Vlaanderen erkent bijkomend natuurgebied in Getevallei

De Vlaamse regering heeft in het natuurgebied Grote Getevallei 216 hectare bijkomende natuur erkend. De erkenning is geldig voor een periode van 27 jaar en ondersteunt het beheer van deze uitgestrekte riviervallei, die ook dienst doet als klimaatbuffer.

Herstel waterhuishouding

Sinds 2014 beheert Natuurpunt hier, naast eigen percelen, ook 206 hectare eigendommen van de provincie Vlaams-Brabant. Dankzij deze erkenning komen er middelen vrij waarmee het gebied verder ingericht wordt. Zo is er oog voor het herstel van de waterhuishouding. Met de hulp van ruigere riviernatuur in de natte komgronden wordt het water tijdelijk gebufferd en de grondwaterstanden aangevuld. De droogte van het afgelopen jaar illustreerde dat dat erg nodig is als gevolg van de klimaatverandering.

Koestersoorten krijgen kansen

Ook de natuur profiteert van deze erkenning. De Grote Getevallei is een van de laatste toevluchtsoorden voor heel wat koestersoorten zoals de kamsalamander (lokaal ook bekend als de getedraak), grauwe klauwier, waterspitsmuis en weidebeekjuffer. Ook loopkevers zoals graslandschallebijter en typische dagvlinders zoals het zwartsprietdikkopje en de kleine vuurvlinder gedijen hier goed. Door de natuur verder te herstellen, vergroten hun kansen op een duurzaam voortbestaan.

Samenwerking met landbouwers

Natuurpunt werkt in de Grote Getevallei nauw samen met lokale landbouwers. Zo is er op de valleiflanken nog voldoende ruimte voor kleinschalige ‘boerennatuur’ met soortenrijke graslanden, typische boerenlandvogels en kleine landschapselementen als haag -en houtkanten.

Drie bestaande natuurgebieden aangesloten

Deze uitbreiding verbindt de bestaande natuurgebieden Doysbroek en Tiens Broek (Linter, Tienen) en Aronst Hoek (Geetbets) en zorgt ervoor dat de unieke natuurwaarden in deze ongeschonden en robuuste riviervallei extra kansen krijgen. De totale oppervlakte beheerd natuurgebied in de Getevallei van Hoegaarden tot Geetbets bedraagt vandaag ongeveer 830 hectare. Je kan deze prachtige valleinatuur bezoeken via het wandelnetwerk Getevallei, met ondermeer het unieke Kamsalamanderpad en het Avonturenpad met de gewaagde Golden Geetbrug in Linter.

Geef een reactie