Alle brandweerkorpsen in Vlaams-Brabant binnenkort aangestuurd vanuit centrale dispatch in Asse

De brandweerkorpsen in ons land, waren tot in 2014 strikt lokaal georganiseerd. Ze werkten binnen de grenzen van een of meerdere gemeenten. Kleinere korpsen zoals Scherpenheuvel-Zichem bijvoorbeeld, kwamen enkel in actie voor interventies op het eigen grondgebied. De brandweerkorpsen van Diest, Aarschot, Tienen en Leuven, hadden afspraken met een aantal naburige gemeenten. Het korps van Diest bijvoorbeeld, reed zelfs de provinciegrens over om Halen te beschermen.

Dat veranderde in 2014. Op dat moment werden de korpsen in Vlaams-Brabant opgedeeld in twee brandweerzones: Vlaams-Brabant Oost en Vlaams-Brabant West. In de zone Oost werden de korpsen van Aarschot, Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Leuven, Haacht, Tienen, Landen en Overijse gegroepeerd. Samen met die bundeling werd het territorialiteitsprincipe opgegeven. Het uitgangspunt was voortaan dat het korps dat het snelste met adequaat materiaal kon tussenkomen, ook effectief werd uitgestuurd. In een aantal gevallen betekent dit ook dat materiaal vanuit verschillende brandweerkorpsen naar dezelfde interventie wordt uitgestuurd. Die samenwerking zit zelfs ingebakken in bepaalde interventies. Bij een operatie waar veel bluswater nodig is, worden bijvoorbeeld tankwagens vanuit verschillende korpsen ingeschakeld.

Dat principe werkte gedeeltelijk maar er mankeerde een belangrijk element om dat ook efficiënt in de praktijk te brengen. De aansturing van de korpsen is nog steeds lokaal georganiseerd. Ieder brandweerkorps heeft zijn eigen seinkamer van waaruit die aansturing gebeurt. Dat verandert binnenkort en zelfs drastischer dan initieel gepland. Er komt namelijk een centrale dispatch voor de ganse provincie Vlaams-Brabant. Zowel de zone Oost als de zone West worden dan aangestuurd vanuit hetzelfde communicatiecentrum. Dat komt in de kazerne van Asse waar voldoende plaats is en waar ook de modernste communicatietechnologie beschikbaar is. De seinkamers in de lokale brandweerposten worden daardoor overbodig en verdwijnen.

Geef een reactie