5000 bordjes om veiligheid van fietsers te verhogen

Uit een bevraging van VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) bij 900 fietsers blijkt dat fietsers en automobilisten mekaar vaak verkeerd begrijpen of specifieke situaties anders aanvoelen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil dat probleem oplossen door de goodwill bij beide partijen te stimuleren. Om dat te bereiken laat de minister 5000 bordjes ophangen in 188 gemeenten. Er loopt ook een campagne in de sociale media.

In de bevraging van VSV geeft 77% van de Vlaamse fietsers aan dat ze recent in gevaar kwamen door onveilig gedrag van automobilisten. Omgekeerd geeft 66% van de autobestuurders aan dat ze recent een gevaarlijke situatie met een fietser hebben meegemaakt (zie infografiek).

Opvallend: hoe vaker de ene groep een bepaald risicogedrag rapporteert, hoe minder vaak de tegenpartij toegeeft zich onveilig te gedragen. Zo verklaart 45% van de in gevaar gebrachte fietsers dat dat gebeurde door een automobilist die op het fietspad stond, terwijl slechts 4% van de automobilisten toegeeft wel eens op het fietspad te staan. Omgekeerd zegt 44% van de autobestuurders dat ze in het donker werden verrast door een fietser zonder fietsverlichting, terwijl slechts 9% van de fietsers toegeeft wel eens zonder verlichting te rijden.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) willen iets doen aan deze merkwaardige situatie. Ze startten deze week met een campagne rond veilig fietsen. Verspreid over heel Vlaanderen zullen meer dan 5000 campagneborden opduiken die fietsers en automobilisten oproepen om meer aandacht te hebben voor elkaar en zo te zorgen voor veiliger verkeer.

Volgens minister Peeters hebben de mensen het afgelopen jaar massaal de fiets (her)ontdekt. Ze wil die positieve fietstendens vasthouden en verder stimuleren om zo bij meer mensen een fietsreflex te creëren. Mensen zullen meer gaan fietsen als dit veilig kan. De Vlaamse minister trekt extra budgetten uit voor de versnelde realisatie van meer en betere fietspaden. Maar ook menselijk gedrag speelt een belangrijke rol bij fietsongevallen. Deze positieve hoffelijkheidscampagne moet fietsers en automobilisten daarvan bewust van maken.

“Deze campagne vraagt met een vriendelijke en positieve “bedankt-knipoog” aandacht voor specifieke situaties die gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers. Daarbij kan het gaan over automobilisten die op het fietspad staan, afslaan zonder op de fietsers te letten of te weinig zijdelingse afstand houden bij het voorbijrijden van fietsers, maar evengoed over fietsers die in het donker zonder verlichting rijden, de voorrangsregels niet naleven of hun snelheid niet aanpassen in de buurt van fietsende kinderen of senioren.”

Lydia Peeters

Voor het initiatief werkt de VSV samen met 188 Vlaamse steden en gemeenten die de campagne ondersteunen.
Naast de meer dan 5000 campagneborden verspreid over Vlaanderen zijn er ook boodschappen via sociale media en de lokale kanalen van de deelnemende steden en gemeenten.

De campagne werd vorige maandag opgestart in Aarschot. In onze regio doen naast Aarschot ook Halen, Bekkevoort, Zoutleeuw, Lubbeek, Herent, Tienen, Boutersem en Haacht mee aan de campagne.

Geef een reactie