Life Delta project injecteert 6,3 miljoen in Webbekomsbroek

Vanaf 2019 start het Life Delta project. Dat zijn een reeks  grote werken in het Schulensbroek en het Webbekomsbroek.  Life Delta wordt gesponsord door de Europese unie om de natuur in het Webbekomsbroek op te waarderen en extra in de kijker te zetten. Het project loopt over een periode van 5 jaar en er wordt  6,3 miljoen euro geïnvesteerd  in de verdere ecologische ontwikkeling van de demervallei in Limburg en Vlaams-Brabant.  Van dit bedrag neemt Europa 60% op zich.

“De kwetsbare Europees beschermde topnatuur in dit gebied zal maximaal profiteren, maar het is ook goed nieuws voor omwonenden, toeristen en de lokale horeca”, zegt Chris Dictus, projectverantwoordelijke bij Natuurpunt.

Om het publiek te laten kennis maken met de impact van die stevige investering organiseert Natuurpunt op zondag 26 augustus een projectdag. Die vindt plaats in het bezoekerscentrum Webbekomsbroek tussen 14 uur en 17.30 uur.

Je kan daar voor de eerste keer de mobiele tentoonstelling bekijken die specifiek voor de werken is opgezet. De tentoonstelling toont de geschiedenis van deze unieke habitat en situeert  de belangrijke ingrepen van het Life Delta project. De mobiele expo volgt vijf jaar lang de verschillende werven.

Na de openingsspeeches vertrekken verschillende wandelingen met een gids die je meeneemt naar alle plekken waar de werken zullen plaats vinden. De gidsen geven bijkomende duiding over de bedoeling en de meerwaarde van die ingrepen.

Vier beheerders bundelen hun krachten

Het Life-project zal doorgaan in twee natuurgebieden in de Demervallei op de grens tussen Limburg en Vlaams-Brabant : het Schulensbroek en het Webbekomsbroek-Borchbeemden. De verschillende beheerders van deze gebieden bundelen hun krachten voor de realisatie van dit ambitieuze project: Natuurpunt als terreinbeheerder van het Schulensbroek, het Agentschap voor Natuur en Bos als terreinbeheerder van het Webbekomsbroek-Borchbeemden, de VMM als beheerder van de Demer en de gecontroleerde overstromingsgebieden en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren als platform tussen actoren en uitvoerder van de landschapsversterkende maatregelen.

De Demervallei buffert ter hoogte van de gemeenten Herk-de-Stad, Lummen, Halen en Diest zowat 70% van al het Limburgse water. Dat maakt van het gebied een uniek samenvloeiingsgebied met bijzondere graslanden waar zeldzame dier- en plantensoorten voorkomen. Die zijn vaak afhankelijk van natuurlijke overstromingen. Sinds oudsher doet het uitgestrekte valleilandschap tegelijkertijd dienst als een cruciale buffer voor de waterveiligheid van de bewoners in het Demerbekken.

Waterbeheersing is waterveiligheid

Het project focust vooral op het beheer van het water. Een sterkere natuur gaat hier hand in hand met waterveiligheid. Het opnieuw aansluiten van een oude loop van de Oude Herk, het herstel van moeraszones en het grachtenstelsel in het gebied en het natuurvriendelijk inrichten van de oevers van het Schulensmeer zijn enkele van de geplande waterwerken. Daarnaast zal plaatselijk het typische deltalandschap verder open gemaakt worden ten voordele van de valleinatuur.

Toerisme en lokale ondernemers profiteren mee

De vier samenwerkende partners hebben niet  alleen oog voor het herstel van de  Europese topnatuur. “In het nieuwe Life-project zijn er verschillende mogelijkheden voorzien zodat  mensen de uitzonderlijke natuur in de Demervallei nog beter kunnen ontdekken” verklaart An Digneffe van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. “Eén van de blikvangers wordt ongetwijfeld een nieuwe inrichting van de uitkijktoren op het dak van bezoekerscentrum het Schulensmeer. Rond het bezoekerscentrum komt ook een avonturen- en mindervalidenwandeling en de ecologische hengelinfrastructuur wordt verbeterd. Aan het bezoekerscentrum Webbekomsbroek wordt een nieuwe belevingswandeling uitgewerkt met aansluiting op de pastorie in Zelem met een mooie voetgangersbrug over de Zwarte Beek. Behalve de natuur zal ook de lokale economie profiteren van dit project.”


Maak kennis met het Life DELTA project

 • Wanneer? Zondag 26 Augustus 2018 van 14.00 tot 17.30
 • Waar? Bezoekerscentrum Webbekoms Broek | Omer Vanaudenhovenlaan 48 | 3290 Diest
 • Timing? Aanvang 14.00 uur | Einde 17.30 uur

Deelnemen is gratis!


Enkele belangrijke doelstellingen van het Life DELTA project

 • Ontwikkeling van 28 ha nieuw rietland en ruim 8 km waterriet in geherprofileerde grachten (Roerdomp, Woudaap, Blauwborst)
 • Herstel van 62 ha graslanden en ruigten (Kwartelkoning, Grauwe Klauwier)
 • Herstel van 9 km dichtgegroeide grachtenstelsels, de aanleg van 4 ha lagunes (Grote modderkruiper)
 • Herstel hydrologie + de ontwikkeling overstroombare graslandvegetaties (Kruipend moerasscherm)
 • Uitbreiding tot 134 ha leefgebied voor Bruine Kiekendief.
 • Potenties voor 5 broedparen Porseleinhoen dankzij herstel leefgebeid.
 • Toename van 1 tot 4 broedparen Grauwe klauwier dankzij landschapsherstel.
 • 4 Groeiplaatsen Drijvende waterweegbree.
 • Duurzame vestiging van de Kamsalamander in het projectgebied.

Geef een reactie