Tien extra laadpunten voor elektrische wagens in Glabbeek

Het gemeentebestuur van Glabbeek loopt vooruit op de geplande shift naar elektrische wagens. Een van de grote uitdagingen van die radicale omslag is om genoeg publiek beschikbare laadpunten te voorzien. In Glabbeek zijn er momenteel drie laadpunten, respectievelijk aan het gemeentehuis, aan het OCMW, en op het dorpsplein in Attenrode.

Burgemeester Peter Reekmans maakte deze week op de website van zijn Dorpspartij bekend, dat de gemeente op korte termijn tien extra publiek beschikbare laadpunten zal installeren. Die komen in de Schoolstraat en in Bunsbeek-Dorp in deelgemeente Bunsbeek, aan de kerk in Wever, aan de kerk in Zuurbemde, aan de kerk in Kapellen en aan de sporthal, Hangaar 44 en de nieuwe parking achter het gemeentehuis in deelgemeente Glabbeek. Alle deelgemeenten beschikken op die manier over minstens een laadpunt.

Peter Reekmans wijst erop dat Glabbeek als een van de eerste landelijke gemeenten effectief werk maakt van de modal shift naar andere vervoersmiddelen. Al in 2018 organiseerde het bestuur van Glabbeek een eerste mobipunt aan het gemeentehuis in Glabbeek. Ondertussen kwam er nog een tweede punt bij in de schoolstraat in Bunsbeek. Mobipunten zijn sites met infrastructuur om verschillende vervoersmiddelen bij mekaar te laten komen en die dus makkelijk toelaten om de overstap te maken van persoonlijk vervoer naar publiek vervoer. Ondertussen is de branding veranderd. Mobipunten zijn Hoppinpunten geworden. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters maakte 104 miljoen euro vrij om in Vlaanderen duizend mobipunten te creëren in de lopende legislatuur.

Glabbeek startte in 2018 ook een systeem van autodelen op.  Aan het Hoppinpunt in Glabbeek zijn twee deelwagens 24/7 beschikbaar. De gemeente maakt zelf ook gebruik van de deelwagens voor een aantal dienstverplaatsingen

Geef een reactie