Natuurpunt ruimt vervallen weekendverblijven in zone Rodeberg in Testelt op

Natuurpunt start binnenkort met afbraakwerken van enkele vervallen weekendverblijven op de Rodeberg. Na de afbraakwerken zal het bos weer alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Natuurpunt werkt al jaren aan het herstellen en uitbreiden van natuurreservaat De Rodeberg. Verschillende verkrotte weekendverblijven werden al aangekocht en daarna opgeruimd. Ook nu zullen er weer krotten afgebroken worden. Die werken worden gebundeld om zo kostenefficiënt mogelijk te werken. Het lokale beheerteam van Natuurpunt deed al voorbereidende werken zoals inboedels wegbrengen en gebouwen deels strippen. Door de hoeveelheid en de nood aan zwaar materiaal, zal een gespecialiseerde firma nu instaan voor de rest van de afbraakwerken. 

Door ook de omheiningen en constructies te verwijderen, krijgt de natuur terug zijn plaats op deze percelen. Het bos zal zich weer herstellen en het zal een stuk aangenamer zijn om hier te wandelen. 

De afbraakwerken kunnen tijdelijk voor wat hinder zorgen, maar dit zal tot een minimum beperkt worden. Het natuurgebied zal nadien een stuk mooier worden.

Deze werken kunnen plaatsvinden door een Projectsubsidie Natuur vanuit het Agentschap Natuur en Bos met steun vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Je kan hieronder zien waar de zone van de Rode Berg exact ligt.

Geef een reactie