Category Archives: Demerbroeken

Natuurpunt koopt wijngaard op Voortberg en gaat die biologisch beheren

De Voortberg in Testelt is vooral bekend van de antennemast. Over de rug van de berg loopt ook een erg populair wandelpad en dat slingert op de bergflank tegenover de spoorweg door een wijngaard. Natuurpunt Scherpenheuvel-Zichem maakt nu op haar Facebookpagina bekend dat ze die wijngaard hebben aangekocht. Natuurpunt beheert ook al een aantal weidepercelen op de berg en ze

Read more

Provincie Vlaams-Brabant werft twee extra toezichthouders voor waterlopen aan

Water en vervuiling, het was de afgelopen weken een delicaat thema in het Hageland.  Er kwam ongezuiverd rioolwater en afgestorven organisch materiaal in de waterlopen terecht en dat zorgde ervoor dat de waterkwaliteit sterk achteruit ging. Vrijwilligers trokken de overstroomde broeken in om een deel van de duizenden vissen die lagen te zieltogen naar sites te brengen waaar wel nog

Read more

Station Zichem wordt ijssalon. Maar je kan er ook een stevige Fat Bike huren

Onroerend erfgoed op een financieel haalbare manier behouden voor de toekomst, het kan! Door herbestemming bijvoorbeeld. Wat momenteel in het station van Zichem gebeurt kan daar een bijzonder geslaagd voorbeeld van worden. Het station van Zichem was al jaren niet meer dan een gebouw waar je in het beste geval wat kon schuilen voor de regen. Ticketjes kon je er

Read more

Rode ibis duikt op in Demerbroeken

Natuurfotograaf François Exelmans kon een rode ibis fotograferen in de Demerbroeken. De natuurlijke habitat van de rode ibis is Zuid-Amerika en de vogel kan van daaruit onmogelijk op eigen kracht in Vlaanderen geraken. Vreemd dus dat het opvallend oranje rode dier plots bij ons opduikt maar misschien moeten we de reden van de aanwezigheid van deze erg mooie vogel niet

Read more

Vissers redden uitgestroomde vissen, filmpje bewijst rijk visbestand in de Demer

De wateroverlast heeft bij heel wat mensen in onze regio voor wateroverlast gezorgd. Maar ook de dieren hebben hun deel van de miserie gehad. Vreemd genoeg zijn het de vissen die in de problemen komen. Tussen Diest en Testelt werden vier tuimeldijken of bressen gegraven. Het water stroomde daar massaal en vaak met veel kracht in de natuurlijke overstromingsgebieden. De

Read more

Steeds meer natuurgebieden moeten dicht wegens wateroverlast

De wateroverlast maakt het momenteel onmogelijk om een aantal natuurgebieden te bezoeken. Op de webpagina’s van Natuur en Bos zijn vandaag een aantal waarschuwingen verschenen. De situatie in het Webbekoms broek is allicht voor iedereen duidelijk. Het gebied is dan wel een natuurgebied maar bij hoge waterstand wordt het in eerste instantie een wachtbekken dat er moet voor zorgen dat

Read more

Bres in de demerdijk aan Molenstedebroek moet dorpskern Zichem beschermen

De ploegen van Waterwerken Couwberghs trekken deze namiddag een tweede bres in de Demerdijk. Die komt stroomafwaarts op de rechterdijk tussen Diest en Zichem. Het water moet in het Molenstedebroek afvloeien. De exacte plaats van de bres wordt pas later vandaag bepaald. De verantwoordelijke van Waterwerken Couwberghs zal samen met de diensten van de Vlaamse Waterweg ter plaatste de omstandigheden

Read more

Bruine kiekendief duikt op boven Demerbroeken – ook zeldzame grauwe kiekendief krijgt kansen

Natuurfotograaf François Exelmans kon op 25 juni boven de Demerbroeken een foto maken van een bruine kiekendief. Dat is nochtans niet evident want die imposante broedvogel is relatief zeldzaam in onze contreien. Hij komt voornamelijk voor in de kustpolders, de grote havengebieden (Antwerpen en Zeebrugge), het Oost-Vlaamse Krekengebied en omliggende polders, maar ook in geschikte biotopen in het binnenland zoals

Read more