Gedeputeerde Schevenels plakt deadline op studie over zwembaden in provinciedomeinen

Burgemeester van Diest Christophe De Graef deed vorige week op de regionale TV-zender ROB een uitspraak over het zwembad van provinciaal domein Halve Maan die op de sociale media toch enigszins optimistich geïnterpreteerd werd. Burgemeester De Graef zei dat de provincie de bocht gemaakt heeft en dat men vanuit diezelfde provincie meekrijgt dat zwemmen behouden blijft. Gedeputeerde voor provinciedomeinen Ann Schevenels verslikte zich allicht in haar ochtendkoffie toen ze de commotie hierover op de sociale media zag. Ze reageerde dan ook onmiddellijk en nuanceerde die uitspraak van haar collega en partijgenoot in Diest. De gedeputeerde benadrukte in haar reactie dat er eerst een studie zou gebeuren op basis van vier scenario’s. Vandaag plakt de gedeputeerde daar ook een deadline op.

Burgemeester van Diest Christophe De Graef had nochtans niet helemaal ongelijk maar zijn uitspraak was allicht iets te ongenuanceerd. Vorig jaar poneerde gedeputeerde Schevenels inderdaad dat de zwembaden van Huizingen, Kessel-Lo en Diest moesten sluiten, onder meer omdat de kosten voor energie, water en lonen en de renovaties die nodig zijn om de zwembaden te laten functioneren, niet meer te verantwoorden zijn. Voor de drie baden samen lopen de bedragen voor renovatie of volledige vernieuwbouw op tot 17 à 25 miljoen euro. Naast de investeringskosten, blijft er een forse uitbatingskost van ongeveer 1,7 miljoen per jaar. Daarin zitten de lonen van redders en jobstudenten, maar ook de kosten voor water, energie, onderhoudsproducten en veiligheid. Dat cijfer dateert van voor de huidige energiecrisis en zal dus nog stevig oplopen. In een goed zwemjaar staat daar een inkomst van een kleine 0,9 miljoen euro tegenover maar die inkomsten zullen veel lager uitvallen omdat de provincie de capaciteit van de zwembaden sterk beperkte.

Het zwembad in Huizingen werd in maart 2022 ook meteen gesloten. De technische installatie kon niet meer gerepareerd worden. Het zwembad in Kessel-Lo kon nog open blijven tot 2025 en de Halve Maan kreeg nog een jaartje extra en moest in 2026 dicht. Die twee deadlines hebben vooral te maken te maken met de staat van de technische installaties en van het zwembad zelf. De Halve Maan kreeg de voorbije jaren bijvoorbeeld, meermaals af te rekenen met grote lekken.

Het protest tegen de sluiting van de zwembaden was en is vooral in Diest erg hardnekkig. De commotie erover houdt ook aan. Onder meer onder druk daarvan plooide de provincieraad de uitspraak om de drie zwembaden gefaseerd te sluiten, terug. Het is echter niet omdat de uitspraak wordt terug geplooid, dat ook die beslissing wordt herroepen. De uiteindelijke beslissing zal wel veel beter onderbouwd worden. Dat zal gebeuren met een omstandig verslag van een studiebureau.

Vandaag herhaalt gedeputeerde Schevenels opnieuw wat de situatie momenteel is en we citeren dat graag letterlijk.

Op dit moment liggen er vier scenario’s op tafel: de renovatie van de verouderde zwembadinstallaties, de bouw van een nieuw zwembad, de aanleg van een zwemvijver of speelwater. Een bureau onderzoekt de mogelijkheden en er zal ook gepraat worden met de gemeenten waar de zwembaden liggen en met omliggende gemeenten. Ook komen er gesprekken met private partners die mee kunnen investeren. In een tweede fase zullen per provinciedomein twee mogelijke scenario’s weerhouden worden. Die worden dan verder in detail uitgewerkt zodat we een beeld krijgen van de kostprijs, de impact op de personeelskost enzovoort. Ik verwacht dat eind 2023 of begin 2024 beslist wordt welke twee scenario’s gekozen worden.

Er zit een opvallend nieuw element in die uitspraak. Tot nog toe werd enkel een timing uitgesproken waarbinnen het studiebureau moet aangesteld worden. Daar was blijkbaar geen haast bij want dat moest pas tegen midden 2023 gebeuren. Ann Schevenels verwacht nu een uitkomst van de studie tegen einde 2023, ultiem begin 2024. Let wel, die uitkomst is nog geen definitief standpunt! Er worden per provinciedomein nog steeds twee opties behouden. De kans dat de finale beslissing over een erg gevoelige materie nog voor de dubbele verkiezingsronde van 2024 genomen wordt, is allicht klein.

Geef een reactie