Korpschef op rust van politiezone Hageland gestart als noodplanambtenaar Glabbeek

Glabbeek heeft sedert een nieuwe noodplanambtenaar en dat is niet meteen iemand met een evident profiel. Luc Liboton, de vroegere korpschef van de politiezone Hageland, werd eerder dit jaar 65 en ging op pensioen. De hoofdcommissaris was al een tijdje niet meer effectief aanwezig in de gebouwen van de zone Hageland in Bekkevoort omdat hij nog een aantal verlofdagen kon opnemen.

Het werk van een noodplanambtenaar heeft twee grote luiken. Hij of zij moet moet ervoor zorgen dat het lokale bestuur beschikt over een performante strategie voor noodsituaties en als dergelijke situaties ook effectief voorkomen moet de noodplanambtenaar ervoor zorgen dat die plannen ook performant worden uitgevoerd. Recent is het belang van de functie nog erg duidelijk geworden. De pandemie zette de lokale besturen stevig onder druk omdat er een reeks niet alledaagse maatregelen nodig waren. De noodplanambtenaren hadden in de uitrol van die maatregelen een belangrijk aandeel.

Op de mediakanalen van de gemeente Glabbeek somt burgemeester Peter Reekmans de taken van een noodplanambtenaar, in casu Luc Liboton, vrij volledig op. Hij organiseert de bijeenkomsten van de veiligheidscel, analyseert de risico’s op het grondgebied, geeft advies over evenementen en mobiliteit, maakt het nood- en interventieplan en adviseert over verkeersveiligheid. Hij verwittigt bij crisisbeheer de verschillende gemeente- en hulpdiensten, adviseert de burgemeester en de hulpdiensten, organiseert het CCGEM (crissiscel gemeente), organiseert de nazorg en de evaluatie van de hulpverlening.

In principe wordt de huidige waarnemend korpschef Kurt Marcoen ook effectief de nieuwe korpschef. Hoofdcommissaris Marcoen was van 2015 en 2019 commissaris bestuurlijk coördinator in de politiezone Demerdal DSZ. In 2019 muteerde hij naar de politiezone Hageland. Op 23 november 2020 stelde Kurt Marcoen zich officieel kandidaat als korpschef van de politiezone. Op 22 februari 2023 nam de politieraad van de zone kennis van die kandidatuurstelling. Op 1 mei 2023 ging gewezen korpschef Luc Liboton op pensioen. Dat maakt de weg definitief vrij voor de aanstelling van een nieuwe korpschef in de zone.

Geef een reactie