Beschermde kerktoren van Bunsbeek dreigt in te storten

De beschermde schanstoren van de Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek werd vorige vrijdag grondig geïnspecteerd met twee drones. Uit de analyse van de foto’s en de infraroodbeelden blijkt dat er een belangrijk
stabiliteitsprobleem is. Het is zelfs mogelijk dat de toren die uit de 12de eeuw dateert, zou instorten.

Monumentenwacht Vlaams-Brabant inspecteerde de toren eerder al in december 2020. Zij wezen toen op een grote scheur aan de linkerhoek van de beschermde kerktoren en adviseerden om alle verantwoordelijke instanties hierover meteen te informeren. Voor de kerk loopt een restauratiedossier maar Monumentenwacht kon niet garanderen dat een ingreep kon wachten tot die restauratie zou gebeuren. Zij adviseerden om een stabiliteitsonderzoek te laten uitvoeren door het architectenbureau, dat met het restauratiedossier van de kerk belast werd.

De kerkfabriek Sint-Quirinus bracht het gemeentebestuur onmiddellijk op de hoogte van het ernstig probleem en van het advies van Monumentenwacht. Het bestuur gaf meteen opdracht om de toren opnieuw te inspecteren en uit dat onderzoek blijkt nu de ernst en de hoogdringendheid van de situatie. Omwille van het veiligheidsrisico sluit de burgemeester de kerk nu voor onbepaalde duur. Er wordt tevens een veiligheidsperimeter van 25 meter ingesteld langs drie zijden van de kerktoren met dranghekken op het kerkhof.

Ondertussen startte de opmaak van een dossier voor instandhoudingswerken om de structuur van de toren te stabiliseren. Bij het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed wordt aangedrongen om het eerder goedgekeurde restauratiedossier voor de kerk wegens hoogdringendheid prioriteit te geven. Doop-, uitvaart-, huwelijksplechtigheden, communie- en schoolvieringen worden verplaatst naar één van de vijf andere Glabbeekse kerken.

Geef een reactie