Brasserie The Lodge wordt een woonproject met 5 woonunits

In de historische tuin van de vroegere brasserie The Lodge in de Michel Theysstraat in Diest, realiseert een bouwbedrijf momenteel een nieuwbouwproject. De geklasseerde portierswoning, waar vroeger de brasserie was, is volledig gestript.

Een bericht op de Facebookpagina Diest uw stad over dat project, veroorzaakt een storm van verontwaardiging. Er zijn al meer dan 200 reacties op het bericht en meer dan 150 mensen postten ook een, vaak afkeurende commentaar.

Het pand is eigendom van Mac-P, de projectontwikkelaar waaruit de The Lodge Group ontstaan is. Zij zijn ook de eigenaars van Hotel The Lodge in het historische Spijker.

Mac-P kocht destijds niet alleen de portierswoning maar ook de brouwerij en het park Cerckel. Dat park werd later doorverkocht aan het stadsbestuur van Diest en is nu een van de groene longen van de stad. De brouwerij werd deels gerestaureerd en aangevuld met een nieuwbouwvleugel. Datzelfde gebeurt nu ook met de portierswoning.

The Lodge Group/ Mac-P was dus al eigenaar van het pand toen het nog als brasserie werd gebruikt. Zaakvoerder van Mac-P Philip Peters zegt dat hij het persoonlijk ook spijtig vond dat de brasserie moest stoppen maar de zaak was moeilijk te rendabiliseren. Nadat de laatste zaakvoerder kapte met de uitbating, trokken de administratieve diensten van The Lodge Group/ Mac-P tijdelijk in het pand maar het was toen al bekend dat ze er andere plannen mee hadden. Twee jaar geleden verhuisden die diensten opnieuw naar de Groenhoeve aan de Schansstraat in Scherpenheuvel.

Door die verhuis werd de herbestemming van de site in de Michel Theysstraat mogelijk. De nieuwbouw in de vroegere tuin van de portierswoning zal twee woonunits bevatten. In het geklasseerde woonhuis komen drie woonunits. De zaakvoerder benadrukt dat alles conform de omgevingsvergunning wordt gerealiseerd. De hoogte van de nieuwbouw wordt afgestemd op de gebouwen van de diensten van Financiën tegenover het te realiseren pand. Volgens Philip Peters zal er veel aandacht besteed worden aan de afwerking van de buitenkant van het pand. Daar wordt veel hout bij gebruikt. Philip Peters noemt de constructie een kleinschalig maar zeer mooi project dat moet beoordeeld worden na de afwerking ervan. Gezien de historische ligging van het pand heeft Mac-P er een van hun beste architecten op gezet.

In de stroom van reacties op Facebook kwam een opmerkelijke reactie van schepen van ruimtelijke ordening Rick Brans. De schepen argumenteert op een bepaald moment dat het stadsbestuur van Diest de bouwvergunning voor het project negatief heeft beoordeeld. Volgens schepen Brans heeft de provincie Vlaams-Brabant die vergunning uiteindelijk wel toegekend. Wij hebben die argumentatie nagevraagd bij de persdienst van Vlaams-Brabant. Onze vraag werd in eerste instantie doorgestuurd naar de griffie van de provincie waar men zich beroept op het principe van openbaarheid van bestuur. Dat is een normale en wettelijk correcte procedure. Het betekent dat de meeste administratieve documenten bij een openbaar bestuur kunnen opgevraagd worden maar het bestuur mag daar 20 dagen tijd voor nemen en die termijn kan verlengd worden tot 40 dagen.

Gedeputeerde voor Omgevingsvergunningen Bart Nevens reageerde echter onmiddellijk daarna op onze vraag. Wij hebben ondertussen ook de zeer uitvoerige motivatie voor het verlenen van de bouwvergunning gekregen. Daaruit blijkt onder meer dat het agentschap Onroerend Erfgoed de aanvraag gunstig heeft geadviseerd aangezien de verbouwing een opwaardering is ten opzichte van de bestaande situatie. De keuken van de voormalige brasserie werd als storend ervaren en een woonfunctie is meer geschikt in dit monument. De bouw van de duplexwoningen heeft verder slechts een beperkte impact heeft op het park.

Volgens de motivatie zal de invulling van dit project met de functie wonen geen afbreuk doen aan het beschermd karakter van de portierswoning, noch aan de belevingswaarde van het achterliggende park.

De nieuwe constructie is qua materialen, hoogte, diepte, dakvorm en dakvolume niet gelijkvormig aan de bestaande portierswoning maar toch wordt met deze hedendaagse invulling een harmonieus geheel gevormd zonder afbreuk te doen aan het straatbeeld. De doelstellingen van het Bijzonder Plan van Aanleg betreffende harmonie worden hiermee gerealiseerd.

Het ontwerp met vijf woongelegenheden overschrijdt volgens de motivatie de draagkracht van het perceel niet.

De kap van de boom aan de straat kan worden toegestaan, gezien het behoud ervan de bouwmogelijkheden van het betrokken goed te zwaar beknot en er voldoende ruimte is in de achterliggende tuin om nieuwe hoogstammige bomen aan te planten.

De appartementen met eigen buitenruimte beschikken over voldoende woonkwaliteit, er zijn voldoende bruikbare parkeerplaatsen en fietsstaanplaatsen op het eigen terrein

One comment

Geef een reactie