Startmomenten voor toekenning buurtbudget Kaggevinne en centrum Diest komen eraan

Bij het begin van deze legislatuur besliste het stadsbestuur in Diest om aan iedere deelgemeente een buurtbudget van 50.000 euro toe te kennen. De inwoners van de stad mochten zelf beslissen hoe dat geld zou besteed worden. Om in aanmerking te komen kunnen de inwoners en de verenigingen een project indienen. Projecten die in aanmerking komen, zorgen voor versterking in de buurt, helpen de wijk vooruit of brengen buren samen.
Een online stemming bepaalt wie zijn of haar project effectief kan uitvoeren. Elke inwoner ouder dan 12 jaar kan drie stemmen uitbrengen.
Als een project gekozen wordt, realiseren de initiatiefnemers dat nadien ook zelf. Ze krijgen daarbij ondersteuning vanuit de stad. Projecten die in aanmerking komen, zorgen voor versterking in de buurt, helpen de wijk vooruit of brengen buren samen.

Eerder waren Schaffen, Webbekom en Deurne al aan de beurt. Dit jaar staan Kaggevinne en het centrum van Diest op de kalender. Molenstede sluit in 2024 de campagne af.

In 2021 kwam de picknick-speeltuin aan het Oosterlindeveld in Schaffen als eerste winnaar uit de bus. De speeltoestellen werden intussen besteld. De aannemer heeft de installatie gepland in de loop van het voorjaar. De meet & greet-zone in Vleugt wordt uitgewerkt in samenwerking met Regionaal Landschap Noord-Hageland

In 2022 kozen Diestenaars voor een groene ontmoetingsplaats in Webbekom en voor een picknickplaats met aandacht voor avontuurlijk spelen in Deurne. Voor de Hamelterre in Deurne werden de speeltoestellen intussen ook besteld.

De campagne 2023 wordt op gang getrokken met twee startevents. Tijdens een startevent krijgen geïnteresseerde inwoners uitleg over hoe ze een idee kunnen indienen. Zowel verenigingen, groepjes buren en vrienden, of zelfs individuele Diestenaars kunnen een project voorstellen.

  • Startevent Diest-centrum: vrijdag 10 maart, 20 uur, Sint-Joriszaal stadhuis
  • Startevent Kaggevinne: vrijdag 17 maart, 20 uur, OC De Ketel

Meer info op www.diestdurft.be.

De verantwoordelijke schepenen voor het buurtbudget zijn Maurits Vande Reyde – Open Diest – en Monique De Dobbeleer – DDS –

Geef een reactie