Strenge controles op snelheid en rijden onder invloed in april

Uit de verkeersveiligheidsbarometer van het VIAS-institute blijkt dat in 2020 in Vlaams-Brabant 2.456 verkeersongevallen met lichamelijk letsel gebeurden. In 2019 waren er dat nog 3.039 wat een daling van 19,2% betekent. De verkeersveiligheidsbarometer geeft ook aan dat er 18 verkeersdoden minder vielen in 2020 (van 48 in 2019 naar 30 in 2020).

De vergelijking is uiteraard niet sluitend omdat er door de lockdown, de avondklok of het telewerken minder verkeer was in 2020. Wat wel opvalt is dat een aantal bestuurders sneller gereden hebben wat een invloed had op de ernst van de ongevallen. Ook rijden onder invloed blijft een aandachtspunt.

Daarom gaan de lokale en federale politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant in april controleren op rijden onder invloed en op onaangepaste of overdreven snelheid. Deze controles maken deel uit van het Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur. De bedoeling is om het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers te verminderen.

Gouverneur Jan Spooren benadrukt dat rijden onder invloed een belangrijke oorzaak van ongevallen blijft. In ongeveer een op tien verkeersongevallen met lichamelijk letsel die in 2019 in Vlaams-Brabant gebeurden reed de chauffeur onder invloed van alcohol. Bestuurders die gedronken hebben, lopen een sterk verhoogd risico op een ongeval. Inname van alcohol leidt bij chauffeurs tot verminderde concentratie, een tragere reactiesnelheid en kan slaperigheid veroorzaken. Vaak overschatten chauffeurs die rijden onder invloed zichzelf en denken ze dat ze nog goed kunnen rijden”.

Ook overdreven of onaangepaste snelheid leidt tot een hoger aantal ongevallen en tot meer ernstige ongevallen. Een te hoge snelheid zorgt bij de chauffeur voor een vernauwing van het gezichtsveld, voor een grotere remafstand en minder tijd om te reageren bij een onverwachte gebeurtenis.

In 2020 stelden de politiediensten in Vlaams-Brabant in totaal 440.161 verkeersinbreuken vast wegens overtreding van de snelheidslimiet.

Geef een reactie