Diestse schepen krijgt aantrekkelijke plaats voor Vlaams parlement

Open VLD maakte de laatste dagen nogal wat zogenaamde signaalkandidaten bekend. Daar waren een paar opvallende BV’s bij, onder meer ook twee vrouwen die ooit Miss België waren.
Kanaal-Z nieuwsanker en gewezen presentatrice van VTM Lynn Wesenbeek duwt de Europese lijst. De meest verrassende naam op die lijst is echter de Pools-Belgische filosofe en schrijfster Alicja Gescinska op plaats drie.
Sexuologe Goedele Liekens staat op de derde plaats voor de kamer in Vlaams-Brabant. Die lijst wordt getrokken door Maggie De Block.

Verkiezing bijna mathematische zekerheid

In de provincie Vlaams-Brabant krijgt de kersverse Diestse schepen Maurits Vande Reyde de tweede plaats op de lijst voor het Vlaams parlement. Hij staat dus net achter partijvoorzitter en burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten. Maurits Vande Reyde is een fulltime beroepspoliticus. Tot vorig jaar was hij voorzitter van Jong VLD nationaal. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ging Maurits bijna iedere avond aanbellen bij de inwoners van Diest om hen te vragen naar hun opmerkingen. Dat leverde hem een belangrijke schepenpost op. Vande Reyde is onder meer bevoegd voor toegankelijkheid, financiën en smart city.

De kans dat Maurits Vande Reyde op deze plaats verkozen wordt is bijna een mathematische zekerheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen moest hij overigens nog vertrekken vanuit een positie als relatief onbekende nieuwkomer. Zijn huidige mandaat als schepen zal hem extra credibiliteit geven in de demerstad.

Netwerk

Als Vande Reyde inderdaad in het Vlaams parlement gaat zetelen is dat niet zonder belang voor het huidige bestuur in Diest. De vorige burgemeester Jan Laurys was ook Vlaams parlementslid. Dat leverde hem een uitgebreid netwerk aan politieke contacten op. Het huidig bestuur in Diest heeft dat veel minder en met twee erg jonge schepenen zonder bestuurservaring op belangrijke bevoegdheden kan die ploeg een parlementair contact best gebruiken. Maurits Vande Reyde bevestigde ons dat hij, als hij verkozen wordt, zijn functie als schepen zal combineren met zijn parlementair mandaat. In het Vlaams parlement wil hij zich toeleggen op de domeinen waar hij ook in Diest mee bezig is. Dat is een verstandige keuze omdat hij de knowhow en zijn netwerk op Vlaamse niveau op die manier kan aanwenden voor de lokale situatie.

De officiële bekendmaking van alle kandidaten op beide lijsten vindt plaats op 30 maart na de (digitale) goedkeuring van de lijsten. Maurits Vande Reyde zal pas na de stemming door de leden officieel communiceren. Strikt democratisch is dat correct. De schepen respecteert op die manier de rechten van de partijleden. Anderzijds is het ook enigszins een stukje democratisch theater. De kans dat de leden de signaalkandidaten weg stemmen is immers fictie.

Jeroen Overmeer allicht naar het Europees parlement

Diest zou op parlementair vlak wel eens goed kunnen vertegenwoordigd zijn na de volgende verkiezingsronde. Bij N-VA is Jeroen Overmeer de eerste opvolger op de Europese lijst. Het is geen absolute zekerheid maar het moet al gek lopen als hij daarmee niet verkozen zou zijn. De drie eerste plaatsen op die Europese lijst zijn voor Geert Bourgeois, mensenrechtenactiviste Assita Kanko en voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt. De eerste gaat zeker naar Europa maar als N-VA op regionaal of federaal niveau deel uitmaakt van een coalitie is de kans reëel dat minstens een van de andere effectieve kandidaten in de top van de Europese lijst een ministerfunctie zal krijgen. In dat geval schuift Overmeer naar het Europees parlement. Het systeem om opvolgers in de parlementen te loodsen is een zere plek in ons kiessysteem maar in het geval van Jeroen Overmeer kunnen we daar weinig moeite mee hebben. Niemand twijfelt aan de bekwaamheid van de huidige kabinetschef van Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Marc Florquin op eigen kracht voor zitje in federaal parlement

Bij sp.a staat Marc Florquin op de voorlaatste plaats op de lijst voor de kamer. Er was heel lang onduidelijkheid over de bedoelingen van Florquin. Zijn mandaat als provinciaal gedeputeerde ging verloren omdat zijn partij uit de coalitie werd gehouden in Vlaams-Brabant. Ook op lokaal vlak draaide de coalitievorming in het nadeel van Florquin uit. Volgens insiders geraakten DDS en sp.a het niet eens over de invulling van de functie van burgemeester. Marc Florquin had al langer de ambitie om Diest te besturen maar ook Geert Cluckers profileerde zich nadrukkelijk als opvolger van Jan Laurys. Uiteindelijk verbond DDS zich aan Open Diest en kreeg die partij het burgemeestersmandaat in de schoot geworpen.

Oppositieraadslid mildert toon

Florquin was tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering opvallend scherp voor de meerderheid maar hij milderde zijn toon in de tweede vergadering. In januari stelde Marc Florquin nog voor om de burgers het recht te geven om iedere maand rechtstreeks vragen te stellen aan het bestuur. Burgemeester Christophe De Graef parkeerde dat voorstel in een commissievergadering waar het huishoudelijk reglement zou worden opgesteld. Die vergadering heeft ondertussen plaats gevonden. Ze duurde exact 29 minuten en de inhoud ervan werd hoofdzakelijk bepaald door aanpassingen vanuit de administratie. Er werden nauwelijks structurele veranderingen aangebracht. Het nieuwe bestuur zal dus grotendeels verder werken met hetzelfde reglement als het vorige bestuur. Het toch wel ingrijpende voorstel van Florquin werd er zelfs niet besproken. Dat zou voor het oppositieraadslid een reden kunnen geweest zijn om in februari stevig van leer te trekken maar dat deed hij niet. Florquin deed ook een opvallende uitspraak tijdens de vergadering. Christophe De Graef verwees op een bepaald moment naar een bespreking die in juni in de gemeenteraad zal volgen. “Waar ik op dat moment zal zijn zullen we nog wel zien”, antwoordde Marc Florquin. Of hij daarmee aangeeft dat hij volop inzet op een mandaat in het federaal parlemenent is niet duidelijk. De gematigde toon die hij aanhoudt geeft alleszins wel aan dat hij zijn draagvlak wil verbreden. Dat zal Marc Florquin nodig hebben. Hij moet het in mei immers op eigen kracht doen met een plaats net boven Louis Tobback, die de kamerlijst van sp.a in Vlaams-Brabant duwt.

Geef een reactie