Schapenstal van Natuurpunt in Averbode voldoet niet aan stikstofdecreet

De gevolgen van het met veel poeha aangekondigd stikstofdecreet worden met de dag draconischer. Iedereen die al eens een wandeling of een fietstocht maakt in de buurt van Averbode en Zichem kent ondertussen de imposante kudde schapen die door het gebied trekt en op die manier zorgt voor een natuurlijke begrazing en onderhoud.

Die kudde is vijf maanden per jaar continu buiten maar in de andere zeven maanden worden ze ‘s avonds opgevangen en bijgevoederd in een stal van 800 vierkante meter in Averbode. In die periode wordt het mest van de schapen opgevangen en afgevoerd en dat zorgt nu voor een probleem.

De website van VILT meldt dat de stal eerder correct vergund was maar zowel de stal zelf als die vergunning werden door Natuurpunt overgenomen. Dat gebeurde echter niet op tijd waardoor de vergunning verviel. De Raad voor Vergunningsbetwistingen besloot daarom in 2021 dat er geen geldige vergunning is voor de constructie. Natuurpunt wil die situatie nu regelen via het omgevingsloket. In de motivatie vraagt Natuurpunt een uitzondering voor de passende beoordeling van de impact van stikstof. Schapen hebben een emissiefactor van 0,7 kilo stikstof per dier en er lopen er 460 rond. De schaapstal komt dus aan meer dan 50 kilo stikstofdepositie voor het nabijgelegen heidegebied. Dat is een donkerrode score. Bovendien zegt Natuurpunt zelf dat voor een optimale begrazing het dubbel aantal schapen nodig is.

Natuurpunt onderbouwt haar uitzonderingsaanvraag met een circulair argument. De schaapskudde graast enkel in het omliggend gebied en wordt ‘s winters enkel bijgevoerd, met hooi afkomstig uit hetzelfde gebied.

De stal en de schapenkudde dienen precies om het kwetsbare heidegebied om een milieuvriendelijke en verantwoorde manier te onderhouden. Het stikstofdecreet maakt dat nu echter onmogelijk.

Het verantwoording van het stikstofdecreet is gebaseerd op de bezorgdheid om kwetsbare natuur te beschermen tegen de bedreiging van de stikstofemissie. Er is echter duidelijk onvoldoende grondig nagedacht over de impact van sommige maatregelen en de randschade die dat veroorzaakt. Minister van omgeving Zuhal Demir mag dan al beweren dat ze geen enkel logisch argument heeft gehoord om de verantwoording van het stikstofdecreet te betwijfelen. Dat klinkt heel erg dogmatisch want veel van die neveneffecten zijn gewoon onlogisch en kunnen maar moeilijk rationeel onderbouwd worden. De impact van de schapenstal is daar een zoveelste toepassing van. De inspanningen die het voorbije decennium zijn gebeurd voor het herstel in het landschapsherinrichtingsproject de Merode lijken op die manier stevig te worden onderuitgehaald. Het stikstofdecreet bereikt op die manier het tegenovergestelde van wat de bedoeling ervan is.

2 comments

  • Dit is toch echt ongelooflijk en buiten proporties.
    Ik denk dat eerst de zware vervuilende industrieën eens aangepakt mogen worden en andere milieuonvriendelijke activiteiten zoals het verbranden van plastiek en het gebruik van pesticiden te pas en te onpas en nog vele andere planeetverontreinigende inplantingen.
    Ik vind dit onbegrijpelijk.

Geef een reactie