Financiële injectie van provincie Vlaams-Brabant voor vergroening speelplaatsen

Het is nog niet zo lang geleden dat speelplaatsen van scholen toch vooral rechthoekige betonnen oppervlaktes waren maar ondertussen is die bocht genomen. Op veel plaatsen worden speelplaatsen groen ingekleurd en zijn ontharding en biodiversiteit de norm. Planten en bomen, moestuintjes en verblijfplaatsen voor allerlei dieren behoren momenteel tot de vaste inrichting.

Toch is de weg nog lang en zo’n herinrichting vergt, naast creativiteit en een stevige handen-uit-de-mouwen attitude uiteraard ook budget. De provincie Vlaams-Brabant zorgde vorig jaar op een aantal plaatsen voor financiële ondersteuning via het project “Natuur op school”.

Onder meer in verschillende scholen van de campus Heilig Hartinstituut in Heverlee werden de speelplaatsen groener gemaakt. De aanplant van bomen en struiken, het plaatsen van zwaluwnesten en de aanleg van een moestuin zorgen ondertussen voor een veel biodiverser schooldomein. De scholen werken ook aan ontharding, aanleg van wadi’s en de aanplant van schaduwbomen zodat ze beter bestand zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Klimaatbestendige speelplaatsen in Heilig Hartinstituut Heverlee

In 2018-2019 werd het project ‘Playground Circles’ uitgevoerd op de grote campus Heilig Hartinstituut in Heverlee. Dat gebeurde met ondersteuning van de provinciale erfgoeddienst.
Het project zorgde voor een nieuwe, gedragen visie rond de heraanleg van de grote, beschermde speelplaats van de hogere jaren secundair met een grote, dubbele cirkel van lindebomen. De verschillende gebruikers, waaronder de leerlingen, maar ook de bewoners van het woonzorgcentrum, kregen inspraak en samen werd een nieuwe visie opgesteld. De zesdejaars gingen zelfs op uitwisseling naar een school in Ashington rond de vraag “What should the ideal playground look like?”.

De speelplaats van het secundair 1e graad was vroeger een betonnen strook langs de sportvelden. In het voorjaar van 2019 en voorjaar 2020 werd een deel van de speelplaats onthard en werden er 19 populieren en struiken aangeplant. Dat gebeurde onder meer met respectievelijk 8.000 euro en 2.827,15 euro subsidies van Natuur Op School. Een aantal leerlingen gaan er nog insectenhotels ophangen.

Leerkrachten Imke Vanluyten en Xavier Braecevelt hebben hier een project opgezet over het belang van de aanplantingen voor schaduw en afkoeling in het kader van de klimaatopwarming. Het Regionaal Landschap hielp bij de opmaak van de plannen en de aanplant van de struiken en plaatsing van het kastanjehek.

Ook de kleuterschool en lagere school kregen in het najaar van 2021 subsidies voor de vergroening van hun speelplaatsen. Er komt onder meer een speelheuvel en een moestuin maar ook inheemse hagen en een speelbosje. De ontharding van de speelplaats zorgt voor regenwaterinfiltratie.

Meer groen in scholen

Gedeputeerde voor leefmilieu Bart Nevens vindt het belangrijk om een een draagvlak voor dergelijke ingrepen te creëren door ouders en leerlingen hierbij te betrekken en hen het belang ervan uit te leggen via een educatieve aanpak. Vorig jaar kregen 21 scholen een subsidie toegekend voor een totaal bedrag van 138.801 euro.

In onze regio waren er subsidies van Natuur op School voor deze scholen:

 • GBS De Springplank uit Glabbeek (8.513,83 euro)
 • VBS De Duizendpoot uit  Glabbeek (2.331,27 euro)
 • Freinetschol De Muze  uit Haacht (9.922,98 euro)
 • VLS Trip Trap uit Kortenaken (9.652,01 euro)
 • VKS Heilig Hart Heverlee uit Leuven (3.207,58 euro)
 • VLS Heilig Hart Heverlee uit Leuven (2.927,16 euro)
 • Freinetschool De Zevensprong uit Leuven (2.704,96 euro)
 • Heilig Hart Kessel-Lo uit Leuven (10.000 euro)
 • VKS De Speelkriebel Blauwput Kessel-Lo uit Leuven (3.605,53 euro)
 • VBS De Twijg Wijgmaal uit Leuven (5.791,90 euro)
 • VBS Heilig Hart uit Oud-Heverlee  (5.232,95 euro)
 • De Toverwijzer uit Tienen (5.783,42 euro)
 • VBS Sint-Anna Baal uit Tremelo (3.590 euro)

Geef een reactie