maar ook groenafval dumpen in beken en grachten zal op dezelfde wijze worden beboet.

Burgemeester Reekmans benadrukt dat het om een minimumboete gaat. De kosten kunnen nog veel hoger oplopen en zelfs enkele duizenden euro’s bedragen, afhankelijk van de omvang van het sluikstorten. Volgens Peter Reekmans neemt sluikstorten in Glabbeek sterk toe. De burgemeester wil naar eigen zeggen niet langer tolereren dat enkele asociale elementen de gemeente tot een stort laten verworden.

Geef een reactie