Natuurpunt en AB Inbev gaan Doode Bemde inrichten als strategische spons voor grondwater

De Doode Bemde is één van onze meest waardevolle waterrijke gebieden in Vlaams-Brabant. Natuurpunt en AB Inbev gaan samenwerken om dat water nog meer de kans te geven om te infiltreren. Daarom is er een systeem uitgedacht waarbij grachten en greppels bij hevige regenval het overstromingswater langer in het natuurgebied vasthouden. Daar krijgt het de kans om geleidelijk in de bodem te sijpelen in plaats van versneld afgevoerd te worden naar de Dijle zoals nu het geval is.

Het project is mogelijk dankzij een financiële inspanning van AB InBev in combinatie met Blue Deal middelen van de Vlaamse Overheid.

Door de afwisseling van droogteperiodes en zware regenval die de laatste decennia steeds intenser werd, besloot men om de Doode Bemde strategisch in te zetten als natuurlijk overstromingsgebied voor de Dijle. De toegenomen urbanisatie in het bekken van de Dijle zorgde tegelijkertijd voor een verhoging van de oppervlakkige afstroming van neerslagwater naar de Dijle.   

Het samenwerkingsproject tussen AB InBev en Natuurpunt zorgt ervoor dat de site bij aanhoudende droogte functioneert als buffer voor de schaarste van water. Bij excessieve neerslag vermindert dit project het risico op overstromingen in de regio. Het natuurreservaat van de  Doode Bemde werkt hierbij als strategische spons voor de bredere omgeving.   

Door aanpassingen in het hydrologisch regime van de leigrachten en de detaildrainagesystemen, zal veel meer grondwater in de vallei worden vastgehouden, waardoor het algemene grondwaterpeil verhoogt. Deze ingrepen hebben een positief effect op de waterretentie, ze vergroten het gemiddelde grondwaterniveau en verbeteren de kwaliteit van het grond-en oppervlaktewater binnen de Doode Bemde en de Dijle. Op termijn zal dit leiden tot meer dan 400.000.000 liter wateraanvulling voor het natuurreservaat en de Dijle.  

AB InBev heeft op het vlak van waterbeheer een duidelijke doelstelling: duurzaam waterverbuik in de brouwerij en waterherstelprojecten in risicovolle regio’s. Daarom schenkt AB InBev al enkele jaren  gezuiverd brouwerijwater aan de groendienst van Leuven voor de bewatering van bloemen, planten en bomen tijdens de zomermaanden. Dit water helpt de lokale brandweer ook in tijden van nood. Daarenboven zet AB InBev  in op waterhergebruik binnen haar brouwprocessen. 20% van het afvalwater van de AB InBev brouwerijen in Jupille en Leuven wordt gezuiverd tot drinkbaar water en hergebruikt in de technische processen via de waterzuiveringsinstallaties van de Watergroep in de brouwerijen.  

Geef een reactie