Landbouwers vragen overleg over uitbreiding natuurgebied Aronst Hoek

De wijziging van het natuurbeheerplan Aronst Hoek van Natuurpunt zorgt voor heel wat ongerustheid bij lokale landbouwers. Op dinsdag 1 augustus overhandigden een delegatie van die landbouwers hun bezwaren aan de betrokken gemeentebesturen van Geetbets, Zoutleeuw en Herk-de-Stad. Dat gebeurde nabij het stadhuis van Geetbets. De actie werd ondersteund door Boerenbond.

Een natuurbeheerplan beschrijft de beheerdoelstellingen op vlak van ecologie, natuur, landschap voor een natuurgebied maar het omvat eveneens een visie op de ruimere omgeving, het zogenaamde globaal kader.

De beheerde percelen binnen het natuurbeheerplan Aronst Hoek zijn op 20 jaar tijd uitgebreid van 27 ha in 2004 tot maar liefst 391 ha in 2023. De druk op de ruimte wordt dus groot. Ook het globaal kader neemt bij elke uitbreiding steeds grotere proporties aan: er worden vele landbouwgronden en huiskavels ingetekend, waardoor de rechtszekerheid voor landbouwbedrijven onder druk komt te staan. Voor de landbouwers in de omgeving is de maat stilaan vol en zeker voor de jonge generatie landbouwers neemt de onzekerheid toe. Landbouwgrond wordt zo niet alleen steeds schaarser, maar ook duurder. Hierdoor wordt het voor jonge boeren steeds moeilijker om nog een rendabel inkomen te realiseren.

Het intekenen van zoveel landbouwgronden inclusief huiskavels en dit zonder enig overleg getuigt van weinig respect voor onze land- en tuinbouwers. Boeren zijn broodnodig. Dat is door de oorlog in Oekraïne meer dan duidelijk bewezen. Hun harde werk brengt elke dag vers voedsel op de plank: lekker, lokaal én van wereldklasse maar toegang tot grond is essentieel voor onze land- en tuinbouwers.

Bereid om in dialoog te gaan

Vandaag zit het dossier in fase van het openbaar onderzoek, dat nog loopt tot 10 augustus. De landbouwsector zal zijn bezorgdheden overmaken aan het Agentschap Natuur en Bos en verwacht dat dit plan wordt bijgestuurd. De landbouwsector is steeds bereid om over deze bijsturingen in dialoog te gaan met Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos om zo tot oplossingen te komen in dit dossier.

Aronst Hoek

Aronst Hoek bestaat uit een breed overstromingsdal langs de samenvloeiing van de Gete en de Melsterbeek met zeer weelderige begroeiing van metershoge rietvelden, zompige zeggeveldjes en kriskras groeiende wilgenbossen die aan een oerwoud doen denken. Aansluitend vind je eeuwenoude overstromingsbeemden met meidoornhagen en knotwilgen er rond.

Er loopt een mooie wandeling door de Getevallei. Van op de uitkijktoren zie je een prachtig panorama en van uit de kijkhut kan je de vogels op de vijver ernaast bekijken. De Melsterbeek, de Graasbeek en de Gete zorgen voor water in het gebied. Vroeger bestond de vallei uit vochtige weilanden met bomenrijen er rond. Heel wat weilanden zijn omgevormd tot fruitplantages of akkers. Af en toe zie je nog sporen van de oorspronkelijke bomenrijen.

Vanaf het natuurgebied stap je verder naar het Warandebos. Doordat er veel kalk in de bodem zit, heeft het Warandebos een unieke plantenrijkdom. In het voorjaar is het bos bezaaid met een zee van witte bosanemonen, maar bovenal heeft het bos een uitgesproken waarde voor de beschermde, kalkminnende wijngaardslak. Als je goed kijkt, zie je de grote slakkenschelpen langs het pad.

Toerisme Vlaams-Brabant promoot deze wandeling in het natuurgebied
  • Suggestieroute op het wandelnetwerk Getevallei. 
  • Volg de knooppunten: 44 -4 – 45 – 415 – 414 – 419 – 418 – 417 – 416 – 426 – 427 – 45 – 4 – 40 – 44. 
  • Vertrek aan de Sint-Pauluskerk langs historisch belangrijke plaatsen. 
  • Beklim de uitkijktoren om van de prachtige uitzichten te genieten. 
  • Wandel door het Warandebos langs het kasteel van Terlenen. 
  • Stap langs het Motte waar de gemeente ontstond.

One comment

Geef een reactie