Gouverneur neemt geen bijkomende maatregelen, Tienen en Glabbeek verbieden zelf buitenschoolse activiteiten

In Bekkevoort zijn alle buitenschoolse activiteiten voor kinderen jonger dan 13 jaar opgeschort tot en met 12 februari 2021. Dat roept echter vragen op in de naburige gemeenten. De jeugd van Bekkevoort is immers niet alleen betrokken bij activiteiten in de eigen gemeente maar zwermt ook uit naar de bredere regio.

Vandaag heeft gouverneur Jan Spooren alle burgemeesters van de buurgemeenten daarover samengebracht in een overleg met de medisch experts van de eerstelijnszones, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Federale Gezondheidsinspecteur.

De gouverneur wees er op dat een burgemeester voor zijn/haar gemeente enkel een besluit kan nemen dat strenger is dan de nationale regels, indien hiervoor een duidelijke lokale reden voorhanden is. Er dient dus een kwalitatieve analyse te gebeuren van de besmettingscijfers enerzijds, en van de vermenging die er bestaat tussen de bevolking van verschillende gemeenten anderzijds.

Concreet moeten de burgemeesters nagegaan of er een stijging is in het aantal gevallen van COVID-19 in de eigen gemeente, of deze stijging gelinkt is aan de situatie in Bekkevoort, en of er veel kinderen zijn die voor vrijetijdsbesteding uit Bekkevoort naar de buurgemeente komen. Indien er op basis van deze analyse voldoende elementen zijn om aan te nemen dat het risico bestaat dat de besmettingen zich in de eigen gemeente zullen verderzetten, wordt er van de burgemeester verwacht dat hij/zij bijkomende maatregelen neemt in overleg met de medische expert van de eerstelijnszone.

Gouverneur neemt geen bijkomende maatregelen

Uit een rondvraag van de aanwezige burgemeesters en medische experten werd duidelijk dat er in de meeste omliggende gemeenten van Bekkevoort momenteel nog geen bewijs is van een substantiële stijging van het aantal besmettingen en de link hiervan met de situatie in Bekkevoort.
Daarom werd beslist geen gouverneursbesluit met bijkomende maatregelen voor alle betrokken gemeenten uit te vaardigen.

Er werd wel gezamenlijk beslist dat de burgemeesters zonder verder overleg onmiddellijk de buitenschoolse activiteiten in hun gemeente kunnen opschorten, als morgen en in de komende dagen uit de testresultaten en contactopsporing zou blijken dat dit aangewezen is.

De situatie in de regio wordt in ieder geval nauwgezet gemonitord door de eerstelijnszones, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de lokale besturen. Het is alvast de bedoeling de maatregel – indien die wordt genomen – bij de start van de krokusvakantie te kunnen opheffen, zodat de impact voor zowel kinderen als ouders beperkt blijft. Ook de beslissingen die op nationaal en Vlaams niveau in dit kader worden genomen in de komende dagen en uren, worden verder opgevolgd.

Tienen en Glabbeek ondernemen wel actie

In Tienen heeft het stadsbestuur die stap ondertussen gezet. Alle georganiseerde activiteiten voor kinderen jonger dan 13 jaar worden opgeschort tot aan de krokusvakantie. Ook burgemeester Peter Reekmans van Glabbeek zet de buitenschoolse activiteiten op pauze maar hij gaat nog een stap verder.  Peter Reekmans wil vanaf dinsdag 26 januari ook de buitenschoolse kinderopvang apart gaan organiseren voor de drie scholen op het grondgebied van Glabbeek.

Voor de school van Bunsbeek blijft de opvang behouden in de lokalen van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang ’t Kloempke. Voor de school van Glabbeek blijft de naschoolse opvang behouden in de turnzaal van de gemeenteschool, maar vanaf dinsdag zal hier dus ook de voorschoolse opvang georganiseerd worden. Voor de school van Kapellen zal de voor- en naschoolse opvang georganiseerd worden in het aanpalende parochiecentrum.

School in Nieuwrode gesloten

Ondertussen is er ook een vierde school in onze regio gesloten. Na de drie scholen in Bekkevoort ging vandaag ok basisschool Het Anker in Nieuwrode dicht. Vier leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar testten positief op de Britse variant van covid-19. Ook drie leerkrachten werden positief bevonden. De leerlingen en de ouders van de eerste graad zitten in quarantaine. In de tweede en derde graad volstaat een quarantaine voor de leerlingen maar die is niet verplicht voor de ouders.

Geef een reactie