Natuurpunt herstelt graslanden in Getevallei en creëert Getebos in Linter

In de Grote Getevallei gaat Natuurpunt de komende weken 2 hectare soortenrijk grasland herstellen. Het verboste grasland en een oude productieplantage van Canadapopulieren zal hier plaatsmaken voor planten en dieren die typisch zijn voor de streek. De indrukwekkende vergezichten op de vallei zullen de natuurbeleving voor wandelaars ten goede komen. In de buurt zal een nieuw inheems natuurbos aangeplant worden waardoor er een bossencomplex gecreëerd wordt van 25 hectare.

In 2019 keurde de Vlaamse Overheid het beheerplan voor het natuurgebied Grote Getevallei goed. In het kader hiervan gaat Natuurpunt 2 hectare grasland herstellen. De natuurvereniging doet dit samen met o.a. de provincie Vlaams-Brabant, eigenaar van een grote brok natuur in de vallei. Het herstel start de komende dagen. Hiervoor zullen  verboste graslanden en een oude productieplantage van Canadapopulieren plaatsmaken voor graslanden vol bloemen. In eerste instantie zullen zware bomen die gelegen zijn vlak naast de wandelpaden verwijderd worden. Dankzij deze ingrepen zal het uitzicht op de vallei weer open worden en zullen bezoekers weer getrakteerd worden op indrukwekkende vergezichten.

Ook de koesterburen van de Grote Getevallei zullen wel varen bij die toegenomen ruimte: de waterspitsmuis en de opvallend ‘klikkende’ moerassprinkhaan maar ook de fraaie graslathyrus en dotterbloem krijgen opnieuw kansen om zich uit te breiden. Verder ontstaat opnieuw een open verbinding tussen de bestaande graslanden, ideaal voor de bijzondere grauwe klauwier, een zeldzame vogel die zijn opwachting in de vallei al enkele jaren aankondigt.

Natuurpunt herstelt ook de zachte overgangen van grasland naar bos. Deze bosranden, met bloemdragende struiken en nectarrijke bramen, zullen zo een resem wilde bijen en vlinders aantrekken en bieden ook nestgelegenheid voor de spotvogel en zomertortel. 

Het verdwijnen van bomen in het ene deel zal gecompenseerd worden langs de ‘s Hertogengracht in Linter. Daar zal Natuurpunt een nieuw inheems bos aanplanten waardoor hier een écht ‘Getebos’ ontstaat: meer dan 25 hectare aaneengesloten bossencomplex. Op die manier blijven ook de broedplaatsen voor de wielewaal gegarandeerd. Deze natuurbossen ontwikkelen spontaan. Dit zorgt voor een permanent bosklimaat, maar ook voor een rijkdom aan dood hout, wat op zich weer interessant is voor kevers, zweefvliegen, spechten en paddenstoelen. 

De Getevallei was tot de 20e eeuw een open valleilandschap. Bloemrijke graslanden wisselden af met kleine hakhoutbossen. De perceelsgrenzen bestonden uit kleurrijke haag- en houtkanten die dienst deden als veekering en ze leverden ook geriefhout. Na de wereldoorlog zorgde een verregaande industrialisering ervoor dat de natte graslanden door landbouwers verlaten werden. De Canadapopulier deed zijn intrede en de mooie graslanden verdwenen waar vooral brandnetels het goed doen door de dieper wegzakkende grondwaterpeilen.

Deze omvormingswerken zijn van relatief korte duur, en zullen weinig overlast met zich meebrengen voor wandelaars en omwonenden. 

Geef een reactie