Startnota leidingstraat toont volgens Zuhal Demir onvoldoende aan dat er positieve impact is op CO2 uitstoot

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir deed vandaag tijdens de vergadering van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie een paar verrassende uitspraken over het dossier van de leidingstraat. De startnota voor de leidingstraat toont volgens haar onvoldoende aan dat er een positief effect is op de uitstoot van CO2. De minister is zelf ook niet op de hoogte over het aantal leidingen die worden aangelegd en welke stoffen daar dan doorgepompt worden.

Gerichte vragen van Maurits Vande Reyde

Aanleiding voor de uitspraken van Demir waren vier vragen van parlementslid Maurits Vande Reyde uit Diest. De politicus van Open VLD wilde meer bepaald weten wat de huidige stand van zaken is van het dossier. Verder vroeg Maurits Vande Reyde zich af welke stoffen nu eigenlijk door de leidingstraat zullen gepompt worden. Als er uiteindelijk een keuze zal gemaakt worden is de situatie van de mensen die niet direct op het traject liggen onduidelijk. Ook daarover wilde Maurits Vande Reyde meer details. De liberale politicus besloot zijn online interpellatie met de vraag welke criteria uiteindelijk zullen bepalen voor welk tracé men zal kiezen.

Zuhal Demir verduidelijkte dat de standpunten over de leidingstraat zeer ver uit mekaar liggen. Er liggen momenteel tientallen adviezen en suggesties voor aanpassing en meer dan 4000 inspraakreacties op tafel. Al die argumenten vragen om een grondige beoordeling en precies daarom is het volgens de minister te vroeg om een van de trajecten te laten vallen. Demir wil eerst een grondige beoordeling van wat technisch en ruimtelijk mogelijk is.

Startnota onvoldoende duidelijk

Zuhal Demir verraste toen ze stelde dat de startnota voor de leidingstraat onvoldoende aantoont dat het project ook effectief de uitstoot van CO2 zal verminderen en dat er een positieve impact is op het klimaat. De minister gaf toe dat het ook voor haar niet duidelijk is welke stoffen er door de leidingstraat zullen getransporteerd worden en hoeveel leidingen er nu eigenlijk komen.

Ronde tafel moet duidelijkheid brengen

Minister Demir wil over deze cruciale vragen einde oktober duidelijkheid. Ze gaat een ronde tafel organiseren met de sector en met een rist professoren uit diverse vakgebieden die bij het dossier betrokken zijn. Daar moet volgens Zuhal Demir alleszins blijken dat de aanleg van de leidingstraat een positief effect heeft voor de klimaatdoelstellingen en dat het impact heeft op de uitstoot van CO2. De minister wil ook weten hoeveel leidingen er komen en welke stoffen er uiteindelijk vervoerd worden. “Als we een keuze maken voor een tracé moeten we dat ook kunnen uitleggen aan de mensen”, zei Demir nog. “De aanleg van de leidingstraat moet passen in duurzaam energiebeleid.”

De leidingstraat is een complex van pijpleidingen die de haven van Antwerpen met het Duitse Ruhrgebied moet verbinden. Er zijn voorlopig drie tracés uitgetekend. Eén ervan loopt door onze regio en raakt daar op verschillende plaatsen bijzonder waardevol natuurgebied. Uiteraard zijn ook nogal wat privé eigenaars bedreigd. De tracés zijn tot 45 meter breed. Boven de leidingen mag geen bebouwing zijn en er mogen ook geen diep wortelende planten staan.

Geef een reactie