Gouverneur Jan Spooren en burgemeesters gaan richtlijnen procureurs-generaal strikt volgen

Gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren heeft met alle burgemeesters in Vlaams-Brabant een stand van zaken opgemaakt rond de concrete uitvoering van een aantal coronaveiligheidsmaatregelen en de handhaving van de voorschriften door de burgers. Het overleg richtte zich vooral op de eindejaarperiode, maar ook een aantal corona-acties die begin volgend jaar op de agenda staan, werden besproken. Welke dat zijn maakt de gouverneur niet bekend.

De coronabesmettingscijfers zijn in Vlaams-Brabant al enkele weken bij de betere in ons land. Dat kan echter snel verslechteren en daarom blijven de provincie en de gemeentebesturen voluit inzetten op sensibilisering en een doorgedreven handhaving van de maatregelen.

Uit het overleg kwam naar voren dat elke burgemeester goed voorbereid en gemotiveerd is om zijn/haar politiekorpsen in te zetten om de coronamaatregelen op een kordate maar ook correcte en menselijke manier te handhaven. De richtlijnen van de procureurs-generaal en de duidelijke afspraken die er vorige week op het handhavingsoverleg Vlaams-Brabant werden gemaakt, worden hierbij nauwgezet gerespecteerd.

Je kan die richtlijnen van de procureurs-generaal nog eens bekijken in dit filmpje

Over de rol van lokale besturen in het stimuleren en handhaven van de quarantaine moeten een aantal uitvoeringsbesluiten meer klaarheid brengen na de kerstvakantie. Er werd nog eens bevestigd dat de organisatie van de heropening van de winkels in Vlaams-Brabant vlot en vooral veilig verloopt en dat de inspanningen tegen ongeoorloofde samenscholingen en funshoppen hun vruchten afwerpen. Tenslotte heeft de gouverneur alle burgemeesters uitgebreid bedankt en gefeliciteerd met hun harde en vaak ondankbare werk tijdens het afgelopen jaar in de strijd tegen het coronavirus.

Geef een reactie