Injectie van half miljoen euro voor 12 plattelandsprojecten in Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant maakt opnieuw een lijst met plattelandsprojecten bekend w-die financiële ondersteuning krijgen. In totaal gaat het om bijna 500.000 euro. De steun wordt vrij gemaakt via hegt kabinet van gedeputeerd voor plattelandsbeleid Gunther Coppens en is mogelijk dankzij de steun van Vlaanderen en Europa.

Vlaams-Brabant heeft ongeveer 1,1 miljoen Vlaams-Brabanders en zo’n 17%, woont op het platteland. Dat platteland is kwetsbaar en staat, zowel ruimtelijk als sociaaleconomisch, onder druk.
De landbouwgronden verdwijnen en er komen nog steeds woningen bij in kwetsbaar gebied. Met deze financiële ondersteuning wil de provincie de ontwikkeling van het platteland meer slaagkansen geven. Dat kan gaan van de uitbreiding van trage wegen, de ontwikkeling van lokale voedselstrategieën tot projecten die erop gericht zijn eenzaamheid tegen te gaan.
​Maximum 65% van de totale projectkost kan gefinancierd worden.

Het exacte bedrag van de steunmaatregelen bedraagt 495.342,59.
Een overzicht van alle projecten die financiële ondersteuning krijgen

Den Diepen Boomgaard vzw Grimbergen | Ontwikkeling project welkom in onze beleefboomgaard
De promotor creëert een extra groene omgeving waar jong en oud zich welkom voelt om te genieten, ontmoeten en ontdekken. De boomgaard moet de brug vormen met de huidige werking en een breder publiek lokken.
39.000 euro

Gemeente Kortenaken | Ontwikkeling verbindend routenetwerk
Met de ontwikkeling van wandel-, fiets-, mountainbike- en ruiterroutes zorgt de promotor voor beweegmogelijkheden die voor iedereen, op elk moment en kosteloos, toegankelijk zijn.
5.362,50 euro

Stad Landen | Aanleg groene ontmoetingsplek aan het ontmoetingscentrum Lindenhof
Uitbouw van een groene ontmoetingsplek in het centrum van Overwinden met onder meer de aanleg van moestuintjes en de organisatie van een lokale markt voor en door landbouwers.
39.197,32 euro

Gemeente Rotselaar | Ontwikkeling The Ant Farm (mierenboerderij)
De gemeente Rotselaar wil een nieuw jeugdhuis realiseren: ‘The Antfarm’, een groene oase van rust in een steeds meer verstedelijkte context. Daarnaast is er ook plaats voor andere activiteiten en beleving voor verschillende doelgroepen.
94.391,39 euro

Bellingahaim vzw Pepingen | Pandhof Ter Loo ontwikkelen voor buitenactiviteiten
De promotor wil het binnenplein van het kasteelklooster Ter Loo beter geschikt maken voor buitenactiviteiten. Op die manier kunnen er vergaderingen, lessen, repetities, recepties en andere activiteiten plaatsvinden.
74.717,50 euro

Familia vzw Tildonk | Tuin uitrusten om buitenactiviteiten mogelijk te maken
Plan is om een bijkomende tuin met zuidgeoriënteerd terras te ontwikkelen zodat bewoners er kunnen samenkomen in de zomer. Voor de kinderen zijn er speeltoestellen voorzien.
56.968,28 euro

Gemeente Affligem | Herstellen van het knuppelpad
Het knuppelpad in het Pelinkbos in Essene is een troef voor de gemeente en de buurtbewoners maar herstelling dringt zich op. Daarnaast wordt er ook een speelbos voorzien waar kinderen zich kunnen uitleven.
50.664, 45 euro

Gemeente Bierbeek | Verbetering van het wandeltraject via voetweg 93 (het boulevarreke) met aanleg extra vlonderpaden
Langs ‘het boulevarreke’ worden twee nieuwe vlonderpaden aangelegd. Van oudsher is de weg van grote cultuurhistorische waarde. De weg verbindt de priorij van Bierbeek met de oude watermolen van het gehucht Ruysbroek.
25.278,50 euro

OCMW Hoegaarden | Ontwikkeling project Up tot date!
Het OCMW wil 80-plussers bezoeken en hen informeren over de laatste ontwikkelingen. Daarnaast komen er ook digitale vrijwilligers aan huis die kleine problemen met smartphone en PC kunnen oplossen. Op die manier is heel de bevolking up to date!
13.617,50

De Tuinen van Hoegaarden vzw Hoegaarden | Ontwikkeling project Binnenste BUITEN
Ontwikkeling van een kunst- en beleefroute in samenwerking met lokale kunstenaars en verenigingen. Ook (hoeve)producenten krijgen de kans om hun producten aan de man te brengen.
6.955 euro

Regionaal Landschap Dijleland vzw Oud-Heverlee | Ontsluiting van het landschappelijk erfgoed in het Dijleland
Het project leidt tot een betere ontsluiting van het landschappelijk erfgoed in het Dijleland. Zo komen er beeknaamborden met achtergrondinfo over de geschiedenis, de geografie en de landschappelijke betekenis van de beek.
89.190,15 euro

Voor nieuwe aanvragen is de deadline donderdag 25 mei 2023 om 12 uur. Onder voorbehoud van goedkeuring van de wijziging door Europa in het kader van het EURI-fonds kunnen projecten starten vanaf 1 november 2023. De einddatum is 30 juni 2025.

Meer infowww.vlaamsbrabant.be/herstelfonds

One comment

Geef een reactie