Meerderheid keldert voorstel N-VA voor invoering vreemdelingentaks

Raadslid Lieven Simon kwam vorige donderdag in naam van de N-VA fractie met een opvallend voorstel op de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem. Simon vroeg dat het bestuur de zogenaamde vreemdelingentaks zou invoeren, dat is een vergoeding van maximaal 50 euro die de administratie kan aanrekenen voor de vervanging, vernieuwing of verlenging  van een tijdelijke verblijfskaart voor niet EU burgers met een tijdelijk verblijfsrecht. N-VA voegde wel een vrijstelling van de bijkomende vergoeding voor minderjarigen toe in haar voorstel. De vergoeding komt bovenop de algemene productiekost voor het afleveren van fysieke documenten.

  • Voor een Belgische identiteitskaart betalen inwoners momenteel 20 euro. Daarvan blijft 4 euro bij de stad als vergoeding voor de administratie.
  • Een zogenaamde vergunning A, dat is een kaart die de inschrijving in het vreemdelingenregister bewijst, kost 23,10 euro. Ook hiervan blijft 4 euro bij de stad als vergoeding voor de administratie.
Taks federaal mogelijk gemaakt door coalitie CD&V, Open VLD en N-VA

N-VA probeerde om het voorstel op een handige manier te onderbouwen door te verwijzen naar de federale regering die de mogelijkheid om de kost aan te rekenen, had goedgekeurd. Dat gebeurde in 2017 door een coalitie van CD&V, Open VLD en N-VA. CD&V en Open VLD vormen momenteel het bestuur in Scherpenheuvel-Zichem.

Oppositie in spreidstand

Het voorstel leidde tot een opvallende discussie binnen de oppositie. Raadslid Christini Gounakis (sp.a) had een uitgebreide argumentatie klaar tegen het voorstel van N-VA. Volgens Gounakis zou de invoering van de vergoeding financieel nauwelijks wat opleveren maar zij bepleitte vooral dat een administratie geen onderscheid mag maken tussen burgers. Ze werd op dat argument aangevallen door Vlaams Belang en N-VA die wel degelijk een onderscheid willen maken tussen burgers uit de Europese Unie en zogenaamde derdelanders die niet uit de EU komen.

Burgemeester Manu Claes documenteerde de feiten op basis van cijfermateriaal uit 2018. Er werden in dat jaar 39 nieuwe verblijfsvergunningen type-A afgeleverd en er waren 46 hernieuwingen. De helft van de hernieuwingen was voor mensen die in het opvangcentrum Peeterskasteel verblijven.

Op basis van de cijfers van Claes zou het voorstel dus 2300 euro opleveren.

Manu Claes wees er ook op dat de stad een bijkomende vergoeding van de federale overheid krijgt als compensatie voor de werklast voor het opvangcentrum. Die bedraagt 57.556 euro en werd al tweemaal uitbetaald, met name voor de jaren 2016 en 2017. Ook voor 2018 zal de stad die vergoeding krijgen, volgens Manu Claes.

Tijdens de stemming van het agendapunt gebeurde nog een vreemde uitschuiver. De meerderheid keurt in principe de voorstellen tijdens een raadsvergadering goed omdat ze die ook meestal zelf indient. In dit geval was dat anders. Het voorstel kwam van de oppositie en de meerderheid had afgesproken om er niet in mee te gaan. Het verraste raadslid Lieve Renders die als eerste stemt. Zij stemde, allicht uit gewoonte, ja en ondersteunde op die manier de facto het voorstel van de oppositie. Lieve Renders bevestigde ons dat het niet de bedoeling was om dat te doen maar ze was, gestuwd door de heftigheid van de discussie, even onoplettend.

Geef een reactie