Herstel Weefbergven moet rugstreeppad nieuwe kansen geven

In Averbode Bos & Heide werken ploegen van Natuurpunt momenteel aan het herstel van het Weefbergven. Vroeger lag dit ven in een akker en de restanten van de mest- en pesticidenrijke grond zorgen ervoor dat het water in het ven vertroebelt en van slechte kwaliteit is. Het vervuilde slib wordt nu afgegraven. Daardoor wordt de kwaliteit van het water beter.

De landduin die naast het ven ligt, was snel aan het verbossen. De jonge boompjes worden verwijderd om het landschap weer open te maken. De bedoeling van die ingrepen is om de site weer geschikt te maken als een leefgebied voor de zeldzame rugstreeppad. 

De rugstreeppad is een erg zeldzame soort die het moet hebben van open zand en voedselarme vennen.

Bij de voorbereiding van de herstelwerken ontdekten de teams goudvissen en exotische vijverplanten in het ven. Die zijn daar ongetwijfeld gedumpt. De planten en de vissen hebben ondertussen een nieuwe thuis gekregen. Bij Natuurpunt hopen ze om het ven ook in de toekomst visvrij te kunnen houden. Dat is de natuurlijke situatie ervan.

De werken aan het ven zullen ongeveer twee weken duren. Er kan af en toe beperkte hinder zijn in de omgeving.

One comment

  • briers ghislain

    en over 7 jaar vind één van die subsidieverslaafde ” groenmensen ” dat we naar de toestand van 300 jaar geleden moeten teruggaan in plaats van naar de toestand van 150 jaar gelden , en vernietigen ze nog wat mooie natuur voor hun waanideeën om nog wat subsiediegeld te versmossen . met de nodige modieuze bla bla erbij .

Geef een reactie