Nieuw bestuur bij N-VA Diest

Bij N-VA in Diest is een nieuw bestuur geïnstalleerd. De samenstelling:

  • Op de bovenste rij: Geert Nijs , Albert Volders (ondervoorzitter), Paul Bocken , Fred Aerts, Hilde Kaspers , Renaat Rijnders, Frederik Boone
  • Op de middelste rij: Louis Van Roey , John Haex (voorzitter) , Guido Reekmans
  • Zittend: Lieve Sels ( secretaris), Lydia Mertens , Chris Flamaing.

Lieve Geurden (aan het werk) en Dominique Bellen ( herstellende na een zware operatie) ontbreken op de foto.

De partij heeft ook drie leden op de lijsten voor de volgende Europese, federale en regionale verkiezingen. Dat zijn:

Frederik Boone , fractievoorzitter in de gemeenteraad in Diest, is 7de opvolger voor het Vlaams Parlement op de lijst in Vlaams-Brabant

Hilde Kaspers ,provincieraadslid, heeft in Vlaams-Brabant de 12de plaats voor de Kamer van volksvertegenwoordigers

Jeroen Overmeer, kabinetschef bij  Vlaams  minister-president Geert Bourgeois, is 1ste opvolger voor het Europees Parlement. Hij zal hoogstwaarschijnlijk ook doorschuiven naar Europa.

Geef een reactie